Yön Gazetesihttps://www.yongazetesi.com Yön Gazetesi, Ordu Haberleri, Ordu ilçe Haberleri, Ordu(OKUDUKÇA OKUYANLARI TEDAVİ EDEN GAZETE) tr2022-05-29T08:18:13+03:00<![CDATA[İnternet haber siteleri basın kanunu kapsamına alınıyor..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/internet-haber-siteleri-basin-kanunu-kapsamina-aliniyor-13639da2798dd-80c2-47dd-8dd0-18f919c4d8bc2022-05-28T23:54:00+03:00yön gazetesi İnternet haber siteleri basın kanunu kapsamına alınıyor..

İnternet haber siteleri basın kanunu kapsamına alınıyor..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Teklif ile internet haber siteleri Basın Kanunu kapsamına alındı. Resmi ilan verebilme ve yayın yoluyla işlenecek suçların kapsamına internet haber siteleri de eklendi. Türk Ceza Kanunu’nun <span style="color:#FF0000"><strong>“Kanunlara uymamaya tahrik”</strong></span> maddesine eklenen madde ile <span style="color:#FF0000"><strong>“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma</strong></span>” başlıklı yeni bir suç tanımı yapıldı. Bu maddede, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle; ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilen ceza yarı oranında artırılır” ifadeleri yer aldı.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>İNTERNET HABER SİTELERİ BASIN KANUNU KAPSAMINA ALINDI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Kanun teklifine göre; internet haber siteleri, Basın Kanunu kapsamına alındı. İnternet haber sitesi tanımı ise “internet haber ortamında belirli aralıklarla haber veya yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içerikleri içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan ve işletilen süreli yayın” ifadeleri ile yapıldı.&nbsp;</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>SİTELERDE İLETİŞİM BİLGİLERİ BULUNMA ZORUNLULUĞU</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">İnternet haber sitelerinin faaliyet gösterdiği işyeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresinin; kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulunması zorunlu hale getirildi. Ayrıca internet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihlerinin, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilmesi de zorunlu kılındı.</span></p><p><span style="color:#000000"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#FFD700">Süreli yayınların çıkarılması için verilecek beyanname ve devamındaki süreç için başvurulacak yer Cumhuriyet Başsavcılığı yerine Basın İlan Kurumu olarak değiştirildi</span></span></strong></span><span style="color:#FFA500"><strong><span style="font-size:20px">.</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Beyannamelerde eksiklik veya gerçeğe aykırı bilgilerin olması durumunda süreli yayınlara verilen yayın durdurma müeyyidesinin internet haber siteleri için de uygulanmaması öngörüldü. Bu durumda Basın İlan Kurumu'nun, internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla İstanbul asliye ceza mahkemesine başvurmasının önü açıldı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Basın Kanunu’nun düzeltme ve cevap ile ilgili bölümüne<strong>, <span style="color:#0000CD">“İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazınının sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sutunda URL bağlantısı sağlanmak suretiyle aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır”</span></strong> ibaresi eklendi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yayın hakkında; erişimin engellenmesi, içeriğin çıkarılması veya kendiliğinden çıkarılması kararlarının verilmesi durumunda düzeltme ve cevap metninin ana sayfada bir hafta süreyle yayımlanması kuralı getirildi.&nbsp;</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>BASIN KARTI TAŞIMA ŞARTLARINA ‘TERÖR FİNANSMANI KANUNU UYARINCA HÜKÜM GİYMEME’ DE EKLENDİ..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Basın Kanunu’nun amaçları bölümüne, ‘basın kartına ilişkin usul ve esaslar belirlenmesi’ ibaresi de eklendi. Basın kartı, ‘bu kanunda belirtilen kişilere verilen kimlik kartı’ olarak tanımlandı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri; basın kartı alabilecek kişiler ile basın kartı alabilecek kişilerde aranan şartlara ilişkin düzenlemeler; Basın Kanunu içinde düzenlendi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu düzenleme <span style="color:#FF0000"><strong>“Yargı kararları doğrultusunda basın kartının basın ve ifade özgürlüğüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle basın kartının kimlere verileceğinin kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür</strong>”</span> ifadeleri ile gerekçelendirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Basın Kartı alabilecek kişilerde aranan şartlar arasında sayılan, “terör suçları ve terör amacıyla işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak” şartına; “<strong><span style="background-color:#FFFF00">Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 4. Maddesi uyarınca hüküm giymemiş olmak”</span></strong> hükmü de eklendi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Basın Kanunu’na “Yönetmelik” başlığı altında bir madde eklendi. Ek madde ile basın kartlarının şekli, medya kuruluşlarında aranacak şartlar, kontenjanlar, Basın Kartı Komisyonu üyelerinin belirlenmesi, çalışma ve karar alma usulleri, başvuru türleri ile başvuruda istenilecek belgelerin İletişim Başkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hükmü getirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Basın Kanunu’na bir de geçici madde eklendi. Geçici madde, Basın Kanunu kapsamına alınan internet haber sitelerinin, üç ay içinde kanunun yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği düzenlemesini içerdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ayrıca yeni kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş basın kartlarının geçerliliklerini korumaya devam edeceği de geçici madde ile düzenlendi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>İNTERNET SİTELERİNİN RESMİ İLAN VEREBİLMESİ DÜZENLENDİ</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün gazetelerin yanı sıra internet haber sitelerine de resmi ilan ve reklam verebilmesi düzenlendi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’nün gazetelere ve dergilere uyguladığı reklam ve ilan müeyyidelerinin aynısının internet siteleri için de uygulanmasının önü açıldı. Resmi ilan ve reklam yayınlayacak internet sitelerinin taşıması gereken şartlar ve yerine getirmesi gereken sorumlulukların, kanunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi gerektiği hüküm altına alındı.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR KAPSAMINA HABER SİTELERİ DE EKLENDİ</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Yayın yoluyla işlenecek suçların kapsamına gazeteler ile basılmış eserler ile birlikte internet haber siteleri de eklendi. Buna göre; basılmış eserler gibi internet haber siteleri yayın yoluyla işlenen suç yayım anında oluşmuş sayılacak. İnternet haber siteleriyle işlenen fillerden doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı eser sahibi ile yayın sahibi ve varsa temsilcisi sorumlu tutulabilecek.</span></p><p><span style="font-size:20px">“Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayan” internet haber siteleri para cezası ile cezalandırılabilecek. Devlet Personel Kanunu tarafından yapılacak atama duyurularının gazete, radyo ve televizyonların yanında internet haber sitelerinde de yayınlanmasının önü açıldı. Valilik tarafından belirlenecek toplantı yerleri ve gösteri yürüyüşü güzergahının internet haber sitelerinde de yayınlanabilmesi sağlandı.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" BAŞLIĞI İLE YENİ SUÇ TANIMLANDI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Türk Ceza Kanunu’nun “Kanunlara uymamaya tahrik” başlıklı 217. maddesine bir madde daha eklendi. Bu düzenleme ile<span style="color:#FF0000"> <strong>“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”</strong></span> başlığı ile yeni bir suç tanımı yapıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu maddede, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle; ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır” ifadeleri yer aldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile bölge adliye mahkemesi dairelerinin kararları temyiz edilebilir” ifadeleriyle açıklanan bölüme, “halkı yanıltcı bilgiyi alenen yayma” maddesi de eklendi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ERİŞİM ENGELLERİNE MİT KANUNU EKLENDİ</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">İnternet ortamında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kapsamına Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda yer alan “MİT görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan temin eden çalan sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden” ve “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullanan” maddeleri de eklendi.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Vali Sonel, “Vatandaşın işini tatlı dil ve güler yüzle çözünüz”]]>https://www.yongazetesi.com/haber/vali-sonel-vatandasin-isini-tatli-dil-ve-guler-yuzle-cozunuz-13638681acb43-1489-4948-85b5-c5a1fa9c06d72022-05-28T23:43:00+03:00yön gazetesi Vali Sonel, “Vatandaşın işini tatlı dil ve güler yüzle çözünüz”

Vali Sonel, “Vatandaşın işini tatlı dil ve güler yüzle çözünüz”

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Atatürk Kültür Merkezi(AKM)’nde gerçekleştirilen programda, Vali Tuncay Sonel, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Demircioğlu, Pasaport ve Sürücü Belgeleri Daire Başkanı Mehmet Levent Kepçeli, Genel Hizmetler Şube Müdürü Uğur Kuşçu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan, İlçe Nüfus Müdürleri ile Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelleri hazır bulundu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Program, biyometrik veri sistemi, nüfus digital arşiv, adres kayıt sistemi, alo 199 İletişim Merkezi, e-Devlet Uygulamaları, Konsept Nüfus Müdürlükleri başta olmak üzere yapılan yeniliklerin anlatıldığı bir tanıtım videosunun yayınlanmasıyla başladı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(108).jpg" style="height:387px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Nüfus Personeli Eğitim Programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, <strong>“Her alanda olduğu gibi nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde de vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak muhteşem çalışmalar ortaya konulmuştur. Yapılan bu çalışmalardan dolayı ülkemiz adına, devletimiz adına, vatandaşlarımız adına tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun” </strong>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personellerinin vatandaşlarla bire bir teması olan kamu görevlileri olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, <span style="color:#800080"><strong>“Nüfus Müdürlüğü personellerimlz, doğum, ölüm, ehliyet, pasaport, kimlik ve diğer işlemler olmak üzere vatandaşlarımızla bire bir teması olan kamu görevlilerimizdir. Vatandaşlarımızla kurduğunuz temas, onlara vermiş olduğunuz hizmet, devletin şefkatini onlara göstermeniz, tatlı dil ve güleryüzle vatandaşlarımızın işlerini kısa sürede çözümlemeniz, hizmet kalitesi açısından son derece önem arz ediyor”</strong></span> şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay sonel, ”19 ilçemizle kocaman bir aileyiz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri personeli de bu ailenin en önemli unsurlarıdır. Her daim birlik, beraberlik içinde hem yöremize, hem şehrimize, hem de ülkemize, milletimize en güzel şekilde hizmetlerimizi yerine getireceğiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum” diyerek, konuşmasını tamamladı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Demircioğlu ise Konsept Nüfus Müdürlükleri Uygulamaları ile vatandaş odaklı etkin hizmet anlayışı konularına değindi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Demircioğlu, <strong>“Genel Müdürlüğümüz son yıllarda teknolojik alanda yaptığı atılımlarla Türkiye’de kamu hizmetinin yürütülmesinde çok önemli bir noktaya geldi. Günlük 100 Bin insanımız Nüfus Müdürlüklerimizi ziyaret ediyor. 11 Bin personelle Türkiye genelinde binin üzerinde hizmet noktasında insanlarımıza hizmet götürüyoruz”</strong> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Demircioğlu<strong>, “Sayın Valimiz Tuncay Sonel’e nazik ev sahipliği için, 19 ilçede konsept nüfus müdürlükleri hizmetlerinin götürülmesinde verdiği destek dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum”</strong> diyerek, konuşmasını tamamladı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Program, Pasaport ve Sürücü Belgeleri Daire Başkanı Mehmet Levent Kepçeli’nin Nüfus hizmetlerinde dijital dönüşüm ile ilgili sunumu, Öğretim Görevlisi Dr. Muhsine Sekmen’in sosyal medya ve iletişim konulu sunumunun ardından sona erdi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ALTINORDU BELEDİYESİ ÜRETİCİLERE 200 BİN FİDE DAĞITTI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinordu-belediyesi-ureticilere-200-bin-fide-dagitti-136374507d378-4a5e-4481-bd9b-273dce7e59e12022-05-28T22:04:00+03:00yön gazetesi ALTINORDU BELEDİYESİ ÜRETİCİLERE 200 BİN FİDE DAĞITTI..

ALTINORDU BELEDİYESİ ÜRETİCİLERE 200 BİN FİDE DAĞITTI..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Belediye ekipleri yüksek verimli domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerini kırsal mahallelerde üreticilere ulaştırıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olan ve sosyal belediyecilik alanında ilklere imza atan Başkan Aşkın Tören de fide dağıtım programına bizzat katılarak üreticilere bereketli bir sezon diledi. Başkan Aşkın Tören’in bir önceki yıl açıkladığı tamamlayıcı sosyal destek paketiyle şehirde tüm sosyal kesimler ile dayanışmasını gösteren Altınordu Belediyesi, bu sene de yeni bir rekor düzeyde bir sosyal destek paketiyle şehri ve insanıyla dayanışmasını sürdürüyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(107).jpg" style="height:533px; width:800px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Aşkın Tören’in "üreten ve kendi kendine yeten şehir" hedefiyle ortaya koyduğu politika ve stratejiler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Altınordu Belediyesi, Tarımsal üretime ilişkin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilirliğin sağlanması için üretimi teşvik etmeye ve üreticileri desteklemeye devam ediyor.</span></p><p><strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px">DESTEK ALTINORDU BELEDİYESİNDEN ÜRETİM ÇİFTÇİDEN</span></span></strong></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nce <strong>“Çiftçi tarlasında Altınordu Belediyesi Çiftçimizin yanında”</strong> sloganıyla yürütülen dağıtım programı kapsamında üreticiler kapılarında teslim aldıkları sebze fidelerini bereketli bir yıl olması dileği ve besmelelerle toprakla buluşturdular. Fide desteği Altınordu’nun verimli topraklarının daha çok ekilip dikilmesine vesile olurken aynı zamanda üretim konusunda bir farkındalık ve heyecana neden oluyor. 70 kırsal mahallenin tamamında üreticilere kapılarında teslim edilecek fidan dağıtım programlarının çavuşlar, Teyneli ve Kökenli mahalleleri etabına Başkan Aşkın Tören de bizzat katıldı. Fide dağıtımları mahallelerde devam ediyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(62).jpg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:20px">BAŞKAN TÖREN, “HER ALANDA ÜRETİM DİYORUZ VE ÜRETEN TÜM KESİMLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Üreticileri verilen sebze fidesi desteğini değerlendiren Başkan Aşkın Tören, <strong><span style="color:#0000CD">“Biz her alanda üretim diyor üretimi teşvik ediyor, üreticilerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Şehrimizde üretimin en önemli ayaklarından biri Tarımsal üretimdir”</span> </strong>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tarımsal üretimin küreselleşen dünyadaki önemine değinen Başkan Tören, “Dünyayı etkisi altına alan Covid salgını tarımsal üretimin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bizde, Tarımsal alanda uzun vadeli politika ve stratejilerimizi belirledik ve bu doğrultuda çiftçilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Topraklarımızın işlenmesi, üretimin artırılması ve aynı zamanda hem aile bütçesine hem de şehir ekonomisine katkı verecek projelerimizle kırsalda yaşamı daha cazip hale getirmek istiyoruz. Aynı zamanda Aile çiftçiliğini destekleyerek kırsaldan şehre göç yerine insanımızın doğduğu topraklarda doymasını ve refah içerisinde yaşamasını amaçlıyoruz. Bu manada şehrimizin üretimiyle kendi kendine yeten aynı zamanda üreten şehirlerle rekabet eden bir kent olması yönünde birçok çalışma yürütüyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize sezon başında ücretsiz dağıttığımız 200 BİN ücretsiz sebze fidesi hem teşvik edici hem de destekleyici mahiyetteki çalışmalarımızdan sadece bir tanesidir. Her alanda üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.</span></p><p><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:24px">Çiftçiler Uygulamadan Memnun</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Belediye ekiplerinin mahallelerde ücretsiz fide dağıtımına oldukça yoğun ilgi gösteren çiftçiler uygulamadan memnun. Kadın üreticilerin yoğunlukta olduğu çiftçiler sezon başında en çok ihtiyaç duydukları şeyin fide olduğunu belirttiler.&nbsp;&nbsp;Uygulamayı değerlendiren üreticiler <strong>"Başkanımız Aşkın Tören her zamanki gibi yine tam zamanında anlamlı bir destekle yanımızda olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu destekler bizi daha çok ekmeye dikmeye yönlendiriyor. Başkanımız Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesine teşekkür ederiz"</strong> şeklinde konuştular.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Türk mutfağı haftasında Ordu’nun yemekleri sergilendi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/turk-mutfagi-haftasinda-ordunun-yemekleri-sergilendi-13636ff4399f9-fd9b-497b-9a3f-9a4df797d22c2022-05-28T00:05:00+03:00yön gazetesi Türk mutfağı haftasında Ordu’nun yemekleri sergilendi..

Türk mutfağı haftasında Ordu’nun yemekleri sergilendi..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Türkiye’nin kültürel anlamda çok zengin bir ülke olduğunu hatırlatarak, Ordu’nun hem Karadeniz’in hem de ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesi olduğunun altını çizdi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(17).JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’nun, gastronomi, misafirperver insanı ve turistik yerleri ile görülmeye ve yaşanmaya değer bir şehir olduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, amaçlarının Ordu’ya gelen misafirlere doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetlerin de tanıtılması olduğunu ifade etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Sonel, “<span style="color:#4B0082"><strong>Mavisiyle, yeşiliyle, yaylalarıyla, akarsularıyla, turistik yerleriyle, Yason Burnundan Hoynat Adasına, Gaga Gölünden Ulugöl’e, Çambaşı’ndan Perşembe Yaylası Mendereslerine kadar çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Ordu’ya misafirlerimiz geldiği zaman Ordu’daki bu güzelliği görüyorlar, gastronomini de çok zengin.Pancar Çorbası, Galdiriği, Melocanı, Sakarcası, Peziği, Isırgan Yağlaşıyla, fasulye turşusu,taflan turşusu ve diğer yöresel tatlarıyla Ordu görülmeye ve yaşamaya değer bir şehrimiz. Ordu mutfağımızı hem yöremize, hem ülkemize daha çok tanıtırız. Hep beraber Türk Mutfağını, Ordu’muzu nasıl daha iyi yerlere getiririz onun çabasındayız”</strong></span> diye konuştu.</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(3).JPG" style="height:720px; width:700px" /></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel konuşmasının devamında, Ordu genelinde 17 kadın kooperatifi kurulduğunu hatırlatarak, “Karadeniz insanı, Karadeniz kadını çalışkandır. Onların el emeklerinin ekonomiye kazandırılması, paraya dönüştürülmesi, aile ve ülke ekonomisine katkısının olması önemli değerler” şeklinde konuştu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin girişimleriyle başlayan Türk Mutfağı Haftasının çok anlamlı ve kıymetli olduğunu ifade etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(61).jpg" style="height:604px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi olarak hayat geçirilen projelerden de bahseden Başkan Güler, gastronomi alanında Yerel Lezzetler Akademisinin kurulduğunu ve 60 kişinin eğitiminin tamamlandığını belirterek, yöresel lezzetlerin standardize edilmesi gerektiğini söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile projeler yaparak, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin yanı sıra yöresel lezzetlerin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Güler, <span style="color:#0000FF"><strong>“Suyuyla, deniziyle, balıyla, ürünleriyle yeşil ekonomi faaliyetleri Türkiye’de ilk defa Ordu’muzda ‘Yeşil Ekonomi’yi başlatmış oluyoruz. Dolayısıyla bir bütün halinde bu çalışmaları yapıyoruz”</strong></span> diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Türk mutfağının Anadolu’nun bereketli topraklarının ürün çeşitliliğinin en lezzetli örnekleri ile bereketlendiğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise, “Ordu’nun kendine has lezzetleri ile literatürde kendine ait özel bir yere sahiptir. Geleneksel mutfağın bu zenginliği, il sınırları içerisinde farklı kültürlerin bulunmasına dayanmaktadır. Ordu, zengin bitki örtüsü sebze ve meyvelerin olduğu kadar buradaki lezzetlerin de çeşitliliğini beraberinde getirmiş, bu da halk mutfağına yansımıştır. Pancar, mısır, balkabağı gibi ürünlerin hemen her türlü yemeği (pancar çorbası, pancar sarması, mısır çorbası, mısır yağlaşı, mısır ekmeği, kabak muhallebisi vb. ) balığın, özellikle de hamsinin her türlüsü (hamsi buğlama, hamsi köftesi, hamsi tavası, hamsili içli tava ) yapılır. Ayrıca değişik otlarla yapılan yemekler de Ordu</strong> <strong>mutfağının vazgeçilmezleridir”</strong> diyerek, Türk Mutfağı Haftası’nın Türk mutfağının dünyaya tanıtımı için önem arz ettiğini ifade etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/5(2).jpg" style="height:364px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmaların ardından, ODÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Kabacık tarafından Türk mutfak kültürü ve Ordu mutfağı konulu seminer düzenlendi.&nbsp; &nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftasına vermiş olduğu hizmet ve katkılardan dolayı ODÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Kabacık’a teşekkür belgesi takdim etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/6(2).JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve beraberinde diğer protokol üyeleri ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri stantlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, yöresel ürünlerden satın aldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Programda, 14 çeşit yöresel yemek sunumunun yanı sıra Türk Patent Enstitüsü tarafından ''coğrafi işaret'' olarak tescillenen Akkuş İlçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle fark yaratan ‘Akkuş Kuru Fasulyesi’ yemeği ile yöresel lezzetlerden olan Kara Lahana Çorbası sunuldu.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Yalancı ve iftiracılar Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’a saldırmaya başladılar..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/yalanci-ve-iftiracilar-rektor-prof-dr-ali-akdogana-saldirmaya-basladilar-13635a2b439c1-7b6e-4622-91ad-a630fbe1cc3f2022-05-27T22:53:00+03:00yön gazetesi Yalancı ve iftiracılar Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’a saldırmaya başladılar..

Yalancı ve iftiracılar Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’a saldırmaya başladılar..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong><u>Haber-Araştırma : </u></strong></span></span></p><p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong><u>İSTİHBARAT SERVİSİ</u></strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Şimdi de bazı medya gurubu ve siyasiler &nbsp;Ordu Üniversitesi Prof. Dr. Ali Akdoğan’a musallat olmaya başladılar. İşte gazetemiz istihbarat servisinin edindiği bilgilere göre bazı iddiaları gündeme getirerek siz dürüst, vicdanlı ve ahlaklı okurlarımızla bu iddiaları gündeme getiriyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Medyamız ve siyasetçilerimiz son günlerde öyle bir hale geldiler ki; bazılarında siyaset ayırımı dahi yapmadan din, iman ve Allah korkusu dahi kalmamış.. Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşu Ordu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan’ı aklı sıra eleştirmeye ve karalamaya çalışıyordu. .Biz de şayet Rektörün yaptığı bir yanlış&nbsp; varsa araştıralım, eleştirelim ve haber yaparak kendisini uyaralım diye düşündük.</span></p><p><span style="font-size:20px">Haberin içeriği ise Rektörün maaşının fazla olduğu gündeme getirilerek, vay efendim validen fazla maaşı varmış, milletvekillerinin eleştirilerini de makaslayarak eski paylaşımları gündeme getirerek yalanları gerçekmiş gibi milletin gözüne baka baka haber yayınlayarak adeta gözdağı ve korku salmaya başladıkları görülüyor.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>HABERİN PERDE ARKASINDA KADRO MESELESİ VARMIŞ..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Gazetemiz istihbarat servisinin yaptığı araştırmaya göre, öyle iddialar var ki; meğer o patronun Üniversitede çalışan bir yakını varmış, kadrolu değilmiş, rektöre o kişinin kadroya alınması için yaptığı baskılar ve sözler kabul edilmeyince bu şekilde yalan dolan ile &nbsp;iftira at, çamur at izi kalsın, misali tehdit ve korku vermeye çalışmışlar. Gönlümüz istiyor ki; bu iddialar asılsız ve yalan olsun, kimse kimseyi &nbsp;boş ve asılsız yere suçlamaya hakkı olmadığını da hatırlatmak istiyoruz.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>REKTÖRÜ SİZE HARCATMAYIZ!..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Sözde bu gibi &nbsp;medya kuruluşu geçtiğimiz günlerde gazeteci Osman Şahin’e küfür eden Gürgentepe Belediye başkanı makamında bir bayan işçiye yaptığı hakaret ve şiddet olayına karşı ilçeye kameraman göndererek, <span style="color:#FF0000"><strong>“Başkanımıza kumpas kuruluyor, iftira atılıyor”</strong></span> diye &nbsp;başkanın akrabalarına mikrofon tutarak, hiç utanmadan, sıkılmadan milletin gözüne baka baka&nbsp; resmen yalan konuşturarak kamu oyu önünde <strong><span style="background-color:#FFFF00">yalan haberi gerçekmiş gibi yayınladılar</span></strong> ama, kamu oyunun gösterdiği tepkiler ve nefret duyguları&nbsp; da bu kişilerin insani ve vicdani niyetlerini açıkça &nbsp;öğrenmiş oldular.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu sözde yalancı ve iftiracı medya kuruluşları eğitime katkı sunan, yılda 10 binlerce öğrenci yetiştiren bir kurumun başkanı olan ve ayrıca <span style="color:#0000FF"><strong>“Hiçbir hastanın Ordu dışında muayene olmasına gönlünün razı gelmediğini”</strong> </span>ifade eden Ordu ve halkına hizmet aşıklısı olan Ordu’nun öz evladı olan rektör Ali Akdağan’ı &nbsp;bu millet sizin gibi yalancı ve iftiracı medya kuruluşlarına harcatmayacaktır.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/MM.PNG" style="height:407px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>MİLLETVEKİLLERİNDEN DE AYNI TAKTİK..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Rektörün maaşını gündeme getiren ve çalışmalarını eleştiren o yayın kuruluşu yaptığı haberinde rektörün ne kadar maaş ve döner sermaye aldığının miktarını bile açıklayamazken, <strong><span style="background-color:#FFD700">AKP’li Metin ile CHP’li Mustafa’nın asılsız eski eleştirilerini</span></strong> de makaslayarak gündeme getirerek haber salatası yapma becerilerini de Ordu halkına yedirmeye kalktılar. Bunlar istiyor ki; Üniversiteyi biz yönetelim, bizim dediğimiz olsun, rektörü istediğimiz gibi yönlendirelim, masa başında maskot gibi otursun öyle mi? Hep aynı mantık, aynı taktik.. Artık o taktik dönemleri bitti sayın vekiller, herkes sizi de tanıdı, öğrendi, siz gideceksiniz ama, Ordu Üniversitesi ve&nbsp; bu üniversitenin başındaki rektör ve idareciler hep kalacaktır. Biz de bu rektör ve ekibi doğru yolda, doğru kararlar vererek, başarılı öğrenciler yetiştirdiği taktirde hep yanında olacağız. Prof. Dr. Ali Akdoğan, rüşvet mi yemiş,, adam mı kayırmış, yolsuzluk, hırsızlık mı&nbsp;&nbsp;yapmış,&nbsp; görevini kötüye mi kullanmış?&nbsp; Bu yanlışları &nbsp;yaparsa, hizmette kusur ederse biz de&nbsp;&nbsp;eleştireceğiz ve kamu oyuna duyurmaktan asla yılmayacağız. Bunun da böyle bilinmesini istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ama Ordu halkı kimin nasıl&nbsp; bir niyeti olduğunu, yalan ve iftiralarla dolu, iktidarın gücüne güvenerek nasıl bir &nbsp;habercilik yaptığını çok iyi tanıdılar. Bu millet bu taktiklere artık daha inanmıyor, bilginiz olsun yalancı medya kanallarını zaten izlemiyorlar. Biz de hatırlatalım istedik. <span style="background-color:#FFFF00">Eyyy… Menfaatçiler, çıkarcılar, yandaşlar, havuzcular</span> duydunuz mu?</span></p><p><span style="font-size:20px">Lütfen gerçekçi olalım..</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Gölköy ve Akkuş’ta kablo çalan iki kişi tutuklandı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/golkoy-ve-akkusta-kablo-calan-iki-kisi-tutuklandi-13634576f6bbf-a64a-40bb-af28-d721f9ec7fc92022-05-27T16:31:00+03:00yön gazetesi Gölköy ve Akkuş’ta kablo çalan iki kişi tutuklandı..

Gölköy ve Akkuş’ta kablo çalan iki kişi tutuklandı..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu’nun Gölköy İlçesi, Düzyayla, Çetilli, Karahasan, Çatak, Aydoğan, Güzelyurt Mahallelerinde ve Akkuş İlçesi Damyeri Mahallesinde,2021 ve 2022 yılları içerisinde çeşitli tarihlerde meydana gelen (10) faili meçhul haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik; Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme (OYİT) ve Gölköy İlçe J.K.lığı ekiplerince çok yönlü olarak araştırmaya başlanıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan araştırma ve çalışmalarda; hırsızlık olaylarını (U.U.), (Ö.A.) ve (B.A.) isimli şahısların işlediği tespit edilmiştir. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan arama neticesinde bakır kablo, kablo kesmeye yarayan testere, demir kesme makası ve direk tırmanma aparatı (ayakçık) olan suç unsuru malzemeler ele geçirilmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yakalanan şüpheli (U.U.) ve (Ö.A.) isimli şahıslar adli makamlara sevk edilmesine müteakip tutuklanarak ceza evine gönderildiler.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[40 KADIN TEKSTİL USTASI OLDU..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/40-kadin-tekstil-ustasi-oldu-13633771f00de-5727-4762-9718-a9e2df36079b2022-05-27T13:09:00+03:00yön gazetesi 40 KADIN TEKSTİL USTASI OLDU..

40 KADIN TEKSTİL USTASI OLDU..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları merkezinde 512 saatlik Dokuma Konfeksiyon Makineci modülünde yer alan tüm eğitimleri başarı ile tamamlayan 40 kursiyer sertifikalarını aldılar. Kursu başarı ile bitiren 40 kadın kursiyerden çalışmak isteyenlerin tamamı tekstil sektöründe istihdam edilecek.</span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehre verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Yıllarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında işgücü piyasaları ve istihdam politikaları alanlarında ulusal ve uluslararası birçok başarılı projeye imza atan Başkan Aşkın Tören’in Altınordulu’lara verdiği “Bu şehirde tek bir genç dahi mesleksiz kalmayacak!” sözü istihdam garantili nitelikli bir meslek ile hayat buldu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/1(8).jpg" style="height:286px; width:800px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>BAŞKAN AŞKIN TÖREN’İN PROJESİYLE HAYATLARI DEĞİŞTİ</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Aşkın Tören öncülüğünde Ordu tekstil piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını yetiştirmek amacıyla Altınordu Belediyesinin DOKA destekli hayata geçirdiği ve Altınordu Kaymakamlığı’nın da paydaşları arasında bulunduğu projenin ilk etabı olarak 26 Şubat’ta başlayan 3 aylık kurs döneminin sonunda düzenlenen sertifika töreni ile tamamlandı.</span></p><p><span style="font-size:20px">4<span style="color:#FF0000"><strong>0 KADIN DOKUMA KONFEKSİYON MAKİNECİ’Sİ OLARAK TEKSTİL SEKTÖRÜNE ADIM ATTI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Tamamlanan eğitimler sonunda 40 kadın kursiyer “Düz dikiş, overlok, reçme, ilik-düğme, ponteriz, zigzag, ütüleme, kesim, tekstil yüzeyleri, kalıplar, malzeme kontrolü ve çeşitli dikim yöntemleri alanlarında aldıkları eğitim aşamalarını başarıyla geçerek Dikiş Makinesi Operatörü olarak mezun oldular. Tekstil sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu ve nitelikli tekstil işçisi kategorisinde birinci sırada yer alan meslekleriyle sektörde istihdam garantisi elde eden kursiyerlerin hayatları değişti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(59).jpg" style="height:346px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000CD"><strong><span style="font-size:20px">BAŞKAN TÖREN, “ŞEHİRDE ÜRETİMİN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI İÇİN HER ALANDA PROJELERİMİZ VE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Tamamlanan kursu değerlendiren Başkan Aşkın Tören, <span style="color:#FF0000"><strong>“Şehrimize verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz”</strong></span> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">“İstihdam odaklı yerel kalkınma modeli” oluşturduklarını belirten Başkan Tören, “Bu model ile gençlerin ve kadınların işgücüne katılımlarını sağlarken aynı zamanda geleceğe dönük olarak da tek bir gencimizi ve kadınımızı mesleksiz bırakmamayı hedefledik. Bu anlayışımız doğrultusunda nitelikli işgücü açığını kapatmak için tüm aşamaları planladık. İşte bugün 40 kadın kursiyerimiz nitelikli bir meslek sahibi olmuşlardır. Tekstil sektöründen gelen talepler ve girişimlerimiz neticesinde çalışmak isteyenlerin tamamı sektörde istihdam edilecekler. Etaplar halinde devam edecek kursumuzdan mezun olacaklar için de yine istihdam olanağını sunacağız.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kurs dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyor, şehirde üretimin ve istihdamın artırılması için her alanda devam eden projelerimizle şehrimizin tekstil sektöründe bir çekim merkezi, yatırımcıların bir tercih noktası haline geleceğine inanıyoruz.” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Karacaömer mahallesinde bulunan Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezinde düzenlenen sertifika dağıtım törenine, Altınordu Belediye Başkan Vekili Ahmet Akyurt, İŞKUR İl Müdürü İsa Kaymak, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Belediye birim müdürleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Dr. Çağlar Yıldırım’ın şikayetine takipsizlik kararı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/dr-caglar-yildirimin-sikayetine-takipsizlik-karari-1363287f3c7e8-8872-45fc-a40d-065a5f131ec42022-05-26T23:49:00+03:00yön gazetesi Dr. Çağlar Yıldırım’ın şikayetine takipsizlik kararı..

Dr. Çağlar Yıldırım’ın şikayetine takipsizlik kararı..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Doktor Çağlar Yıldırım &nbsp;görevinde usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle&nbsp;&nbsp;hakkında idari yönden yaptığı yolsuzluk iddiaları&nbsp;&nbsp;müfettiş raporları ile belgelendiği ve gazetemize telefon açarak küfür eden doktor Ulaş Seraslan hakkında yaptığımız paylaşımda kendi adının geçmediği halde şikayet etmesi Ordu C. Savcılığı tarafından yapılan inceleme sonucu suç unsurlarının yasal unsurlarının&nbsp; oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı nedeniyle takipsizlik kararı verildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Dr. Çağlar Yıldırım hakkında yapılan bir çok şikayet ve usulsüzlük iddiaları konusunda soruşturma yapılmış ve hakkında&nbsp; tutulan müfettiş raporları da adliyeye intikal etmişti.</span></p><p><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:20px">ŞİKAYET KONUSU YAPILAN HABERİ OKUMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ.. HAFIZANIZ TAZELENMİŞ OLSUN..</span></strong></span></p><p><strong><a href="https://www.yongazetesi.com/haber/dr-caglar-yildirim-bakin-bizleri-nasil-sikayet-etti-13566"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px">https://www.yongazetesi.com/haber/dr-caglar-yildirim-bakin-bizleri-nasil-sikayet-etti-13566</span></span></a></strong></p><p><strong><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/820c0410-bc05-455c-bed0-670d83d26122.jpg" style="height:998px; width:700px" /></span></span></strong></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Üreticiler Salepleri sökmeye başladılar..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ureticiler-salepleri-sokmeye-basladilar-13631cdd3d71e-fbca-4fde-9234-ba6b71d87c862022-05-26T23:01:00+03:00yön gazetesi Üreticiler Salepleri sökmeye başladılar..

Üreticiler Salepleri sökmeye başladılar..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘kendi kendine yeten şehir’ ilkesi doğrultusunda Ordu ilinde tarımın gelişmesi, farklı tarım ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, âtıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların doğduğu yerde doymaları amacıyla başlattığı tarımsal kalkınma atağı meyvelerini vermeye devam ediyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(16).JPG" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Tıbbi ve aromatik değeri yüksek bir bitki olan, yoğun olarak sıcak içecek şeklinde tüketilen, aynı zamanda dondurma üretiminde ve sütlü tatlılarda da kullanılan salep üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında 2 üretici ile denemelerine başlanılan salep üretimi 2022 yılında 100 çiftçiye ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, şu ana kadar 1 milyona yakın salep fidesinin üreticilere dağıtıldığını söyledi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:20px"><strong>DAİRE BAŞKANI AHMET ULTAV: “ÜRÜNLER SÖZLEŞMELİ TARIM MODELİ İLE ÜRETİCİDEN ALINIYOR”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">2019 yılında 2 üretici ile başlanılan “Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi”nde rakamın 2022 yılında 100 üreticiye ulaştığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, üretimi yapılan ürünlerin sözleşmeli tarım modeli ile ORTAR A.Ş. tarafından üreticilerden satın alınarak pazarlandığını belirtti.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:20px">Daire Başkanı Ahmet Ultav, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile 3 yıl önce başladığımız ‘Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’nde bu sezonun ilk hasadını gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında 2 üreticimiz ile başladığımız bu projemizde rakam 100 üreticiye ulaşmış durumda. Fındığa ek gelir getirici bu projemizde üretilen ürünler, Büyükşehir Belediyemizin tarım şirketi olan ORTAR A.Ş. tarafından üreticilerden sözleşmeli tarım modeli kapsamında satın alınarak pazarlanıyor. İlimizde sınırlı olan tarım arazilerini en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Onun için birçok tarımsal projeyi hayata geçirdik. Bugün Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde hasadını yaptığımız ‘Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’de bu çalışmalardan bir tanesi. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda ilimiz önümüzdeki yıllarda salep üretimi konusunda adından söz ettirecek iller arasında yer alacak. Üreticilere verdiği destek için bir kez daha Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz.”</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(5).JPG" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ÜRETİCİ AHMET SIDDIK ZOR: “BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’da fındığa ek gelir getirici ürün arayışında olduklarını belirten salep üreticisi Ahmet Sıddık Zor, Ordu Büyükşehir Belediyesinin “Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’’ne başvuru yaptıklarını, cevabın kısa sürede geldiğini ve üretime başladıklarını söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Üretici Ahmet Sıddık Zor, yaptığı açıklamada şunları söyledi:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Ordu Büyükşehir Belediyesinin salep projesini geçtiğimiz yıl basın yoluyla öğrenmiştik. Başvuru yaptık. Bu sene ilk hasadımızı yapıyoruz. Bereketli bir sezon geçmesini bekliyorum. Sınırlı ve boş olan bahçelerimizi bu şekilde değerlendirmek istedik. Devlet desteğinde olması bizi salep üreticiliğine yöneltti. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesinin destek vermesi, ürünün sözleşmeli tarım modeli ile alınması bizlere cazip geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e üreticiye verdiği destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ORDU’DA 15 İLÇEDE SALEP ÜRETİMİ YAPILIYOR</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında 2 üretici ile başladığı “Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” 2022 yılında Akkuş, Altınordu, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kumru, Korgan, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçeleri olmak üzere 15 ilçede 100 üretici ile devam ediyor.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Eğitimde yeni tanıtım projeleri için toplantı yapıldı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/egitimde-yeni-tanitim-projeleri-icin-toplanti-yapildi-1363066818144-489e-4936-8fdc-6f033b018dfb2022-05-26T22:28:00+03:00yön gazetesi Eğitimde yeni tanıtım projeleri için toplantı yapıldı..

Eğitimde yeni tanıtım projeleri için toplantı yapıldı..

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin işletmeler açısından faydalarının 81 il Oda ve Birlik temsilcilerine yüz yüze aktarılmasına yönelik "Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)" hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Sektör ile eğitim camiası arasındaki iş birliğini güçlendirecek olan projenin Ordu Tanıtım Toplantısı; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, , Ordu Ticaret Borsası, Ordu Organize Sanayi Bölgesi, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, 19 ilçemizden şube müdürleri, meslek liseleri okul müdürleri ile oda ve birlik temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/02(1).JPG" style="height:364px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Programda konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin; <span style="color:#0000CD">“</span><strong><span style="color:#0000CD">Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak Mesleki eğitimdeki yeni gelişmeler ve bu gelişmelerin işletmeler açısından faydalarının paylaşılacağı bu toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplantımızın mesleki eğitim için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ankara’dan gelen sayın başkanıma ve ekibine, siz değerli katılımcılara da hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesinin Sektör ile eğitim camiası arasındaki iş birliğini güçlendireceğine olan inancımız tamdır.&nbsp; Meslek liselerimiz ve Mesleki Eğitim Merkezlerimiz kalifiye elemanlar yetiştirme noktasında çok önemli bir yere sahip. Nitelikli ve donanımlı eğitim aldıkları bu kurumlarımızı çok önemsiyor ve mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz. Buradan yetişen gençlerimizin de ülkemizin üretim ekonomisine katkı yaptıklarını çok iyi biliyoruz.”</span> </strong>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(15).JPG" style="height:390px; width:699px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ülkemiz özellikle son yıllarda eğitim- öğretim alanında çok büyük mesafe kat ettiğini vurgulayan Şahin; “Eğitim öğretime çok büyük kaynaklar aktarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında okullaşma oranı hızla arttı. Eğitim kadrosu ve eğitim öğretimin niteliğinin de arttığını görüyoruz. Sayın Bakanımızın da mesleki ve teknik eğitime özel bir ilgisi var. Ülkemizin kalkınmasında olmazsa olmazın, geleceğin mesleki eğitimde olduğunu her fırsatta vurguluyor. Bu anlamda Geçtiğimiz yıl &nbsp;3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda iki önemli değişikliğe gidildi. Hem işveren hem de&nbsp; Mesleki Eğitim Merkezlerine devam eden öğrenciler açısından&nbsp; avantaj sağlayan düzenlemeler yapıldı. Öğrencilerin almış oldukları ücret arttığı gibi bu yeni düzenleme ile devlet&nbsp; işveren üzerindeki maddi yükü de aldı. Böylelikle Mesleki Eğitim Merkezleri cazip hale geldi. Nitekim bunu mesleki eğitim merkezlerine kayıt sayısındaki artışlardan ve işverenlerin memnuniyetinden anlıyoruz. Diye belirtti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitimin her zaman içinde olduklarını aktaran Şahin; “Başarılı ve çalışkan bir İl Müdürümüz var. Kendileri ile sürekli görüşüyor ve sürece destek oluyoruz. TOBB olarak ilimize kazandırdığımız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesimizin açılışını 10 Şubat tarihi ile yaptık. Sayın Bakanımız Mahmut Özer ve Sayın Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun açılışını yaptıkları bu güzide kurumumuz çok güzel başarılara imza atıyor. Yakından takip ediyor ve her tür desteği veriyoruz. Sayın bakanımızın okulumuzu Türkiye’nin 52. Ar-Ge Merkezi yapması ve Türkiyenin 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olması müjdesi de bizleri gururlandırdı. Onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Son olarak Şahin; <span style="color:#0000CD"><strong>“Ben Mesleki Eğitim kurumları ile işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da geliştirilmesi, işletmelerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacını karşılaması, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı inancıyla tekrar bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.”</strong></span> ifadelerini kullandı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vergeloğlu "Meslekî ve teknik eğitim, sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, gi­rişimci, üretken, ekonomiye değer katan ve ehil iş gücü ye­tiştirmeyi amaçlamaktadır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Örgün meslekî orta öğretim kurumları olarak yeniden yapılandırılan Meslekî Eğitim Merkezlerimizde, Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda, öğrencilerimizin özlük hakları geliştirilmiş ve öğrencilerimizin meslekî eğitim aldığı işletmelere yönelik teşvik ve devlet desteği sağlanmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Meslekî Eğitim Merkezleri ile işletmeler arasında var olan güçlü bağın daha da geliştirilmesi, işletmelerin gün geçtikçe artan kalifiye eleman ihtiyacını karşılaması, işletmelerin mesleki eğitimle ilgili devlet teşviklerinden daha fazla yararlanması, Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Müdürlüğümüz bünyesinde ilimiz genelinde Mesleki Eğitim Merkezleri ile Mesleki Eğitim Merkezi Programlarına (MEMP) kayıtlı toplam 6.682 öğrencimiz bulunmaktadır.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:20px">26 Kasım 2021 tarihi itibariyle ilimiz geneli MESEM öğrenci sayımız, 1.635 ile %4,35 iken; 23 Mayıs 2022 itibariyle ilimiz geneli MESEM öğrenci sayımız, 6.814 ile %16,77'ye yükselmiştir.</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">İlimiz genelinde; 1 tane Altınordu, 1 tane Fatsa ve 1 tane de Ünye ilçelerimizde olmak üzere toplam 3 adet bağımsız Mesleki Eğitim Merkezimiz mevcut iken; 37 tane Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP) uygulayan okulumuz ile birlikte toplam 40 adet Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulama okulumuz mevcuttur.</span></p><p><span style="font-size:20px">"Meslekî Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP)", hepimizin desteğiyle amacına ulaşacak; ülkemiz ve gençlerimiz için büyük kazanımlara vesile olacaktır. Meslekî Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi'nin Eğitim Kenti Ordu'muza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını, ilimiz ve ülkemizin gelişimine önemli katkılar sunmasını diliyorum. Meslekî eğitime katkı veren başka Bakanlığımız olmak üzere Odalar ve Borsalar Birliğinin değerli değerli üyelerine, Oda Başkanlarına ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" Dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bakanlığımız Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda "Bugün burada düzenlenen bu program, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu ile birlikte geliştirdiğimiz bir projedir. Türkiye genelinde 81 ilde yüz yüze toplantılar yaparak meslekî eğitim merkezlerinde yapmış olduğumuz yenilikler ve bu yeniliklerle beraber işletmelerin elde ettiği avantajlar hakkında değerlendirmelerde bulunma fırsatı yakalıyoruz." dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tanıtım toplantısının devamında&nbsp; Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünde görevli öğretmenimiz Okan Doğan, meslekî eğitimde yapılan değişiklikler hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının soru cevap bölümünde, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül proje hakkında yöneltilen soruları cevaplandırdı, sektörün ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, meslekî eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu’da 14 eylem yapan suç örgütüne operasyon..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-14-eylem-yapan-suc-orgutune-operasyon-136290ce3bb18-87d4-430e-9fc6-2978eb1f561a2022-05-26T20:57:00+03:00yön gazetesi Ordu’da 14 eylem yapan suç örgütüne operasyon..

Ordu’da 14 eylem yapan suç örgütüne operasyon..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">26.05.2022 günü suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, nitelikli yağma (Çek Senet Tahsilatçılığı<em>), </em>işyeri kurşunlama, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet (ateşli silah bulundurma) ve silahlı tehdit suçlarından 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Operasyon kapsamında (9) şüpheli yakalanmış, (1) şüpheli cezaevinde tutuklu bulunduğu, (1) şüphelinin ise yakalamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda;</span></p><p><span style="font-size:20px">- 4 adet Tabanca,</span></p><p><span style="font-size:20px">- 19 Adet (9x19) tabanca fişeği,</span></p><p><span style="font-size:20px">- 24 Adet değişik ebatlarda bıçak ve balta ele geçirilmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan (9) şüphelinin işlemleri devam etmektedir.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[AKP İL BAŞKANI HALİT TOMAKİN SES BOMBASI ATMAYA DEVAM EDİYOR..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/akp-il-baskani-halit-tomakin-ses-bombasi-atmaya-devam-ediyor-1362834a947ba-653d-4cb1-bfd5-5a627adff07e2022-05-26T13:15:00+03:00yön gazetesi AKP İL BAŞKANI HALİT TOMAKİN SES BOMBASI ATMAYA DEVAM EDİYOR..

AKP İL BAŞKANI HALİT TOMAKİN SES BOMBASI ATMAYA DEVAM EDİYOR..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">AKP Ordu il başkanlığından yapılan basın açıklamasında başkan Halit Tomakin beceriksizliğinin üzerini kapatmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şirin gözükmek için &nbsp;CHP hakkında öyle sözler kullandı ki, yenilir, yutulur cinsinden değil.</span></p><p><strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px">CHP’YE Mİ GÜLMEK, AKP’YE Mİ GÜLMEK!..</span></span></strong></p><p><span style="font-size:20px">İşte AKP Ordu il başkanı Halit Tomakin’in açıklamasının önemli özet bölümleri aşağıda yayılıyoruz. Bu açıklama ile&nbsp; AKP’ye mi gülersiniz, yoksa CHP’ye mi? Bize göre her ikisine de gülmek gerekiyor. Çünkü, biri ses bombası atıyor, biri sürekli başarısızlığını pekiştirmeye çalışıyor.</span></p><p><span style="color:#0000CD"><strong><span style="font-size:20px">KEFEN GİYEREK YOLA ÇIKAN LİDER İLE 15 TEMMUZ’DA TANKLARIN ARASINDAN SIVIŞIP KAÇANLAR YAN YANA DAHİ GETİRİLEMEZ..!</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">-Büyüyen ve gelişen Türkiye’yi istemeyen kandan ve kaostan beslenen , güçlerin&nbsp; bugünkü taşoranı CHP ‘dir.</span></p><p><span style="font-size:20px">-KARŞIMIZDA sittinsene bu aziz milletten yetki alamamış ve bu gidişle de bir sittinsene daha yetki alamayacağı görünen CHP zihniyeti VAR</span></p><p><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#FFFF00">-</span><strong><span style="background-color:#FFFF00">CİNSİNİ SEVDİĞİM CİNSİNE ÇEKER</span></strong> AYNI İFTİRAYI UÇAK DOLUSU ALTINLARLA YURT DIŞINA KAÇACAK DİYE MENDERES’E DE ATTILAR</span></p><p><span style="font-size:20px">İl Başkanı Halit Tomakin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun saat: 22.00 de video yayınlayacağım diyerek beklenti içine girenler &nbsp;zannetti ki , Ülke yararına bir açılama olacak, hey , hat ,gel gör ki açıklama dediği şey CHP’nin ana besin kaynağı olan yalan , iftira, kin, nefret , siyasi edep ve ahlak dışı ne istersen hepsi vardı bu açıklamada , açıklamayı yapanın insani değerlerden yoksun açıklamaları vardı sadece dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Büyüyen ve gelişen Türkiye’yi istemeyen kandan ve kaostan beslenen , güçlerin&nbsp; bugünkü taşoranı CHP ‘dir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bakan Tomakin, Büyüyen ve gelişen Türkiye’yi istemeyen kandan ve kaostan beslenen , kim zaman sağ , sol&nbsp; diyerek kardeşi kardeşe vurduran, kimi zaman alevi ve sunnisi ile&nbsp; bin yıldır et ve tırnak gibi olduğumuz kardeşler arasına nifak sokan güçlerin &nbsp;bugünkü taşoranı CHP ‘dir.</span></p><p><span style="font-size:20px">KARŞIMIZDA sittinsene bu aziz milletten yetki alamamış ve bu gidişle de bir sittinsene daha yetki alamayacağı görünen CHP zihniyeti VAR.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Tomakin, sittinsene bu aziz milletten yetki alamamış ve bu gidişle de bir sittinsene daha yetki alamayacağı görünen CHP zihniyeti bu millet için kefenini giyerek yola çıkan, 367 garabeti, MİT Kumpası ,17-25 Aralık,&nbsp; Gezi olayları, hendek olayları, nice badireler ve nice zorluklar karşında hem iç vesayete karşı , hemde dış güçlerin tüm oyunlarına karşı elif gibi dimdik ayakta milletinin yanında durmuş, 15 Temmuz’da milletine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Lideri yurt dışına kaçacak, hemde ABD ye kaçacak demesine kargalar bile güler ,CHP Lideri herkesi&nbsp; kendisi gibi zannediyor olsa gerek, beyefendi daha dün ,15 Temmuz darbe gecesi tankların arasından sıvışarak kaçması ve bacak ,bacak üstünde kahvesini höpürtederek darbeyi keyifle seyredip, darbenin başarılı olmasını beklemesini bu millet görmedi mi , unuttu mu zannediyor, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan milleti ile beraber , sen kimle berabersin onu söyle &nbsp;ifadelerini kullandı.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Perşembe Domuz tepesi çöp alanı yeşil alan oldu..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/persembe-domuz-tepesi-cop-alani-yesil-alan-oldu-136277a8bdfcb-6a33-4288-a9c5-0ad938fb50152022-05-26T12:22:00+03:00yön gazetesi Perşembe Domuz tepesi çöp alanı yeşil alan oldu..

Perşembe Domuz tepesi çöp alanı yeşil alan oldu..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu’da uzun yıllar toplum sorunu haline gelen, sık sık protesto gösterilerinin yaşandığı, halk ile güvenlik güçlerinin zaman zaman karşıya karşıya geldiği çöp sıkıntısını çözmek için göreve gelir gelmez kolları sıvayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yarım asırlık bir soruna neşter vurdu. Fatsa, Ünye ve Perşembe ilçelerindeki çöp sorununu tek hamlede çözen Güler’in ikinci hamlesi ise çöpten elektrik üretmek oldu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan vahşi çöp depolama alanları ile vatandaşların yıllarca çilesini çektiği çöp meselesi Başkan Güler sayesinde son buldu. Çok değil göreve başladıktan 3 ay sonra bu soruna son vermek için ilk hamlesini yaparak vahşi çöp depolama alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Güler, görüntü kirliliğinin bütün ağırlığı ve çirkinliğini barındıran bu alanlardan dolayı utandığı ifade ederek bu manzaraların ortadan kaldırılacağı vaadini vermişti.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(22).jpeg" style="height:385px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>YAKININDAN DAHİ GEÇİLEMEYEN ALANLAR DOĞAYA GERİ KAZANDIRILDI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">İncelemelerinin hemen ardından 3 ilçenin de merkeze yakın mesafesinde bulunan ve vatandaşları oldukça rahatsız eden çevre sorununa dur demek için ekipleri talimatlandıran Başkan Güler, çöp depolama alanlarını kapattırarak neredeyse yarım asırdır çile olan çöp sorununa noktayı koydu. Yıllarca her türlü çirkinliği ile yakınından dahi geçilemeyen vahşi çöp depolama alanları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla tekrar doğanın bir parçası haline getirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(9).jpeg" style="height:385px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>BAŞKAN GÜLER’DEN ÖNCE ÇÖP SORUNU KONUŞULURKEN, ŞİMDİ ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİMİ KONUŞULUYOR</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Uzun yıllardır bulunan çöp sorununu sıkı bir çalışma ile çözen Başkan Güler, ikinci bir hamle olarak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çıkardığı Yenilebilir Enerji Yasasını şehirde uygulayarak yaptı. Bu kapsamda çalışmaları başlatan Başkan Güler, Çaybaşı ilçesinde bulunan İlküvez Katı Atık Çöp Depolama Tesisinde çöpten elektrik üretimini başlattı. Belediyelerin baş ağrısı olan çöp sorununu çözen ve çöpü elektriğe çevirerek gelir kaynağı haline getiren Güler, birçok belediyeye örnek oldu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“EN MUTLU TARAFI ÇIKARDIĞIM YASAYI ŞEHRİME HİZMETTE KULLANMAK” </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Bakanlığı döneminde çıkardığı yasayı Ordu için hizmette kullanmaktan büyük gurur duyduğunu ve Ordu’nun çöp sorununu kökten çözdüğünü ifade eden Başkan Güler, “Vahşi çöplükleri kapattık ve İlküvez’deki tesise yönlendirdik. Böylelikle çöpten elektrik enerjisi üretir duruma geldik. Ordu’muz böylelikle çok modern bir tesise kavuşmuş oldu. Benim için de işin mutlu tarafı bakanlığım dönemimde çıkarmış olduğum yenilebilir enerji yasasını belediye başkanlığını yaptığım şehrime hizmette kullanmak oldu” şeklinde konuştu.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Kitap fuarı sadece Roman ve Hikayelerle dolu ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/kitap-fuari-sadece-roman-ve-hikayelerle-dolu-13626b66ddc4f-c222-4429-a895-cde991e1d5542022-05-25T15:57:00+03:00yön gazetesi Kitap fuarı sadece Roman ve Hikayelerle dolu ..

Kitap fuarı sadece Roman ve Hikayelerle dolu ..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Kitap Fuarı açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçi ağırladı. Fuar yoğun ilgi görürken vatandaşlar ise sevdikleri yazarlarla buluşmanın heyecanını yaşıyor. Ancak, birçok vatandaş&nbsp; genel ihtiyaç olan kitapları bulamadıklarından yakınıyorlar.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(14).JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>FUARDA KANUN KİTAPLARI NEDEN YOK?</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Tanıtım ve satışı yapılan <span style="color:#0000CD">&nbsp;<strong>“Ordu Kirıtap Fua”</strong></span>na büyük ilgi gösteren vatandaşlar, fuarda Anayasa, Hukuk, yönetim teknoloji üzerine &nbsp;ve benzeri eğitici kitapların olmayışından dert yandılar. Çünkü, vatandaşların en çok bilgi sahibi olmak istedikleri, dilekçe yazma usulleri, mahkeme dava açma ve savcılık &nbsp;şikayetleri ve Anayasa ile ilgili haklarını öğrenme ihtiyaçları olduğu için Kitap fuarında bu konuları kapsayan kitapların olmayışından dert yanıyorlar.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(4).JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ROMANLARA VE HİKAYELERE ÖNEM VERİLMİŞ..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Fuarın baştan sona kadar gezildiğinde, sadece Roman, Hikaye, Din kültürü, çocuklara ait kitapların yanı sıra Atatürk’le ilgi padişahlık dönemlerine ait kitapların olduğu görülüyor. Bu gibi kültürel güzel bir organizede en çok ihtiyaç duyduğumuz yasalarımızı ilgilendiren Kitapların olmayışı büyük bir eksiklik olarak görülmektedir.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(14).jpg" style="height:450px; width:800px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Kitap Fuarı açıldığı günden bu yana binlerce ziyaretçi ağırladı. Fuar yoğun ilgi görürken vatandaşlar ise sevdikleri yazarlarla buluşmanın heyecanını yaşıyor. Ancak, birçok vatandaş&nbsp; genel ihtiyaç olan kitapları bulamadıklarından yakınıyorlar.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>FUARDA KANUN KİTAPLARI NEDEN YOK?</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Tanıtım ve satışı yapılan &nbsp;<span style="color:#0000CD"><strong>“Ordu Kitap Fuarı”</strong></span>na büyük ilgi gösteren vatandaşlar, fuarda Anayasa, Hukuk, yönetim teknoloji üzerine &nbsp;ve benzeri eğitici kitapların olmayışından dert yandılar. Çünkü, vatandaşların en çok bilgi sahibi olmak istedikleri, dilekçe yazma usulleri, mahkeme dava açma ve savcılık &nbsp;şikayetleri ve Anayasa ile ilgili haklarını öğrenme ihtiyaçları olduğu için Kitap fuarında bu konuları kapsayan kitapların olmayışından dert yanıyorlar.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ROMANLARA VE HİKAYELERE ÖNEM VERİLMİŞ..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Fuarın baştan sona kadar gezildiğinde, sadece Roman, Hikaye, çocuklara ait kitapların yanı sıra Atatürk’le ilgi padişahlık dönemlerine ait kitapların olduğu görülüyor. Bu gibi kültürel güzel bir organizede en çok ihtiyaç duyduğumuz yasalarımızı ilgilendiren Kitapların olmayışı büyük bir eksiklik olarak görülmektedir.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Türk mutfağında Ordu’nun yöresel yemekleri tanıtılacak..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/turk-mutfaginda-ordunun-yoresel-yemekleri-tanitilacak-136259df05b47-0583-495c-88ed-e274e3bdb1e92022-05-25T14:01:00+03:00yön gazetesi Türk mutfağında Ordu’nun yöresel yemekleri tanıtılacak..

Türk mutfağında Ordu’nun yöresel yemekleri tanıtılacak..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Dünya ülkeleri; <span style="color:#0000FF"><strong>‘Gastrodiplomasi</strong></span>’ adı verilen etkinlikler ile ülkemizde yıllardır kendi mutfaklarını tanıtıcı faaliyetlerde bulunmaktadırlar.&nbsp; 2022 yılında ilki yapılacak organizasyonla Türk mutfağı çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. &nbsp;‘Türk Mutfağı Haftası’ Türk mutfağının dünyaya tanıtımı için önem arz etmektedir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Dünya’nın en lezzetli yemeklerine sahip ülkelerinin ilk beş ülke içerisinde ülkemiz yer almaktadır.&nbsp; Türk mutfağı Çin ve Fransa Mutfağı ile başa baş koşmaktadır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Türk mutfağı Anadolu’nun bereketli topraklarının ürün çeşitliliğinin en lezzetli örnekleri ile bereketlenmiştir.&nbsp; Bu bereketlilik çeşitliliği içerisinde Ordu İli’de kendine has lezzetleri ile literatürde kendine ait özel bir yere sahiptir. &nbsp;Geleneksel mutfağın bu zenginliği, il sınırları içerisinde farklı kültürlerin bulunmasına dayanmaktadır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu İli zengin bitki örtüsü sebze ve meyvelerin olduğu kadar buradaki lezzetlerin de çeşitliliğini beraberinde getirmiş, bu da halk mutfağına yansımıştır. Pancar, mısır, balkabağı gibi ürünlerin hemen her türlü yemeği <span style="color:#0000FF"><strong>(pancar çorbası, pancar sarması, mısır çorbası, mısır yağlaşı, mısır ekmeği, kabak muhallebisi vb. ) balığın, özellikle de hamsinin her türlüsü ( hamsi buğlama, hamsi köftesi, hamsi tavası, hamsili içli tava ) yapılır. Ayrıca değişik otlarla yapılan yemekler de Ordu mutfağının vazgeçilmezleridir. Melocan ( diken ucu ) kavurması, melocanlı yufka böreği, karalahana yemekleri, kaldirik kavurması, sakarca mıhlaması, ısırgan yağlaşı, tırmıt ( mantar ) kavurması, keşkek, her türlü meyve reçelleri, turşular, tatlılar, meşhur Bolaman pidesi, yayla kültürüne has yayla ekmeği ve tabi ne olursa olsun yanında demli bir çay…</strong></span></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:20px">Son olarak Ordu denildiğinde akla gelen ilk lezzet; yani fındık…</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">21-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında kutlanan ‘Türk Mutağı Etkinlikleri’ kapsamında; 27 Mayıs 2022 Cuma günü saat: 14:00’de Ordu Kültür Sanat Merkezinde yapılacak etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Altınordu yaşlı ve engelli hastaların ayağına gidiyor..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinordu-yasli-ve-engelli-hastalarin-ayagina-gidiyor-13624590c8eeb-9a20-4cd5-8c51-bd83e4ffd19a2022-05-25T13:34:00+03:00yön gazetesi Altınordu yaşlı ve engelli hastaların ayağına gidiyor..

Altınordu yaşlı ve engelli hastaların ayağına gidiyor..

SAĞLIK

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Başkan Aşkın Tören öncülüğünde klasik belediyeciliğin ötesinde Sosyal Belediyecilik anlayışı ile insanın olduğu her yerde var olan Altınordu Belediyesi, özellikle pandemi sürecinde halk sağlığına önemli katkılar sunan Mobil Sağlık hizmetini yaygınlaştırıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Aşkın Tören’in talimatları doğrultusunda kesintisiz sürdürülen Mobil Sağlık Tarama hizmeti, özellikle kırsal mahallelerde yatağa bağımlı hastalar, yaşlılar ve engelli bireylere adeta can simidi oldu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/02(9).jpg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">YAĞIZLI, YEMİŞLİ, ARTIKLI VE KÖKENLİ MAHALLELERİNDE 350 KİŞİYE SAĞLIK TARAMASI</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Hastalıkların erken tanısında önemli bir rol oynayan mobil sağlık tarama aracı, kanser, şeker, tansiyon gibi yaygın hastalıklar konusunda hem erken tanı hizmeti veriyor hem de Sağlık görevlileri tarafından yapılan bilgilendirmeler ile hastalıklar konusunda toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşması sağlanıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen Mobil Sağlık hizmetinde alanında uzman sağlık ekipleri tarafından Yağızlı, Yemişli, Uzunmusa, Artıklı ve Kökenli mahallelerinde 350 kişi sağlık taramasından geçirildi. Yağızlı Mahallesinde yatağa bağımlı 20 hastanın evde tedavilerinin de yapıldığı mobil sağlık hizmetinde, vatandaşların tansiyon şeker ölçümlerinin yanında Röntgen, ultrason, EKG cihazı ile solunum ve işitme testleri de yapılarak toplum sağlığına katkı veriliyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ayrıca yaygın olarak görülen kanser türleri ile ilgili bilgilendirmelerin de yapıldığı sağlık tarama hizmetinden vatandaşlar son derece memnun.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/03(8).jpg" style="height:301px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">SAĞLIK CAMİASINDAN VE VATANDAŞLARDAN BAŞKAN TÖREN'E TEŞEKKÜR</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Sağlık taramalarına katılan Dr Bengi Su; <span style="color:#0000CD"><strong>“Yemişli köyünde vatandaşlarımızın muayene işlemlerini yapıp aynı zamanda mobil sağlık aracımızın içinde bulunan röntgen ultrason EKG donanımlarıyla tetkik işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın şeker, tansiyon ölçümlerini yaptık. Kanser taramayla ilgili bilgilendirme yaptık. Bu hizmetler yapmamızı sağlayan Altınordu Belediyesi mobil sağlık aracıyla vatandaşa hizmette kolaylık sağlayan Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören’e teşekkür ederiz”</strong></span> ifadelerini kullandı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vatandaşlar da hizmetten çok memnun oluklarını belirterek, Başkan Aşkın Tören’e teşekkürlerini ilettiler.&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[43 Ehliyet iptal, 67 araç trafikten men edildi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/43-ehliyet-iptal-67-arac-trafikten-men-edildi-1362389c70299-d2f7-4889-9116-3251b53551132022-05-24T23:47:00+03:00yön gazetesi 43 Ehliyet iptal, 67 araç trafikten men edildi..

43 Ehliyet iptal, 67 araç trafikten men edildi..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu ili genelinde Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde;</span></p><p><span style="font-size:20px">41 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 828 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">54 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, İşlem yapılmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Diğer denetimlerle birlikte toplam 10.406 araç kontrol edilmiş, 1.896 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapılmış, 67 araç trafikten men edilmiş, 41 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile trafik kazalarını azaltmaya yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla, yoğun, etkili ve süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilecektir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORDU’DA ARANAN 24 KİŞİ YAKALANDI..16’SI TUTUKLANDI]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-aranan-24-kisi-yakalandi16si-tutuklandi-136227f99deb0-a189-4ec6-a3ba-4d2f59c6692c2022-05-24T23:32:00+03:00yön gazetesi ORDU’DA ARANAN 24 KİŞİ YAKALANDI..16’SI TUTUKLANDI

ORDU’DA ARANAN 24 KİŞİ YAKALANDI..16’SI TUTUKLANDI

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu il Emniyet müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından&nbsp; yapılan basın açıklamasında;</span></p><p><span style="font-size:20px">-10 şahsa Kabahatler Kanununun 32. Maddesi (Fuhuş),</span></p><p><span style="font-size:20px">-11 şahsa Kabahatler Kanununun 35. Maddesi (Sarhoşluk),</span></p><p><span style="font-size:20px">-4 şahsa Kabahatler Kanununun 37. Maddesi (Rahatsız Etme),</span></p><p><span style="font-size:20px">-2 şahsa Kabahatler Kanununun 39. Maddesi (Tütün Mamüllerinin Tüketilmesi),</span></p><p><span style="font-size:20px">-1 şahsa 5729 SKM (Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkındaki Kanun) gereğince işlem yapılmıştır. Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 24 şahıs çalışmalar neticesinde&nbsp;&nbsp;&nbsp; yakalanmış olup; 16’sı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Almanya’da yılın hekimi seçilen Ordu’lu doktor Güler’i ziyaret etti..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/almanyada-yilin-hekimi-secilen-ordulu-doktor-guleri-ziyaret-etti-136212e888254-3c2a-45f6-bffc-276b134310fc2022-05-24T23:07:00+03:00yön gazetesi Almanya’da yılın hekimi seçilen Ordu’lu doktor Güler’i ziyaret etti..

Almanya’da yılın hekimi seçilen Ordu’lu doktor Güler’i ziyaret etti..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Avrupa'da yapay bir kalbi yerleştiren ilk kadın hekim olma başarısından dolayı 18 Kasım 2019'da Almanya tarafından “2019 Yılın Hekimi” ödülüne layık görülen Ordulu Dilek Gürsoy, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Gürsoy’a açık davette bulunan Başkan Güler, “Türkiye’de de tıp iyi bir noktaya gidiyor. Havaalanımız var. Eğer Ordu’da bir şey yapmak isterseniz size gereken fiziki şartları oluştururuz. Ordu’yu sağlıkta da öne çıkarabiliriz. 3 ayda bir gelerek önemli ameliyatları siz yapabilirsiniz” dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(21).jpeg" style="height:385px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Güler’in teklifine sıcak bakan Dr. Gürsoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye’de bir şeyler yapmam için teklifte bulundular. Türkiye için biz her zaman varız” diye konuştu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“ORDU’DA BİR ŞEY YAPMAK İSTERSENİZ SİZE GEREKEN FİZİKİ ŞARTLARI OLUŞTURURUZ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’daki güzelliklerin başka bir yerde bulunamayacağına dikkat çeken Başkan Güler, Dr. Gürsoy’u Ordu’da da bir şeyler yapmaya davet etti.</span></p><p><strong><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:24px">Başkan Güler konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:</span></span></strong></p><p><span style="font-size:20px">“Türkiye’de de tıp iyi bir noktaya gidiyor. Havaalanımız var. Eğer Ordu’da bir şey yapmak isterseniz size gereken fiziki şartları oluştururuz. Ordu fındıkta öne çıktığı gibi bu anlamda da öne çıkabilir. Dünyanın en iyi fındığı burada. Fındıktan yapılan dünyanın en iyi dondurmasını buraya getirmeye çalışıyorum. Böyle güzel bir yer kolay kolay bulunmaz. Bu anlamda bir köprü oluşturabiliriz. Ayda bir olmasa bile 3 ayda bir gelerek bazı önemli ameliyatları burada yapabilirsiniz. Ben Ordu’yu bilim merkezi haline getirmek istiyorum. Onun için Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu diye bir slogan ortaya attık. Düşünme kısmı zayıftı onu oluşturduk. Şimdi üretmeye başladık. Şimdi yarışma rekabet zamanı”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“TÜRKİYE İÇİN BİZ HER ZAMAN VARIZ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye için her zaman hazır olduğunu söyleyen Dr. Dilek Gürsoy Başkan Güler’in teklifine sıcak baktı.</span></p><p><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:24px">Gürsoy yaptığı çalışmalara da dikkat çekerek, şu sözlere yer verdi:</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">“Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye’de bir şeyler yapmam için teklifte bulundular. Türkiye için biz her zaman varız. 10 yıldır yeni nesil yapay kalp araştırması içerisindeyim. Bütün yeni nesil yapay kalpler elimden geçiyor. İsveç, Fransız ve Almanlar pompasını cerrah olarak hem hayvan denemelerinde hem de insan denemelerinde ben yerleştiriyorum. Şimdi hayvan denemesinde olan pompaları ilk defa insana benim takmamı istiyorlar. Tecrübeliyim pompayı anatomik ve fizyolojik şekilde mühendislerle birlikte geliştiriyorum. İsveçle yoğun çalışma içerisindeyiz. Ayın 1’inde bir ameliyatımız var. Koyuna yapay kalp takıyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine koçluk yapıyorum. Avrupa’da koçluk programları çok yaygın. Burada da büyük yankı uyandıracağını hissediyorum”</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu’da 2 gün süren gençler rafting şampiyonası sona erdi]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-2-gun-suren-gencler-rafting-sampiyonasi-sona-erdi-13620caf1362f-44f0-426b-a06b-82217a37b9a62022-05-24T22:54:00+03:00yön gazetesi Ordu’da 2 gün süren gençler rafting şampiyonası sona erdi

Ordu’da 2 gün süren gençler rafting şampiyonası sona erdi

SPOR

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Durugöl’de yapılan ve iki gün süren 19 takım, 110 sporcu, 7 teknik ekip yer aldığı müsabakalarda takımlar kıyasıya yarıştı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Okul Sporları Rafting Şampiyonası kapsamında Türkiye’nin değişik illerinden genç sporcuların Ordu’ya geldiğini ve iki gün boyunca centilmence bir yarış yapıldığını söyleyen Vali Tuncay Sonel, dereceye giren takımları tek tek kutlayarak, tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(106).jpg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Rafting 2. Bölge Yarışmaları Şampiyonasında;</span></p><p><span style="font-size:20px">Genç Kızlar Kategorisinde; birinci Ordu Fatih Anadolu Lisesi, ikinci Tunceli Spor Lisesi, üçüncü Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, dördüncü Yozgat Osman Durmaz Fen Lisesi,</span></p><p><span style="font-size:20px">Genç Erkekler Kategorisinde; birinci Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, ikinci Yozgat Çekerek Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi, dördüncü Ordu Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu imam Hatip Lisesi,&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Mix Takım Kategorisinde; birinci Ordu Cumhuriyet Anadolu Lisesi, ikinci Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi, üçüncü Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, dördüncü Düzce Gümüşova Anadolu Lisesi, oldu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(58).jpg" style="height:405px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Dereceye giren okullara başarı belgeleri, kupa ve madalyaları Vali Tuncay Sonel, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Türkiye Rafting Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Güner, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından takdim edildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, yakın ilgisi ve verdiği destekler dolayısıyla Vali Tuncay Sonel’e teşekkür etti.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORDU’DAKİ SAĞLIKÇILAR BU YILDA SAĞLIK SEN DEDİ. .]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ordudaki-saglikcilar-bu-yilda-saglik-sen-dedi-13619930256f6-b472-4f06-8793-8b752c5ea4352022-05-24T14:42:00+03:00yön gazetesi ORDU’DAKİ SAĞLIKÇILAR BU YILDA SAĞLIK SEN DEDİ. .

ORDU’DAKİ SAĞLIKÇILAR BU YILDA SAĞLIK SEN DEDİ. .

SAĞLIK

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Sağlık Sen il başkanlığından yapılan açıklamada ise; Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu’da da sendikaların üye sayıları 15 Mayıs itibariyle belli oldu. &nbsp;Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları da geçen yıl ve önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Sağlık-Sen dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Pandemi tüm dünyayı vurdu ama karşısında<span style="color:#0000CD"> “<strong>Sağlık ORDU’su”</strong></span> durdu…Pandemiyle canı pahasına mücadele veren sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, tüm dünyada pandemi mücadelesine mührünü vururken; Türkiye’nin gözbebeği, Karadeniz’in incisi Ordu’muzda ise yetki mührünü bir kez daha Sağlık-Sen’imize teslim etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu genelinde; hastanelerimizden il ve ilçe müdürlüklerimize, Acil Sağlık Hizmetlerimizden Aile Sağlığı Merkezlerimize, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı kurumlara kadar her yerde yetkiyi bu yılda katlayarak Sağlık-Sen’imize teslim eden yüce gönüllü 3121 sağlık ve sosyal hizmet çalışanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Henüz büyük Sağlık-Sen ailemize dahil edemediğimiz arkadaşlarımızın gönlünü kazanmak için de var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz…</span></p><p><span style="font-size:20px">Her bir üyemizden yalnızca bir imza değil, gönül alıp güven vererek Ordu’da tarih yazan; Akkuş, Altınordu, Aybastı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey, Ünye, Perşembe ilçe teşkilatlarımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler temsilcilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyoruz…</span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye’mizin geleceğini yeniden inşa edecek erdemliler hareketi Memur-Sen’imizin erdemli teşkilatı, Sağlık-Sen Ordu İl Başkanlığı olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının refahı ve huzuru için hiç durmadan mücadeleye devam edeceğiz…</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/c2fc3e16-2ed1-42b8-8f89-42e4f140e742.jpg" style="height:394px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye’nin Ordu’sundan, Türkiye’nin sağlık ve sosyal hizmet Ordu’suna 3121 kere selam olsun…</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu genelinde, Sağlık-Sen yine ezici bir çoğunlukla Yetkiyi elinde tutmaya devam ediyor.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlara devam ediyor]]>https://www.yongazetesi.com/haber/emniyet-mudurlugu-ekipleri-operasyonlara-devam-ediyor-1361847f5c959-ab67-4590-b375-fa871d9f51ef2022-05-24T14:16:00+03:00yön gazetesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlara devam ediyor

Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlara devam ediyor

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ekipler 16 – 22 Mayıs tarihleri arasında son bir hafta içinde 10 ayrı yere operasyon düzenlediler. Bu operasyonlarda 141 gram esrar, 91 gram sentetik (ecza) ele geçirilirken 11 şahıs yakalandı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yakalanan şahıslar hakkında yapılan işlem sonucunda tutuklanan olmadı. Ordu il Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki operasyonlara aralıksız devam ediyor.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Covid-19 negatif çıkana kadar asla rehavete kapılmayacağız..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/covid-19-negatif-cikana-kadar-asla-rehavete-kapilmayacagiz-136177947ec3f-d71b-4390-b67d-77c51d0e83e52022-05-24T13:28:00+03:00yön gazetesi Covid-19 negatif çıkana kadar asla rehavete kapılmayacağız..

Covid-19 negatif çıkana kadar asla rehavete kapılmayacağız..

SAĞLIK

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Toplantıda ilçelerin birinci basamak sağlık hizmetlerindeki mevcut durumları, kısa ve uzun vadede yapılması planlanan yatırımlar ve iyileştirmeler değerlendirildi. Bunun yanında toplantı gündeminde, ilçelerdeki &nbsp;sağlık bilgi sistemleri (SBS) kullanımı, hastalık yönetim platformu (HYP), ulusal kanser tarama standartları yer aldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(105).jpg" style="height:361px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu,<span style="color:#00FFFF"><span style="background-color:#EE82EE"> </span><strong><span style="background-color:#EE82EE">“Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Uzun bir aradan sonra her birlikte bu toplantıyı gerçekleştirme imkânı bulduğumuz için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Geçen hafta başhekimler toplantısında da söylediğim gibi 2022 yılı ile birlikte Covid-19 pandemisinin sonuna yaklaştık. Ülke genelinde çok şükür vaka sayımız binin altına düştü. İnşallah en kısa zamanda covid-19’u hayatımızdan tamamen çıkaracağız. Yine geçen hafta dile getirdiğim gibi son covid-19 vakası negatif çıkana kadar asla rehavete kapılmayacağız”</span></strong> </span>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanılması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, <strong>“İkinci ve üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarına ihtiyacı azaltmak istiyorsak birinci basamak koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini öncelememiz gerekiyor. Kanser olsun, obezite olsun, tansiyon ve diğer bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar olsun, vatandaşlarımızın taramalarını yapacağız. Onları bilgilendirerek hastalıkları ortaya çıkmadan bertaraf edeceğiz.”</strong> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Obezite konusunda da, insanların beslenme alışkanlıklarını küçük yaşlarda kazandığını belirten Kasapoğlu, <span style="color:#0000FF"><strong>“Okul okul, veli veli gezerek, gerekirse evlerinde ziyaret ederek ya da telefonla arayarak ailelere ve öğrencilere sağlıklı beslenmenin önemini anlatacağız. Sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesinde en az diğer paydaşlar kadar biz de sorumluyuz arkadaşlar, vereceğimiz doğru bilgiler ve önerilerle sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunacağız.”</strong> </span>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Daha sonra toplantı gündeminde yer alan, sağlık bilgi sistemleri (SBS) kullanımı, hastalık yönetim platformu (HYP), ulusal kanser tarama standartları konularında ilçelerin durumu masaya yatırıldı. İlçe bazında yeni hedefler belirlenerek katılımcılara teşekkür edildi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[MARİO ile SERDAR’ın konferansını mutlaka dinleyin]]>https://www.yongazetesi.com/haber/mario-ile-serdarin-konferansini-mutlaka-dinleyin-13616d9294d2f-a7d8-49a2-8dca-23b9654a8bfe2022-05-23T23:48:00+03:00yön gazetesi MARİO ile SERDAR’ın konferansını mutlaka dinleyin

MARİO ile SERDAR’ın konferansını mutlaka dinleyin

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de katılacağı <span style="color:#800080"><strong>"Ordu Kitap Fuarı”</strong></span> etkinlikleri kapsamında yarın 24 Mayıs 2022 saat: 18:00’da Mario Levi, saat 20:00 Serdar Tuncer’in sunacağı konferans ve söyleşi programına&nbsp; tüm Ordu halkı davetlidir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu iki yazarın konferansını izlemenizi öneriyoruz.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Dişçiler meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadılar..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/disciler-meslektaslarina-yapilan-saldiriyi-kinadilar-13615894626ec-0f7f-4541-9f42-67451168bed82022-05-23T21:06:00+03:00yön gazetesi Dişçiler meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadılar..

Dişçiler meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadılar..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">&nbsp;Ordu Diş hekimleri odasından yapılan kınamada şu görüşlere yer verildi.:</span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">20 Mayıs cuma günü, İstanbul Kadıköy‘de bir kadın diş hekimi,</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">çalıştığı kurumda alçakça saldırıya uğradı ve bıçaklanarak katledildi.</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">Toplumun her kesiminde şiddetin katlanarak arttığı bir dönemde, bir</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">hekim çalışırken katlediliyorsa hiç birimizin can güvenliği yok</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">demektir.</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">Bu şiddet ikliminin son bulması için sorumluları göreve</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">çağırıyoruz. Gerekli toplumsal ve hukuki önlemlerin alınmasını</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">ivedilikle talep ediyoruz.</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">Kadına ve hekime yönelik şiddete sesimizi yükseltelim, tepkisiz kalmayalım.</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">Ordu Diş Hekimleri Odası olarak</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor. Vefat eden diş hekimine</span></span></strong></span></p><p><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#000000">Allah’tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz.</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:20px"><strong>ORDU DİŞ HEKİMLERİ ODASI</strong></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:20px"><strong>YÖNETİM KURULU</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p><p style="text-align:center"><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px">ORDU DİŞ HEKİMLERİ ODASI</span></strong></span></p><p style="text-align:center"><span style="color:#FFFFFF"><strong><span style="font-size:20px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;YÖNETİM KURULU</span></strong></span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ULUBEY YOLUNDA KAZA, ÇOK SAYIDA YARALI VAR..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ulubey-yolunda-kaza-cok-sayida-yarali-var-13614db7319a1-e44c-4498-909c-ae588abc957d2022-05-23T20:27:00+03:00yön gazetesi ULUBEY YOLUNDA KAZA, ÇOK SAYIDA YARALI VAR..

ULUBEY YOLUNDA KAZA, ÇOK SAYIDA YARALI VAR..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ulubey’den Ordu’ya gelen bir minibüs Akpınar mevkiinde kaza yaptı. Gazetemize ulaşan bilgilere göre bu akşam saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada Minibüsün bir araca çarparak fındık bahçesine girmesi sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi</span></p><p><span style="font-size:20px">Kaza yerine gelen 112 acil ve polis ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kazada maddi hasarlar meydana gelirken,kaza &nbsp;hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, soruşturma başlatıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Fotoğraf : Selami Akarsu</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-traktorun-altinda-kalan-surucu-hayatini-kaybetti-1361302be39d4-aff1-47b7-9df9-28151b45dcb52022-05-23T14:04:00+03:00yön gazetesi Ordu’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti..

Ordu’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Traktör sürücüsü kendi kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza Fatsa &nbsp;ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Edinilen bilgiye göre Kenan Yavuz isimli vatandaş, traktörü kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün devrilmesiyle sürücü altında kaldı. Çevredekilerin olayı görmesiyle çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kaynak: (ÜnyeNethaber)</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ELÇİN ile CUMHUR DÜNYA EVİNE GİRDİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/elcin-ile-cumhur-dunya-evine-girdi-13612c120f2fc-ca7e-43f0-89ba-7585a893a8112022-05-23T13:47:00+03:00yön gazetesi ELÇİN ile CUMHUR DÜNYA EVİNE GİRDİ..

ELÇİN ile CUMHUR DÜNYA EVİNE GİRDİ..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Belediye basın çalışanı Cumhur Akbulut hayatını Elçin Çeküç ile birleştirerek her iki genç de bekarlığa veda ettiler.&nbsp; Genç çiftlerin düğün töreni 22.05.2022 akşamı Altınordu Gökkuşağı düğün salonunda gerçekleştirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Mesai arkadaşları ve sevenlerinin yalnız bırakmadığı düğün töreninde genç çiftin ilk fotoğrafını Belediye başkanı Aşkın Tören çekerek, temsili bir uygulama yaptı ve gençlerin nikahını kıyarak evlilik cüzdanını kendilerini tebrik ederek takdim etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(104).jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Düğün törenine çok sayıda davetliyle birlikte Altınordu Belediyesi çalışanları tam kadro katılması genç çiftleri ve ailelerini mutlu etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Tören, yaptığı açıklamada<strong> &nbsp;<span style="color:#800080">“Bu mutluluk haberi de Altınordu Belediyesi ailemizden çok değerli çalışma arkadaşım, Basın birimimizden Cumhur Akbulut ve Elçin Çeküç, gerçekleştirdiğimiz nikah akdi ile hayatlarını birleştirdiler. Kıymetli ailelerini tebrik ediyor, Cumhur'umuza ve Elçin kızımıza iki cihan saadeti diliyorum. Bugüne kadar hep o bizim fotoğraflarımızı çekti bu mutlu gününde de ben onları çektim”</span> </strong>diyerek gençlere mutluluklar diledi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(57).jpg" style="height:365px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Muhteşem bir düğün töreni ile hayatlarını birleştiren Elçin ile Cumhur çiftini tebrik ediyor, &nbsp;ömür boyu mutluluklar diliyoruz. <span style="color:#0000FF"><strong>(YÖN)</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORDU TURİZMİNİN NEFES KESEN DEĞERİ GÖNDELİÇ YAYLASI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ordu-turizminin-nefes-kesen-degeri-gondelic-yaylasi-13611a87e61e8-a6bf-4b8b-99da-3487ee6c88d32022-05-23T12:40:00+03:00yön gazetesi ORDU TURİZMİNİN NEFES KESEN DEĞERİ GÖNDELİÇ YAYLASI..

ORDU TURİZMİNİN NEFES KESEN DEĞERİ GÖNDELİÇ YAYLASI..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’da turizmi 12 aya yaymak için başlattığı çalışmalar kapsamında Kayak Tesisi yapılması için olumlu rapor alınan, Ordu’nun en yüksek zirvesi olan 2 bin 730 rakımlı Göndeliç Tepesi’ne tırmanış programı gerçekleştirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(20).jpeg" style="height:394px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik Spor ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile ORBEL A.Ş iş birliğinde “Kayak Merkezi 2. Etabı Göndeliç Dağına Tırmanıyoruz" adı altında düzenlenen etkinliğe 40 gönüllü katıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi web sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrası etkinlikte buluşan gönüllü ekip, Çambaşı Kayak Merkezine 10 km uzaklıkta bulunan Göndeliç Dağı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Keyifli geçen yürüyüş programı ardından ekip, ulaştığı Göndeliç Dağı zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Çambaşı Kayak Merkezi’ne sadece 10 kilometre uzaklıkta olan ve mevcut kayak tesisinin de devamı gibi olacak olan Göndeliç Dağı’na yapılacak olan yeni tesisin Ordu turizmine değer katması amaçlanıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(8).jpeg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>KAYAK TESİSİ YAPILABİLİR RAPORU VERİLDİ</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Güler’in girişimleri doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü teknik personellerinin yaptığı incelemelerde Göndeliç Tepesi için Kayak ve Telesiyej Projesi’ne olumlu görüş bildirilmişti. Bölgenin Kayak Merkezi ve Telesiyej için uygun olduğu görüşüne yer verilen raporda;</span></p><p><span style="font-size:20px">“Ordu ili coğrafi konum olarak, Orta Karadeniz’de Göndeliç Dağı ise Doğu Karadeniz Dağlarının batı ucuna uzanan 2 bin 730 rakımı ile Ordu ilinin en yüksek zirvesi konumundadır. Ordu ile Çambaşı Kayak Merkezi’nin devamı niteliğinde talep edilen Göndeliç Tepesi’nin 10 km mesafede olması, Çambaşı Kayak Merkezi’nin mevcut haliyle turizm talebini karşılayamaması, 2000 rakımda olduğundan kış sporlarının yapılabilme süresinin az olması sebebiyle, Göndeliç Dağı’nın 5000 hektarı bulan alanı, 2 bin 700 metreyi aşan yüksekliği, kot farkı 200 metre ile 800 metre arasında olmasından dolayı en az 1000 hektarlık kayılabilir alan olduğu, pist uzunluğunun 100 metre ile 4000 metre arasında öngörülmesi, şehir merkezine 65 km, havalimanına 85 km mesafesi, arazisinin kar turizmine ve kış sporlarına elverişli olması sebebiyle Göndeliç Tepesi’ne kapsamlı bir kayak tesisinin yapılması tarafımızca uygun görülmektedir” ifadelerine yer verildi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ETKİNLİK TAM NOT ALDI..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Yürüyüşe katılan gönüllü ekip, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Zirvede olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden katılımcılar, hala kar olan bölgenin kayak için uygunluğuna dikkat çekerek, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Çambaşıkayak merkezinde kar olmadığında bile haziran ayının sonuna kadar burada kayak yapılabileceğini bugün gözlemledik. Yürüyüş içinde çok güzel bir güzergâh. Burası gelip görülmesi gereken bir güzellik. Emek veren herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[PERŞEMBE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLIYOR..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/persembe-dogalgaz-calismalari-yakinda-basliyor-13610b86d116b-fa8d-4f5c-81cc-df7b5f1b63bd2022-05-22T22:39:00+03:00yön gazetesi PERŞEMBE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLIYOR..

PERŞEMBE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLIYOR..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Perşembe’ye yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür eden Tandoğan, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımında aşağıdaki müjdeyi verdi ;</span></p><p><span style="font-size:20px">Yaptığımız yatırımlar ile İlçemizin marka değerini daha da yukarı çıkarmak İçin söz verdiğimiz gibi çalışmalarımıza ilk günkü samimiyetimiz, ilk günkü sevdamız ve özlemimiz ile devam ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yaptığımız çalışmalar ve görüşmeler sonucunda doğalgaz çalışmamız Haziran Ayı itibari ile Perşembe ilçemizde Efirli bölgemize doğalgaz boru hattı ile Perşembe merkezimize taşımalı sistem ile çalışmalarımıza başlamış olacağız.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu çalışmaların her aşamasında her anında bizlerle bir ve beraber olan öncelikle çalışma arkadaşlarım, Meclis üyelerim, Milletvekillerimiz, Ak Parti İl ve İlçe başkanım ve yönetim kurulları, her zaman her fırsatta Perşembede olmaktan mutlu ve huzurlu olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanım Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum.</span></p><p><span style="font-size:20px">Perşembemizin her alanını her köşesini planlıyoruz. Yıllardır hayal edilerek beklenen tüm projeleri gerçekleştiren,&nbsp; var olan ekibin bizler olması onur ve gurur veriyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Doğalgaz İçin 2019 yılından önce hangi sözü vermiş isek bugün itibariyle onu gerçekleştiren biz ve ekibimizdir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Hayal edilen değil, her zaman gerçekleştiren olmaktan gururluyuz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Hayırlı uğurlu olsun Perşembem..</span></p><p><span style="font-size:20px">Mavi ve yeşilin başkenti Perşembem</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[HOYNAT ADASI İLE PERŞEMBE’NİN YILDIZI PARLIYOR]]>https://www.yongazetesi.com/haber/hoynat-adasi-ile-persembenin-yildizi-parliyor-136092fbb55b4-8bc5-47db-9200-b9d0078e89012022-05-22T22:14:00+03:00yön gazetesi HOYNAT ADASI İLE PERŞEMBE’NİN YILDIZI PARLIYOR

HOYNAT ADASI İLE PERŞEMBE’NİN YILDIZI PARLIYOR

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir alanlardan biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu’nun ‘sakin şehir’ unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası yapılan çalışmaların ardından her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği bir turizm merkezine dönüştü.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(13).JPG" style="height:394px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Hoynat Adası’nın Çaka Tüneli’ne kadar olan kısmında çalışma gerçekleştirerek adanın cazibesini artıran Büyükşehir Belediyesi, tünelin çıkışından sonraki 300 metrelik alanı kapsayan 2. Etap çalışmalarını da tamamlayarak Ordu turizmine kazandırdı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan çevre düzenleme çalışmaları ile Hoynat Adası, Karadeniz’i ziyaret edenlerin yeni rotası olarak her gün yüzlerce insanı ağırlayan bir cazibe merkezi haline geldi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(3).JPG" style="height:393px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>SEYİR ARTIK DAHA KEYİFLİ</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında adanın karşısında yapılan değişikliklerle seyir daha keyifli bir hale getirildi. Kumsal alanının ulaşılabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla deniz seviyesine iniş sağlandı ve atıl durumda olan seyir alanında güvenlik için korkuluk imalatı yapıldı. Ziyaretçiler için otopark alanı oluşturulan çalışmalarda ayrıca, oturma grupları yerleştirilen seyir alanının zeminine granit ve bazalt döşenirken, kuş gözlemi yapılması için teras alanlarına seyir dürbünü, fotoğraf çekinme alanı ve büfe yerleştirildi.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ALTINORDU BELEDİYESİNDEN MUHTEŞEM KONSER..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinordu-belediyesinden-muhtesem-konser-1360884bbdb0d-0415-4a0d-87b7-c6f7fd5880532022-05-22T21:07:00+03:00yön gazetesi ALTINORDU BELEDİYESİNDEN MUHTEŞEM KONSER..

ALTINORDU BELEDİYESİNDEN MUHTEŞEM KONSER..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Altınordu Belediyesi, hem 19 Mayıs hem de Mayıs Yedisi coşkusunun bir arada yaşandığı muhteşem bir konserle yaza merhaba dedi. Yerel gruplardan Filtre ve Karadeniz ezgilerinin sevilen sesi Kürşat Gürel'in sahne aldığı konsere gençler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(103).jpg" style="height:369px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Aşkın Tören öncülüğünde <span style="color:#800080"><strong>"Kültür ve Sanat Şehri Altınordu"</strong></span> mottosuyla birçok kültür ve sanat etkinliğine imza atan Altınordu Belediyesi’nin <span style="color:#800080"><strong>“Gençlik Haftası” </strong></span><strong>ve</strong><span style="color:#800080"><strong> “Mayıs Yedisi”</strong></span> kapsamında düzenlediği Gençlik Konseri şehrin ortak coşkusuna dönüştü.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/images/detay/resimler/628a7d626234b.jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">19 MAYIS VE MAYIS YEDİSİ COŞKUSU BİR ARADA YAŞANDI</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bağımsızlık ateşinin yakıldığı 19 Mayıs’ın 103. yılında, aynı ruh ve heyecanla sloganıyla düzenlenen Gençlik Konseri festival tadında bir şölene dönüştü. Belediye ücretsiz otopark alanında düzenlenen konserde ilk sahneyi yerel gruplardan Filtre aldı. Sergiledikleri performans ile vatandaşlardan beğeni toplayan Filtre grubundan sonra sahne alan Kürşat Gürel ile coşku zirveye çıktı. Sanatçı Gürel’in seslendirdiği ezgilere vatandaşların hep bir ağızdan eşlik ettiği konseri Başkan Aşkın Tören de vatandaşların arasından takip etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(56).jpg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:20px"><strong>BAŞKAN TÖREN, “BU YAZ SÜRPRİZLERİMİZLE KÜLTÜR VE SANATA HEP BİRLİKTE DOYACAĞIZ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Konser sonunda genç sanatçıya çiçek takdim eden Başkan Tören, sahneden vatandaşlarla birlikte Hekimoğlu türküsünü de seslendirdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu’nun baharın, bereketin, kardeşliğin, gençliğin ve geleceğin şehri olduğunu belirten Başkan Tören, <span style="color:#0000CD"><strong>“Altınordu sanat demektir, Altınordu medeniyet demektir, dününden hareketle yarına yürüyen, Üzerine kurulduğu coğrafyayı ve tarihi yarına taşıyan, sanatıyla, kültürüyle yeni bir ufka yürüyen şehirdir Altınordu. Şehri, yöreyi bir araya getiren, birlikteliği güçlendiren günlerin birlikte kutlanması çok önemli. İşte, biz böylesi iki önemli gün için bir aradayız. Altınordu, diğer faaliyetlerinin yanında sanat ve kültürle yükselen bir şehirdir. Altınordulu’ların kültür ve sanata doyacakları sürpriz etkinliklerimiz devam edecek”</strong> </span>diye konuştu.&nbsp;</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu’da 52. Yıl evlilik, yılını dolduranlara sürpriz..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-52-yil-evlilik-yilini-dolduranlara-surpriz-13607b5ee238e-c559-4e67-89c8-3de8490c04a92022-05-21T13:09:00+03:00yön gazetesi Ordu’da 52. Yıl evlilik, yılını dolduranlara sürpriz..

Ordu’da 52. Yıl evlilik, yılını dolduranlara sürpriz..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Aile Haftası etkinleri kapsamında, Ordu’da evliliklerinde 52. yılı, 52. ayı, 52. haftayı ve 52. günü tamamlayan çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık tarafından ziyaret edildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(102).jpg" style="height:321px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ziyarette yapılan sohbette, evlilikte kıdemli olan çiftlerimiz tarafından toplumun temel yapı taşı olan Aile ve Aile değerleri konularında yeni çiftlere kıymetli tavsiyelerde bulunuldu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(55).jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan ziyaretin anısına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık tarafından çiftlere çeşitli hediyeler verilerek, 52. yıl pastası kesildi ve hatıra fotoğraf çekimi yapıldı.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORDU KİTAP FUARI TÖRENLE AÇILDI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ordu-kitap-fuari-torenle-acildi-136062b936815-248e-4508-9916-fb041aa9e4c32022-05-21T12:40:00+03:00yön gazetesi ORDU KİTAP FUARI TÖRENLE AÇILDI..

ORDU KİTAP FUARI TÖRENLE AÇILDI..

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Kültür Sanat Merkezi(OKSM)’nde gerçekleştirilen Ordu Kitap Fuarı'nın açılış törenine, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bazı ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, daire müdürleri, şair ve yazarlar ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ordu Kitap Fuarı"nın açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, <span style="color:#0000CD"><strong>“Kitap Fuarının Ordu’muza, ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ordu’nun sahil bandında 9 gün süresinde kitap fuarı sizlerle buluşacak”</strong></span> dedi.</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(100).jpg" style="height:466px; width:700px" /></p><p><span style="font-size:20px">Tüm vatandaşları Ordu Kitap Fuar’ına davet eden Vali Sonel, “Öğrencilerimizin, gençlerimizin, Ordulu hemşehrilerimizin kitap fuarına gelerek, birbirinden ünlü yazarlarla tanışmasını, söyleşilere katılmasını, bu fuarın tadını çıkarmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Ordu Büyükşehir Belediyemize, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmasında gençlere çok kitap okumaları tavsiyesinde de bulunan Vali Tuncay Sonel, ”Sevgili gençlerimiz, ne kadar çok kitap okursanız, hayatın her alanında da o kadar çok başarı elde eder, sınavları rahat verirsiniz” şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Sonel, “19 ilçesiyle ayrı bir güzelliğe sahip olan şehrimizde bu organizasyonu çok önemsiyoruz” diyerek, konuşmasını tamamladı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı konuşmada, <span style="color:#4B0082"><strong>“Bugün, Ordu’muz anlamlı bir günü yaşıyor. Kitap Fuarında, düşünürlerle, yazarlarla bir arada olacağız. Dolayısıyla kendi katma değerimiz artacak. Okuduğumuz kitaplarla inşallah bunları uygulayabilirsek, hayatımıza bunları dahil edersek en önemli işi yapmış olacağız. Çünkü, kâinat oku emri ile yürüyor. Okumak her şeyin temeli. Onun için biz Ordu’da bir günlük yahut bir haftalık fuarlar değil, Ordu’da 4 mevsim Kitap Fuarını açıyoruz. Bu, bizim başlattığımız ‘Yeşil Ekonomiyle’ ilgili faaliyetlerin temeli olacak. Ordu ilkleri sadece Türkiye’ye değil, dünyaya duyuruyor. Kitap fuarımıza gelen düşünürlerle, yazarlarla Ordu’muzu daha zenginleştireceğiz. Ordu, buradan bütün bölgeye, ülkemize yeni umutlar, mesajlar gönderecek. Bu bakımdan bu fuarımız bizim için çok anlamlı. Kitap fuarını, sadece kitap alıp rafımıza koymak değil kafamıza, gönlümüze koymak ve hayatımıza uygulamak önemli”</strong></span> diye konuştu.</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(54).jpg" style="height:500px; width:700px" /></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmaların ardından, fuarın açılışına katılan Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol mensupları, fuara katılan yayınevlerinin stantlarını tek tek gezerek, fuarda sergilenen kitaplar hakkında bilgi aldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde (OKSM) düzenlenecek fuar ve etkinlikler 29 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek. 120 yayınevinin yer aldığı fuara, Türk edebiyatının birbirinden ünlü 20 yazar ve şairleri de katılacak. Ayrıca etkinlik takvimi süresince ünlü isimlerin katılımı ile panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[İYİ PARTİ İKTİDAR OLACAK, HERKES OYNAYACAK..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/iyi-parti-iktidar-olacak-herkes-oynayacak-13605b8ad116b-0490-486d-9029-d7ea17501b162022-05-21T11:19:00+03:00yön gazetesi İYİ PARTİ İKTİDAR OLACAK, HERKES OYNAYACAK..

İYİ PARTİ İKTİDAR OLACAK, HERKES OYNAYACAK..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">19 Mayıs &nbsp;bayramının &nbsp;coşkuyla &nbsp;kutlandığı tüm Türkiye’de elbetteki; Ordu ilimizde de kutlandı. Ancak, vatandaşlar bu yılki bayram sevincini gerçekten eskisi gibi neşeli ve sevinçli yaşayamadı. Çünkü, artık ülkemizde bayram sevinci değil, geçim sıkıntısı daha ağır basıyor. Ama İYİ Partililer bunu çok İYİ yaptılar. Bayram kutlamalarına giderken, otobüsün içersinde son durağa varana kadar Erik dalından başladılar, oyun havaları şarkı ile devam ettiler ve Tarık Mengüç’ün ŞAKŞUKASI ile bitirdiler.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(12).JPG" style="height:369px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Bu görüntüleri İYİ Partinin önde gelen isimleri ve Meral abla düşkünleri tarafından sosyal medya sayfalarından da canlı olarak yayınlandı. &nbsp;Buraya kadar çok güzel ama, o otobüsü kullanan sürücüye de helal olsun diyoruz. O coşku ile aşka gelerek her hangi bir kaza bela yapmadan yolculuğu&nbsp; tamamlayabildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(2).JPG" style="height:365px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">SAHALARDA GÖREMEDİĞİMİZ BİR PARTİ..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">İYİ Parti sadece Ordu’da değil, Türkiye genelinde de son günlerde eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Bu İktidarın yönetimi ile inim inim inleyen, geçim sıkıntısı çeken, yokluktan, işsizlikten, &nbsp;pahallılıktan yaşam zorluğu çeken bu ülkede herkesin İYİ Partiden destek ve daha İYİ bir muhalefet görevi beklerken, bunların otobüs içersinde göbek atmaları bir muhalefet partisi olarak amaçlarının ve niyetlerinin nasıl olduğunu da açıkça ortaya koymuştur.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(2).JPG" style="height:325px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Diyeceksiniz ki; 19 Mayıs Atatrük’ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Elbetteki, bunu kutlamak asil Türk evladının ve gençlerimizin asli vazifesidir. Ama, bu kutlamalar il dışında değil, Ordu merkezinde daha farklı, iktidarı eleştiren daha anlamlı ses getirecek bir şekilde olması gerekmez miydi?</span></p><p><span style="font-size:20px">Aslında İYİ Partililer böyle bir kutlama sevinç ve eğlencelerde aralarına genel başkan Meral Akşener’i de alsalar daha İYİ muhalefet yapacaklarına inanıyoruz.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Mayıs 7’si Bayramında denizde coşkulu kutlama..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/mayis-7si-bayraminda-denizde-coskulu-kutlama-136043e94f192-d4b1-40ba-9818-9c6054d008be2022-05-20T23:21:00+03:00yön gazetesi Mayıs 7’si Bayramında denizde coşkulu kutlama..

Mayıs 7’si Bayramında denizde coşkulu kutlama..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Pandemi tedbirleri kapsamında iki yıldır kısıtlı kutlanan Mayıs 7’si bu yıl Ordu’da coşkuyla kutlandı. Mayıs 7’sinde Ordu kıyıları yelkenler, konalar, tekneler, jest ski ve gemilerle adeta görsel şölen yaşadı. &nbsp;Başkan Güler ile genel sekreter Sait İnan Teknede vur patlasın, çal oynasın misali cıbban çalarak vatandaşların oyununa coşku vererek eğlendiler.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/1(1).jpeg" style="height:448px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan, Hızır ile İlyas Peygamberin dalgalar kırıldıktan sonra deniz sularının karayla temas ettiği noktada buluştukları gün olarak bilinen Mayıs 7’si bu yıl denize akın eden tekneler, gemiler, kano ve yelkenlerle coşkuyla kutlandı. Festival havasında geçen etkinlikleri sahilden izleyen vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde ise keyifli dakikalar yaşadı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Mayıs 7’sini vatandaşlarla birlikte kutlamak isteyen Başkan Güler ise kutlamaya gelen Ordulular birlikte tekne turuna katıldı. Vatandaşlarla birlikte eğlenen Başkan Güler, Mayıs 7’si’nin coşkusunu onlarla yaşadı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Organizasyondan dolayı memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar pandeminin ardından yapılan bu organizasyon için Başkan Güler’e teşekkür ettiler.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(19).jpeg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#A52A2A"><span style="font-size:24px"><strong>“DENİZİN HAKKINI VERMEMİZ LAZIM”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Denizin hakkını verilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Güler, bunun en güzel uygulamasının bugün Mayıs 7’si kutlaması ile olduğunu ifade etti.</span></p><p><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:24px">Başkan Güler şöyle konuştu:</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">“Mayıs 7’si her yıl başta Ordu’da olmak üzere Karadeniz’de kutlanıyor. Bu anlamda belediyemizin tekneleri ile denizde vatandaşlarımız ile tur attık. Turizminde biz büyük bir oyuncu olmak istiyoruz. Ordu sadece gelip geçilen bir yerdi, şimdi kalınan bir yer olsun istiyoruz. Bunun içinde tesislerimizin olması lazım. Gemilerimizi, denizimizi kullanılmamız lazım. Ordu’yu 3 ay değil, 12 ay yaşayalım diye bir hedef koyduk. Bu sebeple denizi hayatımıza dahil etmemiz lazım. Deniz kenarında bulunuyoruz ama denizi yeteri kadar kullanamıyoruz. Denizin hakkını vermemiz lazım. Bugün bunun en güzel uygulamasını yaparak Mayıs 7’sini kutluyoruz. Tekne turumuz ile halkımız ile bir aradayız. İskelede bulunan vatandaşlarımız ile tekne turu yaptık. Güzel bir uygulamayı halkımız ile birlikte yaptık.”</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(7).jpeg" style="height:387px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“PANDEMİNİN ARDINDAN BÖYLE BİR EĞLENCE İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Organizasyona katılan vatandaşlar, “Mutluyuz, neşeliyiz. Hele ki pandeminin ardından böyle bir eğlence böyle bir organizasyon için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Seneler sonra bu şekilde kutlamak nasip oldu. Bu tür programları özlemiştik. İnşallah daha güzel günler görürüz” şeklinde konuştular.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Dr. Öğr. Üyesi Göksel Kaya son yolculuğuna uğurlandı]]>https://www.yongazetesi.com/haber/dr-ogr-uyesi-goksel-kaya-son-yolculuguna-ugurlandi-13603888c578d-0f79-443f-af13-a6ab598641f82022-05-20T22:24:00+03:00yön gazetesi Dr. Öğr. Üyesi Göksel Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Dr. Öğr. Üyesi Göksel Kaya son yolculuğuna uğurlandı

SAĞLIK

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde gerçekleştirilen cenaze törenine Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Fakülte Dekanları ve Meslek Yüksekokulu müdürleri, akademik ve idari personel ile ailesi ve yakınları katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(99).jpg" style="height:469px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kürşat Korkmaz, <strong><span style="background-color:#00FF00">“Sözün bittiği yerlerden birisi. Arkadaşımızdan biz memnunduk, geriye sadece bizim için gülen gözleri kaldı. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.”</span></strong><span style="background-color:#00FF00"> dedi.</span></span></p><p><span style="font-size:20px"><span style="background-color:#00FF00">Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan törende gerçekleştirdiği konuşmasında </span><strong><span style="background-color:#00FF00">“Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz. Kur’an-ı Kerim’de de ifade edildiği üzere her canlı bir gün ölümü tadacaktır, dönüşünüz Yüce Allah’adır. İnsan doğuyor, belli bir ömür yaşıyor ve Rahmet-i Rahman’a kavuşuyor. Bu, Cenab-ı Allah’ın takdiri. Bizim yapmamız gereken Yüce Allah’a iman ve ibadet etmek ve bu dünyada salih amel işlemektir. Göksel kardeşimizin Ordu’muza, Üniversitemize çok güzel hizmetleri oldu, Allah kendinden razı olsun. Onun hakkında şehadetimiz hep iyi bir insandı, iyi bir hocamızdı, kıymetli bir değerimizdi. Allah anne ve babasından razı olsun,&nbsp;Allah Göksel kardeşimizin mekanını cennet eylesin.”</span></strong><span style="background-color:#00FF00"> </span>diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(13).jpg" style="height:395px; width:700px" /></span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[En çok SGK primi ödeyen İşverenler ödüllendirildi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/en-cok-sgk-primi-odeyen-isverenler-odullendirildi-1360290c60c09-2a9d-4536-86b6-f3bf028ab7132022-05-20T13:35:00+03:00yön gazetesi En çok SGK primi ödeyen İşverenler ödüllendirildi..

En çok SGK primi ödeyen İşverenler ödüllendirildi..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">İl Sosyal Güvenlik Kurumu Konferans Salonunda, Sosyal Güvenlik Haftası kutlama programı kapsamında gerçekleştirilen en yüksek prim ödeyen, en çok sigortalı çalıştıran, en yüksek kadın ve engelli istihdamı sağlayan işverenlere teşekkür belgesi takdim töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, <span style="color:#FF0000"><strong>“Ordu’muz, 19 ilçesiyle, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuyla, yurt içindeki ve yurt dışındaki değerleriyle kocaman bir ailedir”</strong></span> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><span style="color:#0000FF"><strong>“Bir vatandaşımıza dahi iş veren kim olursa olsun hepsi bizim başımızın tacıdır”</strong></span> diyen Vali Sonel, “Aramızda çok kıymetli iş insanlarımız bulunuyor. Yüksek prim ödeyen, iş ve aş veren, kadın ve engelli istihdamında güzel işler yapan, hatta ve hatta iş ve aş vermenin yanında yetim ve öksüzlere, engeli olan vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize vermiş oldukları desteklerle, her daim sosyal projelerde yanımızda olan çok kıymetli dostlarımız var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan. İşverenden, aş verenden, işini düzgün yapandan, memleket sevdalısından, memleket sevdalısı çalışmakla olur. İş vereceksin, yardımcı olacaksın, ekonomik yönden güçlü olacaksın ki yöre kalkınacak, ülke kalkınacak. Nasıl ki, kahraman güvenlik güçlerimiz yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelede son yıllarda başarılar ve destanlar yazdıysa, bizim de iş insanlarımız hem yurt içinde, hem yurt dışında çok güzel ve ciddi işler yapıyorlar. Burada hem Ordu’muzdan, hem Ordu dışından artık fahri Ordulu olan çok kıymetli iş insanlarımız, hanımefendiler ve beyefendiler var. Ben hepsini tebrik ediyor, hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin” şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(98).jpg" style="height:361px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mehmet Yaşar Günay ise konuşmasında, <span style="color:#800080"><strong>“Her yıl düzenli olarak sunduğumuz teşekkür belgesi takdim programında özelikle ilimiz, Türkiye ortalamasının kayıt dışı istihdamına göre kıyasladığımızda çok altında bir il. Biz bununla, aslında kıymetli işverenlerimizle gurur duyuyoruz. İlimizdeki istihdam verileri Türkiye ortalamasına göre kıyasladığımızda Türkiye ölçeğinde çok iyi bir noktadayız. Burada en büyük pay kıymetli işverenlerimizindir</strong>”</span> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. En yüksek prim ödeyen, en çok sigortalı çalıştıran, en yüksek kadın ve engelli istihdamı sağlayan işverenlerden Çamsan A.Ş, Oski, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş, CLS Tekstil, Sagra Grup Gıda Üretim ve Ticaret A.Ş, Gürsoy A.Ş, Altaş Gıda, Teks.Paz.Tic.A.Ş, Atos Müşteri Hzimetleri A.Ş, Or-Gİ İletişim ve Tekstil San. Tic.AŞ, TYH Uluslararası Tekstil Paz. San.Tic.AŞ, Pozitif Çağrı Merkezi, Assist Rehberlik ve Müşteri Hiz.A.Ş, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş, Yeni Mağazacılık A.Ş, Şok Marketler Tic.A.Ş, Ahes İnş. Tic. ve San.A,Ş, Misek İnş.A.Ş, Erateks Tekstil A,Ş, Maydenim Tekstil San ve Dış Ticaret A.Ş, Kuzey Kafkas Giyim Sanayi Tic.Ltd.Şti, SLN Tekstil ve Moda San.Tic.A,Ş, Fatsa Ekip Tekstil İnş.San.Tic,Ltd, Tera Giyim San.A,Ş, Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş,’ye Vali Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Oski Genel Müdürü Murat Us Tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/images/detay/resimler/62876fdc89804.jpg" style="height:291px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, yaptıkları yatırımlarla, ticari faaliyetlerle Ordu ekonomisine yön veren, önemli ölçüde istihdam ve katma değer sağlayan sanayici ve işadamlarına Valilik olarak her zaman destek verdiklerini ve yanlarında olduklarının altını çizerek, Ordu’nun her alanda gelişmesi ve kalkınması yönünde büyük bir çaba ve gayret gösterdiklerini ifade etti ve tüm işverenlere ayrı ayrı teşekkür etti.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜLER ÖDÜL ALDI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/buyuksehir-belediye-baskani-guler-odul-aldi-13601b3d8e931-8b26-42ea-915a-cb4ba96d85952022-05-20T13:11:00+03:00yön gazetesi BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜLER ÖDÜL ALDI..

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜLER ÖDÜL ALDI..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2022 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara’daki hizmet binasında düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, il ve ilçe belediye başkanları da katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye’nin Gıda Kayıpları ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve Yönetimine İlişkin Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda yer alan gıdanın korunması, gıda atıklarının değerlendirilmesi, gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik konularda belediyelerin yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi ve benzeri konularda proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 2021 yılı Nisan-Eylül ayları arasında “Gıdanı Koru Fikir ve Uygulama Proje Yarışması” düzenlendi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yarışmaya, “Gıdamızı da Koruruz Doğa’mızı da” isimli proje ile başvuru yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi ödül almaya hak kazandı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye Belediyeleri Birliği hizmet binasında düzenlenen törende, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ödülünü, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takdim etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Projeyle birlikte, ortaya çıkan bitkisel ve hayvansal atıkları ile sofralarda kalan yiyecek atıkları ayrı ayrı toplanarak Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kaz yetiştiricilerine günlük yem tedariği olarak sunulacak. Projeyle birlikte, gıda israfının da önüne geçilmiş olacak.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[19 MAYIS GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ’NE YOĞUN İLGİ ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/19-mayis-genclik-yuruyusune-yogun-ilgi-13600ac04c8c7-c865-416f-b78c-151033584beb2022-05-19T21:01:00+03:00yön gazetesi 19 MAYIS GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ’NE YOĞUN İLGİ ..

19 MAYIS GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ’NE YOĞUN İLGİ ..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümü yurt genelinde olduğu gibi Ordu’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda bir program düzenleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs coşkusunu “19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” ile taçlandırdı. Gerçekleştirilen yürüyüşe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra protokol üyeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(97).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:24px"><span style="color:#FF0000"><strong>DEV TÜRK BAYRAĞI EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu rıhtımdan başlayan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının öncülük ettiği yürüyüşte dev Türk bayrağı taşındı. Rıhtım boyunca devam eden kortej,Süleymen Felek ve Sırrı Paşa Caddeleri üzerinden geçerek Ordu Büyükşehir Belediyesi önüne ulaştı. Korteje Büyükşehir Belediyesi’nin kano sporcuları da denizden eşlik etti.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>COŞKU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNE TAŞINDI </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi önünde folklor gösterileri ilestart alan program, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularının gösterileriyle devam ederken Kent Orkestrası konseri ile zirveye taşındı. Programa katılan sporcular ve vatandaşlar bayraklar eşliğinde hep bir ağızdan Gençlik Marşı’nın söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(53).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>BAŞKAN GÜLER: “GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ, GÖZÜMÜZ ARKADAKA KALMAYACAK” </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Düzenlenen etkinlikte konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gençlere seslendi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Gençlere hitaben ‘Sizler bizim geleceğimizsiniz’ diye Başkan Güler, şunları kaydetti:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Bugün Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bu bayramı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk siz gençlere hediye etti. Bizlerde sizlerle birlikte bugünü coşkuyla kutluyoruz. Geleceğimiz sizsiniz. Siz hem bizim geleceğimiz hem de gururumuzsunuz. Enerjinizle bize gösterdiniz ki gözümüz arkada kalmayacak. Sizleri çok çok seviyoruz. Sporunuzla, ahlaki duruşunuzla, vatanseverliliğinizle, çalışkanlığınızla geleceğimizsiniz. Ordu’muz sizlerle çok güzel bir geleceğe hazırlanıyor. Sadece Ordu’muz değil bölgemiz ve Türkiye’mizde hazırlanıyor. Siz dünyaya ümit vaad eden bir gençliksiniz”</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(12).jpg" style="height:394px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ŞAMPİYONALARDA DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Gerçekleştirilen program çeşitli branşlarda katıldıkları yarışmalarda dereceye giren Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcularına Başkan Güler tarafından başarı belgesi verilmesinin ardından sona erdi.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Bu bayramda Ordu protokolü Ünye’ye taşındı.]]>https://www.yongazetesi.com/haber/bu-bayramda-ordu-protokolu-unyeye-tasindi-1359965b26e48-0f32-471f-b43e-0caa8b4ea1522022-05-19T20:19:00+03:00yön gazetesi Bu bayramda Ordu protokolü Ünye’ye taşındı.

Bu bayramda Ordu protokolü Ünye’ye taşındı.

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Akabinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Programın diğer bölümü ilk kez Ünye ilçesinde yapıldı. Fakat, niçin Ünye’de yapıldığı ise merak konusu oldu. Havanın yağışlı olması nedeniyle Ünye Spor Salonunda yapılan kutlama programına, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Baro Başkanı Sibel Torun, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ak Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(96).jpg" style="height:371px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç yaptı.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Mustafa Genç, ”Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı 103. yılında en vatan-i duygularımla kutluyorum. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde tarih sahnesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolası ile çıkan Türk Milleti, kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.’ sözünü yaşatarak, aziz vatanımızın bütün varlığını koruyacak, gurur duyulacak gençlerimizi her nesilde yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(52).jpg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’in konuşmasından sonra, Gençlik Merkezi Üyesi Arif Efe Şahin “Çanakkale Şehitlerine”, Ayşegül Demirkurt ise “Bu Gelen Bandırma Vapuru” adlı şiirleri okudu. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Jimnastik Antrenörü Mahmut Altın yönetiminde minik sporcular tarafından jimnastik gösterisi sunuldu. Jimnastik gösterisinde yaptıkları hareketlerle büyük alkış alan minik öğrenciler, Vali Tuncay Sonel tarafından tebrik edildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Programda, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece alan ve 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılan Wushu Avrupa Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil ederek şampiyon olan Wushu sporcularının gösterileri ise ilgiyle izlendi. Wushu Milli Sporcularına ve Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz’e hediyelerini Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte takdim etti.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(11).jpg" style="height:434px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Gençlik Merkezi üyelerinden Beril Serdaroğlu ile Volkan Dolma’nın mini müzik konseri ile devam eden kutlama programında, Ünye’nin Dünkü Çocukları Gençlik ve Spor Kulübü halk oyunları ekibin gösterisi de yer aldı.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümü kutlama programı, Ünye Mürüvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi İşaret Dili Grubunun, İşaret Dili ile İstiklal Marşımızı okuması ile sona erdi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, kutlama programında görev alanları tek tek tebrik etti.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[19 DALGIÇ 19 MAYIS İÇİN DENİZDE BAYRAK AÇTILAR..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/19-dalgic-19-mayis-icin-denizde-bayrak-actilar-13598337f3f7d-696f-48ae-9399-c941e0e6531a2022-05-19T17:52:00+03:00yön gazetesi 19 DALGIÇ 19 MAYIS İÇİN DENİZDE BAYRAK AÇTILAR..

19 DALGIÇ 19 MAYIS İÇİN DENİZDE BAYRAK AÇTILAR..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıldönümü Ordu’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda bir etkinlik düzenleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi Altınordu rıhtım bölgesinde 19 dalgıç ile deniz yüzeyinde Türk bayrağı açtı. Etkinlik kapsamında dalgıçlar, açılan Türk bayrağını kıyaya kadar taşıyarak karaya çıkardı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(95).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, “Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz ile 19 Mayıs’ta 19 dalkıç ile dalış etkinliği gerçekleştirdik. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan uğruna canını feda etmiş olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Bir haftada 1.250 araca trafik cezası kesildi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/bir-haftada-1250-araca-trafik-cezasi-kesildi-1359787d97427-0686-4cd9-8e65-837df2dc87502022-05-19T00:51:00+03:00yön gazetesi Bir haftada 1.250 araca trafik cezası kesildi..

Bir haftada 1.250 araca trafik cezası kesildi..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde;</span></p><p><span style="font-size:20px">39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 481 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">54 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan&nbsp; İşlem yapılmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diğer denetimlerle birlikte toplam 10.472 araç kontrol edilmiş, 1.250 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapılmış, 63 araç trafikten men edilmiş, 39 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile trafik kazalarını azaltmaya yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla, yoğun, etkili ve süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilecektir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAŞKAN TÖREN’DEN 19 MAYIS BAYRAM MESAJI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-torenden-19-mayis-bayram-mesaji-13596c330a9d0-1d85-4b4c-a12f-af00390014c02022-05-19T00:39:00+03:00yön gazetesi BAŞKAN TÖREN’DEN 19 MAYIS BAYRAM MESAJI..

BAŞKAN TÖREN’DEN 19 MAYIS BAYRAM MESAJI..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">19 Mayıs 1919 tarihinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle bağımsızlık ve özgürlük ateşini yakarak Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gün olduğunu söyleyen Başkan Tören mesajında şu ifadelere yer verdi:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Bugün, bağımsız ve özgür bir Türkiye için atılmış ilk adımın ve yakılan özgürlük ateşinin 103. yıl dönümündeyiz.</span></p><p><span style="font-size:20px">19 Mayıs, Türk’ün esaret zincirini kırmak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kıyama kalktığı kutlu bir gündür.</span></p><p><span style="font-size:20px">Türk milleti, İstiklal Mücadelesi boyunca hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle göğsünü düşmana siper ederek vatanını, bayrağını savunmuş ve destansı bir zafer elde etmiştir. Gençlerimiz de Milli Mücadeleden bugüne her dönemde gösterdikleri kahramanlık ve gayretle ülkemizin ümidi olduklarını ortaya koymuşlardır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bugün biz de insanı merkezine alan ilim ve irfan medeniyetimizden aldığımız güç ve gençlerimizin verdiği enerji ile şehrimizi gelecek hedeflerine eriştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">103 yıl önce Samsun’da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesidir.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Sevgili Genç Kardeşlerim!..</span></p><p><span style="font-size:20px">Gelişmenin anahtarı, kalkınmanın itici gücü olarak, aziz milletimize, ülkemize ve insanlığa karşı sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getireceğinizden kuşku duymuyoruz. &nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;Sizleri seviyor, sizlere güveniyor ve sizlerle gurur duyuyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Millî mücadelemizin 103. yılında Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî mücadele kahramanlarını ve vatan uğruna canlarını feda edan şühedâyı rahmetle, minnetle saygıyla anıyor, gençlerimizin, hemşehrilerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.”</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAŞKAN ŞAHİN'DEN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-sahinden-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-mesaji-1359538d84022-8818-4777-8dd6-a41b5289084c2022-05-19T00:32:00+03:00yön gazetesi BAŞKAN ŞAHİN'DEN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI

BAŞKAN ŞAHİN'DEN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Başkan Şahin mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919’un, 103. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere ve gençlere emanettir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. Biz necip bir millet olarak her zaman hür yaşamışız ve hür yaşama mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Bu mücadelenin en ön safında şüphesiz gençler bulunuyor. Ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştıracak olan dinamizme sahip olan gençlerimizin her zaman yolunu açmalı, desteklemeliyiz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ben bu duygu ve düşünce ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk gençlerine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canını feda eden kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.” dedi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Rektör Ali Akdoğan’ın 19 Mayıs kutlama mesajı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/rektor-ali-akdoganin-19-mayis-kutlama-mesaji-1359425314830-6544-41f7-84ae-241076e5b0582022-05-19T00:24:00+03:00yön gazetesi Rektör Ali Akdoğan’ın 19 Mayıs kutlama mesajı..

Rektör Ali Akdoğan’ın 19 Mayıs kutlama mesajı..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Türk milletinin yeniden dirilişi ve özgürlüğe atılan ilk adım olan 19 Mayıs 1919 tarihi, bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği, bir ülkenin kaderinin işgalci güçlere teslim edilemeyeceğinin istikrarlı bir şekilde tüm dünyaya gösterildiği bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı hürriyet ateşinin tüm ülke sathında vücut bulması, milli birlik ve beraberlik ruhuyla güçlü bir inancın uyanışının sembolü olmuştur.</span></p><p><span style="font-size:20px">Türk gençliğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin tek mirasçısı olarak gören Atatürk’ün “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız." sözleri ışığında eğitim kurumları olarak hedefimiz; vatanını, milletini ve bayrağını seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracak, bilimi rehber edinecek genç nesiller yetiştirmektir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kurtuluş mücadelemizin bu anlamlı günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kıymetli gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAŞKAN HİLMİ GÜLER’İN 19 MAYIS MESAJI ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-hilmi-gulerin-19-mayis-mesaji-1359378c9ef18-9630-412f-bed3-b1e370ac3bcc2022-05-19T00:12:00+03:00yön gazetesi BAŞKAN HİLMİ GÜLER’İN 19 MAYIS MESAJI ..

BAŞKAN HİLMİ GÜLER’İN 19 MAYIS MESAJI ..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin gençlere emanet edildiğini belirten ve gençlere seslenen Başkan Güler, “Bu değerli emaneti sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak en önemli göreviniz olmalıdır. Kendinizi gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirmeli ve geleceğe güvenle bakmalısınız” dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Gençlerin geleceğe güvenle bakması ve onların her alanda gelişmelerini sağlamak amacıyla durmaksızın çalıştıklarını da vurgulayan Başkan Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919’un, 103. yıl dönümünü milletçe hep birlikte kutlamanın sevincini yaşıyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür.</span></p><p><span style="font-size:20px">Aziz milletimizin, istiklalimiz ve istikbalimizi korumak için genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle verdiği bu mücadele büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Esaret altındaki mazlum milletlere de ışık olan bu zaferle aziz milletimiz; vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, fedakârlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, gençlere verilen değeri ve duyulan güveni göstermesi bakımından son derece anlamlıdır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sevgili gençler, bu değerli emaneti sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak en önemli göreviniz olmalıdır. Kendinizi gelişmeye, yeniliğe açık, bilgi toplumunun gerektirdiği niteliklere sahip gençler olarak yetiştirmeli ve geleceğe güvenle bakmalısınız.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Vali Sonel’in 19 Mayıs bayramı kutlama mesajı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/vali-sonelin-19-mayis-bayrami-kutlama-mesaji-13592fe1f5e74-2097-40eb-8913-c2772218e02d2022-05-19T00:07:00+03:00yön gazetesi Vali Sonel’in 19 Mayıs bayramı kutlama mesajı..

Vali Sonel’in 19 Mayıs bayramı kutlama mesajı..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Bir ülkenin gençliği, geleceğidir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olan en büyük zenginliğimiz, umudumuz olan gençlerimizdir. Bugün Türkiye; yarınlarına güvenle bakan, umutları ve hedefleri olan, tarihi parlak, geleceği aydınlık bir ülkedir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Devletimiz ve milletimiz her zamankinden daha güçlüdür. Bugün gösterdiğimiz çabalar, yapılan çalışmalar, geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara en iyi hazırlamak, onlara daha güçlü, daha müreffeh bir ülke bırakmak içindir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Gençlerimizin, ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği olan atalarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin ve kendilerini yetiştirenlerin güvenlerine layık olacağına, ülkemiz adına, milletimiz adına çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.<br />Bu duygu ve düşüncelerle, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Aziz Milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm Şehitlerimizi rahmet ile, kahraman Gazilerimizi minnet ile yad ediyor, başta sevgili gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Fuhuş yapan 14 kadın hakkında yasal işlem yapıldı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/fuhus-yapan-14-kadin-hakkinda-yasal-islem-yapildi-13591138e92c4-6dba-4ace-8818-c5928b5eb8832022-05-18T13:39:00+03:00yön gazetesi Fuhuş yapan 14 kadın hakkında yasal işlem yapıldı..

Fuhuş yapan 14 kadın hakkında yasal işlem yapıldı..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Emniyet müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar konusunda yapılan basın açıklamasında ;</span></p><p><span style="font-size:20px">-14 şahsa Kabahatler Kanununun 32. Maddesi (Fuhuş),<br />-6 şahsa Kabahatler Kanununun 32. Maddesi (Alkol),<br />-6 &nbsp;şahsa Kabahatler Kanununun 35. Maddesi (Sarhoşluk),<br />-7 şahsa Kahahatler Kanununun 37. Maddesi (Rahatsız Etme),<br />-2 şahsa 2521 SKM (Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun),<br />-1 şahsa 5199 SKM (Hayvanları Koruma Kanunu),<br />-1 şahsa 5729 SKM (Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkındaki Kanun) gereğince işlem yapılmıştır.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 30 şahıs çalışmalar neticesinde &nbsp; &nbsp;yakalanmış olup; 21’i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Elektrikli aracını müdür Ender Yanık teslim etti..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/elektrikli-aracini-mudur-ender-yanik-teslim-etti-135907dbd7eea-d924-4207-b0e0-387b038c8a252022-05-18T13:14:00+03:00yön gazetesi Elektrikli aracını müdür Ender Yanık teslim etti..

Elektrikli aracını müdür Ender Yanık teslim etti..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Altınordu ilçemizin Bahçelievler mahallesinde 31 yaşındaki engeli olan oğlu Bilkan Demirer’in ihtiyacı olan akülü engelli aracı alabilmek için biriktirdiği parasını dolandırıcılara kaptıran anne Bilge Lafcı’yı bir süre önce evinde ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, ailenin yaşadığı mağduriyeti gidermişti.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Aileyi ziyareti esnasında, engeli olan Bilkan’ın ihtiyaç duyduğu akülü engelli aracını da kendisinin alacağının sözünü veren Vali Tuncay Sonel, bu sözünü de bugün yerine getirdi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/0(2).jpg" style="height:394px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Anne Bilge Laftcı’nın, engeli olan oğlunu gezdirebileceği ve ihtiyaçlarını giderebileceği özelliklere sahip elektrikli aracı, Vali Tuncay Sonel adına Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ender Yanık aileye teslim etti.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">İki kişilik elektrikli aracı teslim alan Anne Bilge Lafcı, oldukça duygulandığını ifade ederek, <span style="color:#FF0000"><strong>“Sayın Valimizin çok duyarlı birisi olduğunu duymuştum ama bugün bizzat yaşayarak bunu anladım. Bizi o kadar mutlu etti ki anlatamam. Bilkan’ımın doğum günüydü. Ona en güzel doğum günü hediyesi oldu. Hayatımızda aldığımız en güzel hediye oldu. Bu araçla Bilkan’ımı rahatça gezdirebileceğim. O da çok mutlu olacak. Sayın Valimize oğlum Bilkan ve kendim adıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun”</strong> </span>dedi.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[LİSE VE ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİ EZAN İÇİN YARIŞTI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/lise-ve-orta-okul-ogrencileri-ezan-icin-yaristi-1358983dbc382-4cb0-49ba-b1a1-6198b0fe6b292022-05-18T12:41:00+03:00yön gazetesi LİSE VE ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİ EZAN İÇİN YARIŞTI..

LİSE VE ORTA OKUL ÖĞRENCİLERİ EZAN İÇİN YARIŞTI..

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Kültür Sanat Merkezi (OKSM)’nde gerçekleştirilen <span style="color:#0000CD"><strong>“Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali”</strong></span> programına, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahri Zaimoğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Altınordu Müftüsü Abdullah Söylemez, Seçici Jüri Üyeleri TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney, Diyanet İşleri Başkanlığı Koro Şefi Ali Osman Karaca, Büyük Çamlıca Cami İmam Hatibi Yunus Balcıoğlu, Ayasofya Camii Müezzini Mehmet Hadi Duran, Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmam Hatibi Aziz Mahmud Hardal, finala katılan öğrencilerin okul müdürleri, rehber öğretmenleri, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(94).jpg" style="height:468px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce,&nbsp;<span style="color:#008080"> <strong>Anadolu imam hatip liseleri ile imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen “Genç Bilaller Ezan Okuma</strong> </span>Yarışması” Türkiye finalinde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, “Ordu, Karadeniz’in ve ülkemizin en nadide şehirlerinden bir tanesi. İlk defa gelen misafirlerimiz olabilir. Ordu, 19 ilçesiyle, yeşiliyle, mavisiyle, Perşembe Yaylasındaki menderesleriyle, Gölköy’deki Ulugöl’ü ile, Yason Burnuyla, sahil bandıyla, Çambaşı Yaylasıyla, Kayak Merkezimizle ülkemizin en nadide şehirlerinden birisidir. Ülkemizde fındık üretiminin en çok yapıldığı illerden bir tanesi olan güzel ilimizde, misafirperver insanları ve gastronomisi ile sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(10).jpg" style="height:354px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Sonel, ”Elbette ezanlarımız dinmeyecek ve en güzel şekilde okunacak. İstanbul’da, üniversite yıllarında okurken bir yanda Süleymaniye Cami, bir yanda Beyazıt Cami, biraz ileride Fatih Cami, Sultan Ahmet Camii&nbsp; yükselen ezanları dinlerdik. Ezanlar öyle bir okunurdu ki içimize bir huzur gelirdi.. Burada da değerli arkadaşlarımızın güzel sesleri ile ezanlarımızı dinleteceğiz.. Bu ülke, bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu topraklar uğruna canını seve seve feda eden nice kahramanlar var. Şehitlerimize sizlerin huzurunda bir kez daha rahmet diliyoruz. Kahraman gazilerimiz var. Tüm tedavi gören gazilerimize de buradan dualarımızı gönderiyoruz” dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel<strong>, ”Ülkemizin çeşitli illerinden gelen 20 finalistimizi dinleyeceğiz. Hepsi birbirinden değerli evlatlarımız. Onları yetiştiren ailelerine, onları yetiştiren baş tacımız öğretmenlerimize, onları yetiştiren kıymetli hocalarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum”</strong> şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul ise konuşmasında 30 yılı aşkın süredir bu yarışmaların tertip edildiğini ifade etti.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Erkul, <strong>”Bugün Ordu’da Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasının Türkiye Finalini icra ediyoruz. Genel Müdürlük olarak Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasını Ordu’da planladık. Burada finallere kalan 20 öğrencimiz Allah’ın izniyle ezan sesleriyle adeta gönüllerimizi fethedecekler”</strong> diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahri Zaimoğlu ise yaptığı konuşmada, <strong>“Bugün ezanımızı gönlümüze huzur ve güven verecek şekilde Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilerimizden dinleyeceğiz. Okulunda, ilinde, bölge yarışmalarında birinciliği elde etmiş 20 ezan bülbülümüz, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finallerinde yeteneklerini bir kez daha sergileyerek, güzel sesleri ile ezanımızı okuyacaklar ve Türkiye birinciliği için mücadele edecekler.&nbsp; Öğrencilerimizin her birini şahsım ve eğitim kenti Ordu’muz adına ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e, her zaman eğitim camiamızın ve öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Valimiz Tuncay Sonel’e, değerleri protokol üyelerimize, bu anlamlı çalışmaya katkı sağlayan kıymetli meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, misafirlerimize ve tüm paydaşlarımıza programa katkılarından dolayı teşekkür ediyorum”</strong> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun tanıtım filmi yer aldı. Program, Ortaokul ve lise kategorilerinde çeşitli illerden katılan 20 öğrencinin ezan okuma yarışması ile devam etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’da yapılan Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali’nin ortaokullar dalında; <strong>b<span style="color:#006400">irinciliği İstanbul/Sancaktepe Musa Efendi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İsmail Berat Ağcakaya,</span></strong><span style="color:#006400"> ikinciliği <strong>Antalya/Kumluca Bayram Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Ali Akca,</strong> üçüncülüğü ise <strong>Erzurum/Palandöken 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yahya Bozkurt aldı.</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Liseler dalında yapılan yarışmada; birinciliği Konya/Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Taşkıran, ikinciliği İstanbul/Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Adaş, üçüncülüğü ise Samsun/Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Öztürk kazandı.&nbsp;</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali’nde dereceye giren öğrencilerin ödülleri ve hediyeleri, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul tarafından verildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yarışmada görev alan Seçisi Jüri üyelerine, yarışmaya katılan öğrencilerin okul müdürlerine ve öğretmenlerine de Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahri Zaimoğlu tarafından yarışmanın anısına çeşitli hediyeler verildi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ankara’da yapılan Ordulular gününe hiçbir siyasetçi katılmadı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ankarada-yapilan-ordulular-gunune-hicbir-siyasetci-katilmadi-135884356e159-caac-4fac-a0f5-eeaccaaa46382022-05-17T16:01:00+03:00yön gazetesi Ankara’da yapılan Ordulular gününe hiçbir siyasetçi katılmadı..

Ankara’da yapılan Ordulular gününe hiçbir siyasetçi katılmadı..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Anadolu <a href="https://www.facebook.com/groups/959337281359448/?__cft__%5b0%5d=AZXum0Z5DN-JLmyfSOZR4z-kaB3HXkqCCVM7ivPjRXOlpqv4_8VR1wB3OW12Yc0V71GMenGDxtsEZ__dUZzhze64S6K2kBGdJfWcxH-VXZBuD3vmqc-NinZxr65WZHgoIV41EY0Pgv31iCPYv0lhE_3l1OIM62VWmJwruRY6UknmZr9ZVj7TC4zWqoKFUQRUdlU&amp;__tn__=-UK-R"><span style="color:#0000FF">&nbsp;<strong>Ordu dernekler federasyonu</strong></span></a><span style="color:#0000FF"><strong> </strong></span>genel başkanı Mehmet Duman, aylardır yaptığı hazırlıklar ve çalışmalar sonucunda yönetim olarak gerçekten büyük bir hezimete uğradı. Başkan konuşmalarını bile boş sahalara yapınca, soy adı Duman olan başkana sanki kendisini kötü yola düşmüş gibi eskilerin tabiri ile tütsü yapılan kişilerin sisli duman arasında kalarak yok olup kaybolmasına, başarısız olmasına veya yanlış yollara düşmesine sebebiyet vermesi yaşanmış bir hale geldiği görülerek sanki sislerin arasında kaybolmuş misai.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(93).jpg" style="height:415px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">SİYASİLER NEDEN KATILMADI?</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Ankara Millet Bahçesinde Ordu İl ve ilçelerinin tanıtımının yapıldığı stantlar açılarak hem Ankara`da yaşayan hem de Ordu'dan gelen hemşerilerimiz ile bir araya gelerek Ordu tanıtım günleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle tarihi, turistik ve birçok yöresel ürünlerimizi tanıtma fırsatı olan bu organizeye Ordu’nun hiçbir siyasetçisi, Ordu valiliği, milletvekili ve Belediye başkanları katılmadılar. Sadece DP. Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'li vekil Seyit Torun, Ünye’li eski dış işleri bakan yardımcısı ve Zagreb büyük elçisi Yavuz Selim Kıran ile İYİ Parti Ordu il başkanı Ekrem Şentürk katıldılar. İktidar milletvekillerinin katılmaması ise vatandaşların tepkilerine neden oldu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(51).jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Organizasyonda Ordulu vatandaşların yanı sıra Ankaralı vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği tanıtım gününe hiçbir milletvekili, siyasetçi Parti il ve ilçe başkanları ve Belediye başkanları, Ordu valiliği dahi katılmadıkları gibi Ordu’yu tanıtıcı stantlar dahi kurmadılar. Açıkçası Ankara’daki Ordulu’ları tanımadılar.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(9).jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">ŞİMDİ İSTANBUL’A BAKACAĞIZ.</span></strong></span><span style="font-size:20px">.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bilindiği gibi her yıl İstanbul’da ORDEF tarafından Ordu tanıtım günleri düzenleniyor. Valilik, Belediyeler ve tüm siyasiler burada yerini ayırıyor, destek veriyor &nbsp;ve katılım tam olarak sağlanıyor. Peki o zaman başkentte yaşayan ve burada oturan Ordu’lu hemşerilerimizin suçu &nbsp;günahı nedir?</span></p><p><span style="font-size:20px">Seçilen bu siyasilere oy veren Ordulu seçmenin seçtikleri vekiller İstanbul’da değil, Ankara’da görev alırken, Ankara’da ikamet ettikleri halde Ankara’da yapılan bir organizeyi görmezden gelmek seçmene ihanet değil midir? Bunun hesabı mutlaka sorulmalıdır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Şimdi yaz sonu İstanbul’da yapılacak olan Odulu’lar gününe bakıp takip edeceğiz. Eğer, bu siyasiler veya yerel yöneticiler İstanbul’da yapılacak olan Ordulu’lar günlerine katılarak gösteriş yaparlarsa, bilinki hemşehri düşmanıdır, ayırımcıdır, menfaatçidir, çıkarcıdır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Anadolu Ankara Ordu Dernekler Federasyon Başkanı&nbsp; Mehmet Duman yönetimi ve ekibi acaba siyasi olarak zor duruma düşürmek için hedef mi alındı? Burada siyasilerin yani Ankara’da bulunan hangi parti olursa olsun Ordu halkının meclise gönderdiği vekiller&nbsp; Ankara’da ikamet ettikleri halde bu organizeye katılmamaları gerçekten Ordu için utanç verici ve büyük bir ayıptır.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">AKKUŞ’LU HEMŞERİSİNE AKRABA DARBESİ</span></strong></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANI DAHİ KATILMADI..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Konuya daha farklı bir açıdan bakarsak, biz YÖN gazetesi olarak federasyon başkanı Mehmet Duman’ı şahsen asla tanımıyoruz. Kendisi Akkuş ilçesinden olduğunu öğrendik ve Belediye başkanı İsa Demirci ile &nbsp;de akraba oluyorlarmış. Başkan İsa Demirci’nin dahi bu organizeye katılmaması kendi ilçe halkı tarafından da büyük tepkilere neden olduğunu öğrendik. Hani derler ya akraba ve dost kazığı daha farklı olurmuş.. Kamu görevi yapan akrabanın katılmadığı bir yerde yabancıların katılmaması da normal sayılmalıdır. Hatta, Ankara’da &nbsp;Ordu’nun&nbsp; en çok nüfusu Akkuş ilçe halkı &nbsp;teşkil etmektedir. Çünkü, Kızılay’da, Ulus’da bir çok bar ve pavyon işletme sahipleri, restaurant sahipleri ve çalışanların &nbsp;Akkuş’lu olduğu bilinmektedir. &nbsp;Ama, ne yazık ve üzücüdür ki; hemşerileri olan bir federasyon başkanına sahip çıkarak yanında olmadılar.</span></p><p><span style="font-size:20px">Her kim olursa olsun, kimliği, siyasi görüşü ne olursa olsun, biz YÖN gazetesi olarak Ordu adına kim taşın altına elini koyup bir çivi çakarsa her daim o kişilerin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/5(1).jpg" style="height:413px; width:700px" /></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Anadolu <u><strong><a href="https://www.facebook.com/groups/959337281359448/?__cft__%5b0%5d=AZXum0Z5DN-JLmyfSOZR4z-kaB3HXkqCCVM7ivPjRXOlpqv4_8VR1wB3OW12Yc0V71GMenGDxtsEZ__dUZzhze64S6K2kBGdJfWcxH-VXZBuD3vmqc-NinZxr65WZHgoIV41EY0Pgv31iCPYv0lhE_3l1OIM62VWmJwruRY6UknmZr9ZVj7TC4zWqoKFUQRUdlU&amp;__tn__=-UK-R"><span style="color:#0000CD">&nbsp;Ordu dernekler federasyonu</span></a></strong></u> başkanı Mehmet Duman yine de hiçbir şahsi düşüncesini ve tepkisi belli etmeden, eleştiri yapmadan tanıtım gününe katılan tüm dernek, başkanlarına, üyelerine ve Ordu’lu hemşerilerine TEŞEKKÜR ederek, emeği geçen ve destek verenlere de plaket takdim etti.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Kaçak Kenevir ve Esrar yakalandı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/kacak-kenevir-ve-esrar-yakalandi-1358753e27833-bc48-4567-bbdd-2bf78abf4efd2022-05-17T13:18:00+03:00yön gazetesi Kaçak Kenevir ve Esrar yakalandı..

Kaçak Kenevir ve Esrar yakalandı..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Ulubey İlçesinde yapılan iki ayrı operasyonda; <strong>(118) kök Kenevir Bitkisi ve (40) gram Kubar Esrar </strong>maddesi ele geçirilmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Olayla ilgili yakalanan <strong>(2) </strong>şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Başkan Tören “3’üncü Genç Türkologlar Çalıştayı”na katıldı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-toren-3uncu-genc-turkologlar-calistayina-katildi-1358604e34c02-02fc-4dc2-b92f-46fb603b72852022-05-16T23:10:00+03:00yön gazetesi Başkan Tören “3’üncü Genç Türkologlar Çalıştayı”na katıldı..

Başkan Tören “3’üncü Genç Türkologlar Çalıştayı”na katıldı..

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Türk dili, Türk edebiyatı, Türk folkloru ve Türk tarihi alanlarındaki akademik çalışmaların yer aldığı <span style="color:#FF0000"><strong>“3’üncü Genç Türkologlar Çalıştayı”</strong></span> Ordu Üniversitesinde gerçekleştirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(92).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ceren Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştay programına Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Maden, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">"Türk"çe düşünüp! "Türk"çe konuşalım! "Türk"çe yazalım! sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Tören, Türkçemizi kullanmaya özen gösterelim Türkçemize ısrarla bugün olduğu gibi sahip çıkalım. Atatürk’ün de ifadesiyle “Gaye, bugünkü ve yarınki Türk'ün medeniyetini kucaklayacak en güzel ve en ahenkli Türkçe'dir. Türk milletinin binlerce yıllık tarihinin ve gelecek tasavvurunu anlamak istiyorsak Türkçemizin sırlarını iyi anlamamız gerekmektedir. Çalıştayın tarihimizin kültürümüzün ve Türkçemizin gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diliyorum. Katkı vermekten mutluluk duyduğumuz bu güzel çalıştaya ev sahipliği yapan Ordu Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Akdoğan ve Çalıştayı düzenleyen Doç. Dr. Hüseyin Yıldız Hocamıza ve katılımcılara Teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasına son verdi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/a2.jpg" style="height:475px; width:713px" /><span style="color:#000080"><strong>REKTÖR PROF. DR. AKDOĞAN: “BİR MİLLETİN BİR DEVLETİN EN ÖNEMLİ BİRLEŞTİRİCİ UNSURU DİLDİR”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;Programda konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise konuşmasında şu hususlara yer verdi: “Bugün çok anlamlı ve önemli bir çalışma çerçevesinde burada bulunmuş bulunuyoruz. Hakikaten bir milletin bir devletin en önemli birleştirici unsuru dildir. Dil birleştirici bir araya getirici bir milleti oluşturan hazinesidir. Dil anlamında değerini kaybeden bir millet geçmişe ait olan tarihe ait olan millet yapan ana temel mahremi dinamiklerinde hafızalar silinir.&nbsp; Dil insanı toplumu millet bir araya getiren ortak paydalarıdır. Anlaşmayı kaynaşmayı birlikteliği bütünlüğü sağlayan ana temel unsurdur.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/t3.jpg" style="height:611px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000CD"><strong><span style="font-size:20px">&nbsp;“ALTINORDU’MUZUN KIYMETLİ BAŞKANI AŞKIN TÖREN BEYE ÜNİVERSİTEMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM” diyerek Teşekkür belgesi verldi..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu’muzun kıymetli başkanı Aşkın Tören beye hakikaten üniversitemiz adına teşekkür ediyorum Allah kendilerinden razı olsun. Bizim üniversitemize bu mahallenin çocuğu, bu şehrin çocuğu bu şehirde birlik beraberlik anlamında çok güzel bir iş birliği var. Ramazan ayında Altınordu Belediyemiz bedava bir ay boyunca yemek ikram ettiler. Kaliteli nitelikli kendilerine teşekkür ediyorum, ekonomimize de büyük bir destek olmuş oldular. Bu iş birliği çok &nbsp;anlamlı çok önemli. Bu şehirde üniversite belediye diğer kurum ve kuruluşlarla birlik beraberlikle sinerjinin de olması anlamıyla güzel işlerin yapılması anlamında bu programa bile tam destek veriyorlar ben huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum Allah razı olsun diyorum.” şeklinde konuştu</span></p><p><span style="font-size:20px">16-17 Mayıs tarihlerinden Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde üçüncüsü gerçekleştirilecek çalıştay, iki gün boyunca iki salonda toplam 16 oturumda tamamlanacak.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Engelli Bireyler bir günlük Askerlik sevincini yaşadı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/engelli-bireyler-bir-gunluk-askerlik-sevincini-yasadi-135856cb6613f-4519-4c27-b5c9-893ae70b43ff2022-05-16T22:41:00+03:00yön gazetesi Engelli Bireyler bir günlük Askerlik sevincini yaşadı..

Engelli Bireyler bir günlük Askerlik sevincini yaşadı..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Yoğun ilginin gösterildiği törende, engelli vatandaşlar ve aileleri heyecanlı anlar yaşadılar. Bir günlük asker olan &nbsp;engelliler yemin ettiler ve teskerelerini aldılar.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(1).JPG" style="height:470px; width:701px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu İl jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen programa, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Ordu Engelliler Derneği Başkanı İmdat Aktaş, Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şube Başkanı Selma Gülseren, İl Jandarma Komutanlığı personelleri ile temsili askerlik yükümlülüğü altına alınan 30 engeli olan birey ve aileleri katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(1).JPG" style="height:467px; width:701px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Temsili Askerlik Uygulama Töreni"nde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, <span style="color:#800080"><strong>“Bugün, güzel Ordu’muzda 30 evladımızın o güzel üniformalarıyla yeminlerini izledik, onlarla gururlandık. Yılın belirli gün ve haftalarında değil, devletimizin şefkati, sıcaklığı ve güler yüzü yılın her günü siz değerli evlatlarımıza gösterilmektedir. Kahraman jandarmamızla, kahraman polisimizle, kahraman sahil güvenliğimizle yurt içinde ve yurt dışında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızın ve Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonunda, devletimizin ilgili birimleri ile teröristle mücadelede çok önemli başarılar elde edilmiştir. Bu vesileyle bu toprakları vatan yapan ecdadımız, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere renklerini şehitlerimizin kanlarından alan beyaz ay yıldızlı al bayrağımız uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda bir kez daha rahmetle anıyoruz. Gazilerimize sağlık, afiyet diliyoruz. Şehit ailelerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler temenni ediyoruz. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin. Rabbim onların her daim yar ve yardımcısı olsun”</strong> </span>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/5(1).JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, <strong>”B<span style="color:#FF0000">ugün 184 yıldır milletimizin hizmetinde olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen vatandaşlarımız, heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giyerek, kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gururla durmaktadırlar. Bugün askerlik hizmetini yerine getiren evlatlarımızın gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemliyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gençlerimizin kendilerine vatan savunmasında bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine olan güvenimiz tamdır. Askerlik her gencin yapması gereken bir görevdir. Bugün sizlere kısada olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Askerlik yemininiz milletimize, ailelerinize ve sizlere hayırlı, uğurlu olsun”</span></strong> şeklinde konuştu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/6(1).JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Törende, temsili Jandarma Er Kadir Çağlar da bir konuşma yaparak, <strong>“Bizler engellerimiz nedeniyle kutsal görevimizi yerine getirme mutluluğunu yaşayamadık, devre arkadaşlarımızı askere uğurlarken hep buruk bir sevinçle uğurladık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevimizi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek istedik ama yaşamadığımız bu mutluluk ve onur bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etmiştir. Şu anda tarifi imkansız bir mutluluk ve sevinç içerisindeyiz. Bu şerefli görevi yaparken şehit olan kardeşlerimizin ruhları şad olsun diyor ve şehit ailelerimize, gazi olan kardeşlerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Bir günlüğüne de olsa bu şerefli görevi yapma fırsatı veren bu özellikleri yaşama imkanını sağlayan başta Jandarma Genel Komutanı olmak üzere Ordu İl Jandarma Komutanlığımıza bütün engelliler adına teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyor, saygılar sunuyorum” </strong>diye konuştu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/7.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Programda temsili askerlik yapan erler adına Kadir Çağlar’ın konuşmasının ardından ise and içme töreni yapıldı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/8.JPG" style="height:467px; width:701px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Bir gün temsili askerlik görevini ifa edenlerin terhis belgesi ve hediyeleri, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan tarafından verildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/IMG_3626.JPG" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Tören geçişinin yapılmasıyla son bulan Temsili Askerlik Uygulama Töreni’nin ardından Vali Tuncay Sonel ve törene katılanlar, silahların sergilendiği, KADES ve trafik uygulamalarının tanıtıldığı stantları gezdiler.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORDU’DA 4 DİL BİLEN TURİZM ZABITALARI GÖREVE BAŞLADI]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-4-dil-bilen-turizm-zabitalari-goreve-basladi-13584fa3bfd2f-fa9a-4ac3-a661-b7d5755b77cd2022-05-16T11:53:00+03:00yön gazetesi ORDU’DA 4 DİL BİLEN TURİZM ZABITALARI GÖREVE BAŞLADI

ORDU’DA 4 DİL BİLEN TURİZM ZABITALARI GÖREVE BAŞLADI

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan 11 kişilik Çevre ve Turizm Zabıta ekibi, İngilizce, Almanca, Japonca ve Arapça konuşarak kente gelen yerli ve yabancı turistlere 7/24 hizmet veriyor. 4 dil bilen zabıtalar, bir taraftan turistlere kenti tanıtırken, diğer taraftan rekreasyon çalışmaları tamamlanan alanlarda seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırmıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’nun sahil ve turistik noktalarında görev yapan 11 kişilik Çevre ve Turizm Zabıta ekibi, aynı zamanda yaylalarda düzenlenen şenliklerde de görev yaparak Ordu turizmine katkı sunuyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(11).JPG" style="height:430px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ZABITA DAİRE BAŞKANI CEVDET ÇAĞLAR: “KENTİN TANITIMINA YARDIMCI OLUYORUZ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, kente gelen yerli ve yabancı turistlere öncelikli olarak şehrin tanıtımında yardımcı olduklarını belirterek, “Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistlere bünyemizde bulunan ve 4 bil bilen zabıtalarımız ile yardımcı oluyoruz. Şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz” dedi.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">Daire Başkanı Cevdet Çağlar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı turizm hamlesi ile ilimize her yıl binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bu durum karşısında bizlerde ekibimizi her yıl olduğu gibi bu yaz dönemi içinde hazırladık. Bünyemizde 4 dil bilen 10 Zabıta ve bir Zabıta amirimiz bulunuyor. İlimize gelen özellikle yabancı turistlerimize İngilizce, Almanca, Japonca ve Arapça dilleri bilen zabıta arkadaşlarımız her konuda destek verecekler. Genel itibariyle Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı ilçelerimizde görev yapacak olan bu ekiplerimiz diğer ilçelerimizde düzenlenen yayla şenliklerinde aynı şekilde görev yapacaklar” dedi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“7/24 SAHADA AKTİF OLARAK ÇALIŞIYORLAR”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ekiplerin dönüşümlü şekilde 7/24 sahada ve hareketli olarak çalışma yaptığını sözlerine ekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, “Ekibimiz sürekli olarak hareketli bir şekilde görevlerini icra ediyor. Bu görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için motorize ekiplerimiz ve ginger adı verilen araçlarla ulaşmak istedikleri yere daha hızlı gidebiliyor. Bunun haricinde yoğun kalabalık olan noktalarda da ilerleyen günlerde Büyükşehir Belediyemiz tarafından turizm ofisleri kurulması planlanmaktadır” diye konuştu.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu’da yeğeni amcasını vurarak öldürdü..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-yegeni-amcasini-vurarak-oldurdu-13583d84f1658-319b-4822-aca9-6efec92be7912022-05-15T17:33:00+03:00yön gazetesi Ordu’da yeğeni amcasını vurarak öldürdü..

Ordu’da yeğeni amcasını vurarak öldürdü..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Edinilen bilgiye göre Yüceler Mahallesinde meydana gelen olayda amca yeğen arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Amca ile yeğen arasında çıkan tartışma Türker Çelik amcası Halit Çelik’e yanında bulundurduğu silahla ateş etti. Aldığı mermilerle yere yığılan Halit Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Olayın neden kaynaklandığı henüz belli olmadığı ve savcılık tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kaynak : ÜnyeNet haber</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ADIM, ADIM SÜPER LİG YOLUNDA..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/adim-adim-super-lig-yolunda-13582ebc54a9e-fbb2-4fa5-ab5a-21d03d7fd2652022-05-15T17:15:00+03:00yön gazetesi ADIM, ADIM SÜPER LİG YOLUNDA..

ADIM, ADIM SÜPER LİG YOLUNDA..

SPOR

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evinde karşılaştığı 68 AksarayBelediyeSpor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 94 – 53 mağlup etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu AtatürkSpor Salonu’nda oynanan maçtailk periyodun başından itibaren Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımırakibine üstünlük kurdu.Engelsizler Ordusu 1. Periyodu 21–17 öndetamamladı.Taktiksel mücadeleyi oyun içinde uygulayan Engelsizler Ordusu,İkinci periyodda da48- 27’liküstün skorlasahadan ayrıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(91).jpg" style="height:373px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Engelsizler ordusu 3. periyoda hızlı başladı. Oyun kontrolü ve mücadeleyi maç sonuna kadar sürdürdü.Rakibinin oyun kurmasına müsaade etmedi. Pota altı mücadelelerinden üstün çıkmayı başaran Engelsizler Ordusu 3. periyodu 72 – 41 üstün bitirdi. 4. Periyod özellikle sağ ve sol kanatlardan ataklarını sürdüren, ileriye atılan uzun topları sayıya çeviren Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 68 Aksaray BelediyeSpor Kulübü takımı ile oynadığı maçtan &nbsp;94 – 53 galip geldi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Önümüzdeki haftaki mücadelesini yine kendi sahasında oynayacak. Ligin ertelenen 12. Hafta karşılaşması, Engelsiz Gaziantep Spor Kulübüile 21 Mayıs 2022 tarihinde saat 12.00’de Altınordu Atatürk Spor Salonunda gerçekleşecek.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Sahte Basın kartı satan sahte Polis çetesi çökertildi…]]>https://www.yongazetesi.com/haber/sahte-basin-karti-satan-sahte-polis-cetesi-cokertildi-135817c7eac13-0c69-4592-a056-d27ed4e0206a2022-05-14T21:25:00+03:00yön gazetesi Sahte Basın kartı satan sahte Polis çetesi çökertildi…

Sahte Basın kartı satan sahte Polis çetesi çökertildi…

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, sahte "polis dernekleri" kurarak polis kimliği ve basın kartı satan çete çökertildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kendilerine Polis süsü vererek Polis damgalı basın kartı ve araç trafik kartını gördüğünüz yerde bunların geçerliliği olmadığı için sakın itibar etmeyiniz ve mutlaka Emniyet birimlerine&nbsp; ihbar ediniz.<br />Kendilerine <span style="color:#FF0000"><strong>"Teşkilat"</strong></span> adını veren çetenin, polis kimliği, polis araç kartı ve basın kartlarına benzer kartlar bastırıp, göstermelik üye kaydı yaparak bu kartları para karşılığında sattıkları tespit edildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında Ankara merkezli İstanbul, Bursa ve Ordu olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.<br />Operasyon sonucu 14 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 9'u ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Çetenin basılan kartları sosyal paylaşım siteleri üzerinden pazarladıkları ve aracı kişiler vasıtasıyla derneklere fahri üye yapılmış gibi gösterilerek 2000-3000 arasında değişen miktarlarda bu kartları kargo yoluyla talep eden kişilere gönderdikleri belirtildi.<br />Çete üyelerinin salgın döneminde de sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmak isteyen kişilere kart temin ettikleri, bu şekilde 56 kişinin bu kartlardan satın aldıkları ve polis çevirmelerinden geçmek için kullandıkları belirlendi.<br />Ayrıca sosyal medya fenomeni olarak bir kişinin de şüpheliler arasında bulunduğu ve bu kartları kullanırken çektiği görüntüleri "story" olarak paylaştığı tespit edilirken, şüphelilerden kart temin eden 2 kişinin de kendilerini polis olarak tanıtarak yalnız yaşayan bir kadının evine zorla girip "fuhuş baskını" bahanesiyle evde arama yaptıkları, kadının telefonunu ve bir miktar parasını gasbettikleri belirtildi.<br />Operasyon kapsamında çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda kendi adlarına çıkardıkları çok sayıda <span style="color:#FF0000"><strong>"Polis Emeklileri Tanıtım Kartı", "Polis Olay Yeri", "Basın Kartı", "Polis Araç Kartı"</strong></span> gibi kartlar ve dijital materyaller de ele geçirildi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[MESUDİYE’YE HAYVAN ORGANİZE İHTİSAS BÖLGESİ AÇILIYOR..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/mesudiyeye-hayvan-organize-ihtisas-bolgesi-aciliyor-13580b86b3e60-c1f9-4a35-b334-12b6e119ad0f2022-05-14T20:43:00+03:00yön gazetesi MESUDİYE’YE HAYVAN ORGANİZE İHTİSAS BÖLGESİ AÇILIYOR..

MESUDİYE’YE HAYVAN ORGANİZE İHTİSAS BÖLGESİ AÇILIYOR..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Yavşan gölet çalışmasıyla ilçede su sorununun tamamen çözüleceğini belirten Başkan Güler, ilçeye 25 bin hayvan kapasiteli Hayvan Organize İhtisas Bölgesi ile yem fabrikası müjdesi verdi. Başkan Güler, hayata geçirilen yatırımları işaret ederek, <span style="color:#0000FF"><strong>“Devlet kuşu Mesudiye’nin başına konmuş oluyor. İstiyoruz ki bir yandan geliriniz artsın bir yandan da gurbete çıkmak yerine gurbettekiler buraya gelsin. Gurbet türküleri söylemeyin gelin burada hep birlikte neşeli türküler söyleyelim”</strong></span> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(18).jpeg" style="height:466px; width:700px" /></span><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong>“İLÇEYE 60 MİLYON LİRALIK ALT YAPI YATIRIMI YAPTIK” </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Gece gündüz çalışarak Mesudiye’ye önemli yatırımların kazandırıldığını ifade eden Başkan Güler, ilçeye 60 milyon liralık alt yapı yatırımı yapıldığını kaydetti.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:20px">Başkan Güler konuşmalarını şöyle sürdürdü:</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">“Bizler sizler için gece gündüz çalışarak güzel çalışmalar ortaya koymaya çalışıyoruz. Mesudiye’nin alt yapısı için 60 milyon liralık yatırım yaptık. Dereyolu diye bilinen Karadeniz- Akdeniz yolunu benim bakanlığım döneminde hem Topçam barajına ulaşmak için yaptık. Tünelleri de yaparak yolu hizmetinize açtık. Daha evvel 4.5 saatte gidilen Mesudiye’ye şimdi 1 saate gidilebiliyor. Bu da size büyük bir katkı. Bunun bir de şöyle güzel bir tarafı var Akdeniz Karadeniz yolu olduğu için artık 6 saatte Mersin’e iniyorsunuz. Bu Mesudiye için çok büyük bir avantaj. İthalat ihracat da oradan yapılmış olacak. Dedelerimizin hayal ettiği projeydi. Bunu Allah bize nasip etti.”</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(6).jpeg" style="height:334px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“MESUDİYE TARIM VE HAYVANCILIĞIN MERKEZİ OLACAK”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Güler Mesudiye’nin tarım ve hayvancılığın merkezi olacağını ifade ederek, ilçeye yeni yatırım müjdeleri verdi. Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti:</span></p><p><span style="font-size:20px">“İlçeye dev proje müjdelerimiz var. Yavşan göletini yapacağız ve sizin su probleminiz tamamen çözülmüş olacak. Birde Hayvan Organize İhtisas Bölgesi açıyoruz. Önce orada 15 bin hayvan olacak. İkinci etapta bu sayı 25 bine çıkacak. 1500 kişiye de istihdam sağlayacak. Burada hayvan hastanesi et entegre tesisi, biyogaz üretimi aynı zamanda da büyük bir besicilik tesisi olacak. Mesudiye tarım ve hayvancılığın merkezi olacak. Besi için de oraya büyük bir yem fabrikası kuruyoruz. Yani devlet kuşu Mesudiye’nin başına konmuş oluyor. İstiyoruz ki bir yandan geliriniz artsın bir yandan da gurbete çıkmak yerine gurbettekiler buraya gelsin. Gurbet türküleri söylemeyin gelin burada hep birlikte neşeli türküler söyleyelim.”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“KUVVETİ SİZDEN ALIYORUZ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de hayata geçirilen yatırımların öncüsü olduğu için Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Gül açıklamalarına şöyle devam etti:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Mesudiye olarak tarım ve hayvancılıkta öncü güç olarak kuvveti sizden alıyoruz. Türkiye’de örnek model olan büyük baş hayvan otelimizde bu sene 300’e yakın hayvanı ağırladık. Artık insanlar bizde gördüğü için daha rahat hayvancılık yapıyor ve hayvanlarını bize bırakabiliyorlar. Hayvancılık Organize Bölge Sanayi Projesi Mesudiye’de sevinçle karşılandı. Mesudiye ilçemize sürekli pozitif ayrımcılık yapan havaalanı, Karadeniz Akdeniz yolu, üniversite gibi yatırımlara öncülük eden ve 3 yıl önce ‘Arkadaşlar gıda konusunda tedbirli olun’ diyerek Düşünen Üreten Yarışan Ordu düşüncesini hep birlikte hayata geçirmemizi sağlayan Sayın bakanımız ve ekibini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum.”</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Gürgentepe'de halk kendi yolunu kendisi yapıyor..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/gurgentepede-halk-kendi-yolunu-kendisi-yapiyor-135795055f2c0-f345-4bc3-9412-fb2dde7ec7682022-05-14T00:08:00+03:00yön gazetesi Gürgentepe'de halk kendi yolunu kendisi yapıyor..

Gürgentepe'de halk kendi yolunu kendisi yapıyor..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px"><span style="color:#0000FF"><u><strong>Haber : Hamdi ŞANLI</strong></u></span><br />Gürgentepe'de ağır kış şartları nedeniyle bozulan yolları Belediye görmezden gelerek, halk umudunu kaybederek araç gidemeyecek durumda olan Işıktepe- Kabataş bağlantı yolunu Mahallelerine gidecek bölümnü &nbsp;halk kendi imkanlarıyla &nbsp;kendileri yapmaya başladı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(90).jpg" style="height:459px; width:700px" /><br />Gürgentepe halkı Belediyeden umudunu tamamen kesmiş durumda. Vatandaşlar yollarının yapımı için Belediye ve Kaymakamlığa yaptıkları mracaat sonucu &nbsp;kendilerine bir cevap verilmeyince iyice bozulan yolları yapmak için aralarında para toplayarak, kendi imkanları ile bozulan yolların çukurlarını halkın yardımlaşmasıyla kazma-kürek çalşışarak yapıyorlar.<br />Gürgentepe halkı yaşadıkları bu sıkıntılar karşısında kendilerine hizmet yapmayan Belediyelere ve yetkililere seslenerek, 2022 yılında çağ atladık diyenlere seslenerek, <span style="color:#FF0000">"Onlar utanmıyorsa, biz hiç utanmıyoruz"</span> diyerek yetkililere çağrıda bulundular.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Valilik ve Belediyeler engelliler haftasında el ele...]]>https://www.yongazetesi.com/haber/valilik-ve-belediyeler-engelliler-haftasinda-el-ele-13578ce97519b-663b-4b74-b396-ab3304b7b2642022-05-13T23:09:00+03:00yön gazetesi Valilik ve Belediyeler engelliler haftasında el ele...

Valilik ve Belediyeler engelliler haftasında el ele...

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, Engelliler Haftası dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda düzenlenen programa katıldı.<br />Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunurken Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri tarafından işaret dili kullanıldı.<br />Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte programa katılan engeli olan bireyleri masalarında ziyaret etti. Onlarla bir süre sohbette bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/V2.jpg" style="height:466px; width:700px" /><br />Her yıl farkındalık oluşturmak amacıyla 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, engeli olan ailelerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte büyük bir Ordu ailesi olarak, 19 ilçemizde 35 bin 58 engeli olan vatandaşımızın, yılın belirli gün ve haftalarında değil, her daim yanlarında olduğumuzun bilinmesini özellikle isterim. Devletimiz, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın tüm birimleri ve devletimizin bütün kurumları ile sizlerin her daim yanınızdayız” diye konuştu.<br />“Sizlerin yüzündeki tebessüm olduğu sürece bizler de mutlu oluyoruz” diyen Vali Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Güzel bir programla bizleri sizlerle buluşturdu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hepinizin gözlerinden öpüyoruz” şeklinde konuştu.<br />Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler konuşmasında, “Sayın Valimizle, değerli bürokratlarımızla, siyasi kadrolarımızla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Sevgiyi, saygıyı, nezaketi temel alan büyük bir aileyiz. Ordu’muz daha güzel günlere hep birlikte kavuşacak. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunu içtenlikle hissetmemiz lazım. Herkesin yüzünün gülmesi bizim idealimiz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.<br />Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay ise Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/A1.jpg" style="height:448px; width:700px" /></span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">ALTINORDU BELEDİYESİNDEN ENGELLİLERE DESTEK..</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Başkan Aşkın Tören, evinde ziyaret ettiği MS hastası Gülişan Aygün’ün ortopedik hasta yatağı talebini derhal yerine getirdi.<br />Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, iş ve sosyal hayata daha çok katılımlarını teşvik etmek amacıyla birçok projeye imza atan Altınordu Belediyesi engellilere yönelik toplumsal farkındalığı arttırıcı etkinlik ve faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Altınordu Belediyesi 10- 16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler ve çalışmalarla engelli bireyler ile öteden beri var olan dayanışmasını bir kez daha ortaya koydu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/A2.jpg" style="height:467px; width:700px" /></span><br /><strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px">BAŞKAN AŞKIN TÖREN EVİNDE ZİYARET ETTİĞİ GÜLİŞAN TEYZEYİ UNUTMADI</span></span></strong><br /><span style="font-size:20px">Mahalle ziyaretlerinde sokak ve caddelerde sürekli vatandaşlar ile iç içe olmaya özen gösteren Başkan Aşkın Tören, bu ziyaretleri esnasında gerek bizzat tespit ettiği gerekse kendisine iletilen ihtiyaç ve sorunlara kesinlikle duyarsız kalmıyor. Bu ziyaret duraklarından biri de Karşıyaka mahallesinde ikamet eden MS hastası Gülişan Aygün’ün evi olmuştu. Başkan Tören o ziyareti “Acılar ile yoğrulan ömür…17 yıldır MS hastalığı ile imtihan olan Gülişan Ablamızın hayır dualarını aldık. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin” sözleriyle paylaşmıştı. Başkan Tören bu ziyaretin ardından harekete geçerek MS hastalığı sebebiyle uzun zamandır hayatını yatağa bağımlı devam ettiren 58 yaşındaki Gülişan Aygün’ün ortopedik hasta yatağı ihtiyacını karşıladı. Ayrıca ekiplere verdiği talimatla aileye ev temizliği hizmeti de verdiren Başkan Tören, Gülişan teyzenin diğer ihtiyaçlarıyla da yakından ilgilenmeye devam ediyor.<br />Engelliler haftası nedeniyle engelli Murat Topkara ve Pınar Gül’e de tekerlekli sandalye hediye ederek hayatlarını bir nebze de olsun kolaylaştırmak isteyen Başkan Tören’in hediyelerini Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt bizzat teslim etti. Başkan Yardımcısı Akyurt, ayrıca şehirde faaliyet gösteren engelli derneklerini ziyaret ederek Başkan Tören’in hediyelerini, selamlarını ve dayanışma mesajını iletti.&nbsp;</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Kadınlara şiddet uygulayanlar anında yakalanacak..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/kadinlara-siddet-uygulayanlar-aninda-yakalanacak-13577588b942d-dac3-41f9-92e4-f60edc8796ee2022-05-13T13:51:00+03:00yön gazetesi Kadınlara şiddet uygulayanlar anında yakalanacak..

Kadınlara şiddet uygulayanlar anında yakalanacak..

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel’in talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan ve kısa adı KADES olan Kadın Destek Uygulamasının sağladığı faydalar konusunda Ordu’da bulunan işletmeler ve fabrikalar ziyaret edilerek, kadınlar bilgilendirildi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(89).jpg" style="height:315px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Büroları vasıtasıyla yürütülen eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, ziyaret edilen işletme ve fabrikalarda KADES uygulaması tanıtılarak, kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(50).jpg" style="height:323px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Jandarma personellerince, 2022 yılının başından bu yana Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan çeşitli işletme ve fabrikalar ile kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek, <strong><span style="color:#FF0000">KADES</span> </strong>uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı ve telefonlara <span style="color:#FF0000"><strong>KADES</strong></span> yüklemesi gerçekleştirildi.&nbsp;</span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:20px">Bu kapsamda çeşitli işyeri, işletme ve fabrikalarda çalışan 648 kadına KADES Uygulaması hakkında bilgilendirilme faaliyeti icra edilirken, 553 kadın çalışanın cep telefonuna ise KADES yüklemesi gerçekleştirildi.&nbsp;</span></strong></span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(8).jpg" style="height:445px; width:700px" /></p><p><span style="font-size:20px">Kadınların birebir karşılaştığı sorunları da dinleyen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu ekipleri şiddet mağdurlarının başvuru yöntemleri, şikayet mercileri, KADES uygulaması ile 6284 sayılı kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararları hakkında detaylı anlatımda bulundu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi(KADES)’ne ulaşabiliyorlar.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/uyusturucu-operasyonunda-12-kisi-yakalandi-13576f89e7dd8-6e6f-4aef-a9d9-2777023f4f012022-05-13T13:01:00+03:00yön gazetesi Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı..

Uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Emniyet Müdürlüğü &nbsp;Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Ordu’nun &nbsp;Altınordu İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliye ait ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda çeşitli maddeler ele geçirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">-234,55 gram Esrar maddesi</span></p><p><span style="font-size:20px">-430,90 gram Hint Kenevir Tohumu</span></p><p><span style="font-size:20px">-1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan kova düzeneği ele geçirilmiş olup, 12 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yasal işlemler devam ediyor.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu'da Deniz dalgası ile enerji üretimi yapılacak..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-deniz-dalgasi-ile-enerji-uretimi-yapilacak-1357567ff89da-c966-4bef-8290-e01d0f473bca2022-05-12T23:23:00+03:00yön gazetesi Ordu'da Deniz dalgası ile enerji üretimi yapılacak..

Ordu'da Deniz dalgası ile enerji üretimi yapılacak..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Meclis toplantısına geçmeden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, görevi başındayken trafik kazası geçirerek şehit düşen Ordulu Hüseyin Duman için üzüntüsünü dile getirdi, baş sağlığı dileğinde bulundu.<br />Ankara’daki ikili ilişiklerini aynı zamanda Ordu’ya getirebileceği her türlü hizmet için de kullanan Başkan Güler, birçok bakan ve bürokrat ile görüşme sağlamak için Ankara’ya bir dizi ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Borlu çimentodan, terk edilmiş okullarda hayata geçirilecek projelere kadar birçok konuda görüşme sağlayan Başkan Güler mecliste açıklamalarda bulundu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(17).jpeg" style="height:322px; width:700px" /></span><br /><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">“ALLAH MEKANINI CENNET ETSİN”</span></strong></span><span style="font-size:20px"> &nbsp;<br />Şehit düşen Polis Memuru Hüseyin Duman için başsağlığında bulunarak üzüntüsünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bugün maalesef Hüseyin Duman kardeşimiz, Ordumuzun evladı şehit oldu. Bugün cenaze töreni sonrası toprağa vereceğiz. Allah mekânını cennet etsin, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi.</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">“ÇİMENTO, SAGRA, OYAK, LİMAN İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER YAPTIM”</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelerek OYAK, Sagra, Ünye Çimento ve Limanı ile ilgili görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Başkan Güler, &nbsp;“Dün Ankara’daydım Milli Savunma Bakanımız ile toplantı gerçekleştirdik. Ordu’muzun önemli yatırımları konuları OYAK, Sagra, Ünye Çimento ve ortak ilgili alanlarımız Ünye Limanımız var biliyorsunuz. Sagra Ordu ekonomisindeki yeri kadar dünyada da önemli bir marka. Yine borlu çimento hakkında konuşmalar gerçekleştirdik. Zaten göreve başladığımdan bu yana bu benim idealimdi. Borlu çimentoyu yaparsak Türkiye’ye çok büyük bir avantaj kazandıracak bir ürün bu. Bu dünyada tek olacak bir çimento. Aynı zamanda depreme dayanıklı, deniz yapılarında kullanabilecek en iyi ürün. Limanımızda olacak bu ürünü burada kullanabiliriz. Bunları konuştuk. Pahalı bir çimento kullanıyoruz, dibimizde olduğu halde böyle bir iddia var. Biz eğer bu işi borlu yaparsak büyük bir avantaj sağlayacağız. Daha evvel silah fabrikası vardı yine burada böyle bir çalışma yapılabilir. Benimde daha evvel makine kimya genel müdürlüğü görevim oldu. Bunları görüştük” şeklinde konuştu.</span><br /><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ İLE BİLSEMLER ÜZERİNDE KONUŞTUK”</strong></span></span><br /><span style="font-size:20px">Mecliste Ordu’da yetişkin genç zekaların varlığından söz eden Güler, Milli Eğitim Bakanı ile BİLSEM üzerinde konuşarak şehre yeni bilim merkezi kazandıracaklarını belirtti.<br />Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:<br />“Milli Eğitim Bakanımız ile de görüşerek Ordu’ya yeni yatırımlar için söz ettik. BİLSEM’ler üzerinde duruyoruz. Ordu’nun en büyük avantajlarından bir tanesi yetişkin genç ve pırıl pırıl zekalarımız var. Ayrıca terk edilmiş okullarla ilgili de proje görüştük. Zaten biz Akpınar’da biyoinavasyon merkezi ile bu çalışmayı başlatmıştık. Çok hoşuna giden bir çalışma oldu. Herkes konuşurken biz böyle bir tesisi yaptık ve çalıştırıyoruz. Ulaştırma Bakanımız ile Akkuş ve Çambaşı yollarını görüştüm. Yine Tarım Bakanımız ile görüşmeler sağladım. TEDAŞ, DSİ, AFAD, Maliye Bakanlığı gibi süratli bir ziyaret yaptık.”</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">“ORDU’NUN KURTULUŞU KÜMELEŞMEDE OLACAK”</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Başkan Güler, yapılacak çalışmalarda kümeleşme tabirinin artık sıkça duyulacağını söyledi.<br />Başkan Güler, konuşmasına şöyle devam etti:<br />“Bundan sonra gündemimizdeki konuşacağımız tabir altını çizerek söylüyorum kümeleşme. Ordu’nun kurtuluşu kümeleşmede olacak. Belli sahalardaki grupları bir araya toplayacağız. Burada tecrübemizi bilgimizi ortaya koyacağız. Mesela fındık bir üst küme olacak. Buradaki bütün grupları teknik, bilimsel, ticari olarak ele alacağız. Tarım ve hayvancılık yine böyle olacak. Ordu’nun siyasetine biraz daha renk ve derinlik kazandırmak istiyorum.”&nbsp;</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">“TEKNENİN ARDINDAN KARAVAN ÜRETİMİNE GEÇECEĞİZ”</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Kompozit malzeme ile yapılan teknenin ardından karavan ve ahşap ev üretimini de geçeceklerini açıklayan Başkan Güler, “Yepyeni sektörler açtık. Bunlardan bir tanesi kompozit malzeme teknolojisi. Şu anda da tekneler yapıyoruz. Denizi tekneler ile dolduracağız. Şu an da 60’ın üstünde tekne üretimi yaptık. Esas iddialı olduğumuz yarış teknesi ile Osmanlı kayığı yaptık. Bunu yapabilmek bir teknoloji işidir. Buradan da karavan üretimine geçeceğiz. Ayrıca çok büyük ihtiyaç olan tuvalet üretimini de kompozit malzemeyi kullanarak hazırlayacağız. Ahşap ev üretimi ile ilgili bir çalışma başlattık. Biz istiyoruz ki inşaat sektörüne yeni bir boyut getirelim. Şu an da bir model başlattık. Ucuz ve makul bir maliyet ile bunu yaygınlaştırmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.</span><br /><strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px">“DENİZ DALGASI İLE ENERJİ ÜRETİMİ ÇALIŞMALARI BAŞLATACAĞIZ”</span></span></strong><br /><span style="font-size:20px">Deniz dalgası ile enerji üretimi için ciddi görüşmeler yaptığını söyleyen Başkan Güler, “Daha evvel bakanken Karasu’da, Adapazarı’nda deneme yapmıştık. Şimdi biz Ordu’da yepyeni bir çalışma başlatıyoruz” dedi.<br />Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:<br />“Deniz dalgası ile enerji üretimi konusunda ciddi görüşmeler yaptık. Daha evvel bakanken Karasu’da, Adapazarı’nda deneme yapmıştık. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de bu çalışmalar durdu. Şimdi biz Ordu’da yepyeni bir çalışma başlatıyoruz”&nbsp;</span><br /><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“AYNI YAPI VE DNA’LAR ÜZERİNE MESUDİYE HAYVAN İHTİSAS BÖLGESİ OLACAK”</strong></span></span><br /><span style="font-size:20px">Mesudiye’de kurulacak Hayvan İhtisas Bölgesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Güler, “Mesudiye’de hayvan ihtisas bölgesi kuruyoruz. 15 bin hayvan ile başlayacak 25 bin hayvana ulaşacak. Bütün izinleri hazırlandı. Et entegre tesisi, yem fabrikası, hayvan hastanesi ve biyogaz tesisi kurmuş olacağız. &nbsp;Osmanlı döneminde sarayın etleri Mesudiye’den gidiyormuş. Aynı yapı ve DNA’lar üzerine bunu gerçekleştireceğiz” dedi.</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">“ORDU’DA YEŞİL EKONOMİYİ BAŞLATTIK”</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Başkan Güler göreve başladığından beri yaptığı çalışmaları birleştirerek yeşil ekonomi akımını başlatacaklarını dile getirdi.&nbsp;<br />Başkan Güler, şu şekilde konuştu:<br />“Parça parça yaptığımız çalışmaları birleştiriyoruz ve yeşil ekonomiyi başlatıyoruz. Bundan sonra yeşil ekonomiyi çok duyacaksınız. Tarımda, enerjide yaptıklarımız çevreyi kirletmeyen yepyeni bir akım bu. Bunu biz üç sene önce yaptık ama şimdi somut deliller ile Ordu’da yeşil ekonomiyi başlattık.”</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">“İKİ SENEYİ PANDEMİ İLE GEÇİRDİK AMA ŞÜKÜR Kİ BELLİ BİR NOKTAYA GELDİK</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan somut deliller ile belli bir noktaya ulaştıklarını söyleyen Güler, <span style="color:#0000FF"><strong>“Bu kadar çeşitli çalışma ve ortaya somut deliller ile çıkan benim bildiğim kadarıyla başka Belediye yok. Gördüğünüz gibi klasik belediyeciliğin dışında bunları yapıyoruz. Hem de iki seneyi biz pandemi ile geçirdik. Ama çok şükür belli bir noktaya geldik”</strong></span> diye konuştu.&nbsp;</span></p><p><br />&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Sağlık Müdürü Devlet Hastanesinede Hemşireleri ziyaret etti.]]>https://www.yongazetesi.com/haber/saglik-muduru-devlet-hastanesinede-hemsireleri-ziyaret-etti-13574e4ed62da-effd-460c-aa46-9d4d3de3dcd22022-05-12T23:10:00+03:00yön gazetesi Sağlık Müdürü Devlet Hastanesinede Hemşireleri ziyaret etti.

Sağlık Müdürü Devlet Hastanesinede Hemşireleri ziyaret etti.

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ziyarette Sağlık Müdürü Dr.Mustafa Kasapoğlu’na, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr.Ali Altınbaş, Başkan Yardımcısı Uzm.Dr.Ayşe Nur Hoş ve Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr.Atila Gürgen eşlik etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(88).jpg" style="height:411px; width:702px" /><br />Sağlık Müdürü Dr.Mustafa Kasapoğlu Ordu Devlet Hastanesinde görevli hemşirelerin, hemşireler gününü kutlayarak çiçek taktim etti. Sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, “Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen sağlık hizmetleri sektörüne bağlı bir meslektir. 12 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Hemşireler Günü” ve bugünü içeren 12-18 Mayıs haftası ise "hemşirelik haftası" olarak kutlanmaktadır. Özellikle pandemi döneminde diğer tüm sağlık görevlileri gibi ailelerinden, çocuklarından uzak, yeri geldiğinde günlerce evlerinden uzak bir şekilde, tedavi gören vatandaşlarımıza, abla, kardeş, yaren olan hemşirelerimizi ne kadar övsek azdır. “Önce İnsan” diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için önemli ve kutsal bir görev ifa eden hemşirelerimiz, yerine getirdikleri bu kutsal görevle hiçbir ayrım gözetmeksizin, bireye ve topluma sağlıklarını kazandırmak için çalışır. Çünkü onlar, insan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şey olmadığını çok iyi bilirler. Zor şartlar altında büyük fedakârlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. İnsan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan bu kutsal ve onurlu mesleğin mensubu tüm hemşirelerimizin <span style="color:#FF0000"><strong>“12 Mayıs Hemşireler Günü”</strong></span> nü bu vesileyle kutlar, görevlerinde başarılar dilerim.” dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(49).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span><br />&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Şehit Polis dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/sehit-polis-dualar-esliginde-son-yolculuguna-ugurlandi-135733befd25b-258a-4873-a3a2-7cddfad435a22022-05-12T22:47:00+03:00yön gazetesi Şehit Polis dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı..

Şehit Polis dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman için bugün saat 10.00’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından memleketi Ünye’de toprağa verilmek üzere uçakla Samsun Çarşamba Havalimanına gönderildi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(87).jpg" style="height:467px; width:700px" /><br />Samsun Çarşamba Havalimanında mülki ve askeri erkan tarafından karşılanan Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman’ın naaşı, daha sonra karayoluyla Ünye ilçesine getirildi.<br />Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman için Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/03(7).jpg" style="height:410px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ünye Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman’ın özgeçmişi okundu. İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından cenaze namazı kıldırılarak, helallik alındı.&nbsp;<br />Şehit Polis Memuru Hüseyin Duman’ın cenazesi, Ünye Cumhuriyet Meydanı’n da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ünye Aydıntepe mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(48).jpg" style="height:521px; width:700px" /><br />İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çıtaklı, Vali Tuncay Sonel ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehidimizin babası Mustafa Duman’a, annesi Sultan Duman’a ve eşi Müge Duman’a başsağlığı dileğinde bulunarak, taziyelerini iletti.&nbsp;<br />Törenin sonunda yapılan duanın ardından, şehit için saygı atışı yapıldı. Ardından Şehidimizin tabutuna sarılı Türk Bayrağı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çıtaklı tarafından şehit babası Mustafa Duman’a, fotoğrafı ise Vali Tuncay Sonel ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından annesi Sultan Duman’a takdim edildi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[AFAD 2022 Temmuz saha tatbikatı hazırlık toplantısı yapıldı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/afad-2022-temmuz-saha-tatbikati-hazirlik-toplantisi-yapildi-135723e66609e-bf13-4386-8e63-a15cfe3dee9d2022-05-12T11:59:00+03:00yön gazetesi AFAD 2022 Temmuz saha tatbikatı hazırlık toplantısı yapıldı..

AFAD 2022 Temmuz saha tatbikatı hazırlık toplantısı yapıldı..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">8 il’in katılımıyla yapılacak ‘Bölgesel Saha Tatbikatı’nın hazırlık toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Valilik toplantı salonunda yapılan ‘Bölgesel Saha Tatbikatı’nın hazırlık toplantısına, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Sahil Güvenlik Fatsa 97. Bot Komutanı Yüzbaşı Ali Murat Mahmat, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile tatbikata yer alacak illerin AFAD Birlik Müdürleri ve İl Müdürleri katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bölgesel Saha Tatbikatı’nın hazırlık toplantısında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, <span style="color:#FF0000"><strong>“2022 yılı ‘AFAD Tatbikat Yılı’</strong></span> olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından ilan edildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu kapsamda, Ordu’da Temmuz ayında 8 ilimizin katılacağı Bölgesel Tatbikat icra edilecek. Bu tatbikata İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da katılacak. Yaşadığımız bölge itibariyle sel ve heyelanların olduğu bir yöredeyiz. Sel ve heyelan esnasında, deprem esnasında koordinasyonun sağlanması, birlikteliğin sağlanması, kısa sürede olaylara müdahale edilmesi çok önemli. Bunu yaşadığımız afetlerde gördük. Koordinasyon içerisinde afetlere müdahale edilmesinin faydalarını, Sayın Cumhurbaşkanımızdan enkazda çalışan görevli arkadaşlarımıza kadar çok güzel örnekler sergilendi bu ülkede. Tüm devletimizin birimleri birlik ve beraberlik çerçevesinde çok güzel işler çıkardı. AFAD’ımız da son yıllarda büyük bir gelişme kaydetti. Burada olan tüm birimlerimizin koordinasyonuyla, Allah vermesin ama ülkemizde afetler olduğunda nasıl bir yol haritası izleriz? Bunun için her daim hazırlıklı olmamız lazım. Onun için bu toplantıyı yapıyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Temmuz ayının ilk haftasında Melet Irmağı üzerinde yapılması planlanan Bölgesel Saha Tatbikatı ile ilgili bir sunum yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, tatbikatın senaryosu ve icrası hakkında Vali Tuncay Sonel ve toplantıya katılanlara bilgi verdi.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılacak olan tatbikatla, ilimizde ve bölgemizde aşırı yağışlar sonucu oluşan sel/taşkın nedeniyle meydana gelen afet ve acil durum olaylarına karşı AFAD koordinasyonunda ilimizin ve bölgemizin imkanlarının ortak çalışması, afet ve acil durumlarında sunulacak hizmet alanlarında faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşları ile çalışma grupları arasında koordinasyonun sağlanması, sunulacak hizmetin standartlarının belirlenmesi, kalitesinin artırılması ve kalitenin sürekliliğinin korunması amaçlandığını ifade eden Osman Işık, tatbikat süreci, tatbikat esnasında icra edilecek faaliyetler, tatbikattan beklenen faydalar konusunda detaylı bilgilendirmede &nbsp;bulundu.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu-Giresun Hava limanı seferleri artırılacak..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ordu-giresun-hava-limani-seferleri-artirilacak-13571b1f31b0a-3bfe-4874-97bd-a35fad38d7192022-05-11T23:56:00+03:00yön gazetesi Ordu-Giresun Hava limanı seferleri artırılacak..

Ordu-Giresun Hava limanı seferleri artırılacak..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Yapılan mraccatlar sonrası Hava yolları şirketleri Oda yetklilerine olumlu ve müjdeli cevap verdiler.<br />Konuyla ilgili yapılan açıklamada;&nbsp;<br />“07.02.2022 tarihinde, Ordu-Giresun Havalimanı’nda yurt dışına karşılıklı direkt uçuşlar konulması ve yurt içi uçuşlarda sefer sayılarının artırılması talebimiz <span style="color:#0000CD"><strong>Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) aracılığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ve ilgili firmalara (Türk Hava Yolları AO, Anadolu Jet, Sun Express, Pegasus)</strong></span> firmalarına iletilmiştir.&nbsp;<br />Bu doğrultuda, Türk Hava Yolları AO ve Pegasus firmaları taleplerimizin değerlendirildiği ve bu değerlendirmeler sonunda Türk Hava Yolları AO firması İstanbul-Ordu –Giresun hattında düzenlenen haftalık 21 sefer sayısını 1 Haziran- 18 Eylül tarihleri arasında haftalık 28 sefer sayısına çıkarılmasına karar verdiğini, Türk Hava Yolları AO firması, 2022 yaz döneminde Ordu-Giresun Havalimanı çıkışlı Berlin, Düseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih ve Salzburg haftada 1 sefer planladıklarını belirtirken, Pegasus Firması taleplerimiz doğrultusunda günde bir sefer olan Ordu-Giresun havalimanı ile Sabiha Gökçen havalimanı arasındaki sefer sayısını günde 2 sefere çıkardıklarını tarafımıza iletmişlerdir.<br />Oda ve Borsa olarak, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan hem yurt içine hem de yurt dışına yapılacak olan seferleri artırmak için bundan sonra da elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de sefer sayılarımızın artmasını umuyoruz.&nbsp;<br />Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Ticaret Borsası olarak, taleplerimizi ilgili makam ve firmalara ileten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve taleplerimizi dikkate alan firmalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.</span><br />&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Sivil Toplum ilişkiler müdürlüğü yeni binaya taşındı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/sivil-toplum-iliskiler-mudurlugu-yeni-binaya-tasindi-135708499f986-17d8-434b-b86a-902449d351aa2022-05-11T23:50:00+03:00yön gazetesi Sivil Toplum ilişkiler müdürlüğü yeni binaya taşındı..

Sivil Toplum ilişkiler müdürlüğü yeni binaya taşındı..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğünün yeni hizmet birimlerini gezerek incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Ali Kemal Mert’ten bilgiler aldı, çalışanlara işlerinde kolaylıklar dileyerek, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileğinde bulundu.<br />İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü ziyareti sonrası bir açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, <span style="color:#800080"><strong>”Ordu Valiliği Görevine başladığımızda Yeni Hükümet Konağı Yerleşkemizde binalarımızın dışı bitmiş, içi tuğla vaziyetindeydi. İnşaat, mekanik, elektrik işlerinde eksiklikler vardı. Bu eksiklikleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sayın Bakanlarımızın destekleriyle de kısa sürede tamamladık. Daha önce Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımızı, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüzü, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzü Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesine taşımıştık. Bugün itibariyle de Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüz de Yeni Hükümet Konağı içerisinde yer alan C blokta hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımız artık devletimizin kamu hizmetini daha güzel şartlarda alma imkanına sahip olacaklar. Hükümet Konağı yerleşkesinin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ordu’muzun tüm değerlerine teşekkür ediyoruz. Allah yöre insanımıza, memleketimize hayırlı, uğurlu etsin”</strong></span> diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/13(2).jpg" style="height:525px; width:700px" /><br />Vali Sonel, Yeni Hükümet Konağı Yerleşkesindeki Valilik binasının girişinde yer alan zemin katında yemekhane ve mutfak konulduğunu hatırlatarak, ana binada yemekhane ve mutfağın uygun olamayacağına dikkat çekti ve <span style="color:#0000CD"><strong>”İlgili arkadaşlarımızla birlikte konuyu istişare ettik. Mutfak ve giriş katındaki yemekhaneyi dışarıya bahçeye müstakil yapılacak şekilde inşaatına başladık. Fındık mevsiminden sonra inşallah Valilik olarak biz de bu kampüse taşınacağız. Hayırlı, uğurlu olsun”</strong></span> şeklinde konuştu.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Altınordu Belediyesi ile Trafik işbirliği eğitimi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinordu-belediyesi-ile-trafik-isbirligi-egitimi-135694b2c90dc-cd21-4a73-a5c3-eb42ce73f73c2022-05-11T23:33:00+03:00yön gazetesi Altınordu Belediyesi ile Trafik işbirliği eğitimi..

Altınordu Belediyesi ile Trafik işbirliği eğitimi..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Trafik şube Müdürlüğünde görevlilerince verilen ilk teorik ve pratik trafik dersinde minikler hem eğlendiler hem öğrendiler. Eğitime katılan çocuklar, verilen hediyeler ile de ödüllendirildiler. Durugöl Mahallesinde 5.152 metrekarelik alan üzerinde oluşturulan Trafik Eğitim Parkında, öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı bulacaklar.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/02(8).jpg" style="height:467px; width:700px" /></span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">TRAFİK EĞİTİM PARKI DEĞİL ADETA MİNİ BİR ŞEHİR</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Bu ay içerisinde resmi açılışı planlanan Trafik Eğitim Parkı, günlük hayatta karşılaşılan trafik ortamını birebir yaşatıyor. Yaya geçidi, temsili demiryolu geçidi, döner kavşak, tırmanma şeridi, tünel, trafik sinyalizasyon sistemi, uyarı ışıkları, 276 adet minimalize edilmiş trafik işaret levhaları ve trafik eğitim sistemleri gibi trafikte yer alan tüm unsurların bulunduğu Park adeta mini bir şehir görünümünde. Temsili Hastane, Polis noktası ve şarj-Yakıt istasyonunun da yer aldığı parkta Şarjlı araç eğitim alanı da bulunuyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/03(6).jpg" style="height:467px; width:700px" /><br /><span style="color:#0000FF"><strong>HEM ÇOCUKLAR HEM DE AİLELER İÇİN ALTERNATİF BİR DİNLENCE VE NEFES ALMA MEKÂNI</strong></span><br />Mevcut projeye çocukların gelişimine katkı sağlayacak oyun alanlarının yanında sportif ve kültürel etkinlik sahaları da ekleyen Altınordu Belediyesi, Trafik Eğitim Parkını çocuklar ve aileler için bir cazibe merkezine dönüştürdü. Parkta mevcut çocuk oyun alanlarına eklenen Labirent ve Satranç oyun alanı çocukların öğrenirken eğlenmelerini de sağlayacak. Yine parkta bulunan Sinema, Sinema Kafe, Menekşe Kafe Restoran hem çocuklara hem de ziyaretçilere hizmet verecek. Bisiklet yolları ve yeşil alanlarının yanında içerisinde bulunan yapılarla her türlü ihtiyacın düşünüldüğü Trafik Eğitim Parkı, trafik konusunda farkındalık oluştururken şehrin alternatif bir dinlence ve nefes alma mekânı da olacak.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/04(1).jpg" style="height:461px; width:700px" /><br /><span style="color:#0000FF"><strong>BAŞKAN TÖREN “EĞİTSEL KÜLTÜREL VE SPORTİF AKTİVİTELERİN BİR ARADA YAPILABİLECEĞİ PARKIMIZ BÖLGESİNDE ÖRNEK OLACAK”</strong></span><br />Başkan Tören, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve her alanda en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza trafik kültürü ve bilincini eğlendirirken kazandıracak Trafik Eğitim Parkımızda aynı zamanda anne ve babaları ile ailece hoşça vakit geçirecekleri bir alan ve ortam hazırladık.<br />Trafik güvenliği için çocuklarımızın doğru alışkanlıklarla donanmış bilinçli sürücüler ve yayalar olarak yetişmesinde, Çocuk Trafik Eğitim Parkımızın çok etkili olacağına inanıyoruz” diye konuştu.<br />Trafik Eğitim Parkı’nı kısa süre içerisinde hizmete sunacaklarını aktaran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Yapımını tamamlamış olduğumuz Trafik Eğitim Parkı’mızı, çok fonksiyonel hale getirdik. Bu eğitim merkezi, çocuklarımıza, öğrencilerimize, halkımıza güzel bir hizmet verecektir. Parkımızın hem çocuklarımız hem de aileleri ile birlikte ziyaretçilerimiz için alternatif yeni bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Çocuklarımıza, ailelerimize şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[VALİ'DEN DOLANDIRILAN AİLEYE DESTEK GELDİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/validen-dolandirilan-aileye-destek-geldi-13568cd416543-ef62-4e6d-958f-b650314441f12022-05-11T21:57:00+03:00yön gazetesi VALİ'DEN DOLANDIRILAN AİLEYE DESTEK GELDİ..

VALİ'DEN DOLANDIRILAN AİLEYE DESTEK GELDİ..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Lafcı’ya geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Tuncay Sonel, devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdüren ailenin dolandırıcılıktan yaşadığı mağduriyetin giderildiğini ve ihtiyaçlarının da karşılanacağını söyledi.<br />Engeli olan 31 yaşındaki Bilkan Demirer’in sağlık durumu hakkında annesi Bilge Lafcı’dan bilgi alan Vali Sonel, Bilkan’ın sokaklarda rahatça gezebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyduğu akülü engelli aracının da Valilik imkanlarıyla alınarak, aileye teslim edileceğini ifade etti.&nbsp;<br />Aileye gereken desteğin verileceğini ifade eden Vali Sonel, “Siz hiç merak etmeyin, üzülmeyin. Bilkan evladımızın ihtiyacı olan sizin istediğiniz şekildeki akülü aracı biz alacağız. Ayrıca, gereken desteği sizlere vereceğiz. Her daim yanınızdayız” dedi. &nbsp;<br />Anne Bilge Lafcı’nın seyyar satış yeri konusunda kendisine yardımcı olunması isteğini de yerine getiren Vali Sonel, “Engeli olan çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma isteğinize yardımcı olacağız.. Siz, annesiniz. Anne olarak, engeli olan çocuğunuzla yaşam mücadelenize biz de gereken her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.<br />Vali Tuncay Sonel’in yaptığı ziyaret ve verdiği destekten dolayı oldukça duygulanan anne Bilge Laftcı, “Allah razı olsun Sayın Valim sizlerden. Hızır gibi imdadıma yetiştiniz. Engeli olan oğluma akülü araç alabilmek için biriktirdiğim paramı dolandırıcılara kaptırmıştım. Bundan dolayı da büyük üzüntü içindeydim. Hem bu mağduriyetimi giderdiniz, hem de bizlerden desteğinizi esirgemediniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah ne muradınız varsa versin” diyerek, duygularını dile getirdi.</span><br />&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORDU'LU POLİS MEMURU KAZADA ŞEHİT OLDU..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ordulu-polis-memuru-kazada-sehit-oldu-13567d28811c6-a37d-4276-86e8-d84da86a93ec2022-05-11T21:27:00+03:00yön gazetesi ORDU'LU POLİS MEMURU KAZADA ŞEHİT OLDU..

ORDU'LU POLİS MEMURU KAZADA ŞEHİT OLDU..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Aslen Ordu &nbsp;Çamaşlı olduğu belirtilen 24 yaşındaki bir yıllık evli Polis Memuru Hüseyin Duman görev yaptığı İstanbul'da dur ihtarına uymayan bir aracı takip ederken trafik kazası geçirdi.&nbsp;<br />Duman, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/FSftbLkX0AYm_j0.jpg" style="height:616px; width:700px" /></span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Dr. Çağlar Yıldırım bakın bizleri nasıl şikayet etti..?]]>https://www.yongazetesi.com/haber/dr-caglar-yildirim-bakin-bizleri-nasil-sikayet-etti-13566eb1fd0f5-d585-4bf4-bb31-cb2e27f5b8ec2022-05-11T09:58:00+03:00yön gazetesi Dr. Çağlar Yıldırım bakın bizleri nasıl şikayet etti..?

Dr. Çağlar Yıldırım bakın bizleri nasıl şikayet etti..?

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px"><span style="color:#0000FF"><u><strong>Haber: İSTİHBARAT SERVİSİ</strong></u></span><br />Önce Ordu Devlet Hastanesinde görev yapan Op. Dr. Çağlar Yıldırım hocamızı bir tanıyalım. Aslında mesleğinde başarılı bir doktor olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bu &nbsp;doktorun görevinde usulsüzlükler yaptığı gerekçesiyle&nbsp;&nbsp;hakkında idari yönden yaptığı yolsuzluk iddiaları&nbsp;&nbsp;müfettiş raporları ile belgelenmiştir.. Doktor Çağlar Yıldırım hakkındaki iddialar ise oldukça yenilir, yutulur cinsinden değil. Yazılmaması gereken ilaçları hasta reçetelerine yazmış, sürekli aynı tanış bir eczaneye gönderilmiş ve buradan payını almış, yaptığı ameliyatları farklı işlemlerle yönlendirmiş, çocukların beslenmesinde kullanılan ve yazılmaması gereken toplam 1,5 milyon lira değerinde mama yazıldığı ve aynı eczaneden bu ilaçların alınmasının dikkat çektiği öğrenilerek satışı yapılan ilaçlardan aynı&nbsp;&nbsp;eczaneden belli bir komisyon aldığı iddialarının yanı sıra sağlam bazı kişilere askerlik yapamaz raporu verildiği, yapılan incelemeler tutanakla&nbsp;&nbsp;müfettiş raporları ile tespit edildiği ve bu olayın Hastaneye gelen müfettiş incelemesi ile tespit edilerek &nbsp;hakkında rapor tutulduğu belirtiliyor.&nbsp;<br />Sonuçta ise tüm bu iddialar C. Savcılığına suç duyurusu yapılarak &nbsp;soruşturulduğunu da öğrendik. Hakkındaki müfettiş raporları da bu dosya içersine delil olarak sunulduğunu öğrendik.</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">KADEME DURDURMA CEZASI ALMIŞ..</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Dr. Çağlar Yıldırım sonunda Temmuz 2019 tarihinde Kumru Devlet hastanesine gönderilmiş, daha sonra da bu nedenle söz konusu doktor başka bir ile göreve gönderilmiş, 3 yıl süreyle de Kademe durdurma cezası aldığı halde siyasilerin desteği ile nasıl ayarladıysa tekrar Ordu Devlet hastanesinde aynı görevinin başında olması sağlık camiası ve olayı bilenler tarafından şaşkınlıkla ve hayretle karşılanmıştır.&nbsp;<br /><span style="color:#FF0000"><strong>SENDİKADAN KOVULDU..<br />SENDİKA TEMSİLCİSİ OLDU..</strong></span><br />Dr. Çağlar Yıldırım Ordu’da &nbsp;şubesi olan <span style="color:#FF0000"><strong>TÜRK SAĞLIK SEN</strong></span> sendikası yönetiminde görev almakta iken, hakkında çıkan bu şaibeli iddialar nedeniyle sendikadan kovuldu.<br />Daha sonra yeni kurulan <span style="color:#FF0000"><strong>HEKİMLER BİRLİĞİ</strong></span> sendikasının Ordu temsilciliğini alarak bu sendikanın Ordu şubesi başkanlığına getirildi ve bu görevi de hasbel kader yönetmeye &nbsp;çalışıyor.</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">COVİD 19 BÖLÜMÜNE GÖNDERİLDİ..</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Bu kadar yaşanan olaylar sonucunda &nbsp;Dr. Çağlar Yıldırım yeniden Ordu Devlet Hastanesinde &nbsp;göreve başlayınca &nbsp;Covid 19 &nbsp;bölümüne verilince kıyametleri kopardı. “Bu bölüm benim alanım ve görevim dışında, benim branşım bu değil diyerek” itiraz etti ve bazı yerel gazeteci arkadaşlarımıza haber yaptırarak, “İnsan hayatı ile oynanıyor” diye Ordu sağlık müdürlüğü yetkililerine karşı adeta isyan bayrağı açtı ve bu atamaya da itiraz etti. &nbsp;</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">“BEN COVİD 19 BÖLÜMÜNDE ÇALIŞMAK İSTİYORUM”</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Hele durun, oysa bu olayların yaşandığı sırada Dr. Yıldırım’ın “Covid19 bölümünde çalışmak istiyorum”müdürlüğüne dilekçe &nbsp; diye Sağlık verdiği ortaya çıktı.. İşte o dilekçe örneği aşağıdadır lütfen okuyunuz.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/1(6).jpg" style="height:825px; width:700px" /></span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BU DİLEKÇEYİ NEDEN VERMİŞ.</span></strong></span><span style="font-size:20px">.<br />Gazetemizin &nbsp;edindiği &nbsp;istihbarat bilgilerine göre Dr. Çağlar Yıldırım’ın dilekçeyi verdiği tarihte Devlet hastanesinde Covid bölümünde &nbsp;bu kısım en büyük para kazandıran ve gelir getiren bir bölüm olduğu için dilekçe vermiş.<br />Daha sonra aradan zaman geçmesi ve Covid tedavilerinde gelir usulleri değişince &nbsp;daha önce &nbsp;bu kısmı çok isteyen dilekçe veren Çağlar Yıldırım istediği göreve verilince bu sefer itiraz ederek benim branşım değil diyerek adeta yaygara koparmış. Meğer, o bölümde görev yapan doktorların kazancı azalmış. Önce çok ısrar etmesi ve sonradan itiraz etmesinin nedeni de bundan kaynaklanmış.<br />Bu olaylar hakkında gazetemizde yaptığımız haberler nedeniyle &nbsp;bizlere Whatsapp üzerinden yazan ve şikayet edeceğini söyleyen tekzip yayınlamamızı isteyen Çağlar Yıldırım’a, “Biz haberde sizden bahsetmedik, Ç.Y. diye kodladık” deyince o doktor benim benden başka Hastanede Ç.Y. adında bir doktor yok dedi. Tabiiki hocam; “Hakkınızdaki müfettiş raporlarını da gönderin güzel bir açıklama yapalım” diye cevap verdikten sonra bir daha bizleri arayıp sormadı.</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BİZE KÜFÜR EDEN DOKTORU SAVUNDU ŞİKAYET ETTİ.</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Uzun zamandır sesi çıkmayan Dr. Çağlar Yıldırım birden ortaya çıkarak gazetemiz sahibi Osman Şahin hakkında C. Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı ve Şahin, bu konudaki ifadesini &nbsp;karakolda vererek savunmasını yaptı.<br />Bütün Ordu kamu oyunun bildiği gibi Ordu’da geçtiğimiz &nbsp;aylarda bir evinin balkonunda kaza kurşunu ile vurulan Dr. Askın Seralan hakkında yaptığımız bir haber nedeniyle gazeteci Osman Şahin’i telefonla arayan ve kardeşi olduğunu söyleyen Kocaeli Derince Eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan Ortopedi uzmanı Dr. Ulaş Serarslan’ın gazeteci Osman Şahin’e hakaretler ederek, “Böyle haber olmaz Bende senin ağzına s*çmazsam görürsün” diyerek hakaretlerde bulundu. Osman Şahin’de bu paylaşımı facebook sayfasında yayınladı. Şahin, olay şikayet konusu olunca bu ses kayıtlarını bir CD ile &nbsp;Emiyetteki ifadesine ekleyerek Dr. Ulaş Seraslan hakkında şikayet oldu.<br />Daha sonra Şahin’i arayan A. Demirel isimli bir kişi kendisini tanıtarak doktor hakkında yaptığı iyi niyetli konuşmaları nedeniyle paylaşımı ve haberi internet sitesinden kaldırarak, C. Savcılığına yapacağı şikayetini de askıya aldığını söyleyerek olayı kapatmıştı.&nbsp;</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">ŞİMDİ DR. ÇAĞLAR YILDIRIM’A SORUYORUZ..</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Dr. Çağlar Yıldırım bu paylaşımı kopyalayıp alarak doktorlarımıza küfür ve hakaretler etti, diyerek C. Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Peki, sayın Çağlar bey bu paylaşımda kendi adı geçmediği halde gazeteciye küfürler eden, hakaret eden bir doktoru hangi yetki ve nasıl bir sıfatla savunarak &nbsp;suç duyurusu yapıyor?<br />Şimdi üstü kapanmış ve unutulmuş bir olayı tazeleyerek üstüne elzem olmayan bir konu hakkında &nbsp;güya meslektaşını savunarak adı geçmeyen bir konu hakkında gazeteciyi şikayet ediyor.<br />Gazeteci Osman Şahin'i şikayet eden Dr. Çağlar Yıldırım, meslektaşının hakkını arayacağım derken, suçlu duruma düşeceğini de hiç düşünemediğini hatırlatmak istiyoruz.<br />Artık bundan sonra her iki taraf hakkında en iyi tarafsız kararı adaletin vereceğine inandığımızı da belirtmek istiyoruz.&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Trafik kazalarında ve cezalarında rekor artış..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/trafik-kazalarinda-ve-cezalarinda-rekor-artis-1356595d6f644-c104-452b-84d4-d08fcd645bd52022-05-10T22:50:00+03:00yön gazetesi Trafik kazalarında ve cezalarında rekor artış..

Trafik kazalarında ve cezalarında rekor artış..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde;</span></p><p><span style="font-size:20px">44 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;54 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;55 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;166 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;1374 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;135 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,<br />139 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;47 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan,<br />İşlem yapılmıştır.<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;Diğer denetimlerle birlikte toplam 18.514 araç kontrol edilmiş, 3.665 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapılmış, 140 araç trafikten men edilmiş, 44 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile trafik kazalarını azaltmaya yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla, yoğun, etkili ve süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilecektir.</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Çek ve senet mafyalarına Polis baskını..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/cek-ve-senet-mafyalarina-polis-baskini-1356466bcb6d0-b9bf-46e5-810e-b55acd788b2f2022-05-10T21:53:00+03:00yön gazetesi Çek ve senet mafyalarına Polis baskını..

Çek ve senet mafyalarına Polis baskını..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">&nbsp;Fatsa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada yaklaşık 200.000 TL. piyasa değerinde 640 kg açık kıyılmış tütün, 3.400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.<br />Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli yakalanmış olup, hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.<br />Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Risk Analizi neticesinde kargodan kaçak sigara geldiğinin tespit edilmesi üzerine ;<br />28/04/2022 günü Perşembe ilçesinde 1 işyerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 30.000 Türk lirası olan;<br />➖6.000 adet içi tütün doldurulmuş makaron,<br />➖30.000 adet bandrolsüz makaron,<br />➖ 9 kg bondrolsüz kıyılmış makaron ele geçirildi.<br />Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli yakalanmış olup, hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır.</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan Nitelikli Yağma soruşturması kapsamında 28.04.2022 günü 4 şüpheli şahsa yönelik iş yeri ve ikamet olmak üzere toplam 10 adreste arama gerçekleştirilmiştir.&nbsp;<br />Yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanmış yapılan aramalarda;<br />- 1 adet kuru sıkı tabanca<br />- 2 adet tabanca&nbsp;<br />- 37 adet fişek&nbsp;<br />- 6 adet sahte 100 dolar&nbsp;<br />- 1 adet küçük el baltası&nbsp;<br />- 2 adet sustalı bıçak&nbsp;<br />- 1 adet miktar kısmı boş imzalı senet<br />- 1 adet kama&nbsp;<br />- 1 adet küçük bıçak ele geçirildi.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs işlemlerden sonra Savcılık talimatı &nbsp;ile salıverilmiş, 29.04.2022 günü 2 şüpheli hakkında mahkeme tarafından adli kontrol kararı verilmiştir.</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">TEFECİLERE BASKIN..</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">KOM Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan TEFECİLİK suçunun deşifresine yönelik Planlı/Projeli çalışma kapsamında, 4 şüpheli hakkında 06.05.2022 günü Altınordu ilçesindeki 4 ikamet ve 2 işyeri adreslerinde yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir.<br />Yapılan aramalarda;<br />➖8 adet üzerinde başkalarının adı ve değişik miktarlarda para miktarı yazılı olan senet,<br />➖4 adet üzerinde başkalarının adı yazılı miktar kısmı boş (açık senet) senet,<br />➖1 adet üzerinde başkalarının adı ve değişik miktarlarda para miktarı yazılı olan çek,<br />➖1 adet üzerinde isim bulunmayan imzalı ve para miktarı belirtir senet,<br />➖3 adet boş senet,<br />➖ 7 adet değişik isimlere ait üzerinde borç bilgilerinin yazılı olduğu belge,<br />➖ 31.200 Türk Lirası ve 2100 Amerikan Doları'na el konulmuştur.<br />Gözaltına alınan (4) şüpheli 07.05.2022 günü Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle sevk edilmiş olup Sulh Ceza Hakimliğince 4 şüpheli hakkında Adli Kontrol kararı verilmiştir.<br />Öte yandan Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 07.05.2022 günü &nbsp;Altınordu ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 10.000 Tl. olan;<br />➖8.000 adet içi tütün doldurulmuş makaron,<br />➖13.600 adet bandrolsüz makaron,<br />Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli yakalanmış olup, hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[19 İlçede öğrencilere 1 milyon 625 bin fide dağıtılacak..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/19-ilcede-ogrencilere-1-milyon-625-bin-fide-dagitilacak-13563ca56e6e5-6c90-4189-94a8-00586284754c2022-05-09T21:56:00+03:00yön gazetesi 19 İlçede öğrencilere 1 milyon 625 bin fide dağıtılacak..

19 İlçede öğrencilere 1 milyon 625 bin fide dağıtılacak..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarıma ve üreticiye verdiği desteklere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu kapsamda Başkan Güler’in öncülüğünde kendi bünyesinde ilk defa bir ilki gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, öncesinde satın alarak üreticiyle buluşturduğu fideleri artık kendi seralarında tohumdan yetiştirerek vatandaşlara ulaştırıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(16).jpeg" style="height:381px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>150 BİN CİVARINDAKİ SEBZE FİDELERİNİN DAĞITIMI YAPILDI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">İlk uygulama kapsamında biber, patlıcan, domates ve salatalık olmak üzere 150 bin civarındaki tohumu kendi seralarına eken Büyükşehir Belediyesi, fidelerin yeterli olgunluğa ulaşması ile birlikte 19 ilçede belirlenen okullardaki öğrencilere dağıtımını gerçekleştirdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Turnasuyu İlkokulu ve Ortaokulunda başlanan dağıtım programına Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Avni Günay, Gülyalı Kaymakam Vekili Faruk Atar, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Fidelerin dağıtımı sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından daha öncesinde okulun bahçesine kurulan serada öğrenciler ile birlikte fideler toprakla buluşturuldu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(5).jpeg" style="height:466px; width:702px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“150 BİN FİDEYİ ÜRETİCİ İLE BULUŞTURDUK”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve gelmesi ile birlikte tarım ve hayvancılığa büyük destek verdiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, <span style="color:#FF0000"><strong>“Başkanımızın bir projesini daha hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 10 bin öğrenciye 150 bin civarında kabak, karpuz, kavun tohumu dağıtımı gerçekleştirmiştik, bugün de 10 bin öğrenciye 150 bin fide dağıtımı yapacağız”</strong></span> dedi.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong>Genel Sekreter İnan şöyle konuştu:</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">“Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bir projesini daha hayata geçiriyoruz.&nbsp; Öğrencilerimize ve velilerimize bir katkı sunalım dedik. Başkanımız göreve geldiği günden beri tarıma çok büyük bir önem veriyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız iş birliği içerisinde 11 okulumuzda seralarımız var. Bu seralarda üretimler yapılıyor. Yine belediyemize ait seralarda birkaç hafta önce 10 bin öğrenciye 150 bin civarında kabak, karpuz, kavun tohumu dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bugün de 10 bin öğrenciye 150 bin fide dağıtımı yapacağız. Kendi ellerinizle yetiştirdiğiniz bu ürünlerin afiyetle yemenizi diliyorum şimdiden. Bu ürünlerin hepsi bir emek sonucu buraya kadar geldi. Sizlerin de iyi bakacağınıza eminim. Balkonlarınızda saksılarda rahatlıkla yetiştirebileceğiniz ürünler.”</span></p><p><span style="font-size:20px">Öğrenciler ise dağıtımı yapılan fideleri tarlalarına, saksılarına dikeceklerini söyleyerek böyle bir projenin içerisine dahil oldukları için Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.</span></p><p><span style="font-size:20px">Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi bu zamana kadar 19 ilçede bulunan üreticilere 1 milyon 625 bin adet fide dağıtımı yaparak üretime ve üreticiye destek verdi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORDUSPOR 2. LİG EŞİĞİNDE.. BU MAÇI KAÇIRMAYIN..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduspor-2-lig-esiginde-bu-maci-kacirmayin-13562c6e21fcc-71e2-43f5-bee4-547e73e327c72022-05-09T21:42:00+03:00yön gazetesi ORDUSPOR 2. LİG EŞİĞİNDE.. BU MAÇI KAÇIRMAYIN..

ORDUSPOR 2. LİG EŞİĞİNDE.. BU MAÇI KAÇIRMAYIN..

SPOR

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Amatör Lig ve BAL’dan çıkarak 2 yılda 2 lig yükselen ve ilk kez katıldığı 3.Lig’de büyük bir başarıya imza atarak herkesi şaşırtan Orduspor 1967, 12 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Yeni Ordu Stadında Play-Off mücadelesinde İçel İdmanyurdu ile karşılaşacak. Mor Beyazlı takım bu maçı kazandığı takdirde deplasmanda karşılaşacağı rövanş maçı için önemli bir avantaj elde edecek.</span></p><p><span style="font-size:20px">20 bin kişilik Yeni Ordu Stadını doldurmak için ilçeler seferber oldu. Taraftarlar ilçelerden otobüs kaldırmak için harekete geçerken, il dışında yaşayan Ordulular da karşılaşmayı izlemek için programlarını değiştirdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Orduspor efsanesini yeniden canlandıran ve 7’den 70’e herkesi umutlandıran Orduspor 1967’den yapılan açıklamada, <span style="color:#800080"><strong>“Tarihi zaferlere tanıklık edecek 20 bin kişiden biri ol. 2. Lig yolunda evimizde onayacağımız son karşılaşmada yerini al. Unutma sen yoksan biz eksiğiz”</strong></span> çağrısında bulundu.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[TBB BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN VE EKİBİ ORDU’DA..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/tbb-baskani-erinc-sagkan-ve-ekibi-orduda-13561917f25cd-e7dd-4589-8094-73c0c0cc42af2022-05-09T17:54:00+03:00yön gazetesi TBB BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN VE EKİBİ ORDU’DA..

TBB BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN VE EKİBİ ORDU’DA..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Barolar Birliği başkanı Erinç Sağkan&nbsp; ve ekibinin ziyaretine Ordu barosu eski başkanı Av. Haluk Murat Poyraz’ın da katıldığı görüldü. Ancak, avukatların hukukçu olduğuna göre, Ordu ile ne gibi bir projesi olabileceği ise merak ediliyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ordu’ya gelen TBB Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ordu ve Ordu’da yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmenin yapıldığı görüşmede Başkan Sağkan Ordu’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek kendilerini kabul ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Güler’e teşekkürlerini iletti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(15).jpeg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:24px"><strong>“PROJELERİNİZ VARSA ORDU’DA HAYATA GEÇİREBİLİRİZ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Güler, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ile Ordu’da yapılacak projelerde birlikte hareket edebileceklerini söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Güler şöyle konuştu:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Ordu’da bulunarak ve bizleri ziyaret ederek büyük bir şeref verdiniz. Ordu’da başkanlıktan ziyade yönlendirici, abi olarak burada yer alıyorum. Burada yaptığımız çalışmalar ile klasik belediyeciliğin dışına çıktık. Sizlerin de uygulamak istediği pilot projeler var ise Ordu’da hep birlikte hayata geçirebiliriz.”</span></p><p><span style="font-size:20px">Görüşme karşılıklı plaket takdiminin ardından hatıra fotoğrafının çekilmesi ile birlikte son buldu.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Altınordu Anneler gününde, çiçek ve hediyeler dağıttı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinordu-anneler-gununde-cicek-ve-hediyeler-dagitti-135608cb836dd-0154-445a-8767-d6fbbe18fc9b2022-05-08T22:03:00+03:00yön gazetesi Altınordu Anneler gününde, çiçek ve hediyeler dağıttı..

Altınordu Anneler gününde, çiçek ve hediyeler dağıttı..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Sosyal Belediyecilik alanındaki çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerinin beğenisini kazanıp takdirini toplayan Altınordu Belediyesi tarafından Başkan Aşkın Tören’in talimatları ile düzenlenen etkinlikte şehit, gazi, engelli ve evlatlarını bugün dünyaya getiren anneler başta olmak üzere Altınordu’lu annelere özel bir gün yaşatıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(47).jpg" style="height:325px; width:700px" /></span><br /><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN ANNELERİNE SONSUZ MİNNET VE VEFA</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Belediye ekiplerince evlerinde ziyaret edilen Şehit ve Gazi Annelerimize Altınordu halkının vefası, minnet ve şükran duyguları iletildi. Vatanımız için canlarını feda eden Aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin kıymetli annelerine ve eşlerine Başkan Aşkın Tören’in selamlarını ileten ekipler, anlamlı günlerini kutlayarak çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ettiler.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(86).jpg" style="height:437px; width:700px" /></span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BU ÖZEL GÜNDE DOĞUM YAPAN ANNELERE SÜRPRİZ</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Anneler gününde düzenlediği etkinlikleri çeşitlendiren Altınordu Belediyesi bu özel günde evlatlarını dünyaya getiren Anneleri de unutmadı. Hastanelerde ziyaret edilen annelere “Yeni doğan seti” hediye eden belediye ekipleri yanı sıra çeşitli hediyeler ile Başkan Aşkın Tören’in selamlarını ve tebrik mesajlarını ilettiler.</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN TÖREN, “ANA DUASI ÜZERİMİZDEN EKSİK OLMASIN”</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Anneler Günün’nü kutlayan Başkan Aşkın Tören ise yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:<br />“Sevginin, merhametin, şefkatin, vefanın, cefanın, fedakârlık ve adanmışlığın timsali, cennet parçası analarımızın ‘Anneler Günü’nü kutluyorum.<br />En önemli güç kaynaklarımızdan biri olan Ana Duası, çocuklarımızın şehrimizin, ülkemizin ve milletimizin üzerinden eksik olmasın.<br />Başta Şehit ve Gazi Annelerimiz olmak üzere elleri öpülesi Annelere aile bireyleriyle birlikte, sağlık huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyor, ahiret yurdundaki tüm Annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[SAİT İNAN’DAN ENGELLİ ANNESİNE ZİYARET..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/sait-inandan-engelli-annesine-ziyaret-135599630e01d-2ed6-4aec-aac4-be2ea6e5de9e2022-05-08T16:56:00+03:00yön gazetesi SAİT İNAN’DAN ENGELLİ ANNESİNE ZİYARET..

SAİT İNAN’DAN ENGELLİ ANNESİNE ZİYARET..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">10 sene öncesinde eşini kaybeden 45 yaşındaki Nimet Genç 23,21 ve 17 yaşlarındaki zihinsen engelli üç oğluna hem annelik hem babalık yapıyor. Göstermiş olduğu fedakârca davranışıyla baş tacı edilesi olan anne Nimet Genç’in bu davranışını tebrik etmek ve Anneler Günü’nü kutlamak isteyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan çiçek ve hediyeler ile ailenin kapısını çaldı.&nbsp; Anne Nimet Genç’in Anneler Günü’nü kutlayan Genel Sekreter İnan aile fertlerinin her biri ile yakından ilgilenerek isteklerini de dinledi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“ÜÇ ÇOCUĞUNA HAYATINI ADAMIŞ BİR ANNE”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, üç özel çocuğuna hayatını adamış anneye her türlü desteğin vermeye hazır olduklarını söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Genel Sekreter İnan şu şekilde konuştu:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Üç özel çocuğuna fedakârca hayatını adamış anneye Anneler Günü’nde bir ziyaret gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak ona her türlü desteği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in selamını getirdik. Hem takdiri hem de teşekkürü hak eden, eli öpülesi bir anne.”</span></p><p><span style="font-size:20px">Anne Nimet Genç ise böyle bir günde kapısını çalarak ailesi ile yakından ilgilenen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ulubey halkı 24 Mayıs’ta Ankara’da..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ulubey-halki-24-mayista-ankarada-135587c02f84b-9ee8-4ea7-bc5d-c87bbf6596dc2022-05-08T14:30:00+03:00yön gazetesi Ulubey halkı 24 Mayıs’ta Ankara’da..

Ulubey halkı 24 Mayıs’ta Ankara’da..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu’nun Ulubey ilçesinde siyanürle yapılacak maden arama ihalesine tepki göstermek ve ihalenin iptal edilmesi için Ulubey halkı ve çevreciler 24 Mayısta seslerini duyurmak için Ankara’da bir araya gelecekler.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ulubey ilçesi &nbsp;sınırları içerisinde maden arama, ayrıştırma ve çıkartma faaliyetlerinde siyanür veya benzeri zararlı kimyasalların doğaya, çevre ve insan sağlığını tehdit etmesine karşı kullanılmak üzere imza kampanyasının yapılması; Mayıs ayı içerisinde, tarihinin daha sonra belirleneceği bir gün ve saatte Ulubey ilçe meydanında miting organize edilmesine ve 14 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan ihale günü tüm Ulubeyli hemşerilerinin Ankara’da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının önünde bulunmasına; Ulubey Doğa ve Çevre Platformu’nun önceliği ilçemizde öncelikli olarak açılması planlanan maden sahaları ile ilgili çalışmalar yapmak olsa dahi, daha sonra ilçede &nbsp;ekolojik çevre konularında da faaliyetlerini sürdürmesine karar verildiği belirtildi..</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">ULUBEYLİLER DERNEĞİ DE KARŞI ÇIKIYOR..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Merkezi Ordu’da bulunan Ordu Ulubeyli’ler derneği de ilçedeki köylerin zarar göreceği &nbsp;siyanürle maden arama olayına tepki göstererek, ilçenin Melet ırmağına akan bütün kaynak sularının yapılacak çalışma nedeniyle kuruyup yok olacağı gerekçesiyle mitinge destek vererek tepkilerini gösteriyorlar.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılacak ihale arasında Ordu’nun diğer ilçelerinde de 14 bölgede daha maden arama çalışmaları yapılacağı belirtiliyor..</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ukrayna’dan gelen öğrenciler başkan Güler’i ziyaret ettiler..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ukraynadan-gelen-ogrenciler-baskan-guleri-ziyaret-ettiler-13557e582c5d1-9c9a-4fab-90c9-5438c78a1e102022-05-07T14:51:00+03:00yön gazetesi Ukrayna’dan gelen öğrenciler başkan Güler’i ziyaret ettiler..

Ukrayna’dan gelen öğrenciler başkan Güler’i ziyaret ettiler..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">E-Twinning Projesi kapsamında Ordu’ya gelen Ukranyalı 14 öğrenci, Fransa’da Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 42. Genel Kurul Toplantısı’nda söz alarak Ukrayna’da yaşananlara kayıtsız kalınmaması gerektiğini söylediği konuşması için Başkan Güler’e teşekkürlerini iletti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(14).jpeg" style="height:324px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">E-Twinning Projesi ile Türkiye’ye davet edilen Ukranyalı 14 öğrenci Ordu’ya geldi. Ordu ziyareti kapsamında içerisinde öğretmenlerinde bulunduğu 14 öğrenci Başkan Güler’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Ukranyalı misafirler, Başkan Güler’in Fransa’da düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde katılarak Ukranya için yaptığı konuşmayı bir kez daha dinleme fırsatı buldular.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ukranyalı öğrenci ve öğretmenler, birçok Avrupa ülkesinin 150 binden fazla yerel yönetimini ilgilendiren ve Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulunda Ukranya’da yaşananlar ile ilgili söz alarak olaylar karşısında kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurguladığı konuşma için Başkan Güler’e teşekkür ettiler.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(4).jpeg" style="height:365px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“İNŞALLAH BARIŞ BİR AN ÖNCE GELİR, GÖZYAŞLARI DİNER”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek barışın bir an önce gelmesi temennisinde bulundu.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">Başkan Güler şu şekilde konuştu:</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">“Aynı denizin kıyıdaşıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıyken Ukrayna ile sıkı ilişkilerimiz oldu, ortak projelerimiz oldu. Hem doğal gaz hem kömür projelerimiz oldu. Bundan sonra da sizinle olan çalışmalarımızı sürdürmeyi arzu ediyoruz. İnşallah barış da biran önce gelir, herkesin göz yaşı dinmiş olur.”</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[“YÜREĞİ ANNELİK HİSSİYLE DOLU TÜM KADINLARIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN”]]>https://www.yongazetesi.com/haber/yuregi-annelik-hissiyle-dolu-tum-kadinlarimizin-gunu-kutlu-olsun-13556540e7f45-3049-4e5b-99d3-57f9671b46f72022-05-07T14:26:00+03:00yön gazetesi “YÜREĞİ ANNELİK HİSSİYLE DOLU TÜM KADINLARIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN”

“YÜREĞİ ANNELİK HİSSİYLE DOLU TÜM KADINLARIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN”

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Başkan Güler mesajında, <span style="color:#0000CD"><strong>“Sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum”</strong></span> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Güler mesajında şu görüşlere yer verdi:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur annelik. Asla tükenmeyecek özveri, sabır ve başka kimsenin kimseye gösteremeyeceği tahammül ile en kutsal varlıklarımız annelerimiz, başımızın tacıdır.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Yaşanabilir, mutlu ve huzurlu bir toplumun temeli sevgidir. Sevginin ise en büyük kaynağı, sınırsız hoşgörü, karşılıksız emek ve inanılmaz özverileriyle bizleri dünyaya getiren ve yaşamları süresince bizleri korumak için kol kanat olan annelerimizdir.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Annelerimizin yaşamını kolaylaştırmak, yalnızca gereksinim duyduklarında değil, her zaman yanlarında olmak, onları sevmek ve emeklerinin boşa gitmediğini gösterecek bir yaşam biçimini kabul etmek hepimize düşen en büyük sorumluluktur. En mutlu anlarımızda olduğu gibi başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri de bizim için çok değerlidir.Bu nedenle anneler sadece yılın bir gününde değil, her gününde hatırlanmalı, hayır duaları alınmalıdır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu duygu ve düşüncelerle; bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, başımızın tacı annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Vali Tuncay SONEL, Anneler günü mesajı yayınladı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/vali-tuncay-sonel-anneler-gunu-mesaji-yayinladi-13555abee689d-ae3d-4df4-8cfe-20bf813057e52022-05-07T13:36:00+03:00yön gazetesi Vali Tuncay SONEL, Anneler günü mesajı yayınladı..

Vali Tuncay SONEL, Anneler günü mesajı yayınladı..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="color:#0000CD"><strong><span style="font-size:24px">Vali Sonel mesajında şu görüşlere yer verdi :</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Annelerimiz; karşılık beklemeden vermenin, şefkatin, bağışlamanın, hoşgörünün ve eşsiz sahiplenişin, sonsuz özverinin simgesi olan, değeri hiçbir zenginlikle ölçülemeyen, kelimelerle anlatılamayan ve yeri hiçbir zaman doldurulamayan en değerli varlığımızdır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyanın en güzel, en temiz, en masum ve en yüce duygularından biridir. Bizlere değer bilincini ilk öğreten annelerimiz, yorulup bıkmadan bizleri büyütmüş, sabır göstermiş, sadakat, cesaret, hoşgörü ve sevgiyi aşılamıştır. Hepimiz için en önemli varlık olan annelerimize hayatlarının her gününde destek olmak, bizden bekledikleri sevgi ve saygıyı göstermek bir görev değil, içten gelen duygu olmalıdır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen annelerimiz, şefkat dolu yürekleri ile bizlere her zaman yol gösterici olmuşlardır. Bizlere, karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Bunun içindir ki anne sevgisi, en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir. Onlara layık birer evlat olmak, onları mutlu etmek de evlat olarak bizlerin en önde gelen vazifesidir. Onları sadece anneler gününde anmak asla kafi değildir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bir ömür boyunca, of bile demeden, onlara sevgi ve saygı göstermemiz gerekir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu duygu ve düşüncelerle başta vatanı için canını feda eden kahraman şehitlerimizin bizlere birer emaneti olan şehit anneleri olmak üzere gazi anneleri ve tüm annelerimizin bu özel gününü kutlar, hayatın tüm güzelliklerine layık olan annelerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Aybastı’lı muhtarlardan başkan Güler’i ziyaret etti..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/aybastili-muhtarlardan-baskan-guleri-ziyaret-etti-13554c600ed27-5b5c-4cb3-b606-7d9559ae17c22022-05-06T21:34:00+03:00yön gazetesi Aybastı’lı muhtarlardan başkan Güler’i ziyaret etti..

Aybastı’lı muhtarlardan başkan Güler’i ziyaret etti..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Aybastılı muhtarları ağırladı. Muhtarları uç beyleri olarak gördüklerini belirten Başkan Güler, Ordu’yu hep birlikte yönettiklerini söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(85).jpg" style="height:439px; width:705px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi gören mahalle muhtarları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Güler, 19 ilçe mahalle muhtarlarını Büyükşehir Belediyesinde ağırlayarak talep ve önerilerini dinliyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Son olarak Aybastı ilçesi mahalle muhtarlarını ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, muhtarların ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Muhtarların Ordu’nun en uç bölgelerine hizmet götürdüğünü ifade eden Başkan Güler, <span style="color:#FF0000"><strong>“Ordu’nun en uç bölgelerine hizmet götürüyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın temsilcileri olarak en uç noktalara kadar ulaşabiliyorsunuz. Siz değerli muhtarlarımızla birlikte şehrimizi yönetiyoruz. &nbsp;Bizler için çok kıymetlisiniz”</strong> </span>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(46).jpg" style="height:377px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:24px"><strong>MUHTARLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Aybastı ilçesi mahalle muhtarları da hem yaptığı çalışmalar hem de gerçekleştirilen toplantı dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[DÜKKANIMIN ÖNÜNE PARK YAPTIN DİYE SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/dukkanimin-onune-park-yaptin-diye-silahla-vurarak-oldurdu-1355382138a8d-1ef5-4ad7-b29a-ca82db8b1bf22022-05-06T17:26:00+03:00yön gazetesi DÜKKANIMIN ÖNÜNE PARK YAPTIN DİYE SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ..

DÜKKANIMIN ÖNÜNE PARK YAPTIN DİYE SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong><u>HABER : SEYFULLAH GÜL</u></strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Akkuş ilçesinde otogarda Lastik tamirciliği yapan Mehmet Bilgili, hemen yanında çiğ köftecilik yapan Tuncay Gümüş &nbsp;arasında çıkan tartışmada Listikçi Mehmet Bilgili çiğ köftecinin dükkanına girerek Tuncay Gümüş’ün üzerine bir şarjör mermi boşaltarak olay yerinde ölümüne neden oldu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(84).jpg" style="height:436px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Olayın, lastik tamircisi Mehmet Bilgili’nin sürekli olarak kamyonunu Çiğ köftecinin dükkanının önüne park ettiğini ve kendisine dükkanının önünü kapattığı, kamyonu yolun karşısına park etmesini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine lastikçi Mehmet Bilgili silahı ile çiğ köfteci Tuncay Gümüş’ün dükkanına girerek üzerine bir şarjör mermi sıkarak olay yerinde ölümüne neden oldu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Olay yerine polis ve jandarma ekipleri gelirken olayın büyümesine engel oldu ve olayla &nbsp;ilgili soruşturma devam ediyor.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Radyocular gününü Cihat Albayrak kutladı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/radyocular-gununu-cihat-albayrak-kutladi-13552a26c1428-e0fe-4a47-a2ff-79a4ef672b1e2022-05-06T16:36:00+03:00yön gazetesi Radyocular gününü Cihat Albayrak kutladı..

Radyocular gününü Cihat Albayrak kutladı..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Türkiye'deki radyo yayıncılığının 95. yıl dönümü ve “6 Mayıs Radyo Günü” çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel günü unutmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu’daki radyolarasürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Cihat Albayrak ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Basın Danışmanı Metin Akyürek, Ordu genelinde yayın hayatına devam eden radyoları ziyaret etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(83).jpg" style="height:459px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Albayrak ve Akyürek, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde sırasıyla Radyo Mega Çiğdem Bekdemir, Ordu FM Mustafa Kaya, Radyo Net Nebil Türkyılmaz, Ulus FM Gültekin Kurtçul, Radyo Güzelsu Anıl Güzelsu, Radyo 52 Fatma Meltem Naz, &nbsp;Melodi FM Barış Pamukçu, Radyo Hizmet Hamza Alp, Oney FM Hakan Korkmaz ve Moda FM Ahmet Bölükbaş ile bir araya gelerek hem Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in selamlarını iletti hem de 6 Mayıs Radyo Günlerini kutladı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(45).jpg" style="height:432px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesince yapılan ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren radyocularda ilgi ve alakaları dolayısıyla Başkan Güler başta olmak üzere Albayrak ve Akyürek’e teşekkür etti.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[KORGAN’A NİJERYA’LI GELİN GELDİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/korgana-nijeryali-gelin-geldi-1355183009aa3-f508-4b8f-bf7b-c303148fbd552022-05-06T13:25:00+03:00yön gazetesi KORGAN’A NİJERYA’LI GELİN GELDİ..

KORGAN’A NİJERYA’LI GELİN GELDİ..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Korgan’ın Çitlice Mahallesinden Nijerya’ya çalışmaya giden Hasan Candur orada Martine isimli Nijeryalı bayanla tanıştı. Bir süre görüşen çift Nijerya’da aldıkları karar sonrası evlenmeye karar verdiler. &nbsp;Çift Nijerya dönüşü nikâhlarının kıyılmasının ardından yapılan düğünle birlikte dünya evine girdiler.</span></p><p><span style="font-size:20px">Genç çiftleri tebrik ediyor, mutluluklar diliyoruz..</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Büyük Şehir, Altınordu ve Müteahhitler üçgeninde neler var?]]>https://www.yongazetesi.com/haber/buyuk-sehir-altinordu-ve-muteahhitler-ucgeninde-neler-var-13550a97ab96c-05b2-44df-be53-9df59aff364c2022-05-05T23:08:00+03:00yön gazetesi Büyük Şehir, Altınordu ve Müteahhitler üçgeninde neler var?

Büyük Şehir, Altınordu ve Müteahhitler üçgeninde neler var?

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu yerel basını ile bir araya gelen Dernek başkanı Kadem Adalı'nın yaptığı açıklamalarda bir çok yönetim çevre dernekleri yetkililerinin de katıldığı toplantıda yönetim kurulundan Fatih Titiz, Tezcanoğlu inşaat ve Semih Tezcan ile&nbsp;&nbsp;bazı üyeler katıldılar.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yaşanan sıkıntıların Ordudaki imarın niçin tıkandığı ile ilgili çarpıcı tespitler vardı. Özet olarak özellikle Altınordu Belediyesinin bazı STK’lar tarafından yanlış yönlendirildiğini ve bu sebepten aslında Büyükşehir Belediyesinin iyi niyetli davrandığını iddia ederek 1/1000’lik planın askıdaki hali ile geçmesi durumunda şehirde sektörün iflas edeceğini belirttiler.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“SİYASET YAPMIYORUZ, KİMSEYİ ELEŞTİRMİYORUZ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Kadem Adalı toplantıda her ne kadar yaşanan sıkıntıları gündeme getirse de, yaptığı açıklamasında Altınordu ve Büyük Şehir Belediyelerine karşı “<strong>Siyaset yapmıyoruz, kimseyi eleştirmiyoruz”</strong> dese de yaptığı konuşmasında fazla eleştiri yapmayarak kırıcı olmamaya dikkat etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Müteahhitlerin ve arsa sahiplerinin &nbsp;yaşadığı sıkıntıları gündeme getiren Adalı, <strong><span style="color:#0000CD">“Özellikle plan ve plan notlarının askıdaki hali ile geçmesi ile en büyük hak kaybı ve ekonomik yansıma arsa sahipleri, konut alacaklar ve şehir ekonomisinin daha da kötüye gitmesi üzerine olacaktır. Bu sebeple, süreçte etkilenecek tek yapının müteahhitlik sektörü olacağı bilgisinin yanlış olacağını ifade etmek isteriz. Müteahhit mevcut şartlarda proje üretir ve karını üzerine koyarak satışını yapar, olan vatandaşa ve arsa sahibine olacak”</span> </strong>dedi..</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(10).JPG" style="height:437px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>YASALAR DEĞİL, GURUP KARARI UYGULANIYOR..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan toplantıda imar planı ile ilgili hükümlerin açıklandığı toplantıda,</span><span style="font-size:20px"><strong>“1/1000’lik planları ve plan notlarını oluşturan Belediyelerin, imarın önemli bir paydaşı olan arsa sahipleri ve müteahhitleri taraf olarak kabul etmeyip bu şehirde sadece her şeye karşı çıkmayı misyon edinmiş zihniyetlerin talepleri doğrultusunda hareket etmesi de ayrıca manidardır. Bu süreci uzatmak için özel çaba harcayan konunun muhatabı her iki Belediyenin uzlaşamaması üzerine siyaset yapan herkesin bunun hesabını vereceğini kendilerine hatırlatırız ve herkesin bildiği üzere geçmiş bunların örnekleriyle doludur” </strong>dedi.&nbsp;</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ŞEHİR EKONOMİSİ VE İŞSİZLİK ÜZERİNDE GETİRDİĞİ ZARARLAR</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Kadem Adalı konunun en önemli acı ve &nbsp;üzüntü verici bölümünü de şöyle ifade etti.:</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong><span style="color:#800080">“İnşaat piyasası durdu, ustalar çalışmıyor,&nbsp; ama biz onların maaşlarını, SSK’larını ödemek zorundayız. Üstelik Ordu en fakir il ama en pahallı betonu kullanıyoruz, demir, çimento ve bir çok malzeme fiyatları hat safhada artmış bulunuyor, ev alacak vatandaşlar ve arsa sahipleri &nbsp;madur vaziyette bekliyor. MDF. Fiyatları artsa dahi zor temin ediyoruz. Mobilya piyasası durdu, malzeme satışı durdu, işçi ve ustalar bekliyor. Bu plan değişikliği bütün sektörü son derece olumsuz yönde etkilemektedir</span>”</strong> dedi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>300’ÜN ÜZERİNDE SEKTÖR ETKİLENİYOR</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">İnşaat sektörü şehir ekonomisinin önemli aktörlerinden birisi olup 300’ün üzerinde sektörü harekete geçiren, durduğunda ise ciddi manada şehir ekonomisi ve işsizlik üzerinde olumsuz etkileri olan bir sektördür. Sektör paydaşları devlet bütçesine % 25’lik bir katkı ve ülke istihdamına ise % 30’ luk önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu kadar önemli olan sektörün Ordu ilimizde imar revizyonuna bağlı olarak 16 aydır yeni yapı ruhsatı alınamaması, plan tadilatı yapılamaması, bunlara bağlı olarak sürecin iyi yönetilememesi sektörü durdurmuştur.</span></p><p><span style="font-size:20px">16 aylık süreçte gerek konut satışı, gerek ise kat karşılığı inşaat sözleşmeleri bir önceki plan, bir önceki plan notları ve anlık maliyetlere göre yapılmıştır. Tüm dünyadaki ve ülkemizdeki ön görülemeyen covit salgınına bağlı enflasyon artışları ile oluşan yeni maliyetler ve askıdaki plan notları ile sektörün sürdürülebilir olması mümkün değildir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Saydığımız bu nedenler ciddi manada ekonomik çöküşlere sebep olacak, arsa sahipleri ve konut alımı yapan herkesi etkileyecektir. Bu sebeple plan notları yapılırken şehrimiz açısından bu etkileri aza indirecek ve maliyetlere ekstra yükler bindirmeyen düzenlemeler yapılmalıdır. Sektör olarak bu sürece bağlı hak kayıplarının özellikle yasal takipçisi ve hak arama noktasında meşru yollardan süreci takip edeceğimizin bilinmesini isteriz denildi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>SEKTÖR ADINA YAŞANACAK SIKINTILAR ŞÖYLE AÇIKLANDI..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu ve Ordu Büyük Şehir Belediyesini halen hazırlanmış olan mevcut imar planında yaşanacak sıkıntılar ve Ordu’ya ve vatandaşa getireceği zararlar ise şöyle açıklandı :</span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">1/1000 LİK PLANIN VE PLAN NOTLARININ ASKIDAKİ HALİYLE GEÇMESİ DURUMUNDA VE SÜRECİN UZATILMASINA BAĞLI OLARAK :</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">• ŞEHRİMİZİN TARIM ARAZİLERİNİN VE YEŞİL ALANLARIN GEREKSİZ YERE YOK EDİLECEĞİ</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">• ARSA SAHİPLERİNİN %30-40 HAK KAYIPLARI YAŞAYACAĞI</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">• KONUT ALACAKLARIN GEREK GÜNCEL MALİYETLER GEREKSE PLAN VE PLAN NOTLARINA BAĞLI OLARAK DAHA PAHALI KONUT EDİNMESİNE SEBEP OLACAĞI..</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">• ŞEHİR EKONOMİSİNİN HER ANLAMDA KÜÇÜLECEĞİ</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">• 16 AYDIR YAŞANMAKTA OLAN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ GÖÇLERİNİN DAHA DA ARTACAĞI</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">• YERLİ VE YABANCI YATIRIMCININ BU OLUMSUZ ŞARTLAR NEDENİYLE YATIRIM YAPMAMASI.</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">• SEKTÖRÜMÜZÜN REKABET GÜCÜNÜN KAYBOLACAĞI</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">• ESKİ PLAN NOTLARINA GÖRE YAPILAN ANLAŞMALARIN KAT KARŞILIĞI VEYA PROJEDEN SATIŞ SÖZELŞEMELERİNİN BOZULACAĞI VE HER İKİ TARAFA MADDİ VE MANEVİ ANLAMDA OLUMSUZ ETKİLER YAPACAĞI</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">• BÖLGEMİZDE BULUNAN DİĞER BÜYÜKŞEHİRLE RAKABET ORTAMININ KAYBOLMASI</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">• SÜRECİN UZAMASINA BAĞLI OLARAK İŞSİZLİĞİN DAHA DA ARTMASI VE ŞEHİRDEN GÖÇ EDİLMESİNE</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">NEDEN OLACAKTIR.</span></span></p><p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px">İMARIN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARINDAN OLAN OMDER AİLESİ OLARAK YUKARIDA BAHSEHTİĞİMİZ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ İLİMİZİN GELECEĞİ VE SEKTÖR ADINA KAYGILANMAKTAYIZ.SÜREÇ DAHA FAZLA UZATILMADAN PAYDAŞI OLACAĞIMIZ BİR PLANA VE PLAN NOTUNA İVEDİKLE SAHİP OLMAK İSTEMEKTEYİZ.</span></span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Spor camiasından “DANGALAK ve EDEPSİZ" sözüne büyük tepki..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/spor-camiasindan-dangalak-ve-edepsiz-sozune-buyuk-tepki-135497c1c0d26-5a4b-4579-837b-2c1b9937432c2022-05-05T20:31:00+03:00yön gazetesi Spor camiasından “DANGALAK ve EDEPSİZ" sözüne büyük tepki..

Spor camiasından “DANGALAK ve EDEPSİZ" sözüne büyük tepki..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Orduspor 1967 Spor Kulübü A Profesyonel takımı ile alt yapı sporcuları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), çeşitli spor branşlarının Federasyon Ordu İl temsilcileri toplu halde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ziyarette bir konuşma yapan Orduspor 1967 Kulüp Başkanı Savaş Şimşek, bu ziyaret ile bir ilki gerçekleştirdiklerini, spor camiasının taban birlikleri ve Orduspor olarak şehri temsil eden seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret ederek bayramlaşma merasimi gerçekleştirdiklerini söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(44).jpg" style="height:328px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">“</span><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:24px">BİZ HEP BERABER ORDUYUZ”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Güler’in birkaç gün önce hak etmediği bir olaya maruz kaldığını belirten Başkan Şimşek, <span style="color:#800080"><strong>“Bu davranış bizi bu şehrin milliyetçisi olarak, bu şehrin çocukları olarak&nbsp; taraflı tarafsız görüş ayırt etmeksizin herkesi çok üzmüştür. Biz bunu asla kabullenmiyoruz. Biz Ordu’yu seviyoruz. Ordu şehrinin bizim olduğunu biliyoruz. Belediye Başkanımızın da bizim olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kimse bizim seçilmiş bir belediye başkanımıza siyasetçimize ne olursa olsun Ordu’yu temsil eden bir STK’ya en küçük değere kadar hiç kimse hakaret edemez. Böyle bir üslup ve böyle bir dil hiç kimse ilimizin değerlerine böyle davranamaz.&nbsp; Ordu şehri olarak buna gereken cevap verildi, verilmeye de devam edecek. Biz hep beraber Orduyuz. Birlikte olduğumuz sürece neler yapabildiğimizi bizler kadar herkes biliyor”</strong> </span>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(82).jpg" style="height:301px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:24px">ORDUSPOR BAŞKANINDAN UYARI: “KİMSE HADDİNİ AŞMASIN”</span></strong></span></p><p><span style="color:#000000"><strong><span style="font-size:24px">Şimşek şöyle devam etti:</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">“Bu yüzden kimse haddini ve çizgisini aşmasın. Bizim şehrimize gelip, bizim değerimize hakareti asla kabul etmiyoruz. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımıza yarın başka bir siyasetçimize veya bürokratımıza hiç kimse böyle konuşamaz. Biz bunu Ordu olarak karşısındayız. Orduspor 1967 olarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında ve destekçisiyiz. Hiçbir şekilde yalnız da değildir. Dün neyse bundan sonra da yanında olacağız. Onun için sizlerle birlikte olmaktan ve bu şehirde yaşamaktan dolayı mutluyuz ve gururluyuz.”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN GÜLER’DEN SPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Ziyaret için spor camiasının tüm bileşenlerine teşekkür eden Başkan Güler, son dönemde spor alanında önemli başarılar elde ettiklerini söyledi. Bu başarılar için spor camiasına teşekkür eden Başkan Güler, <span style="color:#800080"><strong>“Çok değişik sahalarda güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bizde sizlerin yöneticileri olarak bu faaliyetleri destekliyoruz. Yaptığınız çalışmalar sadece Ordu’da değil bölgemizde ve ülkemize örnek oluyor. Bu çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da Ordu ayrıca sporun da merkezi olacak.&nbsp; Tarihte de öyleydi. Orduspor olsun, Ordunun diğer gençleri olsun. Diğer branşlarda yapılan çalışmalar olsun. Bunlara hem zenginlik katmaya çalışıyoruz. İlimizde 7’den 70’e herkesin spor yapmasını sağlamak için önemli çalışmalara imza attık atmaya da devam ediyoruz.&nbsp; Bugün burada bayramlaşma vesilesiyle bir arada olmanız benim içinde çok önemliydi. Buraya kadar gelen siz değerli sporcularımıza ve değerli teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Bizlerde her zaman sizlerin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz”</strong></span> diye konuştu.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[DEVA PARTİSİ EMEKLİLERLE BİR ARAYA GELECEK..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/deva-partisi-emeklilerle-bir-araya-gelecek-1354865f95af7-a2d0-4503-865b-afb49a46a6232022-05-05T20:20:00+03:00yön gazetesi DEVA PARTİSİ EMEKLİLERLE BİR ARAYA GELECEK..

DEVA PARTİSİ EMEKLİLERLE BİR ARAYA GELECEK..

SİYASET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Dün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarına çok sert tepki gösteren DEVA Partisi Ordu İl Başkanı Ercan Öktenay, AK Parti iktidarının hayat pahalılığında kendi rekorunu kırmaya devam ederken alım gücü giderek azalan vatandaşın “yoksunluk” tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Öktenay, hiç kimse<strong> “<span style="color:#0000CD">BUNA DA ŞÜKÜR”</span> </strong>diyemez dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ın “2002-2015 yılları arasında ülke ekonomisinin başında ben vardım ve yaptığımız iyi şeyleri şimdi de yapacağız” açıklamasına vurgu yapan Öktenay, sözü açıklanan enflasyon rakamlarına getirerek, “her ne kadar daha yüksek olduğunu düşünsek bile TÜİK'e göre, nisan ayı tüketici enflasyonu yüzde 69,97 oldu. Mart ayında bu oran yüzde 61,14 idi. Yani enflasyonda 20 yıllık AKP hükümetleri döneminin yeni zirvesi görüldü. Bu hayat pahalılığının geldiği noktayı göstermektedir. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu. Bu rakamlar da anlatıyor ki vatandaşımız ne istediğini sofrasına koyabiliyor ne de bir yerden bir başka yere seyahat edebiliyor. Ve bu gelişmelere “şükür” etmemiz isteniyor” dedi.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong>Emeklinin açlık sınırı tehlikesi</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ocak ayında açıklanan son asgari ücretin artık açlık sınırının da altında kaldığına dikkat çeken Öktenay, <span style="color:#FF0000"><strong>“Hadi diyelim ki asgari ücretli kıt kanaat geçinecek peki ya emeklilerimiz… Onların durumunu hiç soran var mı? Sayıları 14 milyona yaklaşan emeklinin bayram ikramiyesine bile zam yapamayan, bununla yetinmeyip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in 1 Mayıs tarihine endekslediği “müjdenin” akıbetini soran var mı? Ne yazık ki yok. Ordu İl Teşkilatı olarak bu “HAYALİ MÜJDENİN” takipçisi olacağız ve önümüzdeki hafta tüm ilçe başkanlarımızın da katılımıyla düzenleyeceğimiz bir toplantıya emeklilerimizi davet edip sorunlarını ilk ağızdan kamuoyu ile paylaşacağız”</strong> </span>ifadelerini kullandı.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Altınordu Belediyesi 40 Milyon TL. daha dağıtacak..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinordu-belediyesi-40-milyon-tl-daha-dagitacak-13547d711d395-66b3-45e7-b1eb-921854ebff9f2022-05-05T19:01:00+03:00yön gazetesi Altınordu Belediyesi 40 Milyon TL. daha dağıtacak..

Altınordu Belediyesi 40 Milyon TL. daha dağıtacak..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Gündem maddelerine geçmeden önce yaptığı konuşmada Meclis üyelerine Altınordu Belediyesinin çalışmaları, projeleri ve yatırımları hakkında bilgilendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, toplumun tüm sosyal kesimlerini kapsayan 40 Milyon TL tutarlı yeni bir destek paketinin de müjdesini verdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmasına Ramazan Bayramı kutlaması ile başlayan Başkan Aşkın Tören, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonunda Mehmetçiklerimize başarı dileğini yineledi. Şehitlerimize rahmet dileyen Başkan Tören, Altınordu Belediyesinin geçen 1 ayını değerlendirdi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/03(5).jpg" style="height:436px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:24px">&nbsp;“300 BİN SICAK YEMEK 15 BİN GIDA PAKETİ İLE BİR KEZ DAHA “PAYLAŞMANIN VE BEREKETİN YURDU ALTINORDU” KİMLİĞİMİZİ ORTAYA KOYDUK”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;Rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayını büyük bir paylaşma seferberliği ile huzur ve kardeşlik ortamında tamamladıklarını söyleyen Başkan Tören, “İlk günden itibaren ‘İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik’ anlayışı içerisinde kesintisiz sürdürdüğümüz dayanışma ve paylaşma seferberliği kapsamında <span style="color:#FF0000"><strong>"Paylaşmanın ve Bereketin Yurdu Altınordu"</strong></span> parolasıyla öncesinde aldığımız ek tedbirler ve planlama ile hazırlıklı başladığımız Ramazan Ayı’nda her haneye her gönüle dokunmaya gayret ettik. Kent merkezimizde ve ayrımsız 92 mahallemizde her gün planlı bir şekilde sürdürdüğümüz iftarlık sıcak yemek servisimiz ile hem ihtiyaç sahiplerinin sofralarında yerimizi aldık. Hem de yalnız yaşayanlar, kıymetli büyüklerimiz, engelli bireylerimiz ve talep eden tüm hemşerilerimizin iftarlık sıcak yemeklerini kapı kapı teslim ettik. Üniversite öğrencilerimizin de görevleri başında nöbet tutan güvenlik güçlerimizin de kamu görevlilerimizin de iftar sofralarını sıcak yemek ikramımız ile bereketlendirdik. Sadece sıcak yemek ikramı ile sınırlı tutmadığımız sosyal desteklerimiz kapsamında yine 15 bin gıda paketi desteğimizi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 300 bin sıcak yemek 15 bin gıda paketi ile bir kez daha <strong>“paylaşmanın ve bereketin yurdu Altınordu”</strong> kimliğimizi ortaya koyduk” dedi.</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/images/detay/resimler/6273f8ea958f3.jpg" style="height:466px; width:701px" /></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;</span><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">40 MİLYON TL’LİK YENİ SOSYAL DESTEK PAKETİ MECLİSTE KABUL EDİLDİ..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Şehir dayanışmasına büyük katkı veren 15 MİLYON TL tutarlı pandemi sosyal destek paketimizin ardından 40 MİLYON TL tutarlı yeni bir sosyal destek paketini daha devreye alacaklarını belirten Başkan Tören, “bugün yine sizlerin desteği ile Hemşerilerimizle dayanışmamızı devam ettirecek ve insanımıza şehri ile gurur duyduracak bir paylaşma ve dayanışma paketini daha hayata geçireceğiz. Tasarrufla büyüyen belediyemiz, imkanlarını yine şehrimizin gerçek sahipleri olan halkımızla paylaşarak kardeşliğimizi güçlendirmeye huzuru ve tebessümü çoğaltmaya Altınordu’luların müşfik eliyle her kesime, her bir haneye ve her yüreğe dokunmaya devam edecek” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Tören’in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. İçerisinde 40 Milyon Liralık sosyal destek paketinin de bulunduğu 7 madde oylanarak kabul edildi.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[2 TON KAÇAK VE SAHTE MÜHÜRLÜ ET İMHA EDİLDİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/2-ton-kacak-ve-sahte-muhurlu-et-imha-edildi-13546839543de-ecdf-4caf-b0c6-83ede72928842022-05-05T14:07:00+03:00yön gazetesi 2 TON KAÇAK VE SAHTE MÜHÜRLÜ ET İMHA EDİLDİ..

2 TON KAÇAK VE SAHTE MÜHÜRLÜ ET İMHA EDİLDİ..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş birliğindeet ve tavuk satışı yapan iş yerlerine denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde denetimlerine ara vermeden devam eden ekipler, il dışından kaçak olarak gelen mühürsüz ve sahte mühürlü olduğu tespit edilen 2 ton karkas et ve tavuğa el koyarak savcılık kararı ile imha etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(3).jpeg" style="height:525px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Denetimler sonucunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre vatandaşların et alırken üzerinde mühür olup olmadığı ve etin nerelerde kesildiğine dikkat etmeleri istendi. Yapılan denetimlerin 19 ilçede aralıksız devam edileceği belirtilen açıklamada vatandaşlar şikâyetlerini 153 Zabıta Hattı ile Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve Alo 174 Gıda hattını arayarak iletebilecekleriifade edildi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[MUHTARLARI HALUK İPEK VE ERGÜN TAŞÇI’YI KINADILAR..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/muhtarlari-haluk-ipek-ve-ergun-tasciyi-kinadilar-1354582cd71b9-8e44-41e7-a722-98bf437de7992022-05-05T00:41:00+03:00yön gazetesi MUHTARLARI HALUK İPEK VE ERGÜN TAŞÇI’YI KINADILAR..

MUHTARLARI HALUK İPEK VE ERGÜN TAŞÇI’YI KINADILAR..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Çaybaşı İlçesi Muhtarlar Derneği’ne bağlı mahalle muhtarları ortak yaptıkları açıklama ile Haluk İpek ve AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı’ya sert tepki gösterdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Muhtarlar yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Ordu’da bir iftar programına davet edilmediği halde kendisine olumsuz bir şekilde uygunsuz söylemlerde bulunan, Ordu iline bir çivi bile çakmamış Amasyalı Haluk İpek ve onu onaylar nitelikte söylemde bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Ergün TAşçı'yı Çaybaşı Muhtarlar Derneği olarak kınıyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan bu saygısızlık sadece sayın Bakanımıza değil, tüm Ordu’ya ve Ordu halkına yapılmıştır. Bu zatların en kısa zamanda yapmış oldukları söylemden dolayı sayın Başkanımızdan ve Ordu halkından bir özür dileme zorunluluğu doğmuştur. Bilinmelidir ki her ne olursa olsun Ordu ve Ordu halk, gelişimde öncülük ruhunu Orduya yansıtmış olan Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler beyin sonuna kadar yanındadır, yanında olmaya devam edecektir”</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Turizm belgeli FUL-DEM KAFE Bar Ordu halkının hizmetine girdi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/turizm-belgeli-ful-dem-kafe-bar-ordu-halkinin-hizmetine-girdi-135449d0f08ce-4d8f-4dfe-aa3e-731ab4eb61eb2022-05-04T15:16:00+03:00yön gazetesi Turizm belgeli FUL-DEM KAFE Bar Ordu halkının hizmetine girdi..

Turizm belgeli FUL-DEM KAFE Bar Ordu halkının hizmetine girdi..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(9).JPG" style="height:467px; width:700px" /></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’nun merkez sahilinde tek ruhsatlı turizm belgeli olarak hizmete giren&nbsp;<span style="color:#0000CD"><strong>FULL-DEM</strong></span>&nbsp;kafe davetli dostların karılımı ile Ordu halkının hizmetine girmiş bulunuyor. <strong><span style="color:#0000FF">FULL-DEM</span>&nbsp;</strong>Kafede, her gece canlı müzik, eğlence, servis, açık büfe, tekel mamulleri ile en keyifli anlarınızı yaşamak ve ayrıca özel günleriniz için kutlama yapmak isteyenlere özel servisli rezarvasyonlar ve tüm istekler kabul edilerek tecrübeli kadrosu ile siz Ordu halkına en iyi hizmeti vermeye baladı. Mekan aynı zamanda Ordu’ya gelecek olan turistlerin de tercih ettiği bir uğrak yeri olacak.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">AÇILIŞ KURDELASINI ULAŞ TEPE KESTİ..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Bir çok dostların ve davetlilerin katıldığı açılışa Gülyalı Belediye başkanı Ulaş Tepe de katılarak açılış kurdelesini kesen başkan Ulaş Tepe, <strong><span style="color:#FF0000">“Ordu’muz için bu gayreti gösteren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ordumuz için hayırlı, uğurlu olsun, başarılar ve bol kazançlar diliyorum”</span> </strong>diyerek açılış kurdelesini kesti. İşletme sahiplerinden Gökhan &nbsp;Yeşilyurt ise,katılımcılara ve başkan Ulaş Tepe’ye teşekkür ederek, <span style="color:#0000CD"><strong>“Tüm müşterilerimize en iyi hizmeti yapmak ve eğlence diye çıktığımız bu yolda en iyi hizmeti yapma gayreti göstereceğiz”</strong></span> &nbsp;diyerek katılma zahmetinde bulunan bütün davetlilere teşekkür etti.. Ayrıca emeği geçen ve bu mekan için büyük &nbsp;katkıları bulunan Yener Turan ile Hakan Şen ise davetlilere teşekkür ederek, bütün dostları için her an hizmete hazır olduklarını ifade ettiler.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Açılışa ayrıca Ordu PTT. Başmüdürü Şinasi Kara, Altınordu Belediyesi ruhsat işleri eski müdürü Yunus Aktaş ve çok sayıda davetliler katılarak hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Birçok kişi, kurum ve kuruluşlar da açılışa çiçek göndererek hayırlı olsun temennilerinde bulundular.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/5.JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu sahilde tek eğlenceli, müzikli ve Gastronomi turizm belgeli eğlence mekanı olan <span style="color:#0000FF"><strong>FUL-DEM </strong></span>Kafe Bar &nbsp;Altınordu Taşbaşı Mahallesi Fidangör girişi sahilde <strong>(Kızılay kan merkezi)</strong> yanında hizmet vermeye devam edecek.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/6.JPG" style="height:470px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Biz de emeği geçen ve Ordu halkına böyle güzel bir mekanı kazandıran ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyerek bol kazançlar temenni ediyoruz.<span style="color:#0000CD"> <strong>(YÖN)</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu’da 11 bölgede Maden arama ihalesi yapılacak..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-11-bolgede-maden-arama-ihalesi-yapilacak-1354354207a9f-ae5f-4027-8af6-dcace5ba4f892022-05-04T13:51:00+03:00yön gazetesi Ordu’da 11 bölgede Maden arama ihalesi yapılacak..

Ordu’da 11 bölgede Maden arama ihalesi yapılacak..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Çevre Derneği yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 63 ilde 699, Ordu’da 11 alanın maden arama amacıyla 14 Haziran 2022 tarihinde ihaleye çıkarılacağını duyurdu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu konuda&nbsp; MAPEG yönetim Kurulunun açıklaması ise şöyle:</span></p><p><span style="font-size:20px"><span style="color:#800080"><strong>“Daha önce yayımlanan duyuruda Ordu’da 24 Mayıs 2022 tarihinde ihaleye çıkarılacak dört maden sahası vardı. İktidar ülkenin dört bir tarafını maden şirketlerine ihale ediyor. Şimdi de ilimizde Mesudiye, Kabadüz, Kabataş, Altınordu ilçelerinde 14 Haziran 2022 tarihinde ihalesi yapılacak 11 saha ilan edildi. Böylece Ordu’da ihaleye çıkan ve çıkarılacak alan saha sayısı 26 oldu. Bunun devam edeceği ortada. Artık sesimizi yükseltme zamanı. İhale yapılacak yer kendi yaşadığımız alana gelmesini beklemek yanlış bir tutumdur. Ortak irade ve ortak ses çıkarmak zorundayız.”</strong></span> denildi.<br />Yapılan açıklamada birliktelik vurgusu yapılarak, “İhaleler mantar gibi patlamaya başladı. Artık kendi ilçemizdeki, köyümüzdeki ihaleyi iptal ettirmek için uğraşmak zaman kaybetmek olur. Ayrıca başarılı olma olanağı yok. Bu nedenle ihalelerin tümünün iptal edilmesi için mücadele şart. Türkiye’de 699 yeni alan ihaleye çıkarılıyor. Ordu’da 11 alan var. Mücadele topyekün olmalı ve 699 alanın ihalesi durdurulmalı. Bu da yetmez, yapılanların yapılacak olanların tümünün iptali için seferberlik gerekiyor. Kapitalizmin doğaya saldırısı iktidarın yol açıcılığıyla hızla devam ediyor. Buna izin veremeyiz.” denildi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Pandemi bitmiş değil, vakalar artabilir..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/pandemi-bitmis-degil-vakalar-artabilir-13542cb4c5367-d000-4b78-a788-8ecb19ac83542022-05-04T12:58:00+03:00yön gazetesi Pandemi bitmiş değil, vakalar artabilir..

Pandemi bitmiş değil, vakalar artabilir..

SAĞLIK

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px"><strong>Kömürcüoğlu, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan kişileri riske atmamak için “açık havada bayramlaşma” önerisinde bulundu.</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">COVID-19 salgında 28 haftayı geride bıraktık. Yapılan kabine toplantısının ardından ülkemizde hastaneler ve toplu taşıma araçları haricinde kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Türkiye’de yaklaşık 15 milyon kişinin COVID-19 tanısı alarak hastalığı geçirdiğine dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, 98 bin kişinin hastalığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiğini ve hastalık riskinin halen sürdüğüne dikkat çekti.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>KIŞ AYLARINDA VAKALAR ARTABİLİR</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Pandemide gelinen son durumu ve uzun bayram tatili öncesinde maske yasağının kaldırılmasını değerlendiren Kömürcüoğlu, şu uyarıları yaptı: “2022’nin Şubat anında 111 bin düzeyine olan günlük yeni vaka sayısı 2.500 civarına indi. Gerek Omicron varyantının hızlı bulaşma özelliği ve klinik açıdan akciğer tutulumunun önceki varyantlara göre daha az olması gerek de aşılama nedeniyle Mart sonu&nbsp; itibarıyle vaka sayıları ülkemizde ve dünyada hızla düşüşe geçti. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla da toplumda salgının tamamen bittiği gibi bir algı oluştu. Ancak bu yanlış, salgın tamamen bitmiş değil. Omicron alt varyantları BA.1, BA.2 ve XE, XD gibi yeni varyantlar bildirilmeye devam ediyor ve izleniyor.&nbsp; Birkaç yıl daha coronavirüs ile yaşamaya devam edeceğiz, özellikle önümüzdeki kış aylarında yeniden vaka artışları yaşayabiliriz.”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>AÇIK HAVADA BAYRAMLAŞALIM</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">“Bayram sürecinde büyük nüfus haraketleri ve ev ziyaretleri artacak, özellikle büyük kentlerden küçük yerleşim alanlara ziyaretlerle bulaşlar artacak” diyen Kömürcüoğlu, vaka sayılarındaki artışın sınırlanması içinse şu önerilerde bulundu:</span></p><ul><li><span style="font-size:20px">Mevsimsel gripte nasıl her yıl aşı yapılıyorsa coronavirüs içinde düzenli aşı tekrarları önemli, maalesef hatırlatıcı dozlar ülkemizde halen istediğimiz oranlara yükselmedi. Bireysel önlemlere dikkat edilmeye devam edilmeli, özellikle rapel adı verilen hatırlatıcı dozlar ihmal edilmemeli.</span></li><li><span style="font-size:20px">Bayramlaşırken özellikle yaşlı kişilere karşı daha dikkatli olunmalı. Özellikle yaşlı ve ek hastalığı olan kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaya&nbsp; ve mesafe kuralına dikkat edilmeli.</span></li><li><span style="font-size:20px">Özellikle yaşlı hastalar, kanser, romatizmal hastalıklar, immun sistem hastalıkları gibi ek rahatsızlığı olan kişiler koronaya karşı daha duyarlı ve halen ağır hastalık geçirme ve ölüm riskleri daha yüksek.</span></li><li><span style="font-size:20px">Bulaş riskinin azaltılması için mümkünse açık havada bayramlaşılmalı.</span></li><li><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong><u>TÜSAD HAKKINDA</u></strong></span></span></li></ul><p><span style="font-size:20px">Göğüs hastalıkları alanında ülkemizin ilk bilimsel meslek kuruluşu olarak 22 Haziran 1970 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), halen Türkiye genelindeki 4.500’ün üzerindeki üyeleri ile <strong>“HALKIN AKCİĞER SAĞLIĞINI KORUMAK”</strong> amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Toplumsal ve mesleki eğitimi, araştırmaları destekleyerek halk sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler yürüten TÜSAD, “Tükenmeyen bir nefesle” sloganı ile 52 yıllık geçmişinde 43 ulusal kongre, sayısız bilimsel toplantı, sempozyum, iki dünya kongresi ile bilinçlendirme ve farkındalık projelerine imza attı.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Elektrikli Bisikletlere yasak getirildi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/elektrikli-bisikletlere-yasak-getirildi-13541cb078ca8-33f3-4a49-9cd0-5676a7081a542022-05-03T21:57:00+03:00yön gazetesi Elektrikli Bisikletlere yasak getirildi..

Elektrikli Bisikletlere yasak getirildi..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan Başkanlığında yapılan toplantıda, Ordu’da bisiklet yollarında son zamanlarda iki pedallı tek kişilik bisiklet harici ticari amaçla elektrikli scooter, ginger ve aile bisikletlerinin kullanımı ile ilgili hazırlanan komisyon raporu görüşüldü.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(13).jpeg" style="height:368px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Toplantı sonucunda bisiklet yollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile ticari ve özel amaçlı kullanılan elektrikli bisiklet (ginger), ATV ve aile bisikleti olarak kullanılan pedallı ve 3-4 tekerlekli bisikletlilerin ve taşıtların UKOME kurulundan izin almadan yaya yolu, bisiklet yolu, harici yollarda ve parklarda kullanılmaması kararı alındı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kiracıların ve paydaşların karar aleyhine hareket etmeleri halinde ise mali, cezai, hukuki sorumluluğun kendilerine ait olacağı bildirildi.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Büyükşehir Ramazanda 7 milyon liralık yardım yaptı]]>https://www.yongazetesi.com/haber/buyuksehir-ramazanda-7-milyon-liralik-yardim-yapti-1354059462514-8c56-4e57-9816-33347ad7d6462022-05-03T21:37:00+03:00yön gazetesi Büyükşehir Ramazanda 7 milyon liralık yardım yaptı

Büyükşehir Ramazanda 7 milyon liralık yardım yaptı

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Her an yardım elini vatandaşların üzerinden çekmeyen Büyükşehir Belediyesi birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında da dar gelirli, 65 yaş üzeri, engelli ve kimsesiz vatandaşların yanında oldu.</span></p><p><span style="font-size:20px">İhtiyaç sahibi vatandaşların gerek kurulan Buharalı Şakir Efendi Aşevi ile sıcak yemeğini gerekse hayata geçirilen Sosyal Market ile gıda, giysi, temizlik gibi ihtiyaçlarını gideren Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında da gönülleri kazandı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(12).jpeg" style="height:342px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>6 BİN 177 İHTİYAÇ SAHİBİNİN İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ, 120 BİN İFTARİYELİK DAĞITILDI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Bu kapsamda sosyal yardımlarda adeta seferberlik ilan eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazan süresince 6 bin 177 vatandaşa gıda, giyim, ev tekstili gibi ihtiyaçlar için yardımda bulunurken, il genelinde yaşayan ihtiyaç sahipleri, Ordu sınırları içerisinde geçen yolcu ve şoförler, kamu kurum ve kuruluşlar ile üniversite öğrencilerine 120 bin iftariyelik dağıtımı gerçekleştirdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi diğer yardımlar ile Ramazan ayında toplamda 7 milyon TL’lik yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzleri gülümsetti.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[HALUK İPEK HALA NEDEN ÖZÜR DİLEMİYOR?]]>https://www.yongazetesi.com/haber/haluk-ipek-hala-neden-ozur-dilemiyor-1353971c32612-44da-4547-888f-de438b3bf6162022-05-02T22:30:00+03:00yön gazetesi HALUK İPEK HALA NEDEN ÖZÜR DİLEMİYOR?

HALUK İPEK HALA NEDEN ÖZÜR DİLEMİYOR?

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e hakaret içeren sözler sarf eden AK Parti MKYK Üyesi Haluk İpek’in aynı zamanda Ordululara hakaret ettiğine işaret eden&nbsp; ÜSTP, İpek’i özür dilemeye çağırdı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ünye Sivil Toplum Platformu (ÜSTP)’den&nbsp; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e hakaret eden sözler sarf eden AK Parti MKYK Üyesi Haluk İpek’e tepki…</span></p><p><span style="font-size:20px">ÜSTP 2. Dönem Sözcüsü Ali Öztürk, Başkan Güler’in tüm Ordu’yu temsil ettiğine işaret ederek, hakaretin aynı zamanda Ordululara hakaret anlamına geldiğini söyledi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>Ali Öztürk’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle;&nbsp; </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">“Geçtiğimiz gün iftar sonrasında AK Parti MKYK Üyesi Haluk İpek’in mikrofon açıkken yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e hakarete varan ifadelerini haberlerde ve yayımlanan videoda hayretle izledik.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konu her ne kadar parti içinde yaşanan ve partinin yetkili kurullarında ele alınması gereken bir konu gibi gözükse de biz Orduluları da ziyadesiyle ilgilendirmektedir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Zira yapılan hakaret Orduluların Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtiği birine yapılmıştır. Bizlerin seçtiği Büyükşehir Belediye Başkanı Orduluları, bizleri temsil etmektedir. Bizleri temsil eden birine yapılan hakaret Ordululara, bizlere yapılan hakarettir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Haluk İpek’i, bu talihsiz sözlerinden ve hakaret içeren cümlelerinden dolayı şiddetle kınıyor, bir an önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’den ve Ordululardan özür dilemeye davet ediyoruz.” dedi..</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLARIN EVLERİNE BAYRAMLIK GÖTÜRDÜ.]]>https://www.yongazetesi.com/haber/buyuksehir-cocuklarin-evlerine-bayramlik-goturdu-1353809fe84bd-19af-4ad8-ad5c-6454c4d31fcf2022-05-02T22:04:00+03:00yön gazetesi BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLARIN EVLERİNE BAYRAMLIK GÖTÜRDÜ.

BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLARIN EVLERİNE BAYRAMLIK GÖTÜRDÜ.

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Hayata geçirdiği Sosyal Market hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelerin gereksinimlerinin giderilmesinde büyük kolaylık sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da onlardan yardımlarını esirgemedi. Ramazan Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünü güldürmek isteyen Büyükşehir Belediyesi Ordulu yardımseverlerin de katkısıyla il genelinde bulunan 350 çocuğu baştan aşağı giydirdi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(11).jpeg" style="height:425px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">İlçe ilçe gezen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri hazırladıkları paketlerle kapıları çalarak çocuklara hediyelerini ulaştırdı. Bayram öncesi çocuklar hediye almanın mutluluğunu yaşadı.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">SEYFETTİN BİLKAY ;</span></strong></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">“AMACIMIZ YÜZLERİN GÜLMESİ, ÇOCUKLARIMIZIN MUTLU OLMASI”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Bilkay, bayram öncesi Sosyal Market aracılığı ve yardımseverlerin de destekleriyle çocuklara sürpriz yaparak onları sevindirdiklerini söyledi.</span></p><p><span style="color:#0000CD"><strong><span style="font-size:24px">Daire Başkanı Bilkay şöyle konuştu</span></strong></span><span style="font-size:20px">:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Bu bayramda çocuklarımızın yüzü gülsün diye onlara güzel bir sürpriz yaptık. Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde ve yardımseverlerimizin Sosyal Marketimize yaptığı bağışlarla ilimiz genelinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına bayramlıkları ulaştırdık. Amacımız yüzlerin gülmesi, çocuklarımızın mutlu olması. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve şehrimizin değerli hayırsever vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizler onların hayrına vesile oluyoruz. İmkanı olan herkesin Sosyal Marketimize yardımlarını bekliyoruz.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Vali Sonel, Kestane Mahallesinde Yahni yedi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/vali-sonel-kestane-mahallesinde-yahni-yedi-1353768a880f8-e48a-448a-8554-239a9a5899402022-05-02T21:52:00+03:00yön gazetesi Vali Sonel, Kestane Mahallesinde Yahni yedi..

Vali Sonel, Kestane Mahallesinde Yahni yedi..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Bayram Namazını Kestane mahallesindeki tarihi camide eda eden Vali Tuncay Sonel, namaz sonrasında cami avlusunda vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Cami avlusunda yapılan toplu bayramlaşmanın ardından Kestane İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen Yahni Şöleni’ne katılan Vali Sonel, burada da mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, bayramlarını kutladı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(80).jpg" style="height:394px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Yahni Şöleni’ne katılan Kestane Mahallesi sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, <span style="color:#0000FF"><strong>“Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Çocuklarınızla, sevdiklerinizle nice bayramlara kavuşmanızı diliyorum. Bugün, bayramın ilk gününde sizlerin davetine icabet ederek, Kestane mahallemize geldik. Rabbim, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu geleneğin yaşatılması çok güzel. Çocukluğu köyde geçmiş birisi olarak bugün burada olmak, sizlerle birlikte olmak benim için de ayrı bir sevinç vesilesi oldu. Eskileri hatırladık. Allah hepinizden razı olsun. Biz, Devletimizin şefkatini, sıcaklığını, merhametini çalıştığımız her yerde yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Buranın ekmeğini yiyoruz, buranın suyunu içiyoruz. Şu an Orduluyuz ve ortak paydamız Ordu’dur. Bayramınız kutlu, gönlünüz mutlu olsun. Kapımız her daim sizlere açık”</strong> </span>diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(43).jpg" style="height:422px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Bayramın ilk günü bayram namazı sonrasında yahni yemeği ikramı geleneğinin uzun yıllardır sürdürüldüğünü dile getiren Kestane Mahallesi Muhtarı Yusuf Yurtseven,<span style="color:#FF0000"> <strong>“Kestane mahallemize hoş geldiniz Sayın Valim. Bu etkinlik yıllarca Kestane mahallemizde devam ediyordu. Bir süre yapılmadı. Sonra tekrar bizden önceki arkadaşlar devam ettirdi. Biz de göreve geldikten sonra bu güzel geleneğimizi devam ettirdik. Bu etkinliğimiz hayırsever iş insanlarının, komşularımızın katkılarıyla yapıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Siz de katılımınızla bizleri onurlandırdınız. Mahalle sakinlerimiz adına sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz”</strong></span> şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kestane Mahallesinde düzenlenen geleneksel Yahni Şöleni’ne, Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra Gürgentepe Kaymakamı ve Gülyalı Kaymakam Vekili Faruk Atar, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Nurtekin Albayrak, İlçe Müftüsü Muharrem Özkalaycı, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Sipahi, Mahalle Muhtarı Yusuf Yurtseven ve mahalle sakinleri katıldı.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAŞKAN GÜLER İÇİN ORDU TEK YÜREK OLDU..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-guler-icin-ordu-tek-yurek-oldu-13536de30725c-9ec0-4693-b343-9995dfcc05ac2022-05-01T22:37:00+03:00yön gazetesi BAŞKAN GÜLER İÇİN ORDU TEK YÜREK OLDU..

BAŞKAN GÜLER İÇİN ORDU TEK YÜREK OLDU..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Bu olayla ilgili hala bir açıklama yapılmıyorsa, biz de diyoruz ki; o zaman bu sözleri bilerek anlaşarak söylediniz. Yemekte aynı masayı paylaşan 6’lı masadaki 3 kişiyi de DANGALAK masası olarak ilan ediyoruz. Cumhur ittifakında ait bu altılı masa, millet ittifakının altılı masasından daha kötü bir duruma düştüğünü göstermektedir.</span></p><p><span style="font-size:20px">İftar yemeğinde yapılan bu alçak ve adi sözler Ordu’ya ve Ordulular’a karşı hakaret edilmesi skandalıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarından, siyasi parti temsilcilerinden ve vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan konuşmalarda görüntülerin basına düştüğü andan bu yana ilçe belediye başkanları, STK’lar, Ordulu dernekler, iş dünyası, siyasi parti temsilcileri, Ordulu vatandaşlar ve gurbette yaşayan hemşerilerimiz tarafından sert bir şekilde binlerce kınama mesajı yayınlandı. Halen de yayınlanmaya devam ediyor.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>BAŞKAN TOMAKİN VE YÖNETİMİ İLE</strong></span></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>MİLLETVEKİLLERİ HALA SESSİZ..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Tüm bunlar olurken AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve AK Partili milletvekillerinin sessizliği ise halâ sürüyor. Halen biri&nbsp; çıkıp bu konuda bir açıklama yaparak özür dilemiyorsa, demekki bu sözler bilerek veya anlaşmalı olarak söylenmiş kabul ediyoruz.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">ORDU KAMUOYU ERGÜN TAŞÇI’DAN VE </span></strong></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">AMASYALI&nbsp; HALUK İPEK’TEN ÖZÜR BEKLİYOR..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">AK Parti’nin 47 MKYK üyesinden biri olmasına rağmen AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve Milletvekili Ergün Taşçı tarafından özel ağırlanan ve iftara davet edilmediği halde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in katılmayışını <span style="color:#FF0000"><strong><u>edepsiz</u></strong></span> bir kelime ile ifade eden Haluk İpek ve İpek’in yaptığı hakaretleri desteklercesine yorum yapan ve şu ana kadar da hiç sesi çıkmayan Ordu Milletvekili Ergün Taşçı bu zamana kadar halen neden &nbsp;özür dilemedi. Neden sissizliğini bozmadı.?</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu halkı artık her şeyi öğrendi ve biliyor. Bundan sonra bu halkın içine nasıl ve hangi yüzle çıkacaksınız? Artık Ordu’da AKP ve yönetimi bitmiş, tükenmiş yok hükmündedir. Ordu halkı bu yönetimin tasviye edilerek bu kadronun&nbsp; dağıtılmasını ve&nbsp; yepyeni bir pırıl pırıl&nbsp; yeni bir kadro kurularak temiz siyasetçilerin getirilmesini istiyor.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Perşembe’li Yasemin Almanya’da 8.2 milyon Euro çalmış..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/persembeli-yasemin-almanyada-82-milyon-euro-calmis-13535d5a840ff-46ef-40cf-990f-26d6642c5db82022-05-01T22:20:00+03:00yön gazetesi Perşembe’li Yasemin Almanya’da 8.2 milyon Euro çalmış..

Perşembe’li Yasemin Almanya’da 8.2 milyon Euro çalmış..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Almanya’nın Bremen kentinde, çalıştığı para taşıma şirketinden 8.2 milyon euro çalan aslen Ordu’nun Perşembeli olan&nbsp; Yasemin Gündoğan’ın (28), paraları Türkiye’ye kaçırdığı belirlendi. Yasemin, soygunda yardım eden arkadaşları ile bir süre Ege’de havuzlu bir villada kalmış. Yasemin, paraları çıkarmak için bir Alman çalışanla flört ettiği belirtildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Almanya’nın Bremen kentinde, geçen yıl 21 Mayıs günü çalıştığı Loomis isimli para taşıma şirketini soyan ve 8.2 milyon Euro ile kaçan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, halen bulunamadı. Ancak soygunla ilgili sır perdesi aralanmaya başladı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Paketlenmiş banknotları, ATM’lere takılacak para kutularına yerleştirmekle görevli Yasemin Gündoğan'ın bu paraları para kutuları yerine çantalara koyarak siyah bir minibüsle kaçtığı, ardından hasta olduğu gerekçesiyle işe gelmediği öne sürüldü.</span></p><p><span style="font-size:20px">Olayın tatile denk gelmesiyle paraların çalındığının 4. gün fark edildiği, Gündoğan ile iş birliği yaptığı şüphesiyle bir kişinin yakalandığı belirtilmişti. Savcılık tarafından tutuklama kararı çıkarılan Yasemin Gündoğan'ın fotoğrafı polis tarafından yayımlandı. Polis yetkilileri Gündoğan'ın bulunması için halktan da yardım istemişti.<br />Sözcü gazetesinin &nbsp;haberine göre, paraların Türkiye'ye kaçırıldığı ve soyguncu Yasemin ile kendisine yardım eden iki Türk arkadaşının Ege'de havuzlu villada kaldığı belirlendi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(79).jpg" style="height:393px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>BU İŞİ BABASI BULMUŞ..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Anne- babası ayrı olan Yasemin, 2014'ten beri çok sayıda suç olayına karışan bir çetenin yönettiği nargilecide çalışıyormuş. Yasemin'i şu anki işine ise, aynı firmada şoförlük yapan babasın &nbsp;soktuğu belirlendi.</span></p><p><strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px">&nbsp;İDDİANAME HAZIR, YASEMİN YOK</span></span></strong></p><p><span style="font-size:20px">Alman Die Welt gazetesi, savcılığın hazırladığı iddianameye ulaştı ve Yasemin'in, arkadaş olup flörtleştiği 41 yaşındaki Henning B. isimli Alman sayesinde paraları çöp arabasıyla şirketten &nbsp;çıkardığını tespit etti. Soygundan önce Henning B.‘ye yemek teklifi eden ve hatta cep telefonunu veren Yasemin'in, böylece çöp arabasına konulan paraları çıkarmayı sağladığı, ardından da Berlin'den kiralanan ve çalıntı plaka takılan minibüse yükleyip kaçırdığı belirlendi.</span><br /><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">İKİ TÜRK PARALARI KAÇIRDI</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Paraların ise Türkiye'ye götürüldüğü saptandı. Paraların götürülmesinde ise şu anda eldeki tek sanık olan diğer Türk kızı Büşra S.‘nin (24) ve Büşra'nın arkadaşı Yiğit T.‘nin yardımcı olduğu belirtiliyor. Büşra S.‘nin soygun sonrasındaki telefon görüşmeleri savcılık dosyasına girdi.<br />&nbsp;Annesiyle görüşen Büşra S.‘nin şifreli ve şüpheli konuşmaları da kaydedildi. Büşra S.‘yi 6 yıla kadar hapis cezası beklerken, şimdilik denetimli serbestlikten yararlanıyor ve her gün karakola gidip imza veriyor.</span><br /><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>VİLLADAN DÖNÜŞTE YAKALANDI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Soygunun ana kahramanı olan Yasemin Gündoğan'ın, Ege'de bir süre villada kaldıktan sonra izi kayboldu. Büşra S. ise yaklaşık iki haftalık Ege macerasının ardından Almanya'ya döndü ve polis tarafından yakalandı. 11 Haziran günü Büşra S.‘nin evinde, soygundan kalan pay olduğu sanılan 26 bin 115 Euro bulunmuştu.<br />Almanya, Yasemin için Interpol aracılığıyla arama kararı çıkarttı. Ancak şu ana kadar bir izi bulunamadı. Villanın kimin üzerine olduğu ise bilinmiyor.</span><br /><br />&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Engin Tekintaş’da başkan Hilmi Güler’e sahip çıktı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/engin-tekintasda-baskan-hilmi-gulere-sahip-cikti-135342dec4ba8-0102-496a-91a5-7e39398ab4032022-05-01T16:08:00+03:00yön gazetesi Engin Tekintaş’da başkan Hilmi Güler’e sahip çıktı..

Engin Tekintaş’da başkan Hilmi Güler’e sahip çıktı..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Siyasetçi ve iş adamı Engin Tekintaş da kendi sosyal medya sayfasında&nbsp; yaptığı açıklamasında&nbsp; “Beraber yürüdük biz bu yollarda” diyerek başkan Hilmi Güler’in yanında olduğunu açıkladı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tekintaş, yaptığı paylaşımında şu ifadelere ye verdi :</span></p><p><span style="font-size:20px">Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılından bugüne sevdamız, davamız dediğimiz AK Parti’mizin, Kurucular Kurulu Üyesi, ARGE çalışmalarını yürüten isim,</span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun süre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütmüş, bilgisi tecrübesiyle hepimize ağabeylik yapmış, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kıymetli Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e yönelik, partimizin gerçekleştirdiği bir organizasyonda sarf edilen ifadeleri üzüntüyle değil, çok üzülerek dinledik.</span></p><p><span style="font-size:20px">Gerçekten teşkilatımıza mensup bir ismin Büyükşehir Belediye Başkanımıza yönelik kullandığı bu ifadelerin kabulü mümkün değildir ve AK Parti terbiyesine yakışmamıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Biliyorum ki; Hilmi ağabey bu tür söylemlere kulak asmaz, yaptığı ve yapacağı işler ile gereken cevapları vermeye devam edecektir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Birliğimizi dirliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Sait İnan, “Terbiyesiz ifadeleri sahiplerine iade ediyorum”]]>https://www.yongazetesi.com/haber/sait-inan-terbiyesiz-ifadeleri-sahiplerine-iade-ediyorum-13533ef572bb2-1941-4ec7-962f-be52c831df932022-05-01T15:55:00+03:00yön gazetesi Sait İnan, “Terbiyesiz ifadeleri sahiplerine iade ediyorum”

Sait İnan, “Terbiyesiz ifadeleri sahiplerine iade ediyorum”

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:20px">Ordu Büyük Şehir Belediyesi genel sekreteri Sait İnan’da kendi sosyal medya Facebook sayfasında yaptığı paylaşımında tepkilerini gündeme getirerek aşağıdaki paylaşımı yaptı :</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Değerli Büyüğümüz, Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e karşı kabul edilemez, çirkin ithamları esefle kınıyor. Kullanılan terbiyesizce ifadeleri sahiplerine iade ediyorum. Onun şahsında şehrimize ve hemşerilerimize yapılan terbiyesizliği asla kabul etmiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sayın Bakanımız ömrünü ülkesine adamış değerli bir devlet adamıdır. Ülkemize ve şehrimize kazandırmış olduğu eserlerin her biri devrim niteliğinde çalışmalardır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana ise ilçe ayırt etmeksizin altyapıdan üstyapıya, tarımdan turizme, enerjiden yazılıma, sanattan spora, eğitimden bilime her alanda yaptığı yatırımlar ise gerek hemşerilerimiz gerekse de tüm kamuoyu tarafından takdirle karşılanmaktadır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’muz artık kabuğunu kıran, parmakla gösterilen ve dedikodularla anılmayan bir şehir olmuştur.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ayak oyunları ile kötü ve çirkin alışkanlıklarını devam ettirmek isteyenlere ise asla müsaade ve müsamaha göstermeyeceğimizi belirtmek isterim.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’ya çakılı bir tek çivisi bulunmayan isimleri yapmış oldukları bu seviyesizliğin kamuoyunun takdirine bırakıyor, Sayın Bakanımızın önderliğinde Geleceğin Ordusunu aşk ile inşa etmeye çalışacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum ifadelerinde bulundu..</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[HAK – İŞ KONFEDERASYONU 1 MAYIS İŞÇİ HAKLARI İÇİN MEYDANLARDA..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/hak-is-konfederasyonu-1-mayis-isci-haklari-icin-meydanlarda-1353250825c3e-fc69-4c30-94a3-43aea7acbad42022-05-01T15:41:00+03:00yön gazetesi HAK – İŞ KONFEDERASYONU 1 MAYIS İŞÇİ HAKLARI İÇİN MEYDANLARDA..

HAK – İŞ KONFEDERASYONU 1 MAYIS İŞÇİ HAKLARI İÇİN MEYDANLARDA..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">HAK-İŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz diyerek yaptıkları basın açıklamasında şu görüşlere yer verdiler :</span></p><p><span style="font-size:20px">Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri,&nbsp; yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Salgının etkilerinindevam etmesi nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs UluslararasıBirlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde;</span></p><ul><li><span style="font-size:20px">Emekçilerin hakkı için,</span></li><li><span style="font-size:20px">Daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi için,</span></li><li><span style="font-size:20px">Sosyal ve ekonomik refah için,</span></li><li><span style="font-size:20px">Sorunların çözümü için taleplerimizi Türkiye’de 81 ilde ve dijital platformlarda sunuyoruz.</span></li></ul><p><span style="font-size:20px"><span style="color:#0000CD"><strong>HAK-İŞ olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde;</strong></span></span></p><ul><li><span style="font-size:20px">Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Güvenceli esneklik düzenlemelerinin insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını istiyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Mevcut işyerlerinin ve çalışanların dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için adil bir geçişi mümkün kılacak politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerinin kapsamına belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Tekelci yapıda bulunan sosyal diyalog mekanizmalarının katılımcı bir anlayışla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">COVID-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Kayıtdışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz.&nbsp;</span></li><li><span style="font-size:20px">İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferberliği oluşturulmasını talep ediyoruz.</span></li><li><span style="font-size:20px">Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz.</span></li></ul><p><span style="font-size:20px">Bizler bugün, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde;</span></p><p><span style="font-size:20px">Güvenceli istihdam için,</span></p><p><span style="font-size:20px">Refah dolu yarınlar için,</span></p><p><span style="font-size:20px">Güçlü gelecek için,</span></p><p><span style="font-size:20px">Sağlığımız için,</span></p><p><span style="font-size:20px">İşimiz, ekmeğimiz ve tüm emekçilerimiz için taleplerimizi yine yüksek sesle haykırmak için meydanlardayız.</span></p><p><span style="font-size:20px">Emekçi kardeşlerimize <strong><em>“Hakkın HAK-İŞ’e emanet”</em></strong> demek için buradayız.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tüm emekçilerimizi, erdemli ve şeffaf sendikacılık için, dünya sendikal hareketi ile dayanışma için, demokrasi ve sosyal adalet içinHAK-İŞ ile birlikte mücadeleye davet ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bizler;</span></p><ul><li><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:20px">Daha fazla dayanışma,</span></strong></span></li><li><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:20px">Daha çok refah,</span></strong></span></li><li><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:20px">Daha çok güvenceli istihdam,</span></strong></span></li><li><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:20px">Daha çok iş güvenliği ve sağlığı,</span></strong></span></li><li><span style="color:#800080"><strong><span style="font-size:20px">Örgütlü toplum ve daha güçlü bir Türkiye için 1 Mayıs’ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz.</span></strong></span></li></ul><p><span style="font-size:20px">Tüm emekçilerimizle hep birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">HAK-İŞ olarak; 1 Mayıs’ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız.</span></p><p><span style="font-size:20px">Biliyoruz ki Dünyamız bir,derdimiz, kederimiz, mutluluğumuz bir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ülkemizin bütünlüğü, birliği, beraberliği, mağdur ve mazlumların şefkatli eli olmak için bu uğurda canını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">HAK-İŞ olarak istihdam yaratacak yatırım alanlarının artırılmasını, sürdürülebilir kalkınmayı, ekonomik alt yapının güçlendirilerek sosyal ve ekonomik refahın artırılmasını talep ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalaşmanın teşvik edilmesini istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tüm Dünyada yeni bir sendikal düzenin inşası için sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istiyoruz.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Biz emekçiler, milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Emeklilik sistemindeki eksikliklerin ve emekli aylığı bağlama oranından kaynaklı haksızlıkların giderilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerimizin alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Çalışanlara yönelik her türlü şiddet ve mobbingin önlenmesini istiyoruz. ILO’nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin sosyal diyalog anlayışıyla hayata geçirilmesini talep ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi için “Sıfır Tolerans” anlayışının tüm işyerlerinde hakim olmasını istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Çocuk işçiliğinin her türüyle mücadele edilmesini istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">İstihdamda kadın, genç ve engelli bireylere daha çok yer verilmesini ve sorunların çözülmesi için politikaların geliştirilmesini istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kadın, genç ve engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve sendikal hayata katılımının artırılmasını istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının ve bakım hizmetlerinin karşılanmasını istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini, nitelikli işgücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Gençlerin eğitim, staj ve işe giriş imkânlarının geliştirilmesini istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş süreçleri ve iklim değişikliği ile mücadelede yeni ve sürdürülebilir stratejilerinin geliştirilmesini talep ediyoruz.&nbsp; Paris İklim Anlaşması’nın ülkemiz tarafından onaylanmasını çok değerli buluyor ve önemsiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Hangi ülkeden olursa olsun ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için, entegre edilebilir, sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası uyum politikaları ve işbirliklerinin geliştirilmesini istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barışın, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin tesis edilmesini ve insan haklarının geliştirilmesini istiyoruz.</span></p><p><span style="color:#FF8C00"><span style="font-size:20px"><strong>Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya yönelik haksız ve hukuksuz işgalini bir an önce durdurmasını istiyoruz. Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan bütün ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz. </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Suriye’deki savaşın bir an önce bitmesini ve toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Filistin’de, Ukrayna’da, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de, Myanmar’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da ve dünyanın neresinde olursa olsun yapılan zulümleri, soykırımları ve vahşetleri lanetliyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik uluslararası izolasyonların kaldırılmasını talep etmekteyiz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye olarak "<strong>DAYANIŞMA"</strong> içinde olduğumuz Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Kazakistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik muhtemel tehditlerin karşısında ve dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tunus’ta sivil iradeye yönelik saldırıların ve haksızlıkların giderilmesini istiyoruz. Darbelere karşı demokrasiden yana tavır alan Tunus halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Askeri darbelerden dolayı Sudan’da kapatılmış sendikaların hizmet binasının bir an önce açılmasını ve gözaltına alınan tüm sendikacıların serbest bırakılmasını istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Karabağ Zaferi'nin 2. yılına girerken, 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında yapılan işgalde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hâkim olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ülkemizin insanına, emekçisine, potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inanıyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">HAK-İŞ teşkilatı olarak geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, Sendikalı ol, HAK-İŞ'li ol' diyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">HAK-İŞ olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyor veemekçilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>HAK-İŞ OLARAK BUGÜN;</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">EMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ADALET, REFAH ve DEMOKRASİ İÇİN 81 İLDEN ve DİJİTAL PLATFORMLARDAN HAYKIRIYORUZ.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:20px">YAŞASIN ALIN TERİ DÖKEN YİĞİT EMEKÇİLER</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">YAŞASIN ULUSLARARASI SENDİKAL DAYANIŞMA</span></p><p><span style="font-size:20px">YAŞASIN 1 MAYIS</span></p><p><span style="font-size:20px">YAŞASIN HAK-İŞ</span></p><p><span style="font-size:20px">1 MAYIS ULUSLARARASI BİRLİK, MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:20px"><strong>YENİDEN MEYDANLARDA BULUŞMAK DİLEĞİYLE, RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRİK EDİYORUZ. </strong></span></span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[AREFE GÜNÜNDE ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/arefe-gununde-sehitlikler-ziyaret-edildi-1353172d0fef7-fccf-42f9-b7de-e4cefbde0dc52022-05-01T13:09:00+03:00yön gazetesi AREFE GÜNÜNDE ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ..

AREFE GÜNÜNDE ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Her bayram arifesinde olduğu gibi bugünde şehitler ve şehit yakınları yalnız bırakılmadı. Ordu Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen programda Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve çok sayıda protokol üyesi, şehit mezarlarına karanfiller bırakırken, şehitler için Kur’anı Kerim okundu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/1.jpeg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Program öncesi şehit aileleri ve çocukları ile yakından ilgilenen Başkan Güler, şehit ailelerinin çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(10).jpeg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Düzenlenen program sonrası açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “<strong>Ra<span style="color:#0000CD">mazan Bayramı münasebetiyle şehitliğimizi ziyaret ettik. Bu cennet vatan uğruna şehit olan kahramanlarımızı ve onların ailelerini yalnız bırakmadık. Asla onların haklarını ödeyemeyiz. Her zaman onların yanındayız. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum”</span></strong> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(2).jpeg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[REKTÖR AKDOĞAN’IN BAYRAM MESAJI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/rektor-akdoganin-bayram-mesaji-13530a83a4303-baad-4c16-a457-49b260a27a0f2022-05-01T12:20:00+03:00yön gazetesi REKTÖR AKDOĞAN’IN BAYRAM MESAJI..

REKTÖR AKDOĞAN’IN BAYRAM MESAJI..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş ayı olan bir Ramazan ayını daha geride bırakırken dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği; huzurun, sevginin ve paylaşımın arttığı bir bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.</span></p><p><span style="font-size:20px">Toplumsal bağların güçlendiği, kültür ve inanç aidiyetinin arttığı önemli günler olan bayramlar, milli bağlarımızı inanç temelinde sağlamlaştıran ve gelecek nesillere sevgi, saygı ve merhamet gibi değerlerimizin ulaşmasını sağlayan anlamlı zamanlardır.Bayramların bizlere kazandırdığı paylaşma duygusuyla karşılıksız sevgi ve yardımlaşma gibi manevi değerleri gelecek nesillere aktararak geleneğimize sahip çıkmak, birlik ve beraberlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek, mutluluk ve coşkuyu hayatımızın her gününe taşıyabilmek en büyük temennimizdir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu duygu ve düşüncelerle bu müstesna günün ülkemiz için sağlık, huzur, barış ve aydınlık dolu yarınlara vesile olmasını diliyor; başta Ordu Üniversitesi ailesi olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAŞKAN GÜLER’E “DANGALAK, EDEPSİZ” DEDİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-gulere-dangalak-edepsiz-dedi-1352986fc07ed-8f38-404a-8918-48c232c028c12022-05-01T00:25:00+03:00yön gazetesi BAŞKAN GÜLER’E “DANGALAK, EDEPSİZ” DEDİ..

BAŞKAN GÜLER’E “DANGALAK, EDEPSİZ” DEDİ..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Karadeniz turunda, AKP Ordu teşkilatından birçok ismin katıldığı iftar programına AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in katılmaması ise dikkat çekti. Ancak, başkan Güler, bu yemeğe davet edilmemişti. Mikrofon açık kalınca parti içindeki uyuşmazlık bir kez daha gözler önüne serildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">AKP'lilerin iftar programı hakaret adeta &nbsp;meydanına döndü... AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek, iftar programına katılmayan Ordu Büyükşehir Başkanı Hilmi Güler'e sert tepki gösterdi. İpek, Güler için,<span style="color:#FF0000"><strong> ''Burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz''</strong></span> ifadelerini kullandı. AKP İl başkanı Halit Tomakin’in konuşma yaparken Ordu milletvekili Ergün Taşçı ile özel konuşmaları açık kalan mikrofon unutulunca Haluk İpek’in <strong><u>dangalakça</u></strong> konuşmaları ortaya çıktı.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>''BÖYLE BİR EDEPSİZLİK OLMAZ''</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Öte yandan, Haluk İpek’in, Hilmi Güler’in iftara katılmaması üzerine söylediği sözler kameranın kayıt aldığı sırada &nbsp;açık kalan mikrofona yakalandı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Haluk &nbsp;İpek’in yanında bulunan AKP’li Ordu Milletvekili Ergün &nbsp;Taşcı’ya, <span style="color:#FF0000">“</span><strong><u><span style="color:#FF0000">Büyükşehir belediye başkanımızın burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz”</span> </u></strong>dediği duyuldu. Taşcı’nın da&nbsp;&nbsp;<span style="color:#FF0000"><strong><u>“Ciddi bir sıkıntımız var, genel merkez de gün sayıyor”</u></strong></span> diye yanıt verdiği kameralara yansıdı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bununla birlikte iddialara göre, AKP’lilerin katıldığı iftar programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in davet edilmedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(78).jpg" style="height:459px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>NEDEN DAVET EDİLMEDİĞİNİN HESABI SORULMALI!.</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Böyle bir ahlaksızca başkan Güler’e karşı söylediği sözlerine karşı Haluk İpek, bu sözleri&nbsp; söyleyeceğine, AKP’nin il başkanı veya yönetimine başkan Hilmi Güler’in bu yemeğe neden davet edilmediğinin hesabını sorması gerekirdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">İşte bu yaşanan çirkin olaylardan sonra, AKP Ordu il başkanı Halit Tomakin ve yönetiminin başarısız olduğu, gün geçtikçe Ordu’da kan kaybettiklerini sürekli gündeme getirerek yazdıklarımızın ne kadar doğru ve gerçekleri yansıttığını da açıkça ortaya koymaktadır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başta AKP. İl başkanı Halit Tomakin ve yönetimine sesleniyoruz!. Ordu’da bu partiyi artık yönetemiyorsunuz. C. Başkanı Erdoğan’ın emek ve çabalarına yazık oluyor. En kısa zamanda yönetimini al ve defolup gidin’..</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu konuşmalardan sonra AKP İl başkanı Halit Tomakin’in çok mutlu&nbsp; ve neşeli olduğu da fotoğraflarla kanıtlanmış bulunuyor.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>PARTİ İÇİNDE BÜYÜK TEPKİ VAR..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Eski AKP’li vekil Mehmet Metiner ve AKP MKYK üyesi Metin Külünk, AKP’li İpek’in sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdiler.</span></p><p><span style="font-size:20px">Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Metiner, <span style="color:#0000CD"><strong>“Hiç yakışıyor mu bu tarz konuşmalar, bu tarz bir üslup, bu tip dedikodular, bu tür kıskançlıklar, bu türden siyasi ayak oyunları, bu denli büyüklenmeler, arkadan atıp tutmalar? Yazık! AK Partimiz adına, AK Partimize aşkla gönül verenler adına çok yazık”</strong></span> ifadelerini kullandı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(42).jpg" style="height:636px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN GÜLER’E GENÇLERDEN DESTEK GELDİ..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">AK Parti MKYK Üyesi Haluk İpek’in Ordu’da katıldığı bir iftar programında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e dangalak demesine karşı tepkiler büyüyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bu akşam katıldığı iftar programının çıkışında, Ordulu gençler yaptıkları tezahüratlarla “başkanımız sahipsiz değil” diyerek destek verdiler.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/haluk-ipek.jpg" style="float:right; height:401px; width:381px" /></span><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>HALUK İPEK KİDİR?</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">1963 Amasya – Suluova doğumlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Ankara’da serbest avukat, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanlığı, Hukuk ve Demokrasi Kurumu Genel Başkanlığı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Birliği ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Hukuk Müşavirliği yaptı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, 22. 23. 24. Dönem Ankara Milletvekilliği, 26. Dönem Amasya Milletvekilliği, Anayasa Komisyonu Üyeliği, TBMM AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, AK Parti TBMM Grup Başkan Vekilliği, Türkiye – Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Türkiye Kazakistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, Türkdili Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanlığı, Adalet Komisyonu Üyeliği, AK Parti 2,3,4 ve 7. Olağan Büyük Kongrelerinde MKYK Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Genel Sekreter görevlerini yürüttü.</span></p><p><span style="font-size:20px">Halen Genel Merkez MKYK üyesi, İngilizce bilen Haluk İpek, evli ve 3 çocuk babasıdır.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Vali Tuncay SONEL’in Ramazan Bayramı Mesajı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/vali-tuncay-sonelin-ramazan-bayrami-mesaji-135194f3965d1-25fe-4d2a-a8fb-cb89dc7bb1702022-04-30T23:00:00+03:00yön gazetesi Vali Tuncay SONEL’in Ramazan Bayramı Mesajı..

Vali Tuncay SONEL’in Ramazan Bayramı Mesajı..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Bayramlar; milli ve dini duygular, inançlar, örf ve adetler ile bütünleşerek sevgi, saygı, kardeşlik ve paylaşmanın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günler olması nedeniyle toplumsal yönden ayrı bir önem taşımaktadır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu sebeple, iyiliksever ve faziletli Milletimizin özünde, kültüründe, inancında var olan; onun gönül zenginliğini yansıtan; sevinç, &nbsp;paylaşma, kaynaşma ve yardımlaşma günü olan bu güzel Ramazan Bayramını fırsat bilerek, milletçe kardeşliğimizi daha da pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak bu eşsiz vatanımız için şehit düşmüş ecdadımızın şanına yakışan sorumluluk duygusunu üzerimizde hissederek, sergilediğimiz bu birlik ve beraberliği en güçlü şekilde göstermeye devam etmeliyiz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıkla ulaşmaları, sevdikleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu vesile ile tüm Ordulu hemşerilerimin, İlimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın, şehit ailelerimizin, bütün gazilerimizin ve basın mensuplarımızın aile ve yakınlarının Ramazan Bayramını tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Kimsesi olmayanların evini Altınordu Belediyesi temizliyor..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/kimsesi-olmayanlarin-evini-altinordu-belediyesi-temizliyor-135284ff10d57-d04d-4ece-9683-18a91fdfd4b22022-04-30T22:58:00+03:00yön gazetesi Kimsesi olmayanların evini Altınordu Belediyesi temizliyor..

Kimsesi olmayanların evini Altınordu Belediyesi temizliyor..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Başkan Aşkın Tören'in şehirde kesintisiz sürdürdüğü &nbsp;<strong>“Gönül Seferberliği”</strong> kapsamında Altınordu Belediyesi konut temizlik ekibi Bayram öncesi yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerini temizliyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Evde temizlik hizmetini yıl boyunca düzenli bir şekilde sürdüren Altınordu Belediyesi, bayram öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye konut temizlik ekibi tarafından bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların evleri baştan aşağı temizleniyor, evin diğer ihtiyaçları da giderilmeye çalışılıyor. Yapılan çalışma ile yaşlıların hastaların ve bakıma muhtaç vatandaşların bayrama gönlü buruk girmelerine izin vermiyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(77).jpg" style="height:527px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>BAŞKAN TÖREN, “BU ŞEHİRDE HİÇ KİMSE YALNIZ DEĞİL”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Yaklaşan Bayram öncesi evlerde yürütülen temizlik çalışmalarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören<strong>, “Bayramlar öncelikle sevinçtir, mutluluktur. Biz şehrimizde her insanımızın bayrama gönlü şen girmesini arzuluyoruz. Ramazan ayın boyunca paylaşma ile bereketlendirdiğimiz kardeşliğimizi hep birlikte Bayram sevinci ile taçlandıralım istiyoruz.</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Evinin temizlik ihtiyacını kendi başına yapamayan, hasta, yalnız, yaşlı büyüklerimizin engelli bireylerimizin evlerinin detaylı temizliğini yapıyoruz, temel gıda gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bunun dışında bize ihtiyaç duydukları diğer alanlarda da yanlarında oluyoruz. Şehrimizde gönlü kırık boynu bükük kim varsa o kardeşlerimize diyorum ki, Çaresiz değilsiniz! Yalnız değilsiniz. Altınordu Belediyesi tüm imkanları ile yanınızda ve hizmetinizdedir”</strong> diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Evde Temizlik hizmetinden yararlanan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirirken, Bayram öncesi kendilerini unutmayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkür ettiler.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAŞKAN GÜLER’DEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI.]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-gulerden-ramazan-bayrami-mesaji-135203806a809-6956-4d4c-9721-87c27f78e41c2022-04-30T22:43:00+03:00yön gazetesi BAŞKAN GÜLER’DEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI.

BAŞKAN GÜLER’DEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI.

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px">On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına veda ederken, mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Başkan Güler mesajında şu görüşlere yer verdi:</span></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px">“Bir ay boyunca dayanışma ve yardımlaşmayı Ramazan Ayı’nın bereketi ile yaşamaya çalışarak, hepimizi manevi huzura eriştiren bir Ramazan ayını geride bıraktık.On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayına veda ederken, mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın ise mutluluğu içerisindeyiz.</span></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px">Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır. Bu anlamda Ramazan Bayramı'nı milli ve manevi değerlerimizin öngördüğü hoşgörü ve birliktelik anlayışı içerisinde kutlamalıyız. Bu özel günü, anlamına uygun olarak kutlamanın yanı sıra, bayram yapamayanların derdine, kederine, acısına ortak olabilmeliyiz. Ramazan ayının taçlandırıldığı gün olan Ramazan Bayramı’nın bütün vatandaşlarımızın yoksullarla, mağdurlarla, ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma ve yardımlaşmasına vesile olması bu mübarek günün anlamına anlam katacaktır.</span></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px">Bu vesileyle hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini yüce Rabbim’den niyaz ediyorum."</span></span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAYRAM BOYUNCA KONTROLLER ARALIKSIZ SÜRECEK..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/bayram-boyunca-kontroller-araliksiz-surecek-13527aa461fe5-6856-4bc2-a2ab-53dc421b5bc72022-04-30T12:42:00+03:00yön gazetesi BAYRAM BOYUNCA KONTROLLER ARALIKSIZ SÜRECEK..

BAYRAM BOYUNCA KONTROLLER ARALIKSIZ SÜRECEK..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığının ifade edildiği açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin bayram öncesi ve bayram tatili boyunca halkın sağlığı ve huzurunu ilgilendiren konularda kontrollerini aralıksız sürdürecekleri ve kendilerine gelecek istek ve şikâyetleri anında değerlendirecekleri belirtildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Halk sağlığı için denetimlerini 7/24 sürdüren ekipler, vatandaşların şikâyetleri noktasında kendilerine “153 Zabıta Şikâyet Hattı”nı ve 444 10 52 No’lu telefonu arayarak ulaşmasını istedi.</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(8).JPG" style="height:488px; width:700px" /></p><p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong>MEZARLIKLARDA TOPRAK BULUNDURULACAK</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde kendi sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda genel bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.Bayramda mezarlıklara ziyarete gidecek vatandaşların ihtiyaç duyması hâlinde görevlilerden toprak temin edilebileceği belirtilirken, “Cenaze ve defin işlemlerinde dinimizin emir ve yasaklarını, akıl ve mantık çerçevesinde bölgesel gelenekler ve kanunların bizlere tanıdığı haklar doğrultusunda yerine getirmekteyiz” denildi.</span></p><p><span style="font-size:24px"><span style="color:#0000FF"><strong>AREFE VE BAYRAMDA KUR’AN OKUTULACAK</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile 19 ilçede oluşturulan ekipler mezarlıklarda Kur’an-ı Kerim okuyacak. Arefe günü başlayacak olan Kur’an-ı Kerim okuma programı Bayram süresince asri mezarlıklarda devam edecek.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong>CENAZE HİZMETLERİ DEVAM EDECEK</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Bayram boyunca Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 19 ilçede cenaze hizmetlerinin devam edeceğinin belirtildiği bilgilendirmede, “Büyükşehir Belediyemiz bayram boyunca cenaze ve itfaiye hizmetlerinde de gerekli önlemleri almıştır. Cenaze hizmetleri konusunda vatandaşlarımız, ALO 188 hattını arayabilir yada ilgili ilçede görevli olan personellerimize ulaşabilir. Vatandaşlarımızhastane, özel sağlık kuruluşları, adli tıp veya aile hekimlerinden almış oldukları “Ölüm Belgesini (Defin Ruhsatı)” beraberinde getirdikleri takdirde birimlerimizde görevli personellerimiz kendilerine yardımcı olacaktır” açıklaması yapıldı.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[“Bayramınız Kemer Olsun” sloganıyla trafik denetimi yapıldı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/bayraminiz-kemer-olsun-sloganiyla-trafik-denetimi-yapildi-135262fe39d55-5f22-49db-b80a-efbae432c1dc2022-04-30T03:59:00+03:00yön gazetesi “Bayramınız Kemer Olsun” sloganıyla trafik denetimi yapıldı..

“Bayramınız Kemer Olsun” sloganıyla trafik denetimi yapıldı..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Türkiye genelinde eş zamanlı olarak bugün saat 18.00’de başlatılan trafik denetimleri, Ordu’da da gerçekleştirildi. Vali Sonel ile Emniyet müdürü Doğu Ateş de sürücülerde emniyet kemeri kontrolü yaptılar.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(76).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Eski otogar mevkiinde yapılan trafik denetimine, Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz de katıldı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Emniyet kemeri takılması, araç kullanırken cep telefonu ile konuşma yapılmaması ve hız sınırlarına uyulması konularında sürücülere uyarılarda bulunan Vali Tuncay Sonel, hem sürücülerin, hem de beraberinde seyahat edenlerin bayramını kutlayarak, hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sürücü ve yolculara çikolata da ikram eden Vali Sonel, araçlarda bulunan çocuklara da oyuncak hediye etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(41).jpg" style="height:473px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan trafik denetimiyle ilgili açıklamada bulunan Vali Tuncay Sonel, “Bugün, İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde 81 ilde eş zamanlı olarak saat 18.00 itibariyle ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganıyla trafik denetimi yapılıyor. Emniyet ve jandarmamız uygulamalar yapıyor. Bizler şunu istiyoruz; Allah rızası için emniyet kemerimizi takalım, hıza dikkat edelim, uykusuz direksiyon başına geçmeyelim, araç kullanırken telefonla konuşmayalım. Yapılan denetimlerde, arkadaşlarımız hem denetleme yapıyorlar hem de vatandaşlarımızın bayramını kutlayarak onlara kolonya ve çikolata ikram ediyorlar. Bayramınız kemerli olsun diyoruz. Kazasız, belasız hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bayram süresince devam edecek trafik kontrollerinde sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[İşçiler grev için oylama yaptılar..”EVET” dediler..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/isciler-grev-icin-oylama-yaptilarevet-dediler-1352590211928-4e57-4fc0-ba5f-6c595bc89d292022-04-29T22:17:00+03:00yön gazetesi İşçiler grev için oylama yaptılar..”EVET” dediler..

İşçiler grev için oylama yaptılar..”EVET” dediler..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong><u>Haber: Veysel ARAÇ</u></strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Korgan Belediyesinde çalışan 25 işçi 01.01.2022 tarihinden bu yana Korgan Belediyesi Belediye-iş sendikası işçilerinin zamları verilmediği gerekçesiyle, belediye Başkanı Tuncay Kiraz tarafından devamlı tehdit edilerek ve baskı yapılarak belediye-iş sendikası işçilerinin zamlarının yapılmaması sonucu 28.04.2022 Perşembe günü yapılan greve gitme seçimi için oylamaya gidilerek sandık kuruldu. 25 Belediye-iş sendikası işçilerinin tamamının oylarıyla greve gitme kararı alındı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Alınan grev kararının tarihi ilerleyen günlerde Belediye-İş Ankara başkanlığı tarafından açıklanacak ve grev alanının ise Korgan Belediyesinin önünde yapılacağı bildirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu grevle ilgili Belediye-iş sendikası Ordu il başkanlığından yapılan basın açıklaması ile yapılan paylaşımla duyurulmuştur.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu’da DEAŞ Operasyonunda iki kişi yakalandı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-deas-operasyonunda-iki-kisi-yakalandi-13524d0ad3907-b877-40ec-964a-2fe4645beba12022-04-29T21:51:00+03:00yön gazetesi Ordu’da DEAŞ Operasyonunda iki kişi yakalandı..

Ordu’da DEAŞ Operasyonunda iki kişi yakalandı..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu valiliğinden yapılan açıklamaya göre, &nbsp;Ünye ilçesinde Ordu İl J.K.lığınca 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi&nbsp; olan <strong>A.N </strong>ve<strong> T.H</strong> isimli şahıslar yapılan operasyon neticesinde yakalanmış olup, haklarında yapılan adli işlemler sonucunda&nbsp; <strong>T.H </strong>isimli şahıs <strong>tutuklanarak Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna, A.N</strong> isimli şahıs ise <strong>sınır dışı</strong> edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORDU’NUN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATAN BAYRAMLIK HABER..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ordunun-guzelligine-guzellik-katan-bayramlik-haber-135230a13227f-906f-422e-8d37-9f461d574c812022-04-29T14:12:00+03:00yön gazetesi ORDU’NUN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATAN BAYRAMLIK HABER..

ORDU’NUN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATAN BAYRAMLIK HABER..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Sıcaklıkların artmasıyla birlikte park ve bahçeler başta olmak üzere sahil bandı, kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjleri çiçek ve farklı türde bitkilerle süslüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il genelinde yürütülen peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artması ile peyzaj çalışmalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Ordu’yu çiçek bahçesine dönüştürüyor. Kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde yapılan peyzaj çalışmalarında değişik desenler ve farklı materyaller kullanan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların göz zevkine hitap eden çalışmalar ortaya çıkarıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(75).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">GÖRSEL BİR ŞÖLEN ORTAYA ÇIKIYOR</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu genelinde şehir estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle görsel bir şölen sunuyor. Bu kapsamda birçok ilçede kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjler ile vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda peyzaj çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, yazlık çiçek ve bitkileri toprakla buluşturuyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(40).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">ONLARCA TÜRDE BİTKİ TOPRAKLA BULUŞUYOR</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Vatandaşların sıklıkla kullandığı sahil şeridi, park bahçe ve karayolu üzerindeki kavşak ve refüjlerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler çuha çiçeği, süs lahanası, portakal nergisi, şeker tabağı, hercai menekşe, kasımpatı, büyük sklamen, lale soğanı, sümbül soğanı ve nergis çiçekleri gibi birçok türü toprakla buluşturuyor. Yapılan bu çalışmalarla Ordu’nun güzelliklerine güzellik katılıyor.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Altınordu Belediyesinden 10 bin kişilik iftar sofrası..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinordu-belediyesinden-10-bin-kisilik-iftar-sofrasi-1352253801a6d-d3f3-4c3d-8c9a-2334a54fa72b2022-04-29T12:10:00+03:00yön gazetesi Altınordu Belediyesinden 10 bin kişilik iftar sofrası..

Altınordu Belediyesinden 10 bin kişilik iftar sofrası..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Rahmetin, bereketin ve paylaşmanın simgesi Ramazan ayında coşkulu kalabalıklar ile hep bir arada yapılan iftar buluşmalarına salgın sebebiyle verilen iki yıllık zorunlu aradan sonra vatandaşların özlemini sona erdiren Altınordu Şehir İftarı 19 Eylül Stadyumu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(74).jpg" style="height:428px; width:701px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">&nbsp;ŞEHİR İFTARI ALTINORDU’NUN RAMAZAN TARİHİNDEKİ MÜSTESNA YERİNİ ALDI</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">İftar öncesi çeşitli animasyonlar çocukları eğlendiren gösteriler eşliğinde düzenlenen etkinlikler ile şehrin ortak coşkusunun sembollerinden 19 Eylül Stadyumunu dolduran vatandaşlar bir ortak coşkuyu daha birlikte yaşadılar. Binlerce insanın aynı sofrada buluştuğu tarihe not düşen muhteşem şehir tablosu gönüllere ve hafızalara kazındı. Programda heyecanın yerini huzura bıraktığı iftar saatinde Kuran tilaveti edildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Programa katılım sağlayan herkese teşekkür eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören,<span style="color:#0000CD"><strong> "92 Mahallesi ile bir bütün olan Altınordu’muzda gönüllere dokunmaya, vatandaşlarımızın, büyüklerimizin hayır dualarına almaya ve kardeşliğimizi büyütmeye devam ediyoruz" </strong></span>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(39).jpg" style="height:435px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN TÖREN, “GELECEĞE DAİR HEYECANIMIZ VE UMUTLARIMIZ BİR KEZ DAHA TAZELENDİ”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmasında Altınordu Belediyesinin sosyal desteklerine de değinen Başkan Tören,&nbsp;pandemi döneminde Altınordu Belediyesinin tüm sosyal kesimleri kapsayan 15 Milyon TL tutarlı tamamlayıcı dev pandemi destek paketi ile Altınordulu’ların yanında oldukların belirtti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kısa zamanda Altınordu’da gönül köprüleri kurduklarını söyleyen Başkan Tören, “Bu Ramazan ayında da vatandaşlarımızın hanelerinde hüsnü kabulleriyle gerçekleştirdiğimiz iftar ve sahur programları ile paylaşarak Altınordu'yu gönül soframıza çevirdik" dedi.&nbsp;</span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:24px"><strong>Kardeşliğimizi Büyütmeye Devam Ediyoruz…</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ramazan boyunca kent merkezi ve kırsal mahallelerde günlük 15 Bin’ den fazla iftarlık sıcak yemek ikramı ile Altınordulu’ların iftar sofralarını bereketlendirdiklerini belirten Başkan Tören, <strong>“Altınordu’nun 92 mahallesinde büyüklerimizin hayır dualarını almaya ve kardeşliğimi büyütmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de ayrımsız tüm kesimleri kucaklayan ötekisi olmayan çokluk içerisinde birlik düşüncesiyle hareket eden yönetim anlayışımızdan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz”</strong> şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu programda birer selamlama konuşması gerçekleştirerek organizasyon için Başkan Tören ve Altınordu Belediyesine teşekkür ettiler. &nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Milletvekili Ergün Taşçı “Şehrimizin güzelleşmesi adına güzel çalışmalar yapan Altınordu belediye başkanımıza ve ekibine ve bu süreçte bütün ordumuzun kalkınmasında emeği olan vatandaşımızdan yaşayan hemşehrilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.” şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Milletvekili Metin Gündoğdu ise, “Ramazan ayının bereketi 2 yıllık bir ayrılıktan sonra bugün bizi bir araya getiren Altınordu belediyemize teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon bu akşam misafirimizle birlikte bizi burada ağırlayan ve bu organizasyonda emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda gelecek olan Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum hayırlı bayramlar diliyorum.” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(7).jpg" style="height:465px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">MUSTAFA DEMİRCİ EZGİLERİ İLE GÖNÜLLERİ TİTRETTİ</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmaların ardından alanı dolduran vatandaşlar iftarlarını açarken, program semazen gösterileri, tasavvuf musikisi sanatçısı Mustafa Demirci’nin gönüllere dokunan ezgileri eşliğinde çeşitli etkinliklerin ile devam etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşcı ile Metin Gündoğdu, Önceki dönemler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Kamu Kurumlarının yöneticileri, siyasi Partilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.&nbsp;</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Bayram öncesi Ordu-Giresun hava alanına sis engeli..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/bayram-oncesi-ordu-giresun-hava-alanina-sis-engeli-1352114a941bb-584b-4623-8565-1c81d0dbec812022-04-29T11:23:00+03:00yön gazetesi Bayram öncesi Ordu-Giresun hava alanına sis engeli..

Bayram öncesi Ordu-Giresun hava alanına sis engeli..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Dün geceden bu yana Ordu Giresun Havlamanı çevrecinde etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor. İstanbul ve Ankara’dan ilk etapta 5 sefer iptal oldu. Bayram tatili için memleketlerine gelmek isteyen Ordu ve Giresunlular uçak seferlerinin iptal olmasıyla birlikte zor anlar yaşayabilir.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Terleme Sorunu Botoksla 10-15 dakikada çözülüyor]]>https://www.yongazetesi.com/haber/terleme-sorunu-botoksla-10-15-dakikada-cozuluyor-135188a10ba52-3495-42cc-af8e-72dbac031a842022-04-28T21:13:00+03:00yön gazetesi Terleme Sorunu Botoksla 10-15 dakikada çözülüyor

Terleme Sorunu Botoksla 10-15 dakikada çözülüyor

SAĞLIK

yön gazetesi
<p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>Peki botoks uygulamasının 6-8 ay boyunca terlemeyi engellediğini biliyor muydunuz? Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Bilen, 10-15 dakikada kişiyi terleme sorunundan kurtaran </strong></span></span><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:20px"><strong>“Terleme Botoksu” </strong></span></span><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>hakkında bilgi verdi.</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Terin kıyafetlerin üzerinden belli olması ve çevreye koku yayması da kişiyi toplumda zor duruma düşürüyor. Son yıllarda aşırı terlemeye karşı en çok tercih edilen tedavi yöntemi ise &nbsp;“<strong>Terleme Botoksu”</strong> Daha çok koltuk altına uygulanan “Terleme Botoksu” şikayete göre yüz, el ve ayaklara da yapılabiliyor.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>Uygulama 10-15 Dakika Sürüyor</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Bilen, uygulama kolaylığı ve etkisi ile özellikle bahar aylarında “Terleme Botoksu”na yoğun ilgi olduğunu söyledi. Aşırı terleme sorunu olanların gönül rahatlığıyla bu uygulamayı yaptırabileceğini kaydeden Dr. Figen Bilen,”10-15 dakikalık botoks uygulaması; 6-8 ay boyunca aşırı terlemeyi engelliyor ve kişiye önemli bir konfor sağlıyor” dedi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>6-8 Ay Boyunca Terlemeyi Azaltıyor</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Uygulamanın terleme olan bölgeye lokal anestezik krem sürülerek minik botoks iğneleri ile yapıldığını kaydeden Dr. Figen Bilen<strong>, “Terleme Botoksu ile ter bezlerine gelen ve aşırı terlemeye sebep olan sinir uyarıları kesilerek bölgesel olarak terleme engelleniyor. Uygulamadan yaklaşık bir hafta sonra etkisi başlıyor ve 6-8 ay sürüyor. O sürede kişiyi rahatsız edecek boyutta bir terleme yaşanmıyor. Tercihen yılda 1-2 kez tekrarlanan bu uygulama ile aşırı terleme şikayetinin önüne geçiliyor. Uygulama sonrası herhangi bir pansuman ya da ilaç tedavisi gerekmiyor. Kişi hemen sosyal hayatına dönebiliyor” </strong>diye konuştu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>12 Yaşından Büyüklere Yapılabiliyor</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Daha çok yetişkinlere uygulanmasına karşın, yapılan muayene sonrası gerekli görüldüğü taktirde 12 yaşından büyüklere terleme botoksu yapılabildiğini kaydeden Dr. Figen Bilen, genetik faktörler, kilo gibi nedenlerle terleme sorununun erken yaşlarda da görüldüğünü dile getirdi. Bilen, etki süresinden sonra kişi yeniden terleme botoksu yaptırmazsa terlemenin eski seviyesine döndüğünü ifade etti.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[OBB. BAŞKANI HİLMİ GÜLER’İN RESMİ NEDEN İNDİRİLDİ?]]>https://www.yongazetesi.com/haber/obb-baskani-hilmi-gulerin-resmi-neden-indirildi-1351631ac38f9-a59f-49ed-abd0-c5820d79e59b2022-04-28T13:00:00+03:00yön gazetesi OBB. BAŞKANI HİLMİ GÜLER’İN RESMİ NEDEN İNDİRİLDİ?

OBB. BAŞKANI HİLMİ GÜLER’İN RESMİ NEDEN İNDİRİLDİ?

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Acaba neden diyoruz ve soruyoruz?&nbsp; Başkan Hilmi Güler’in daha önce duvarda asılı olan çerçeveli resmi neden aşağıya indirilerek bu saygısızlık vekil Metin geliyor diye bilerek mi, Metin’den korkarak mı yapıldı, yoksa kaza ile yere mi düştü? Sayın Yaşar Şahin başkan bunun açıklamasını mutlaka yapmalıdır. Çünkü burada Hilmi Güler başkanımıza büyük bir saygısızlık yapılmış olmuyor mu? &nbsp;Aynı zamanda aynı partinin mensupları, olarak aralarında herhangi bir küskünlük veya kırgınlık mı var?&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(72).jpg" style="height:395px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Vekil Metin’in ziyareti sırasında yanında AKP Ordu İl Başkan Yardımcısı Talip Şen, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ali Kemal Mert ve Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın Çalış da bulunurken,&nbsp; ziyaretin amacının ise 4-5-6 Mayıs tarihlerinde &nbsp;Gürgentepe’de düzenlenecek olan Hıdırellez Şenlikleri hakkında bilgi alındığı öğrenildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ziyaretin daha doğru amacı ise vekil Metin önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olamayacağını bildiği ve aday olsa da kazanamayacağını anlayınca son günlerde Ordu’da ilçeleri ziyaret ederek kendisini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Artık filmin son sahnelerinde ekranlarda görünmeye çalışıyor. Fakat, bu gibi ziyaretler de artık hem kendisini, hem de partisini kurtaramayacak.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[YOROZ TEPESİNE SEYİR TERASI YAPILIYOR..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/yoroz-tepesine-seyir-terasi-yapiliyor-135170a102a3b-d1db-4ccc-acc2-6b1550c83ed32022-04-28T12:55:00+03:00yön gazetesi YOROZ TEPESİNE SEYİR TERASI YAPILIYOR..

YOROZ TEPESİNE SEYİR TERASI YAPILIYOR..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu ve Giresun’un birçok ilçesinin kuşbakışı izlenebileceği seyir terası çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ile Yoroz’un turizmin gözde mekânlarından bir tanesi olması hedefleniyor. Şimdiden ilgi çeken Yoroz, yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006’da Kent Ormanı olarak ilan edilen 930 rakımlı Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanış gibi sporlara merak saranların uğrak noktası oluyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(73).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>PANORAMİK SEYİR TERASI, MANZARASI İLE KENDİNE HAYRAN BIRAKACAK</strong></span></span><span style="font-size:20px"><strong> </strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş basamaklarının yenilenmesi, zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarını tamamladığı Yoroz’da, son işlem olarak zirve noktasına seyir terası yapımı çalışmalarına da başlandı. Ekiplerin hummalı bir çalışma sürdürdüğü zirve noktasında gözetleme kulesi, oturma alanları, otopark ve WC kurulumlarının yanı sıra çevre düzenlemesinin yapılması ile çalışmalar sona erecek.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(38).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:24px"><span style="color:#FF0000"><strong>BAŞKAN DANIŞMANI SUYABATMAZ: “YOROZ’U DÜNYA TURİZMİNE AÇACAĞIZ” </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Yoroz Kent Orman’ında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, son 1 yılda Yoroz’da çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Devam eden çalışmaların mayıs ayı içerisinde tamamlanarak Yoroz’un yeniden misafirlerini ağırlayacağını ve turizmde en önemli alanlardan bir tanesi olacağını ifade eden Suyabatmaz, “Yoroz, Karadeniz’in sahilden en dik yükselen zirvelerinden bir tanesi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Yoroz Kent Ormanı’nda son bir yıldır çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Öncelikle geçmişten bu yana gelen ve zirveye uzanan yolu otantik yapısına uygun yeniden inşa ettik. Yoroz’da acil durumlar için az eğimli bir yol açtık. Bu yolun ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınlarda görmüş olduk. Bu yol sayesinde yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Öte yandan Yoroz’u dağcılık sporuna açtık. Burada dağcılar gelip sabit parkurlarında kaya tırmanışı yapabiliyorlar. Tüm bunların yanı sıra projemizi taçlandıracağımız son aşama olan seyir terasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Tam zirve de 550 metrekare büyüklüğünde bir seyir terası kazandırıyoruz. Yine doğaya uyumlu, Ordu ve Giresun’un yanı sıra bazı ilçelerimizin de görülebileceği panoramik bir seyir terası olacak. Bu çalışmalarımızı mayısayı içerisinde tamamlayarak Ordu turizmine, Türkiye turizmine hatta dünya turizmine Yoroz’u açmış olacağız” dedi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>JAPON TURİST YOSUKE: “ORDU’YA HAYRAN KALDIM, HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUM” </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Çalışmaların devam ettiği Yoroz aynı zamanda yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaya devam ediyor. Karadeniz turuna çıkan Yosuke isimli Japon turist turunun Ordu durağında Yoroz zirvesine çıkmayı ihmal etmedi. Ordu’yu ve özellikle Yoroz’u çok beğendiğini belirten Japon turist Yosuke, Türkiye’ye gelecek turistlere de Ordu’ya gelmeleri ve gezmeleri yönünde çağrı da bulundu.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-bagimlilikla-mucadele-calistayi-duzenlendi-1351448e1d88e-949c-4569-ad70-42cbb4a4e6702022-04-28T11:56:00+03:00yön gazetesi Ordu’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi..

Ordu’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi..

SAĞLIK

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">27-28 Nisan 2022 tarihlerinde, ilgili kurum yöneticileri, uzmanlar ve paydaşların katılımıyla Ordu Öğretmenevi’nde <strong><span style="color:#0000CD">gerçekleştirilecek “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı”</span>nın</strong> açılış programı yapıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Atatürk Kültür Merkezinde yapılan “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı”nın açılış programına Vali Tuncay Sonel, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Niyazi Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(71).jpg" style="height:358px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Toplumu ve insanlığını olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunların tespit edilerek, çözüm önerilerinin değerlendirildiği “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı”nın açılış programında konuşan Vali Tuncay Sonel, bağımlılık konusunun toplumun her kesimini ilgilendirdiğini söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Devletin alkol, tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkla mücadele konusunda son derece kararlı olduğunun altını çizen Vali Sonel, İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından hassasiyetle takip edildiğini ifade etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>“</strong></span><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>Annelere büyük görev düşüyor”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Bağımlılığın her türlüsünün insan sağlığına önemli ölçüde zarar verdiğini kaydeden Vali Sonel, madde kullanımının önlenmesi konusunda annelere büyük görev düştüğünü söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Sonel, İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığımıza <strong>“<span style="color:#FF0000">En İyi Narkotik Polis; Anne”</span> </strong>projesinin hayata geçirildiğini hatırlatarak, “Narkotik konusunda emniyet ve jandarmanın çalışmalarıyla Ordu iolarak ülke genelinde en iyi durumda ikinci sıradayız. Bu bir ekip çalışması. Hakimlerimiz, savcılarımız, emniyetimiz, jandarmamız ,Büyükşehirimiz ve ilgili birimlerimiz bir olduğu takdirde bunun da üstesinden geliriz. Ama burada annelere büyük görev düşüyor. Anne çocuğun durumunu bilir. Eve geldiğinde hal ve hareketlerinden fark eder. Kesinlikle benim çocuğum yapmaz kanısı olmasın. Hepimizin dikkatli olması lazım. Hepimizin hem ailemize, hem etrafımıza dikkatle bakması lazım” diye konuştu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“Bir çocuğumuzun canı bizim için çok kıymetli”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, çocukların ve gençlerin daha iyi bir şekilde yetişmesi, memlekete ve insanlığa daha güzel şeyler yapacak yerlerde olmaları için çalıştıklarını ifade ederek sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Biz hep birlikte bu kötü alışkanlıklarla mücadele edeceğiz. Bir çocuğumuzun canı bizim için çok kıymetli. Hepiniz bizim evladımızsınız. Önce Allah’a, sonra devletimize emanetsiniz, bizlere emanetsiniz. Burada üniversiteli gençlerimiz, lise ve ortaokul öğrencilerimiz var. Sizler, ülkemizin geleceği için önemlesiniz. Bu çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”</span></p><p><span style="font-size:20px">Çalıştayda İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da bir konuşma yaparak, Türkiye’de ve dünyadaki bağımlılıklarla ilgili bilgi verdi ve 21. yüzyılın bağımlılık türlerinin küresel çapta arttığı bir dönem olduğunu söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bağımlılığın sosyal, psikolojik, fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak dünyanın tamamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu haline geldiğinin altını çizen Kasapoğlu, bağımlılığın önleyici tedbir ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması halinde önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu bağımlılığın toplumların bugünü ve yarınını tehdit ettiğini belirterek, bağımlılıkla mücadelenin her kesim tarafından topyekûn bir seferberlik anlayışıyla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Kasapoğlu, “Bu mücadeleye verilecek en küçük katkının bir hayat kurtaracağını unutmamamız gerekmektedir” diyerek, sözlerini tamamladı.</span></p><p><strong><span style="font-size:20px">Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Fatih Aydın, “Bağımlılıkla Mücadele” konusunda sunum yaptı.</span></strong></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(37).jpg" style="height:425px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Çalıştayda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rol üstlenen narkotik köpekleri de bir gösteri yaptı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">27-28 Nisan 2022 tarihlerinde iki gün boyunca sürecek “Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı”nda, bağımlılık hakkında farkındalık kazandırmak, il genelinde mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunları çözmek için takip edilecek yol haritasını belirlemek, uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alınacak.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Maske yasağına ilgili olarak yeni kararlar alındı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/maske-yasagina-ilgili-olarak-yeni-kararlar-alindi-13513687f75fe-8dd3-4eac-b6c9-cefb2e287f162022-04-28T11:04:00+03:00yön gazetesi Maske yasağına ilgili olarak yeni kararlar alındı..

Maske yasağına ilgili olarak yeni kararlar alındı..

SAĞLIK

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Bilim kurulu aldığı kararında nerelerde maske kullanma zorunluluğu var, bu yasak ne zamana kadar devam edeceği konusunda açıklamalarda bulunarak yeni alınan kararlara uyulması istendi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">ALINAN KARARLAR</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelgelerle belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile hayata geçirilmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak 04.03.2022 tarihli ve 25940 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 04.03.2022 tarihli ve 2022-5 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile yeniden düzenlenerek açık alanlarda <strong>maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı. </strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Sağlık Bakanlığının 26.04.2022 tarihli ve E-13588366-149-581 sayılı yazısında ise;</span></p><p><span style="font-size:20px">“Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu <strong>nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları </strong>bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda; <strong>Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir.”</strong> hususları İçişleri Bakanlığına iletilmiştir.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">Bu çerçevede 27.04.2022 tarihinden itibaren Ordu ili genelinde;</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine,</span></p><p><span style="font-size:20px">2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesine,</span></p><p><span style="font-size:20px">Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına;</span></p><p><span style="font-size:20px">Oy birliği ile karar verilmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tuncay SONEL (Vali)</span></p><p><span style="font-size:20px">Dr. Mehmet Hilmi GÜLER</span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediye Başkanı</span></p><p><span style="font-size:20px">Dr. Mustafa KASAPOĞLU</span></p><p><span style="font-size:20px">İl Sağlık Müdürü</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[33 YAŞINDAKİ GENÇ İNTİHAR ETTİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/33-yasindaki-genc-intihar-etti-13515d768a22d-1f9a-4197-95b1-822501eea9972022-04-28T00:51:00+03:00yön gazetesi 33 YAŞINDAKİ GENÇ İNTİHAR ETTİ..

33 YAŞINDAKİ GENÇ İNTİHAR ETTİ..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Son günlerde Ordu’da intihar olayları sır gibi artmaya başladı. Son üzücü haber Altınordu Bucak Mahallesi’nden geldi. &nbsp;33 yaşındaki Erkan Yiğit canına kıyarak intihar etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Erkan Yiğit’in neden, niçin intihar ettiği konusunda ise bir bilgi verilmedi. Ailesinin ihbarı üzerine polislerle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Erkan Yiğit’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sevenlerini yasa boğan Erkan Yiğit’in cenazesi Perşembe günü 28. 04.2022 öğle namazına müteakiben Ayrılık mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Merhuma Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Zabıta memuru başkan Yaşar Şahin’e iftira atmış!..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/zabita-memuru-baskan-yasar-sahine-iftira-atmis-13512053dcc2d-3fbf-41ce-ac8a-1b491602440c2022-04-27T22:05:00+03:00yön gazetesi Zabıta memuru başkan Yaşar Şahin’e iftira atmış!..

Zabıta memuru başkan Yaşar Şahin’e iftira atmış!..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Gürgentepe Belediyesinde görevli zabıta memuru başkan Yaşar Şahin’in kendisini bir odaya tıkarak silah çekerek ölümle tehdit ettiği için Gürgentepe C. Savcılığına şikayet ederek suç duyurusunda bulunmuştu.&nbsp;Bu konuda elimize ulaşan bilgi ve belgelere dayalı olarak bir haber yayınlamıştık. <strong><u><span style="color:#FF0000">(İlgili &nbsp;haberi okumak için linki tıklayınız)</span>&nbsp;<a href="https://www.yongazetesi.com/haber/akpli-baskan-zabitaya-silah-cekti-tehdit-ve-kufurler-yagdirdi-13353"><span style="color:#0000CD">https://www.yongazetesi.com/haber/akpli-baskan-zabitaya-silah-cekti-tehdit-ve-kufurler-yagdirdi-13353</span></a></u></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Gürgentepe C. Savcılığı ise yapılan soruşturma neticesinde olayla ilgili görgü tanıkları ve delillerin olmadığı, soyut delil elde edilemediği, <strong><span style="color:#FF0000">Yaşar Şahin ise ifadesinde kendisine iftira atıldığını söyleyerek</span> </strong>C. Savcılı da<strong> &nbsp;</strong>kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesi ile olayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Bu nedenle yaşanan bütün olaylar hukuki açıdan yalan olmuş. Yani bir Belediye başkanına çalışan zabıta &nbsp;memuru &nbsp;iftira atmış!.. Bu nedenle gazetemizde yalan haber yayınlamakla suçlanıyor...</span></p><p><span style="font-size:20px">Ancak, ne var ki; bir zabıta memuru, amiri olan bir Belediye başkanına <span style="color:#800080"><strong>“Bana silah çekti, bana küfür etti, beni ölümle tehdit etti”</strong></span> diye şikayet ederek iftira atabiliyorsa, bu zabıtayı cesaretinden kutlayıp tebrik etmek gerek. Adı bu zamana kadar çeşitli tehdit ve şaibelere karışan Gürgentepe Belediye başkanı Yaşar Şahin ise bu işlerin iyice uzmanı olmuş ki; bu seferki olayında tanık ve delil bırakmamayı da başarmış bulunuyor. Bu konuda kendisini tebrik ediyoruz.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>YENİ AVUKATI GÖREVE HIZLI BAŞLADI..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Bilindiği gibi başkan Yaşar Şahin’in &nbsp;Ordu barosu avukatlarından Av. Bilgi Başar Çelik, Av. Oğuzhan Çelik ve Av. Kübra Abanoz Özkan 3 avukatı birden 31.12.2022 tarihi itibarı ile vekillik, görevlerinden istifa ederek, vekaletnamelerinin sona erdiğini duyurmuştu. Yaşar Şahin ise kendisine yeni bir&nbsp; vekil &nbsp;olarak Ordu barosu avukatlarından Özlem Kütük’e vekalet vererek kendisini temsil ettirdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Yaşar Şahin’in yeni avukatı Özlem Kütük ise görevine hızlı başladı. İlk olarak <strong>“<span style="color:#FF0000">Müvekkilim hakkında sürekli haber yapıyor”</span></strong> diye gazetemiz sahibi Osman Şahin hakkında 20 bin TL’lik tazminat davası açtı. Şimdi de silah çekme olayı ile ilgili haberimize de noter kanalı ile tekzip &nbsp;yazısı göndererek, Şahin’in hukuki haklarını savunmaya başladı. Ve ayrıca Gürgentepe C. Savcılığına da suç duyurusunda bulundu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Olayı tekzip değil, haber amaçlı açıklamak&nbsp;&nbsp; ve gazetecilik görevimizi tarafsız olarak yerine getirmek &nbsp;için yaptığımız bu haberimizin gerçeklerini kamu oyu ile paylaşmak amacıyla Noter kanalı ile gönderilen belgeler ile C. Savcılığının verdiği <strong><span style="color:#0000CD">“KOVUŞTURMAYA YER YOKTUR”</span> </strong>takipsizlik kararını da yayınlayarak okurlarımızın en&nbsp; doğru kararı vereceğine de inanıyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ancak, şunu da hatırlatmakta fayda görüyoruz. &nbsp;Doğru ve gerçek haberler tekzip edilemez.&nbsp; Basında tekzip yayınlamak hukuki açıdan sadece hakim kararı ile mecburi olunduğunu da bilinmesini ve bilinmiyorsa öğrenilmesini tavsiye ediyoruz.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(70).jpg" style="height:822px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(36).jpg" style="height:1261px; width:700px" /></span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Bakır Elektrik kablosu çalan iki hırsız yakalandı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/bakir-elektrik-kablosu-calan-iki-hirsiz-yakalandi-13511ab686d70-cc85-47e6-85f5-591c096c415b2022-04-27T20:50:00+03:00yön gazetesi Bakır Elektrik kablosu çalan iki hırsız yakalandı..

Bakır Elektrik kablosu çalan iki hırsız yakalandı..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu’da meydana gelen bir hırsızlık olayı ile ilgili basına gönderilen haber bülteni aynen şu şekilde açıklandı :</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu İl J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan Altınordu ilçesinde, 17.04.2022 tarihinde faili meçhul <strong>inşaattan hırsızlık</strong> olayı meydana gelmiş ve yapımı devam eden inşaattan <strong>150.000 TL</strong> değerinde antigron bakır elektrik kablo çalındığı bildirilmiştir.</span></p><p style="margin-left:3.3pt"><span style="font-size:20px">Olayın aydınlatılması maksadıyla, Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş unsurlarından oluşan özel ekip görevlendirilmiş olup, olay çok yönlü olarak araştırılmaya başlanılmıştır.</span></p><p style="margin-left:3.3pt"><span style="font-size:20px">Yapılan çalışmalar sonucunda, inşaattan hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen <strong>M.T. ve K.K.</strong> isimli şüpheliler, yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş ve alınan ifadelerine müteakip tutuklanarak Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ALTINORDU BÜYÜK BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinordu-buyuk-bulusmaya-hazirlaniyor-13510b52659e2-1ba8-42bf-9df4-de1d36046ff72022-04-27T20:28:00+03:00yön gazetesi ALTINORDU BÜYÜK BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

ALTINORDU BÜYÜK BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Başkan Aşkın Tören’in <strong>“Paylaşmanın ve bereketin yurdu Altınordu”</strong> parolası ile başlattığı ve tüm kesimleri kapsayan şehir dayanışması ile bereketinin tüm şehre yayıldığı Ramazan ayını Altınordulu’ların katılımı ile gerçekleşecek ŞEHİR İFTARI programı ile taçlandırıyor.</span></p><p><span style="color:#0000CD"><strong><span style="font-size:24px">19 EYLÜL STADYUMU “ALTINORDU ŞEHİR İFTARI” İLE BAMBAŞKA BİR COŞKUYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;28 Nisan Perşembe günü şehir merkezinde bulunan 19 Eylül Stadyumu’nda yapılacak şehir iftarı programına Altınordulu’ların yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Toplumun tüm kesimlerinin Gönül Sofrasında bir arada iftar sevincini ve kardeşliğin faziletini paylaşacakları İftar programına Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Mustafa Demirci de gönüllere dokunan ezgileriyle eşlik edecek.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Saat 18:00’den itibaren başlayacak olan iftar programına katılanları, Tasavvuf ezgilerinin yanı sıra sürpriz etkinlikler ile renklenecek dolu dolu bir Ramazan akşamı bekliyor.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN TÖREN ALTINORDULULARI ŞEHİF İFTARI PROGRAMINA DAVET ETTİ</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Hemşehrilerinin ve milletimizin ve tüm İslam aleminin kadir geçişini tebrik eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Saygıdeğer hemşehrilerim, öncelikle Kadir gecemizi tebrik ediyorum bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecemizin hepimizin rahmetine ve mağfiretine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Herkesi 28 Nisan Perşembe günü 19 Eylül Stadyumu’nda Altınordu Belediyesi’nin düzenlediği “şehir iftarı” programına davet eden başkan Tören, “yarın akşam iftar saatinde 19 Eylül Stadyumunda şehir merkezimizde bulunan şehir stadyumumuzda tüm hemşehrilerimizi 7’den 70’e gönül soframızda bir arada olmaya davet ediyorum.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tasavvuf müziğimizin o gönüllere inşirah katan, ruhu dinlendiren tınısı altında, hemşehrilerimizle ellerimizi semaya birlikte kaldırarak, bu ramazanın son günlerine hep birlikte, gönül gönüle, aynı sofrada birlikte eda etmek istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi yarın akşamki şehir iftar programında görmek dileğiyle, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">‘Bereketin ve Paylaşmanın Yurdu Altınordu’da Ramazan-ı Şerifin kardeşlik ve paylaşma ile taçlandırılacağı “Şehir iftarı” programına ise herkes davetli.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu Şehir Hastanesi İçin Koordinasyon kurulu özel toplandı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ordu-sehir-hastanesi-icin-koordinasyon-kurulu-ozel-toplandi-13505292afcd0-327c-4024-af45-873e73364ebc2022-04-27T11:51:00+03:00yön gazetesi Ordu Şehir Hastanesi İçin Koordinasyon kurulu özel toplandı..

Ordu Şehir Hastanesi İçin Koordinasyon kurulu özel toplandı..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatı ile birlikte eş zamanlı olarak ulaşım, enerji, doğalgaz, taşkın koruma, altyapı ve üstyapı işlerinin zamanında bitirilmesi amacıyla Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında, ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Şehir Hastanesi şantiye binasında, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında, ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon ve eşgüdüm toplantısında, 26 Aralık 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve yapımı hızla devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesinin, planlandığı gibi 2023 yılında yapımının tamamlanarak, hizmete açılmasını sağlamak amacıyla bugüne kadar yapıaln çalışmalara ve bundan sonra yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(67).jpg" style="height:484px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısına, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcısı Levent Yetgin, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Koordinatörü Mustafa Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yapım İşleri Daire Başkanı Demirhan Güzel, Aksa Fındıkgaz Bölge Müdürü Doğan Gürler, YİKOB Yatırım İzleme Müdürü Metin Cebeci, Karayolları ve TEİAŞ yetkilileri ile Ordu Şehir Hastanesi ve Ordu Çevre Yolu inşaatı şantiye şefleri katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Toplantıda, yapımı devam eden Ordu Çevre Yolundan Ordu Şehir Hastanesine ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunun yapımı, şehir içinden ulaşımı sağlayacak yolların yapımı, Ordu Şehir Hastanesini ve Ordu Üniversitesini taşkından koruyacak Say Deresi ıslahı çalışmaları, yüksek enerji hatlarının deplase edilmesi gibi konularda bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Toplantıda, Ordu Şehir Hastanesi İnşaatını yürüten yüklenici firma şantiye şefi Dündar Kadanalı bir sunum yaparak, Ordu Şehir Hastanesi inşaatının tamamlanma süreci ile birlikte eş zamanlı olarak yapılması gereken işler konusunda Vali Tuncay Sonel ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulundu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Şehir Hastanesi inşaatının planlanan sürede tamamlanarak, hizmete alınması için kamu kurumlarının eş zamanlı olarak yapması gereken işleri ve çalışmaları koordine etmek amacıyla toplantıların yapıldığını ifade eden Vali Tuncay Sonel, Ordu Şehir Hastanesi ve Çevre Yolu inşaatlarının hızla ilerlediğini, buna paralel olarak, Şehir Hastanesine ulaşımı sağlayacak yolların yapımı, yüksek enerji nakil hatlarının deplasesi, Say Deresinin ıslah edilmesi, doğalgaz hattının getirilmesi ve diğer altyapı ve üstyapı işlerinin zamanında tamamlanması gerektiğine dikkat çekti.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">900 yataklı şehir hastanesinin Ordu ili için çok önemli bir yatırım olduğuna vurgu yapan Vali Sonel, hastanenin yapımında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve emeği geçen herkese teşekkür etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Şehir hastanesi ile çevreyolu inşaatlarının bitmesinin ardından ulaşım, enerji, doğalgaz, altyapı, üstyapı ve taşkın koruma gibi konularda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, şehir hastanesinin planlanan sürede tamamlanarak hizmete açılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerinin altını çizdi.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAŞKAN GÜLER’DEN KADİR GECESİ MESAJI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-gulerden-kadir-gecesi-mesaji-135076609f1a7-94ad-408c-85a8-0867e024b12c2022-04-27T11:44:00+03:00yön gazetesi BAŞKAN GÜLER’DEN KADİR GECESİ MESAJI..

BAŞKAN GÜLER’DEN KADİR GECESİ MESAJI..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Başkan Güler, mübarek Ramazan-ı Şerif’i uğurlarken, Kadir Gecesi’ne ulaşmanın heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan ayının son günlerini idrak etmekteyiz.Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır.</span></p><p><span style="font-size:20px"><em>Kadir Gecesi, gök kapılarının ardına kadar açıldığı, hidayet rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, duaların Allah katında kabul edildiği özel bir gecedir.&nbsp;Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kalpleri bir araya getiren bu gecelerin önemi büyüktür. İnsanları derin bir tefekküre ve iç muhasebe yapmaya sevk eden bu gecenin, her zaman ve her mekânda muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumsal hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan saygı ve sevginin bu gecede yüreklerde neşvünema bulacağına inanıyoruz.</em></span></p><p><span style="font-size:20px">Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının manevi anlamda en yoğun duygularla yaşandığı bu gecenin ülkemize, İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini arzu ediyor, milletimizin ve Ordulu hemşehrilerimin Kadir Gecelerini en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Öğretmenler Ordu’yu fotoğraflarla tanıttılar..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ogretmenler-orduyu-fotograflarla-tanittilar-13506ef20533f-0d40-4b4b-bf78-eca8b570a12d2022-04-27T11:40:00+03:00yön gazetesi Öğretmenler Ordu’yu fotoğraflarla tanıttılar..

Öğretmenler Ordu’yu fotoğraflarla tanıttılar..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sergiye Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">19 ilçeden öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen ve aralarında “National Geographic ve Atlas” dergilerinde fotoğrafları yayınlanan öğretmenlerin de yer aldığı 30 öğretmenin 57 adet fotoğrafını tek tek inceleyen Vali Tuncay Sonel, sergiye katılım gösteren öğretmenlere teşekkür etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(68).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">“Okullarımızda eğitim öğretimin yanı sıra hem öğrenci hem de öğretmenlerimiz için sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi çok önemli” diyen Vali Sonel, sergide fotoğrafları yer alan öğretmenlerden eserler hakkında bilgi aldı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, serginin Ordu’nun tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlamak, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımları artırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, öğrenci ve öğretmenlerin daha sağlıklı ve verimli bir eğitim öğretim süreci geçirmeleri için sosyal ve kültürel çeşitli çalışmalar yapıldığını ifade etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(6).jpg" style="height:380px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Vargeloğlu,<span style="color:#800080"> <strong>“Sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi daha da zenginleştirerek 10 Mayıs’ta ‘Türk Halk Müziği Konseri’, 14 Haziran’da ‘Türk Sanat Müziği Konseri’, 17 Mayıs’ta ezan bülbüllerimize yönelik düzenlenecek olan ‘Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali’, 24-26 Mayıs tarihlerinde Tayfun Gürsoy Parkı’nda ‘Resim, Heykel ve Ebru Sergisi’, öğretmenlerimizden oluşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Programında sahne alacak olan Halk Oyunları Ekibimiz, 1-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenliklerimiz’ ve TEDx Ordu çalışmalarımızla Eğitim Kenti Ordu’muzda biraraya gelmeye devam edeceğiz”</strong> </span>diyerek, açılışı gerçekleştirilen “Öğretmenlerimizin Kadrajından Ordu” sergisinin 26-29 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebileceğini, aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sitesinden de ulaşılabileceğini hatırlattı.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAŞKAN ŞAHİN'DEN KADİR GECESİ MESAJI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-sahinden-kadir-gecesi-mesaji-13508dcb734ac-36c4-4472-98dd-0b5bcf6385d92022-04-27T11:00:00+03:00yön gazetesi BAŞKAN ŞAHİN'DEN KADİR GECESİ MESAJI..

BAŞKAN ŞAHİN'DEN KADİR GECESİ MESAJI..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Başkanı Şahin mesajında; “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Ramazanla birlikte zenginleşen ve Kadir Gecesinde doruğa çıkan manevi güzelliklerimizin, sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan bu kutsal gecede, yapacağımız tüm dualar kabul olur. Bu gece dargınlıkların, kırgınlıkların, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve kardeşliği geçerli kılmak bizim için bir fırsattır. Bu gece kırık kalpleri onaralım, dostluğu, birliği, beraberliği pekiştirelim. Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı selam gecesinde, içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dâhil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hâkim olduğu bir dünya için dua edelim.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin, tüm İslam aleminin ve üyelerimizin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecenin ilimize ve bütün insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan dilerim" diye konuştu.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Vali Tuncay SONEL’in Kadir Gecesi Mesajı.]]>https://www.yongazetesi.com/haber/vali-tuncay-sonelin-kadir-gecesi-mesaji-135033dc855db-35b4-470e-beec-8ec65da6e4222022-04-27T10:36:00+03:00yön gazetesi Vali Tuncay SONEL’in Kadir Gecesi Mesajı.

Vali Tuncay SONEL’in Kadir Gecesi Mesajı.

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü, Kadir Gecesine ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi; başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün dünya ile ilişkilerimizi inanç, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek, kötülüklerden arınmak ve tövbe etmek için önemli bir fırsattır.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu müstesna geceyi, hatalarımızın telafisi için bir fırsat olarak görmeli ve tüm insanlığın, kin, haset, nefret, korku ve ümitsizliğin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın olduğu bir dünyada yaşaması için tüm içtenlikle dua etmeliyiz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ordulu hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, tüm İslam âlemine ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu halkının özlemle beklediği turizm belgeli Full-Dem kafe açılıyor..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ordu-halkinin-ozlemle-bekledigi-turizm-belgeli-full-dem-kafe-aciliyor-135099bb99620-7114-4b91-b257-2d9cc4a30aee2022-04-27T00:09:00+03:00yön gazetesi Ordu halkının özlemle beklediği turizm belgeli Full-Dem kafe açılıyor..

Ordu halkının özlemle beklediği turizm belgeli Full-Dem kafe açılıyor..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu’nun merkez sahilinde tek izinli turizm belgeli olarak hizmete girecek olan <span style="color:#800080"><strong>FULL-DEM</strong></span> kafe Ramazan bayramının 2. günü 3 Mayıs saat 15.oo’de yapılacak açılış töreni ile hizmete girecek. Açılışa bütün Ordu halkı davetlidir.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(69).jpg" style="height:706px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px"><span style="color:#800080"><strong>FULL-DEM </strong></span>Kafede, her gece canlı müzik, eğlence, servis, açık büfe, tekel mamulleri ile en keyifli anlarınızı yaşamak ve ayrıca özel günleriniz için kutlama yapmak isteyenlere özel servisli rezarvasyonlar ve tüm istekler kabul edilerek tecrübeli kadrosu ile siz Ordu halkına en iyi hizmeti vermek için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(35).jpg" style="height:327px; width:700px" /></p><p><span style="font-size:20px">3 Mayıs 2022 Salı gününden itibaren bütün Ordu halkı davetlidir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Hayırlı ve uğurlu olması dileği ile güzel hizmetler ve bol kazançlar temenni ediyoruz. <span style="color:#0000FF"><strong>(YÖN)</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Çalınan Traktör 11 Yıl sonra Ordu’da yakalandı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/calinan-traktor-11-yil-sonra-orduda-yakalandi-135048d4d9921-e09e-4ead-8527-ad94ffadf5fb2022-04-26T22:03:00+03:00yön gazetesi Çalınan Traktör 11 Yıl sonra Ordu’da yakalandı..

Çalınan Traktör 11 Yıl sonra Ordu’da yakalandı..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Jandarma ekipleri Fatsa Ilıca Yolu üzerinde trafik kontrolü yaparken, plakasız traktörün tescil ve şase numarasını sorgulayınca traktörün çalıntı olduğu ortaya çıktı.<br />Traktörün 11 yıl önce Tekirdağ’dan çalındığı belirlendi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tekirdağ emniyet ekiplerinin 11 yıldır&nbsp; aradığı 59 AE 268 Plakalı Çalıntı traktörün sahibine haber verilerek sahibine teslim edildi. Traktör sahibi emeği geçen Jandarma ekiplerine teşekkür etti.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Bir haftada 104 araç trafikten men edildi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/bir-haftada-104-arac-trafikten-men-edildi-1350249c3d070-d422-46f8-937f-59b4fa9c9ab12022-04-26T13:08:00+03:00yön gazetesi Bir haftada 104 araç trafikten men edildi..

Bir haftada 104 araç trafikten men edildi..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Polis Sorumluluk bölgesinde; 25 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 27 vatandaşımız yaralanmıştır. 1 ölümlü trafik kazası meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde;</span></p><p><span style="font-size:20px">7 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 232 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 640 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 48 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">85 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan haklarında işlem yapılmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diğer denetimlerle birlikte toplam 9.857 araç kontrol edilmiş, 1.957 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapılmış, 104 araç trafikten men edilmiş, 7 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile trafik kazalarını azaltmaya yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla, yoğun, etkili ve süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilecektir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAŞKAN ŞENTÜRK: “TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİLİK BİTİYOR !”]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-senturk-turkiyede-ciftcilik-bitiyor-135004e2232f4-0a68-4aa1-870a-080fe67a35192022-04-26T12:30:00+03:00yön gazetesi BAŞKAN ŞENTÜRK: “TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİLİK BİTİYOR !”

BAŞKAN ŞENTÜRK: “TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİLİK BİTİYOR !”

SİYASET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu’da muhalefet siyasi partileri sessiz kalsalar da İYİ Parti il başkanı Ekrem Şentürk, zaman zaman yaptığı basın açıklamaları ile gündem yapmaya çalışıyor. Şentürk yaptığı basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi :</span><br /><span style="color:#0000CD"><strong><span style="font-size:24px">İKTİDAR ÇİFTÇİNİN YANINDA OLMALI !</span></strong></span><br /><span style="font-size:20px">Çiftçilerin, üst üste yapılan fahiş zamlardan sonra üretim yapmakta çok zorlandığını belirten Başkan Şentürk; ‘Boztepe'de çiftçilerimiz, Mazot, gübre ve yem fiyatlarına karşı; <strong>''Artık tarım yapma şansımız kalmadı.''</strong> diyor. Tek görevi arz etmek olan liyakat abidelerine göre işler yolunda olsa da; Çiftçilerimiz ekemiyor, biçemiyor, üretemiyor... Boztepe’de büyükbaş hayvan sayısı 50 binden 17 bine düşmüştür. Bu, üretimin nasıl düştüğünü görmemiz için yeterli bir sayıdır. Sürekli zamlanan yem, gübre, elektrik, su fiyatları üreticiyi perişan ediyor. Büyükbaş üreticiliği artık durmak üzere. Çiftçilerimiz artık köyden kente göç etmek zorunda bırakılıyor. İktidarın çiftçiye acil destek sağlaması gerekiyor. Desteklemelerin çok ciddi rakamlar olması lazım ki çiftçi borçlanmadan üretim yapabilsin. Şimdi çiftçi ya bankaya ya da zirai ilaç firmalarına borçlu. Herkes hasadı bekliyor. ‘Hasatta öderim’ hesabı yapıyor. Hasat çiftçinin beklentilerini karşılayamazsa, buğday ekildi, hava yağmurlu gitmez, düzenli bir şekilde soğuk olmazsa buğday kardeşleme yapmaz. Dolayısıyla kurak geçen bir sezonda tonaj çok az olur. O zaman da borcunu ödeyemez. Bir sonraki hasada kalır, borcu büyür ve batar. Millet pazardan bir kilo domates alamıyor evine. Kilosu olmuş otuz lira. Yeşillikler, sebzeler deseniz ateş pahası. Bu durumdan ne üretici memnun ne de tüketici. Üretici zor bela üretip yetiştiriyor, tüketici de alabilmek için ekstra çaba sarfediyor. Bu durum böyle devam ederse, bu ülkede tarım bitecek. İktidar, çiftçinin &nbsp;yanında olmalı, üreticiyi ve tüketiciyi koruyacak destek programları çıkarmalı.’ şeklinde konuştu.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[60 Bin Liralık kaçak telefon ele geçirildi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/60-bin-liralik-kacak-telefon-ele-gecirildi-135018e412b32-8476-43c6-8a3c-e153783655662022-04-26T12:30:00+03:00yön gazetesi 60 Bin Liralık kaçak telefon ele geçirildi..

60 Bin Liralık kaçak telefon ele geçirildi..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">22/04/2022 günü Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak EMTİA (cep&nbsp; telefonu ve aksesuarları) ürünlerine yönelik Fatsa İlçesinde faaliyet göstermekte olan 3 iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 60.000 Türk lirası değerinde;</span></p><p><span style="font-size:20px">-7 adet akıllı cep telefonu</span></p><p><span style="font-size:20px">-22 adet tuşlu cep telefonu</span></p><p><span style="font-size:20px">-28 adet cep telefonu ekranı</span></p><p><span style="font-size:20px">-87 adet elektronik akseuar ele geçirilmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli yakalanmış olup, haklarında 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ADEM YAVUZ’UN ŞİKAYETİNE SAVCI "SUÇ YOK" DEDİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/adem-yavuzun-sikayetine-savci-suc-yok-dedi-134996e846c86-561d-4101-9970-1de318e37d072022-04-25T23:06:00+03:00yön gazetesi ADEM YAVUZ’UN ŞİKAYETİNE SAVCI "SUÇ YOK" DEDİ..

ADEM YAVUZ’UN ŞİKAYETİNE SAVCI "SUÇ YOK" DEDİ..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Kooperatif üyesi ve Şoför esnaflarından olan Tolga Türkyılmaz,&nbsp; söz konusu kooperatifte yaşanan yolsuzluk iddialarının yanı sıra yaptığı paylaşımlarda Kooperatif başkanı ve aynı zamanda Ordu Şoförler &nbsp;esnaf odası başkanı Adem Yavuz’a hitaben akaryakıt ihalesi ve otobüs alımları sırasında şoför esnafına KARSAN model araç alımı sırasında imzalatılan 25 bin&nbsp; liralık &nbsp;sözleşmeyi gündeme getirerek sesini üyelere ve esnaflara duyurmuştu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">NELER OLMUŞTU?</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Kooperatife kayıtlı olmadığı halde başka araçlar adına alınan mazotların Kooperatif araçlarının plakası adına fiş kestirilerek Kooperatifin &nbsp;zarara uğratırlığı iddiasıyla yayınladığımız habere istinaden&nbsp;Adem Yavuz gazetemiz sahibi Osman Şahin ile Köşe yazarımız ve aynı zamanda &nbsp;kooperatif üyesi Tolga Türkyılmaz hakkında C. Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Yavuz avukatı aracılığı ile şikayetinde gazetemizde yayınlanan haberlerin asılsız ve yalan olduğu ağır ithamlarda bulunulduğu kooperatifin zan altında bırakılması &nbsp;maksadı ile kaleme alındığını ifade eden bir açıklama yaparak haberimizi yalanlayarak şikayet etmişti.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>HABERİMİZ DOĞRULANDI..</strong></span></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>SAVCILIK TAKİPSİZLİK KARARI VERDİ..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu C. Savcılığı yaptığı tüm inceleme ve araştırma sonucu gazetemizde yayınlanan haberde yalan, iftira ve bir hakaret olmadığına karar verdi. Böylece haberimizin doğru olduğu de kanıtlanmış oldu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sehell istasyonunda Pompacı olarak çalışan Resul Kalyoncuoğlu ile olayla ilgili akaryakıt alan Arda Gürsoy isimli şahısların alınan ifadelerinde de olayın doğrulandığı ve akaryakıt olayı konusundaki soruşturmanın halen C. Savcısı tarafından devam ettiği belirtilerek, Osman Şahin ile Tolga Türkyılmaz’ın&nbsp; haksız eylemi haber yapmak için hareket edildiği ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.</span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:24px"><strong>C. SAVCILIĞININ VERDİĞİ KARAR İSE AYNEN AŞAĞIDADIR :</strong></span></span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/1(5).jpg" style="height:989px; width:700px" /></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:24px"><strong><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(66).jpg" style="height:1047px; width:700px" /></strong></span></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:24px"><strong><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(34).jpg" style="height:237px; width:700px" /></strong></span></span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[EVDEN KAÇAN GENÇ KIZDAN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.]]>https://www.yongazetesi.com/haber/evden-kacan-genc-kizdan-4-gundur-haber-alinamiyor-134985178e684-7abe-426f-a9c7-5104808ddacc2022-04-25T21:32:00+03:00yön gazetesi EVDEN KAÇAN GENÇ KIZDAN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.

EVDEN KAÇAN GENÇ KIZDAN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu, Altınordu Şahincili mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki Sıla Kırca’nın &nbsp;4 gündür kayıp olduğu belirtiliyor. Kayıp Kırca, akşam saat 21.oo sıralarında ailesine haber vermeden evden çıktığı ve o saatten itibaren kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ailesinin Emniyete bildirerek yardım istediği belirtilirken, Sıla Kırca’nın üzerinde siyah pantolon ve derimont&nbsp; olduğu, görenlerin emniyet birimlerine haber vermeleri isteniyor.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Silahla yaralama olayının maskeli şüphelisi yakalandı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/silahla-yaralama-olayinin-maskeli-suphelisi-yakalandi-13497b452d63a-4990-4b7c-b203-dc09a3091d112022-04-25T20:40:00+03:00yön gazetesi Silahla yaralama olayının maskeli şüphelisi yakalandı..

Silahla yaralama olayının maskeli şüphelisi yakalandı..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Cumartesi günü Altınordu Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde maskeli bir şahsın &nbsp;31 yaşındaki Semih Seymen adli bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan saldırganlar yakalandı..</span></p><p><span style="font-size:20px">Polisin yaptığı&nbsp; uzun ve titiz bir takip sonucu Çorum’un Sungur’lu ilçesinde yakalanan &nbsp;iki kişi &nbsp;E.K. (29) &nbsp;ile M.D. (24) olduğunu belirlendi. Şüphelilerin aracında ve evinde yapılan aramada 1 tabanca ile 46 fişek, 1.70 gram esrar, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 97 adet 9 mm çapında fişek, 0,30 gram toz haline getirilmiş ecstacy 39 adet sentetik hap ele geçirildi.<br />Şüpheliler sorgulanmak üzere Ordu Emniyet müdürlüğüne getirildiler. Soruşturma devam ediyor.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Jandarmadan “Çevre Bilinci ve Hayvanları Koruma” eğitimi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/jandarmadan-cevre-bilinci-ve-hayvanlari-koruma-egitimi-13496960b7eda-b3f5-4751-b3c0-caeeef7d4d102022-04-25T16:20:00+03:00yön gazetesi Jandarmadan “Çevre Bilinci ve Hayvanları Koruma” eğitimi..

Jandarmadan “Çevre Bilinci ve Hayvanları Koruma” eğitimi..

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Altınordu&nbsp;İlçe J.K.lığı sorumluluk sahasında bulunan Bayadı İlköğretim Okulunda 22.04.2022<strong>&nbsp;</strong>tarihi saat 09.00'da<strong> </strong>Asyş. Şb. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim K.lığı tarafından&nbsp;“Çevre Bilinci ve&nbsp;Hayvanları Koruma” konulu eğitim faaliyeti icra edilmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(64).jpg" style="height:468px; width:701px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan basın açıklamasında ise, doğayı korumak ve doğaya zarar verici etkenlere karşı bilinçle hareket etmek&nbsp; için yapılması gerekenler anlatılarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklarımıza tohumlu kalem hediye edilmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Hayvanların hayatımızdaki yeri ve önemini yönelik Ordu İl J.K.lığında görevli köpek timlerimiz tarafından okul bahçesinde tüm öğrencilere tanıtım ve gösteri faaliyeti yapılmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ulubey Ramazan eğlenceleri ile coştu..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ulubey-ramazan-eglenceleri-ile-costu-13495e952ad55-6148-4c67-ab74-31bb1ce4ec202022-04-25T14:32:00+03:00yön gazetesi Ulubey Ramazan eğlenceleri ile coştu..

Ulubey Ramazan eğlenceleri ile coştu..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ramazan ayının 23. gününde etkinliklerin adresi Ulubey ilçesi oldu. Saat 14.30-18.30 saatleri arasında düzenlenen etkinlikler davullar eşliğinde etkinlik ekibinin ilçeyi gezmesi ile başladı. Gün boyu devam eden Hacivat-Karagöz, Deneylerle Bilim, Çocuk Tiyatrosu, Aşuk Maşuk, Yetişkin Oyunu, Tasavvuf Müziği, Sohbet-Kuran tilaveti ve dua ile hem çocuklar hem de yetişkinler unutulmaz bir Ramazan coşkusu yaşadı. Hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik düzenlenen etkinlikleri vatandaşlar ilgiyle izledi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(63).jpg" style="height:407px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>TÜRKCAN’DAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey’de gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendiren Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, muazzam bir gün yaşadıklarını söyledi. Organizasyon için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ileten Başkan Türkcan, <span style="color:#0000CD"><strong>“Ulubey’de muazzam bir gün yaşadık. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu güzel Ramazan gününde Büyükşehir Belediyemizin etkinlik ekibi hem çocuklarımızı hem de yetişkinlerimiz eğlendirerek güzel mesajlar verdiler” </strong></span>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(33).jpg" style="height:547px; width:700px" /></span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORDU’YU DENİZDEN SEYRETMEYE HAZIRLANIN..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduyu-denizden-seyretmeye-hazirlanin-1349407c71d27-d940-41d4-b17d-44b6de67a49f2022-04-25T12:46:00+03:00yön gazetesi ORDU’YU DENİZDEN SEYRETMEYE HAZIRLANIN..

ORDU’YU DENİZDEN SEYRETMEYE HAZIRLANIN..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’yu denizle bütünleştirmek amacı ile kente kazandırdığı Şehit Temel Şimşir Gemisi yaz sezonuyla birlikte tekrar hareketleniyor.Denizle birleştiği günden bu yana vatandaşların ilgi odağı olan gemi bu sezonda da gemiyi tercih edenlere eşsiz güzellikler sunacak.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(7).JPG" style="height:394px; width:701px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ÖZEL GÜNLERE DE ŞAHİTLİK EDECEK</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Vatandaşların özel günlerine de şahitlik edecek olan gemide düğün, nişan, toplu organizasyonlar da yapılabilecek.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu tür organizasyonlar için randevu almak isteyenler 0534 644 09 20 ile 0552 650 45 52 numaralarından bilgi alabilir.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU TURLAR YAPILACAK</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu ilçesi rıhtımı ile Melet Irmağı arasında yapılacak olan turlar hafta içi 15.30, 17.30, 19.30 hafta sonu ise 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 saatleri arsında gerçekleştirilecek. Aynı zamanda hava ve deniz koşulları ile organizasyon olduğu tarihlerde turların iptali veya kalkış saatlerinde değişiklik gösterebilecek.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>FİYAT TARİFESİ</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Bilet ücretleri ise tam 20 TL, öğrenci 15 TL üzerinden uygulanacakken 0-6 yaş grubu ise ücretsiz bu hizmetten faydalanabilecek.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Vali Sonel, 23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi yaptı.]]>https://www.yongazetesi.com/haber/vali-sonel-23-nisan-dogumlu-cocuklara-dogum-gunu-surprizi-yapti-1349343b2275e-897d-4264-924d-312a6ede7cfe2022-04-24T22:47:00+03:00yön gazetesi Vali Sonel, 23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi yaptı.

Vali Sonel, 23 Nisan doğumlu çocuklara doğum günü sürprizi yaptı.

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Daha önce Öğretmenler Gününde 24 Kasım doğumlu öğretmenlere, Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde 10 Nisan doğumlu polislere doğum günü pastası göndererek, doğum günü sürprizi yapan ve gönüllerini hoş eden Vali Tuncay Sonel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında da 23 Nisan doğumlu çocukları unutmadı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(62).jpg" style="height:395px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">İlk ziyaretini, 6 Yaşına giren Güneş Aksu evladımıza götüren Vali Tuncay Sonel,<span style="color:#FF0000"> “<strong>Bugün özel bir gün. Hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, hem de senin doğum gününmüş. Doğum günün kutlu olsun Güneş. Nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyorum sana. Yolun, bahtın açık olsun</strong>”</span> diyerek, doğum günü pastasını Güneş evladımıza verdi mumları üfledi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Doğum günü pastasını Vali Sonel’in elinden alan Güneş Aksu, “<span style="color:#0000CD"><strong>Çok teşekkür</strong> <strong>ediyorum. Çok mutlu oldum”</strong></span> dedi ve doğum günü pastasının üzerindeki</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(32).jpg" style="height:375px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Güneş Aksu ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Sonel,<strong> “Öğrendim ki, 19 ilçemizde 23 Nisan doğumlu senin gibi 142 çocuğumuz var. İlçelerimizde de kaymakamlarımız, çalışma arkadaşlarımız 23 Nisan doğumlu çocuklarımızı ziyaret edip, doğum günü sürprizinde bulunuyorlar. Hem bayramın, hem de doğum günün kutlu olsun”</strong> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">İkinci ziyaretini Yunus Avcı evladımıza yapan Vali Sonel, “Doğum günün kutlu olsun Yunus. Nice yıllara. Yolun, bahtın açık olsun” diyerek, doğum günü pastasını verdi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel’in yaptığı doğum günü sürprizinden dolayı çok sevindiklerini ifade eden Yunus’un annesi Özgül Avcı, “Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. Ayaklarınıza sağlık. Bizleri çok mutlu ettiniz. Çok memnun olduk” diyerek, duygularını dile getirdi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, üçüncü ziyaretini ikiz kardeşler Bulut Mirza ve Güneş Minel Yazıcı’yı da evlerinde ziyaret ederek, ikiz kardeşlere doğum günü sürprizinde bulundu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">“Doğum gününüz ve bayramınız kutlu olsun” diyerek, getirdiği doğum günü pastasını Bulut Mirza ve Güneş Minel kardeşlere veren Vali Sonel, “Bugün 23 Nisan, hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Hem de sizlerin doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum sizlere” dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel’in doğum günü sürprizi karşısında çok duygulandıklarını ifade eden Bulut Mirza ve Güneş Minel’in annesi Pınar Yazıcı, <strong><span style="color:#800080">“Bu yıl doğum günü yapamayacaktık. Sürpriz oldu.Çocuklarımı ve bizleri çok mutlu ettiniz Valim Allah razı olsun sizlerden. Bugün bizlere çok farklı bir duygu yaşattınız. Çok teşekkür ediyoruz</span>”</strong> diyerek, duygularını dile getirdi.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Ziyaret ettiği ailelerle bir süre sohbette bulunan Vali Sonel, çocuklara verdiği oyuncak ve hediyelerle onların daha da mutlu olmasını sağladı.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Perşembe Saray ve Şenyurt Mahallesine müjde.]]>https://www.yongazetesi.com/haber/persembe-saray-ve-senyurt-mahallesine-mujde-134922e2259eb-df36-4100-bb38-b99346fc997c2022-04-24T00:21:00+03:00yön gazetesi Perşembe Saray ve Şenyurt Mahallesine müjde.

Perşembe Saray ve Şenyurt Mahallesine müjde.

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">İlçelerde yatırım seferberliğini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ)&nbsp; Genel Müdürlüğü, Perşembe ilçesi Saray ve Şenyurt mahallelerinde yıllardır devam eden içme suyu problemine neşter vurdu. Çalışmalarda yolun yarısına gelindi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yıllar önce Mahalle&nbsp; halkının kendi parasıyla getirilen suya saat takarak para alan OSKİ’ye tepki gösteren Mahalle halkı su sorununu çözmeye çalışan OSKİ’ye en kısa zamanda tepki yerine teşekkür edecekler.</span></p><p><span style="font-size:20px">OSKİ, kırsal mahallelerin yıllardır kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşayan Perşembe ilçesi Saray ve Şenyurt mahallelerinin içme suyu sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmalara başladı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu zamana kadar iki mahallede yaşanan içme suyu hattı sorunlarının lokal müdahalelerle çözüldüğünü ifade eden OSKİ Genel Müdürü Murat Us, <span style="color:#006400"><strong>“Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları iki mahallemizde 8.702 metre uzunluğundaki içme suyu boru hattının 4.400 metresi son teknolojiye göre yenilendi. Kalan bölümler ise kısa süre içinde tamamlanacak” </strong></span>dedi.</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(9).jpeg" style="height:429px; width:700px" /></p><p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong>OSKİ GENEL MÜDÜRÜ MURAT US: “YILLARDIR BEKLENEN ÇALIŞMAYI KISA SÜRE İÇİNDE BİTİRECEĞİZ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">19 ilçede çalışmaların son sürat devam ettiğini belirten OSKİ Genel Müdürü Murat Us, Perşembe ilçesinde sürdürülen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Saray ve Şenyurt Mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Us, şu ifadelere yer verdi:</span></p><p><span style="font-size:20px">“OSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçelerimizde sürdürdüğümüz yatırım çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda Perşembe ilçesi Saray ve Şenyurt mahallelerinde yıllardır yaşanan içme suyu hattında önemli bir mesafeyi geride bıraktık. Toplamda 8.702 metre uzunluğundaki içme suyu boru hattının 4.400 metresi tamamlandı. Çalışmalar kapsamında iki mahallemizde 1 adet 100 m3’lük içme suyu deposunun betonarme çalışması tamamlanırken, 2 adet maslak ve 1 adet su alma yapısının çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda başladığımız bu çalışmalar sonunda iki &nbsp;mahallelerimizin yıllardır özlemini çektiği temiz içme suyu problemini de ortadan kaldırmış olacağız” diye konuştu.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Başkan güven tazeledi.. Yeniden seçildi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-guven-tazeledi-yeniden-secildi-1349101b1cc0b-7f9c-4569-93bf-dce0e954f2d82022-04-24T00:18:00+03:00yön gazetesi Başkan güven tazeledi.. Yeniden seçildi..

Başkan güven tazeledi.. Yeniden seçildi..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Divan Başkanlığını Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu’nun üstlendiği Genel Kurulda, Katip Üyeler ise Meryem Kayıkçı ve Erdoğan Aktürk oldu. Genel Kurula Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcileri de katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">İhracatçılar tarafından yoğun katılım sağlanan Genel Kurulda sandığa giden Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği üyeleri, 4 yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin genel kurulunda oy kullanacak delegeleri seçti. Saffet Kalyoncu ve listesi 65 oyun tamamını aldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(61).jpg" style="height:383px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong><u>Birlik Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:</u></strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Saffet Kalyoncu</strong> - Kalyoncu Nakliyat Turizm Tic. Ve San. Ltd. Şti. - <strong>Başkan</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Ahmet Hamdi Gürdoğan</strong> - Volga Tarım Ür. Yet. San.&nbsp; Tic.&nbsp; Ltd. Şti. - <strong>Başkan Yrd</strong>.</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Şaban Turgut -</strong>Turgut Kardeşler Seb. Mey.Gıda Mad.Tic. Ltd. Şti. <strong>Rize</strong>- <strong>Başkan Yrd.</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Atila Kesim</strong> - Kesimal Kardeşler İnş. San. Nak. Tur. Ve Tic. A.Ş.-<strong>Artvin</strong>- <strong>Muhasip Üye</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Ali Can</strong> - Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.–<strong>Rize</strong>- <strong>Y.K. Üyesi</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Semih Hekimoğlu</strong> - Hekimoğlu Döküm San. Nak. Ve Tic. A.Ş.- <strong>Y.K. Üyesi</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Mustafa Çolak</strong> - As Star Tarım Ür. Nak. Ve Tic. Ltd. Şti. - <strong>Y.K. Üyesi</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>İsmail Kobya</strong> - Dalyan Su Ür. Ve Gıda San. Nakl. Tic.Ltd.Şti - <strong>Y.K. Üyesi</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Mustafa Bulut - </strong>Lider Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi - &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Y.K. Üyesi</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Erdal Özer -</strong>Erme Grup Nakl. Tur. İnş. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti. -<strong>Y.K. Üyesi</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Şaban Ali Biberoğlu</strong> - Biberoğlu İnş. İth. İhr. San.Ve Tic.Ltd.Şti.<strong>Rize- Y.K. Üyesi</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong><u>Denetim Kuruluna ise </u></strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Kemal Kılıç</strong>- KILIÇOĞLU İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ.</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Mustafa Okutan</strong> - KALAHAN GIDA TEKSTİL DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>İlker Yıldırım</strong> - &nbsp;YOMRA SU ÜRÜNLERİ YET. TUR.TİC. LTD. ŞTİ.</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong><u>DKİB Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeliklerine ise;</u></strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Mehmet Cirav -</strong> CİRAV GIDA SANAYİ İNŞAAT DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Erkut Çelebi -</strong> ÇELEBİ PLASTİK VE DOĞ.SAN. İNŞ.TAAH. TİC. LTD.ŞTİ&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>Zekeriya Yalçın</strong> - YALÇINLAR STEEL İÇ VE DIŞ&nbsp; TİCARET LTD.ŞTİ</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[65 yaşındaki hoca Yaşar Şahin tutuklandı.]]>https://www.yongazetesi.com/haber/65-yasindaki-hoca-yasar-sahin-tutuklandi-13490d4d10635-7d1e-430b-8851-2183856c97ad2022-04-23T23:09:00+03:00yön gazetesi 65 yaşındaki hoca Yaşar Şahin tutuklandı.

65 yaşındaki hoca Yaşar Şahin tutuklandı.

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">20 gündür haber alınamayan Hicran’ın ailesi, <span style="color:#0000FF">“</span><strong><span style="color:#0000FF">65 yaşındaki Yaşar Şahin kızımız Hicran’a lise sonda okurken cinsel saldırıda bulundu. Boğazına bıçak dayayarak istek dışı birlikteliğe zorladı ve bu birliktelikten bir bebeği oldu. Biz bu hamileliği bol giyindiği için 9 ay boyunca fark edemedik. Bir gün karnım ağrıyor diye hastaneye götürdüğümüzde aynı gün doğum yaptı ve biz tüm gerçekleri o gün öğrendik. </span>“</strong> diyerek gözyaşlarına boğuldu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(8).jpeg" style="height:521px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:20px">Bu olaydan sonra Yaşar Şahin’in kızlarını 2. Kez kaçırdığını ifade etti.</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Bu kan donduran olaydan sonra Esra Erol ve ekibi gece gündüz demeden çalışarak kendisini din hocası olarak tanıtan Yaşar &nbsp;Şahin ve Hicran’ın peşine düştü. Günler sonra güzel haber yine Esra Erol’dan geldi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Esra Erol ve ekibi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro amirliği yardımıyla Yaşar Şahin, küçük yaştaki genç kıza cinsel saldırı ve zorla alıkoyma suçundan tutuklandığı canlı yayında açıklandı. Hicran ve bebeği Esra Erol sayesinde bulundu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(1).jpeg" style="height:485px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Esra Erol gözyaşları içinde<span style="color:#0000FF"> <strong>“Çok şükür adalet yerini buldu. Hicran kardeşimin yaşadığı mağduriyet ortaya çıktı. Bundan sonra bu güzel yavrumuz için, iyi bir gelecek inşa etmek bizim görevimiz.”</strong></span> dedi. Böylece güzel sunucu bir mutlu sona daha imza attı.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BÜYÜKŞEHİRDEN ÇOCUKLARA TOHUM HEDİYESİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/buyuksehirden-cocuklara-tohum-hediyesi-134896b412592-ed94-449c-9984-e11636ad575a2022-04-23T22:49:00+03:00yön gazetesi BÜYÜKŞEHİRDEN ÇOCUKLARA TOHUM HEDİYESİ..

BÜYÜKŞEHİRDEN ÇOCUKLARA TOHUM HEDİYESİ..

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi çocukların toprağı tanımaları, tarımla iç içe olmaları ve tarımsal üretime katkı vermeleri amacıyla 19 ilçedeki ilkokullarda eğitim alan öğrencilere 150 bin kavun, karpuz ve kabak tohumu dağıttı. Yapılan bu çalışma çocuklarında ilgisini çekti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin gelir seviyelerinin artırılması amacıyla birçok proje uygulayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, çocukları da ihmal etmiyor. “Öğrenciler Toprakla Buluşuyor Projesi” kapsamında Altınordu, Fatsa, Gülyalı ve Ünye ilçelerinde anaokulu, ilkokul ve lise düzeyindeki toplam 11 okul bahçesine 50 metrekare üretim alanına sahip sera kurulumu yapan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ilkokul öğrencilerine, evlerinin bahçesine ve tarlalarına ekmek üzere tohum dağıtımı gerçekleştiriyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çocukları tarımsal üretimin öneminin kavratılması, toprak ve doğa sevgisinin kazandırılması amacıyla 19 ilçedeki ilkokulda öğrenimini sürdüren yaklaşık 10 bin öğrenciye kavun, karpuz ve kabaktan oluşan toplam 150 bin adet tohumun dağıtımına başlandı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu İlkokulunda yapılan ilk tohum dağıtımına Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan ve Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(60).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>GENEL SEKRETER İNAN: “ÇOCUKLARIMIZ KENDİ DİKDİKLERİ ÜRÜNLERİ İZLEYECEK” </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Tohum dağıtımında konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım ve hayvancılığa verdiği önemin pandemi ile ne kadar değerli olduğunu gördüklerini söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara toprağı sevdirmek ve tarımsal üretime katkı sağlamalarını teşvik etmek için tohum dağıttıklarını aktaran Genel Sekreter İnan, “O<span style="color:#0000CD"><strong>rdu Büyükşehir Belediyesi olarak 10 bin öğrencimize kavun, karpuz ve kabaktan oluşan 150 bin adet tohum dağıtıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in pandemi döneminden çok daha öncesinde tarım ve hayvancılığa büyük önem verdi. Bugünde bu çalışmaları devam ettiriyor ve çocuklarımıza tohum dağıtıyoruz. Bu tohumlar çocuklarımız tarafından toprakla buluşacak. Bu sayede çocuklarımız kendi ürettikleri ürünü izleme fırsatı bulacak”</strong></span> dedi.</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(31).jpg" style="height:531px; width:700px" /></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VARGELOĞLU: “ÇOCUKLARIMIZIN KÜÇÜK YAŞTAN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK BİR ÇALIŞMA OLUYOR” </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Programda konuşan Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğluda Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarda yapılan tohum dağıtımının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan çalışmanın çocuklara önemli bir bilinç kazandıracağının altını da çizen Vargeloğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyorum. Onun ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde yapılan bir çalışma gerçekleştiriliyor. “Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” vizyonunun neticesi bu. Daha önce de okullarımızda 11 adet sera yapımı gerçekleştirildi. Pandemi döneminde gördük ki tarım son derece önem taşıyor. Yapılan çalışma çocuklarımızın küçük yaştan yetişmesine katkı sağlıyor. İnanıyorum ki çocuklarımız bu yaştan itibaren bu bilinci kazanacaklar. Ben eğitime ve okullarımıza her alanda verdiği destekler dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e tekrardan teşekkür ediyorum” diye konuştu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>KİMİ BALKONLARINDAKİ SAKSISINA KİMİ KÖYLERİNDEKİ BAHÇESİNE DİKECEK. </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Tohumlarını alan çocuklarda yapacakları çalışmalarla ilgili duygu ve düşüncülerini paylaştı. Kimi evinde saksıya dikeceğini belirtirken kimi ise köyünde bahçelerine dikeceklerini söyledi. Aileleri ile birlikte tohumları toprakla buluşturacaklarını ve tohumları büyüteceklerini aktaran çocuklar, tohum dağıtımı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine de teşekkürlerini ilettiler.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Başkan Kaya, “TBMM, gücünden çok şey kaybetti”]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-kaya-tbmm-gucunden-cok-sey-kaybetti-134886c040dfb-26e5-4a24-ac89-c960adf50f9a2022-04-23T22:31:00+03:00yön gazetesi Başkan Kaya, “TBMM, gücünden çok şey kaybetti”

Başkan Kaya, “TBMM, gücünden çok şey kaybetti”

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Türkiye Değişim Partisi (TDP) Ordu &nbsp;İl başkanı İlhan Kaya, yaptığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi :</span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin kendi kaderine el koyma kararlılığının, milli irade üstünlüğünün ortaya konduğu ve oluştuğu yerdir.</span></p><p><span style="font-size:20px">TBMM, kuruluşunun 102. Yıldönümünü ne yazık ki gücünden çok şey kaybederek kutlamaktadır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle TBMM devre dışı kalmış, demokratik rejimin kalbi, milli iradenin tecelligahı olma hüviyeti önemli ölçülerde aşınmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Denetim yapamayan, vergi ve bütçe hakkını cumhurbaşkanına devreden,&nbsp; cumhurbaşkanlığından gelen kanunları çıkaran bir mekanizma haline dönüşmüştür.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI, GÜÇLÜ MECLİS, BAĞIMSIZ YARGI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye Değişim Partisi, “Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı” diyen bir partidir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bir partinin genel başkanlığını yapan taraflı bir Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve 84 milyonun birliğini temsil eden, herkese eşit mesafede olan tarafsız bir cumhurbaşkanı istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Güçlü meclis istiyoruz. Meclisi güçlü yapan görev ve yetkileri değil güçlü milletvekilleridir. Parti liderlerinin ve delege ağalarının değil üyelerin seçtiği adaylar güçlü milletvekilidir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Devlet yönetiminde bir kişinin değil, millet iradesinin temsilcilerinin sözü geçsin istiyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bir kişinin merhametine kalmış adalet sistemine, bir kişinin her sözünün hukuk sayılmasına karşıyız, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığından yanayız.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kusursuz ve noksansız bir demokrasi istiyoruz. Herkesin işinin, aşının, evinin olduğu, herkesin, her yerde insanca yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>TÜRKİYE PARLAMENTER SİSTEME DÖNMELİDİR </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye, bir an önce, bütün yetkilerin tek adamda toplandığı bu sistemden vazgeçerek kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter demokrasiye dönmelidir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Büyük Atatürk, bu bayramı en değerli varlığımız olan çocuklara armağan etmekle milli iradeye verdiği önemi göstermiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Çocuklarımıza herkesin barış içinde, eşitlik içinde, refah içinde, adalet içinde yaşadığı Türkiye bırakma kararlılığı içerisinde çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum.</span></p><p><span style="font-size:20px">Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, TBMM’nin tüm kurucu üyelerini, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyorum.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu’da 23 Nisan güzel etkinliklerle kutlandı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduda-23-nisan-guzel-etkinliklerle-kutlandi-134875ead32e5-2f7d-49c0-a8c7-ea67dff9c9782022-04-23T21:06:00+03:00yön gazetesi Ordu’da 23 Nisan güzel etkinliklerle kutlandı..

Ordu’da 23 Nisan güzel etkinliklerle kutlandı..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Burada yapılan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Daha sonra ulu önder Atatürk ve Milli Mücadelede hayatlarını kaybedenlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk Anıtı’ndaki tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/1(3).jpg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>Ordu Valiliği’nde Makam Devri Yapıldı&nbsp;&nbsp;</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, beraberinde Atatürk Ortaokulu Müdürü Murat Çelenk, Öğretmenler Sanem Çabuk, Cafer Bayazıt ile 5. Sınıf öğrencisi Beril Ece Gürsoy, 6. sınıf öğrencileri Alya Derin Karagöz, Cemal Lafcı ile birlikte Vali Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Ziyarette, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Vali Tuncay Sonel, makam koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Beril Ece Gürsoy’a teslim etti.&nbsp;</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/03(4).jpg" style="height:466px; width:700px" /></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>EMSİLİ BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN ANLAMLI KNUŞMAT </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan temsili Başkan Tuana Naz Öztürk, anlamlı bir konuşma yaptı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmasında, ‘Makamın gerçek sahibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’e saygılarımı sunuyor bize bu onuru yaşattıkları için çocuk kalbimizden gelen en içten dileklerimizle teşekkür ediyoruz’ diyen temsili Başkan Öztürk, şunları kaydetti:</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(59).jpg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000CD"><strong><span style="font-size:20px">“Atatürk 23 Nisan’ı bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir. Bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır. Bu güzel vatanı ve bu güzel bayram gününü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca makamın gerçek sahibi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’e saygılarımı sunuyor bize bu onuru yaşattıkları için çocuk kalbimizden gelen en içten dileklerimizle teşekkür ediyoruz. Bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan olmayı ve dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden, kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. Sevgi ve dostluğun tüm dünyayı kucakladığı, neşe ve güzellik dolu nice güzel bayramlarda tekrar bir arada olmak umuduyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun”&nbsp;</span></strong></span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(30).jpg" style="height:466px; width:700px" /></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>Kutlama Programı Tayfun Gürsoy Parkında Yapıldı&nbsp;</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, Ordu Lisesi karşısındaki Tayfun Gürsoy Parkında düzenlenen kutlama programı ile devam edildi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Burada düzenlenen kutlama programına, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Mesut Bilen, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Baro Başkanı Av. Sibel Torun, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(5).jpg" style="height:466px; width:704px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu yaptı. Millî birlik ve beraberlik duygularıyla coşan ve güçlenen, millî irademizin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanıyla bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı daha sevinç ve coşkuyla kutlandığını belirten Vargeloğlu, “Milletimiz için bir dönüm noktası olan bu tarih, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımıza armağan edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısıdır. 23 Nisan 1920 tarihi, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde “Hâkimiyet; kayıtsız, şartsız milletindir!” şiarıyla Türk Milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının timsali, demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin gücünü, Aziz Türk Milletinin tek vücut olarak tüm dünyaya haykırışının en önemli kilometre taşıdır” dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmasında çocuklara da seslenen Vargeloğlu, “Her şeyin en güzeline layık olan sizler; gün gelecek ülkemizin sanatçıları, sporcuları, yöneticileri, iş adamları, bilim insanları, siyasetçileri ve eğitimcileri olacaksınız. Cumhuriyetimizi daha da ilerilere taşımak, onu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için sizlere çok büyük görevler düşüyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." hitabından yola çıkarak inanıyoruz ki; çocuklarımız zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden ve demokrasinin değerlerinden güç alarak ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceklerdir” diye konuştu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">İl Milli Eğitim Müdürünün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri ve hediyeleri Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından verildi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/IMG-20220423-WA0020.jpg" style="height:447px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Kutlama programı, öğrencilerin şiir okuması, şarkı söylemesi, halk oyunları gösterisi ve Güzelordu Meliha-Lütfü Türkmen İlkokulu Anasınıfı öğrencileri ile Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin sergilemiş olduğu bir birinden güzel gösterilerle devam etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, programın sonunda kutlama programında görev alan okul yöneticilerini, öğretmenleri tebrik ederek, teşekkür etti.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ÇİKOLATADA 23 NİSAN’DA YÜZDE 23 İNDİRİM..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/cikolatada-23-nisanda-yuzde-23-indirim-13486b2403f6d-1616-4998-8095-1e12d31af4aa2022-04-22T22:49:00+03:00yön gazetesi ÇİKOLATADA 23 NİSAN’DA YÜZDE 23 İNDİRİM..

ÇİKOLATADA 23 NİSAN’DA YÜZDE 23 İNDİRİM..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından kurulan ve Kybele markası ile üretimi yapılan çocuk çikolataları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda indirimle satışa sunulacak.</span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye’nin en tatlı projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park’ta üretimi ve satışı yapılan çikolatalar bayram ve resmi günlerde indirimli satışa sunulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda çocuklara özel Kybele çikolatalarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yüzde 23indirim ile satışı yapılacak.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(6).JPG" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>ORDU TADINDA ÇİKOLATA</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Çikolata Atölyesi'nde üretimi yapılan çikolataya, kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan Kybele’nin adı verildi. Tamamen Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar; fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi Ordu'da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor. ORTAR A.Ş. markası ile kurulan Kybele çikolataları vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Altınordu şehir merkezinde kurşun yağmuruna tutuldu..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinordu-sehir-merkezinde-kursun-yagmuruna-tutuldu-13485f88abc9f-86c5-4869-972e-f5d85a7ab6262022-04-22T22:17:00+03:00yön gazetesi Altınordu şehir merkezinde kurşun yağmuruna tutuldu..

Altınordu şehir merkezinde kurşun yağmuruna tutuldu..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen olayda inşaat işi ile iştigal eden&nbsp; 31 yaşındaki Semih Seymen adlı kişi kar &nbsp;maskeli bir kişi tarafından &nbsp;ayaklarından vurularak yaralandı. Vuran kişi ise olay yerinden kaçtı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Olay anında caddede yürüyen 10 yaşındaki &nbsp;Çınar D. Adlı bir çocuk ise olayla ilgisi olmayan ve seken kaza kurşununa hedef &nbsp;olarak yaralandı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(5).JPG" style="height:453px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve 112 acil servisi gelerek yaralıları hastaneye kaldırdılar.</span></p><p><span style="font-size:20px">Emniyet ekipleri ise sıkı bir arama başlatarak olaydan sonra kaçan kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Tazminat davasında İlk duruşma yapıldı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/tazminat-davasinda-ilk-durusma-yapildi-13484eaa2a262-e713-4009-a592-9744c4c9f4fb2022-04-22T13:35:00+03:00yön gazetesi Tazminat davasında İlk duruşma yapıldı..

Tazminat davasında İlk duruşma yapıldı..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:20px"><strong>Eline geçtiği her fırsatı şikayet ve davalarla değerlendiren başkan Yaşar Şahin, benim hakkımda haber yapıyorlar, hakaret ediyorlar diye yayınladığımız bütün haberleri şikayet konusu yaparak tazminat davası açmıştı.</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">2019 yılı Mart ayında gazetemiz kurucu sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Osman Şahin’e telefon açarak ana – avrat küfür ederek olayın mahkemeye intikal etmesi neticesi cezalandırılmış ve akabinde özel hayatın gizliliğini ihlal etti diye bizleri şikayet etmiş ve bu konuda gazetemize ceza verilmişti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Son olarak yine geçtiğimiz günlerde şehit yakını bir bayana yaptığı hakaret görüntülerinin ulusal basına intikal etmesi dolayısı ile gizli bilgileri sızdırdığı iddiası ile yine Osman Şahin’i suçlayarak C. Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başkan Yaşar Şahin, artık belediyede ne olursa olsun meydana gelen bütün vukubulan olayları gazetemizden şüphelenmeye başladı.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>20 BİN TL. MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI..</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Yaşar Şahin yine çeşitli yollar deneyerek güya bizi susturmak ve yıldırmak amacıyla hakkında yayınladığımız haberlerden dolayı üzüntü duyduğu, manevi zarar gördüğü gerekçesiyle gazetemizde yayınlanan haberlerin içeriği ile hakkında görülen dava dosyalarını ileri sürerek Avukatı Bilgi Başar Çelik ve Oğuzhan Çelik aracılığı ile Ordu 2. Asliye hukuk mahkemesine 20 bin TL. tutarında manevi tazminat davası açmıştı.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">AVUKATLARI VEKİLLKTEN ÇEKİLDİ.</span></strong></span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">YENİ AVUKATI ÖZLEM KÜTÜK OLDU</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Yaşar Şahin’i temsil eden Bilgi Başar Hukuk bürosunda görev yapan &nbsp;ve Ordu barosu avukatlarından Av. Bilgi Başar Çelik, Av. Oğuzhan Çelik ve Av. Kübra Abanoz Özkan Gürgentepe Belediye başkanı Yaşar Şahin’e Gürgentepe Asliye hukuk mahkemesinin 2020/9 nolu esas sayılı dosyası ile 31.12.2021 tarihi itibarı &nbsp;ile avukatlık sözleşmesinin görevlerine son verdiklerini 10.01.2022 tarihinde gönderdikleri resmi yazı ile tebliğ etmişlerdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu istifalardan sonra Başkan Yaşar Şahin’i yine Ordu barosu avukatlarından dünkü duruşmada Av. Özlem Kütük temsil etti. Tazminat davası ise ileri bir tarihe ertelendi.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladılar..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/23-nisan-egemenlik-ve-cocuk-bayramini-kutladilar-134831631bcaf-afbe-4701-9d58-00cdc5b8e2342022-04-22T11:44:00+03:00yön gazetesi 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladılar..

23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladılar..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Valisi Tuncay SONEL’in 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Mesajı şu şekilde.:</span></p><p><span style="font-size:20px">23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM, milli mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ve nihayetinde Cumhuriyetimizin ilan edilmesinin en önemli adımlardan biri olmuştur.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Gazi Mustafa Kemal Atatürk,halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu <strong>“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir”</strong> sözleri ile tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir.</span></p><p><strong><span style="font-size:24px">Sevgili Çocuklar;</span></strong></p><p><span style="font-size:20px">Sizler bu milletin umudu, aydınlık yarınlarımızın güvencesisiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, sizlere verilen değerin ve duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Çünkü, bu güzel ülkeyi yarınlarımız olan siz çocuklara emanet edeceğiz. Devletimiz, sizlerin çağın gereklerine uygun şekilde eğitim almanız ve her alanda kendinizi geliştirmeniz için büyük çalışmalar yapmaktadır. Sizlerden beklentimiz, bu sorumlulukların bilincinde olup Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için ilmi, bilimi ve teknolojiyi çok iyi ve yerinde kullanmanızdır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle; gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum. Coşkumuzun ve yaşama sevincimizin sürekli olması dileğiyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>BAŞKAN GÜLER’İN &nbsp;23 NİSAN KUTLAMA MESAJI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Güler mesajında,23 Nisan'ın, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasının yanında Türk halkının büyük mücadelelerle kazandığı egemenlik hakkının yeni kuşaklara bir bayram coşkusu içinde aktarıldığı bir gün olduğunu söyledi.</span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>23 Nisan’ın ilk milli bayram ve aynı zamanda dünyanın da ilk ve tek çocuk bayramı olduğuna vurgu yapan Başkan Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">“23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki İstiklâl Mücadelesinde dönüm noktası olmuş, Milletimiz, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğu yeni bir devletin ilk adımını atmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yüce meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Egemenliğimizin ve istiklalimizin simgesi olan 23 Nisan 1920, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturmaktadır. Milli egemenliğin ilan edildiği bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildi. 23 Nisan ilk milli bayramımız ve aynı zamanda dünyanın da ilk ve tek çocuk bayramıdır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen 23 Nisan, ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini de ortaya koymaktadır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bizler de tıpkı ecdadımız gibi çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine güçlü bir şekilde bağlı, vizyon sahibi nesiller olarak yetişmesi adına sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteriyor, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza bu doğrultuda durmaksızın devam ediyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.”</span></p><p><span style="font-size:24px"><strong><span style="color:#FF0000">Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Kutlama Mesajı.</span>.</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin en zor zamanlarında bile istiklal yolundan şaşmadan azim ve kararlılıkla attığı en önemli adımlardan biri, milli birlik ve beraberliğimizin mührüdür.Gazi Mustafa Kemal Atatürk “Hakimiyet bilâ kayd-u şart milletindir.” diyerek milli iradenin haricinde hiçbir gücün tanınmayacağının temellerini atmış, aynı zamanda bu özel günü ulusumuzun geleceği olan çocuklarımıza armağan ederek onlara verdiği değeri de ebedileştirmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli egemenliğin genç hafızalarda her daim diri tutulması, dünya halkları arasında barış ve kardeşliğin paylaşılması, dolayısıyla dünya barışına hizmet etmesi açısından önem arz etmektedir. Eğitim kurumları olarak bizlere düşen görev ise vatanını, milletini ve hürriyetini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, üretken ve nitelikli nesiller yetiştirerek ülkemizin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesine vesile olmaktır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.</span></p><p><span style="font-size:24px"><span style="color:#FF0000"><strong>OTSO BAŞKANI ŞAHİN'DEN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Şahin mesajında; "<strong>23 Nisan 1920 tarihinde yüce meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu bakımdan 23 Nisan 1920 tarihi, bu milletin önemli günlerinden birisi olmasının yanında, milletimizin her zaman engellere kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her zorluğu onurlu mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesidir. Genç, yaşlı, kadın, erkek omuz omuza veren milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı destansı bir mücadele vermiştir. Bu destansı mücadeleyi veren, şeref ve haysiyetini koruyan milletimiz, elde ettiği zaferle al bayrağımızı özgürce göndere çekmeyi başarmıştır. 23 Nisan ülkemizin zorlu bir mücadele verdiği dönemde tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Bu bayram sadece Türkiye'deki çocukların değil, dil, din, ırk ayırt edilmeksizin dünyanın her yanındaki yavruların bayramıdır. Bu nedenle bizler geleceğimiz olan çocuklara güzel bir dünya bırakmak için çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bu bayramı geleceğimizin varisi olan çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha minnetle anıyor, barışın, sevginin ve kardeşliğin simgesi olan tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum,"</strong> dedi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[23 NİSAN COŞKUSU KÖY OKULLARINDA BAŞLADI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/23-nisan-coskusu-koy-okullarinda-basladi-13482bb736bb4-bc20-4797-9e54-87a80d52d99d2022-04-21T23:54:00+03:00yön gazetesi 23 NİSAN COŞKUSU KÖY OKULLARINDA BAŞLADI..

23 NİSAN COŞKUSU KÖY OKULLARINDA BAŞLADI..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">23 Nisan coşkusunu önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de kentin tüm mahallelerine, sokaklarına caddelerine, evlerine ve tüm fertlerinin gönüllerine taşımayı hedefleyen Altınordu Belediyesi, şehri bayrama hazırlıyor.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">&nbsp;BAYRAM SEVİNCİ KÖY OKULLARINA TAŞINDI</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;Kırsal mahallelerde çarşamba günü başlayan 23 Nisan etkinliklerinde öncelikle Belediye ekipleri tarafından çocukların da yardımıyla köy okulları Türk bayrakları ve balonlarla süslendi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Palyaçolar tarafından çocuklara balonların dağıtılması ile devam eden etkinlikte, belediyenin hazırladığı bando takımı gösterisi ile heyecan ve coşku doruğa çıktı. Bando’nun çaldığı marşlara ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden çocuklar gönüllerince eğlenirken, geleneksel Hacivat-karagöz gösterisi ile de neşelerine neşe kattılar. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in çocuklara özel hediyeleri ile selamlarını ve kutlama mesajını da öğrencilere ve öğretmenlere ileten belediye ekipleri, çocukların coşku ve sevincini çoğaltmaya devam ediyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(57).jpg" style="height:449px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Etkinliklerin birinci gününde Bayadı, Kökenli, Saraycık Mahallelerinde eğitim öğretime devam eden okullarda gerçekleştirilen programlar, ikinci gününde ise Kayabaşı ve Gerce mahallelerinde bulunan okullar ile devam etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Köy okullarında çocuklara neşe ve sevinç yaşatan bayram kutlama etkinlikleri 22 Nisan Cuma günü ise, Öceli, Yağızlı ve Kökenli mahallelerindeki okullarda sürecek.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/4(4).jpg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">&nbsp;BAŞKAN TÖREN, “23 NİSAN COŞKUSUNU KÖY OKULLARIMIZDAN BAŞLATTIK”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu söyleyen Başkan Aşkın Tören, “Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklara olan inancı ve güveninin bir sembolüdür. Bu sene 23 Nisan coşkusunu köy okullarımızdan başlattık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 4 gün boyunca devam edecek etkinliklerimiz ile çocuk bayramını çocuk festivaline çevirmeyi amaçlıyoruz. Etkinliklerimiz ile 23 Nisan sevincini toplumun tüm kesimlerine yayarak bir coşku seline döndürmek istiyoruz. Etkinliklerimiz sürprizler ile devam edecek” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/04.jpg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN TÖREN’E ETKİNLİK TEŞEKKÜRÜ</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu Belediyesinin köy okullarında başlattığı 23 Nisan etkinliklerini değerlendiren Eyüplü Şehit Sezar Aydın ilkokul- Ortaokulu Müdür Yardımcısı Aşkın Turan: “Altınordu Belediyesine bu güzel etkinliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. 23 Nisan öncesi çok güzel moral ve motivasyon oldu. kendilerini kutluyoruz bu tür etkinlikler köylere taşıdığı için. Başkanımızın çalışmalarını beğeniyoruz güzel işler yapıyor ayrıca bu tür güzel etkinliklerle de ön plana çıkıyor. Bu durum biz öğretmenleri daha da mutlu ediyor. Kültürel açıdan çok beğeniyorum. Kültürel açıdan gerçekten takdir ediyorum, Aşkın Tören’e çok teşekkür ediyoruz.” sözleriyle Başkan Tören ve Altınordu Belediyesine teşekkürlerini iletti.&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Başkan söz verdi..Ordu’nun trafik ve otopark sorunu çözülecek..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-soz-verdiordunun-trafik-ve-otopark-sorunu-cozulecek-13481a5b1ab99-52c2-4468-8d32-92fd8cecbfd32022-04-21T22:49:00+03:00yön gazetesi Başkan söz verdi..Ordu’nun trafik ve otopark sorunu çözülecek..

Başkan söz verdi..Ordu’nun trafik ve otopark sorunu çözülecek..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya geçmeden önce bir konuşma gerçekleştiren Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verirken gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“VERİMİ ARTIRMAK İÇİN BELEDİYE AKADEMİSİ KURULUYOR”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, konuşmasında daha verimli bir çalışma ile halk ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı için bir akademi kurulacağını söyledi:</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(7).jpeg" style="height:347px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>Başkan Güler şöyle konuştu:</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">“Büyükşehrin ve diğer belediyelerimizin birbirini daha iyi anlaması, verimi artırmak ve farkındalığı oluşturmak açısından bir belediye akademisi kuruyoruz. Bu belediye akademisinde bürokratlarımız, çalışanlar ana vizyonumuzu görmüş olacak. Verimlilik açısından, çağdaş belediyecilik açısından bir ortak payda üzerinde oluşturacağız bu çalışmaları. Klasik belediyeciliğin dışındaki modern belediyeciliği, çağdaş belediyeciliği ve verimlilik artırımını bu akademide pekiştireceğiz. Burada performans sistemini de anlatacağız. Bunlar aslında bünyede var olan çalışmalar ama yeterince uygulanamamıştı. Burada performans sistemi ile herkesin verimini artıracağız. Böylelikle daha verimli, yoğun, çalışkan daha halk ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışını gerçekleştireceğiz. Akademimiz DAVET Girişimcilik Merkezinde faaliyet gösterecek.”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“100 BİN FİDE DAĞITILACAK”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Kabak, karpuz, kavun tohumları ile domates, salatalık, biber ve patlıcan fidelerinin yakın zamanda dağıtılacağını açıklayan Başkan Güler, “İlk okullarımızda 150 bin öğrenciye tohum dağıtacağız. Kabak, karpuz ve kavun tohumları. Geçen sene karpuzun şehrimizde yetiştirilebilir olduğunu göstermiştik, şimdi de kavun da deneyeceğiz. Eğer biz başından beri dağıttığımız hayvanları kendi bünyemizde tutmuş olsaydık, Ordu’nun en büyük çiftliğini kurmuş olurduk. 1.500 koyun, 450 Halep keçisi, 150 manda ve jersey ile birlikte 2 bin 400 başlı bir çiftlik. Böyle bir çiftlik bildiğimiz kadarıyla Ordu’da yok. Ürettiğimizi hesap ettiğimiz 200 bin kazı da koysak artık burası dolup taşıyor. 35 bin yumurta da 700 mağazada satılıyor. Ordu’da fındık varken tarım ve hayvancılık tepe noktasında tartışılıyor. 100 bin de fide ürettik domates, salatalık, biber ve patlıcan. Bunlarda her eve lazım yiyecekler. Bunları da yakında dağıtacağız” diye konuştu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“ŞEHİR MOBİLYALARI İÇİN USTA EKİP OLUŞTURULUYOR”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’nun şehir mobilyalarının kendi bünyesinde kurulan ekip ile yapıldığı ifade eden Başkan Güler, <span style="color:#0000FF"><strong>“Kendi şehir mobilyalarımızı biz üretiyoruz. Bu kapsamda usta alacağız. Bu demirci ustası olabilir, taş ustası, duvarcı ustası olabilir” </strong></span>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Kurulan ekip ile birlikte beklemeden işlerin yapılacağını söyleyen Başkan Güler, şunları kaydetti:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığımız tecrübeli marangozlardan bir ekip yaptı. Kendi şehir mobilyalarımızı biz üretiyoruz. Bu kapsamda usta alacağız. Bu demirci ustası olabilir, taş ustası, duvarcı olabilir. Bu ekiple de ayrıca elimizin değdiği yerlere fazla beklemeden, bürokrasi ile uğraşmadan imar faaliyetlerini sürdüreceğiz”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“YENİ OTOPARKLAR OLUŞTURACAĞIZ” </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Son iki yıllık süre de Ordu’nun trafik anlamındaki çalışmalarına yoğunlaşacaklarını belirten Başkan Güler, <strong>“<span style="color:#0000FF">Yoldu, suydu bunları zaten yapıyoruz. Son iki yılda bizim için trafik önemli olacak. 11 kavşak çalışması yaptık. Otoparklar üzerinde duruyoruz. Çünkü şehrimiz turist çekmeye başladı. Gelen misafirlerimizi park sorununun olmaması lazım. Ordu dört dörtlük bir şehir olarak son iki yılında bu şekilde girip çalışmalarını sürdürecek” </span></strong>şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“ÜNYE LİMANI’NA YAP İŞLET DEVRET MODELİ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ünye limanının sadece Ünye’ye değil Ordu’ya, Karadeniz’e büyük bir gelir ve avantaj sağlayacağını aktaran Başkan Güler, liman ihalesinin 25 Mayıs 2022 tarihinde yapılacağını duyurdu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yap, işlet ve devret modeli ile çalışmanın yürütüldüğünü de değinen Başkan Güler, sözlerini şöyle tamamladı:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Liman ihale tarihi de 25 Mayıs 2022’de yapılacak. Bu yatırım 200 milyon dolarlık. Eğer gerçekleşirse Ordu’muz için önemli bir şey bu. Bu bir kiralama değil yap, işlet, devret modeli. Bazıları buna kiralama diye bakıyor. Ordu’ya çok güzel bir avantaj sağlayacak. 30 senedir 180 metrelik bir rıhtım ile yükleme yapılıyordu. Biz yaptığımız iş ile 330 metrelik bir liman oldu. En son oradan geçerken limana üç gemi yanaşmıştı. Önceden tek gemi yanaşabiliyordu. Artık gemiler beklemeyecek, demoraj ödeyemeyecek. Bu sadece Ünye’ye değil, bütün Ordu’ya, Karadeniz’e gelir ve avantaj kazandırıyor”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>11 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Nisan Ayı 2. Olağan Meclis Toplantısında ihtisas komisyonundan gelen raporlar ve dairelerden gelen tekliflerle toplam 11 gündem maddesi görüşüldü. Bu maddelerden 10’u karara bağlanırken 1 madde ise ilgili komisyona havale edildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısını 12 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[YEDİYILDIZ’IN HDP’LİLER İLE YAN YANA GELMESİ ŞAŞIRTTI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/yediyildizin-hdpliler-ile-yan-yana-gelmesi-sasirtti-134804bdaa50b-7f77-4d33-820a-388e38762adf2022-04-21T14:06:00+03:00yön gazetesi YEDİYILDIZ’IN HDP’LİLER İLE YAN YANA GELMESİ ŞAŞIRTTI..

YEDİYILDIZ’IN HDP’LİLER İLE YAN YANA GELMESİ ŞAŞIRTTI..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Yediyıldız, yanlış olanın adının HDP’li milletvekilleri ile anılması olduğunu belirterek, dokunulmazlığının kaldırılması olayının bir ihale konusunda usulsüzlük yaptığını belirterek konuyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı&nbsp; :</span></p><p><span style="font-size:20px">Şenel Yediyıldız konuyla ilgili olarak şöyle konuştu; <span style="color:#0000CD"><strong>“Konu benim daha önce yaptığım kamu göreviyle ilgili. Biliyorsunuz ben milletvekili olmadan önce İstanbul’da Vakfı Gureba Hastanesinin başhekimliğini yaptım. 2006 yılında hastanenin yemek ihalesinin süresi bitti. Bu ihalenin yenilenmesi gerekiyordu, yoksa hastalar aç kalacaklar. O zamanlar ihale süreleri şimdi olduğu gibi kısa değil uzundu. Ben de demişim ki, siz 3 ayda daha aynı fiyattan yemekleri verin. Yani inisiyatif kullanmışım. Bu durum Vakıflar Genel Müdürlüğü hesaplarını incelerken Sayıştay’ın dikkatini çekmiş. Avukatlar da bunu dava konusu yapmış. Hakim de, ifadesinin alınabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması diye bir yazı yazmış. Biliyorsunuz ifademin alınabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Konu bundan ibaret. Biz her ortamda her zaman ifademiz</strong></span>i veririz çünkü bizim anlımız ak yüzümüz pak. Bizim çekineceğimiz bir işimiz yok.”</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Gülyalı’ya Doğalgaz getirilmesini AKP İlçe başkanı sahipleniyor..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/gulyaliya-dogalgaz-getirilmesini-akp-ilce-baskani-sahipleniyor-134793a96172f-a808-4f7d-92ec-cc7a4f89e8652022-04-21T04:21:00+03:00yön gazetesi Gülyalı’ya Doğalgaz getirilmesini AKP İlçe başkanı sahipleniyor..

Gülyalı’ya Doğalgaz getirilmesini AKP İlçe başkanı sahipleniyor..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gülyalı’nın gelişimi için en önemli yatırımlardan biri olarak görülen doğal gaz konusundaki çalışmalarda sona gelinerek kazı çalışmalarına başlanacağının müjdesini verdi. Ancak, bu çalışmayı AKP İlçe başkanının sahiplenmesi de tepkilere neden oldu. Adama sormazlar mı, Belediye başkanı sen misin diye, önceki 3 dönem AKP’nin yönetiminde olan Gülyalı’ya gelmeyen doğalgaz şimdi gelince bu hizmeti sahipleniyorsunuz diye..Demekki Gülyalı’da AKP. çalışıyor, CHP’li başkan Ulaş Tepe yatıyor öyle mi?</span></p><p><span style="font-size:20px">AKP’nin Gülyalı ilçe başkanı Abdullah Sipahi beye şunu da sormak lazım. Daha partinize ait bir sosyal medya sayfanız dahi yok. Eğer sizlerde İnsanlara ulaşmak, hizmet etmek anlayışlı bir görüş olsaydı önce partinizin çalışmalarını duyuracak partiniz adına bir sosyal medya sayfası olurdu. Kendi yapamadığınız için başkasının hizmetine teşekkür etmeniz gerekirken, sahiplenmeye kalkışma en büyük haksızlık yapmaktır.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>BAŞKAN TEPE İSE ŞU MÜJDEYİ VERDİ!</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Dağıtım için kazı çalışmalarına geçilerek ilçenin altının üstüne geleceği bir sürecin başlayacağını belirten Başkan Tepe, <span style="color:#0000CD"><strong>“Vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan kazı çalışmaları sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı şimdiden anlayış bekliyor, hasretini çektiğimiz bu kıymetli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” </strong></span>dedi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN TEPE: "DOĞAL GAZI SÜRECİN BAŞINDAN BU YANA KARARLILIKLA TAKİP EDİYORUZ"</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Doğal gazla gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Tepe, “Bu kıymetli yatırımın Gülyalı’ya geliş süreci uzun soluklu bir mücadelenin ürünüdür. Bundan önceki dönemde dillendirilen ancak resmi olarak hiçbir girişimin olmadığı doğal gazla ilgili göreve geldikten hemen sonra 30 Ekim 2019 tarihinde resmi başvuruyu gerçekleştirdik. Konuyu sürekli olarak gündemde tutarak kamuoyu oluşturduk. Haziran 2020’de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca yatırımın 2022 yılı programına alındığı açıklandı. 2021 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantımızda doğalgaz çalışmalarının başlatılması için yetkili firma AKSA Doğal Gaz Ordu Giresun Dağıtım A.Ş’ye taahhüt verdik. 2021 yılı Mart ayı Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantımızda doğalgaz çalışmalarının başlatılması için yetkili firma AKSA Doğal Gaz Ordu Giresun Dağıtım A.Ş’ye taahhüt verilmesi yönünde kararı onayladık. Taşımalı sistem olarak da bilinen CNG yöntemiyle ilçemize getirilecek doğal gazla ilgili yer tespit çalışmalarına başladık. Bu kapsamda benzer yöntemi uygulayan Rize/Fındıklı’da incelemelerde bulunduk. Yer tespiti konusunda önerdiğimiz alanlar içerisinden bir noktanın belirlendiği ve olumlu teknik rapor verildiği ve ilçeler bazında da ilk dağıtım işleminin Gülyalı’ya gerçekleştirileceği açıklandı. Bu yıl içerisinde Gülyalı’ya doğal gaz konforunu yaşatacağız” dedi.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Dut ağaçları dikerek İpekböcekçiliği üretimi artırılacak..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/dut-agaclari-dikerek-ipekbocekciligi-uretimi-artirilacak-13478afdc2e1a-d67d-4ad7-ac30-3937f83b611d2022-04-20T22:42:00+03:00yön gazetesi Dut ağaçları dikerek İpekböcekçiliği üretimi artırılacak..

Dut ağaçları dikerek İpekböcekçiliği üretimi artırılacak..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu’da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonrası, ipek böceği yetiştiriciliğine olan ilgi artmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 2021 yılında başlatılan projede, yetiştirici sayısı 10’a yükseldi. Kumru ve Korgan ilçesindeki yetiştiricilere 2 bin adet dut fidanı dağıtımı gerçekleşti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi tarafından, topyekün kalkınma hamlesiyle tarım ve hayvancılıkta başlatılan projelere bir yenisi daha eklendi. Kentte yıllardır kaderine terk edilen ancak büyük bir gelir kapısı olan ipek börekçiliğine can vermek için faaliyetler artırıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(56).jpg" style="height:469px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">2 BİN ADET DUT FİDANI DAĞITILDI..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Korgan ve Kumru ilçelerindeki yetiştiricilere 2 bin adet dut fidanı desteği verildi.</span></p><p><strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px">ÜRETİCİYE YENİ GELİR KAYNAĞI</span></span></strong></p><p><span style="font-size:20px">Türkiye’nin en fazla fındık üretimine sahip olan kentte, üretim süreci kısa ve pazarlama sorunu bulunmayan ipek böceği yetiştiriciliği ile yetiştiriciler gelir kaynaklarının çeşitlendirmesi hedefleniyor.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">PAZARLAMA SORUNU BULUNMUYOR</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">İpek böcekçiliği diğer tarımsal faaliyetlerin yanında kolaylıkla yapılabilen, yılda sadece 35 günlük bir üretim süreci olan, pazarlama sorunu olmayan, özellikle kırsaldaki kadınlar ve küçük aile işletmeleri tarafından rahatlıkla yapılabilen bir tarım faaliyeti. Karadeniz Bölgesinde Mayıs ayının 20’si itibarıyla içerisinde ipek böceği larvalarının olduğu kutular Koza Birlik tarafından üreticilere ücretsiz olarak veriliyor. Haziran ayı sonu itibarıyla da elde edilen kozalar Koza Birlik tarafından üreticilerden alınıyor.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Ordu, TÜBİTAK projelerinde büyük başarı elde etti..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ordu-tubitak-projelerinde-buyuk-basari-elde-etti-134778a24b61c-9a17-4213-bcb5-0e90dd04f76c2022-04-20T21:54:00+03:00yön gazetesi Ordu, TÜBİTAK projelerinde büyük başarı elde etti..

Ordu, TÜBİTAK projelerinde büyük başarı elde etti..

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">TÜBİTAK ortaokul ve lise kategorilerinde Samsun bölge finallerine katılan 7 lise, 8 ortaokul kategorisinde 15 takımın 9 yöneticisi, 14 danışman öğretmeni ve 35 öğrencisini Valilik toplantı salonunda kabul eden Vali Sonel, finale kalan öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak, &nbsp;<strong>“Çok değerli ve çalışkan İl Milli Eğitim Müdürümüz nezdinde, bu başarıda emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarının mimarları olan yönetici, öğretmen ve göz bebeğimiz sevgili öğrencilerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum”</strong> diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>“Sizler başarılı oldukça biz mutlu oluyoruz</strong>” diyen Vali Sonel, 2022 yılı TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun bölge finallerinde başarı elde eden öğrencileri gelecekte daha iyi yerlerde görmeyi arzu ettiklerini söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/1(2).jpg" style="height:469px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel konuşmasının devamında eğitim alanındaki başarılara da dikkat çekerek, “Böyle güzel bir şehirde de güzel bir ekip var, güzel bir eğitim camiamız var, güzel öğretmenlerimiz ve güzel öğrencilerimiz var, güzel idarecilerimiz var. 21 aydır Ordu’dayız. Ordu ailesinin çok değerleri var hem Ordu’da hem Ordu dışında. Geldiğimizde 66 okulun deprem riski vardı. Şu an devletimizin ve hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla 51 okula ulaşmış olduk. 718 derslik yapıyor. Hem özel okullarımızda, hem devlet okullarımızda çok değerleri bir ekip var. Bu ekip çalışması. Sizleri yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, sizleri yetiştiren ailelerinize hürmetlerimi sunuyorum. Geleceğimiz Türkiye’sinde siz sevgili öğrencilerimizi, gençlerimizi en güzel yerlerde görmek istiyoruz. İnşallah sizlerin arasından Selçuk Bayraktarlar çıkacak, Nobel Ödüllü Aziz Sancarlar çıkacak, mühendislik alanında, tıp alanında, sosyal bilimlerde inşallah bu memlekete hatta insanlığa hayırlı işler yapacak güzel insanlar çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">TÜBİTAK’ta Ordu’yu temsil edecek öğrencilere başarılar dileyen Vali Tuncay Sonel, 19 ilçedeki tüm eğitim camiasına teşekkür etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(29).jpg" style="height:467px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Ordu’dan çok sayıda başvuru olduğunu dile getirerek, <strong>“Bir önceki yıla göre bu yıl iyi durumdayız. Bu da ilimizde Teknofest’e önem verildiğini gösteriyor”</strong> diyerek, sözlerini tamamladı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ise Vali Tuncay Sonel’in himaye ve destekleriyle Ordu’nun ilk kez TÜBİTAK yarışmalarında finale kaldığının altını çizerek, TÜBİTAK ortaokul ve lise kategorilerinde Samsun bölge finallerinde elde edilen başarının hem devlet okulları, hem de özel okullar arasında dağılım gösterdiğini ifade etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vargeloğlu, “Çok başarılı öğrencilerimiz var. Sayın Valimizin himayeleri ve destekleri ile Ordu tarihinde böyle bir başarı ilk defa oluyor. Dolayısıyla Sayın Valimizin eğitime verdiği destek büyük. Bu da şu anlamda çok kıymetli; fiziki anlamda çok ciddi yatırımlar sizin himayelerinizle gerçekleşirken akademik başarı ve projeler anlamında da çok büyük yatırımlar gerçekleşiyor” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">2022 yılı TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projelerine 180 proje bölge sergisine katılmaya hak kazanırken, İlimizden 106 başvuru yapıldı ve 19 proje bölgeye davet edildi. 4 proje ise Türkiye finallerine giderek, Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Danışman Öğretmen Tuncay Yılmaz başkanlığında yazılım alanında bir üçüncülük aldı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">2022 yılı TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge Sergisine; Samsun, Amasya, Giresun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat illerinden 100 proje davet edildi. İlimizden Samsun bölge sergisine davet edilen 14 projeden 7 proje derece aldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Birincilik kazanan 4 proje ise, 23-26 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye finaline katılım sağlayacak.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[YARIN AKŞAM “AHMET ÖZHAN İLE MÜZİKLİ SÖYLEŞİ” VAR..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/yarin-aksam-ahmet-ozhan-ile-muzikli-soylesi-var-13476ea526c44-8ceb-4845-854e-07eeed577cab2022-04-20T15:18:00+03:00yön gazetesi YARIN AKŞAM “AHMET ÖZHAN İLE MÜZİKLİ SÖYLEŞİ” VAR..

YARIN AKŞAM “AHMET ÖZHAN İLE MÜZİKLİ SÖYLEŞİ” VAR..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı kültür sanat etkinlikleri doludizgin devam ediyor. Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler için programlar hazırlayan ve unutulmaz bir Ramazan ayı yaşatan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda müzisyen ve oyuncu Ahmet Özhan’ın katılımı ile müzikli bir söyleşi gerçekleştirecek.</span></p><p><span style="font-size:20px">21 Nisan Perşembe günü Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak olan müzikli söyleşi, çocuk etkinliklerinin ardından saat 21.45’te başlayacak.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM KAPASİTESİ ARTILIYOR..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/lisans-ustu-egitim-kapasitesi-artiliyor-13475ce195c70-b4cf-4a33-bf9d-24fae9cd331e2022-04-20T11:58:00+03:00yön gazetesi LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM KAPASİTESİ ARTILIYOR..

LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM KAPASİTESİ ARTILIYOR..

EĞİTİM

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Lisansüstü programlarıyla alanlarında yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam eden Ordu Üniversitesi yeni açılan lisansüstü programlarıyla eğitim kalitesini her geçen dönem artırıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yeni açılan İşletme Anabilim Dalı doktora ve Arkeoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programları ile mevcut program sayısını 38’e çıkaran Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktorada toplam 788 öğrencisi ile eğitim faaliyetlerine devam ediyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Geçtiğimiz yıl Gıda Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı’nı bünyesine katan Fen Bilimleri Enstitüsüise 16 Anabilim Dalında 17 tezli yüksek lisans ve 11 doktora programındaki toplam 516 öğrencisi ile bilimsel araştırmalarını sürdürüyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sağlık Bilimleri Enstitüsü ise 6 yüksek lisans ve 2 doktora programındatoplam 170 öğrencisi ile sağlık alanındaki akademik çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Altınordu’da Ramazan ayında hem yardım, hem eğlence..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinorduda-ramazan-ayinda-hem-yardim-hem-eglence-134740e621d29-c560-47a0-a512-eb47bd31330c2022-04-20T03:52:00+03:00yön gazetesi Altınordu’da Ramazan ayında hem yardım, hem eğlence..

Altınordu’da Ramazan ayında hem yardım, hem eğlence..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Dayanışma paketleriyle Altınordu’yu bir gönül sofrasına döndüren Altınordu Belediyesi, her kesimden insanın beğenisini kazanan geleneksel Ramazan gösterileri ve kültürel etkinlikler ile de Altınordulu’lara Ramazan coşkusunu doyasıya yaşatıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/12(5).jpg" style="height:434px; width:694px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">‘AŞKIMIZIN ADI FINDIK TADI’ BEĞENİ İLE İZLENDİ</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu Belediyesince ara tatilde çocuklara özel düzenlenen ve her günü birbirinden renkli görüntülere sahne olan Ramazan Sinema Günleri’nin ardından bu kez de Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Oksijen Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen <strong>‘Aşkımızın Adı Fındık Tadı’</strong> adlı tiyatro gösterisi beğeni ile izlendi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Aydın Üstüntaş’ın yazdığı iki perdelik müzikal oyunda Ordu’da yaşanan bir hikâye canlandırıldı. Birbirlerine husumeti olan iki aile ve o ailelerin birbirlerine sevdalı çocuklarının hikayesinin Ordu yöresi şivesi ile sahnelendiği oyun izleyenlere renkli bir ramazan akşamı yaşattı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/13(1).jpg" style="height:371px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN TÖREN, “7’DEN 77’YE HEP BİRLİKTE BİR ARADA OLMA VESİLESİ KILDIĞIMIZ ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, <strong>“Kültür ve Sanat Şehri Altınordu”</strong> mottosu ile birçok sanatsal ve kültürel etkinliği Altınordulu’lar ile buluşturduklarını söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sanatsal ve kültürel etkinliklerin aynı zamanda 7’den 77’ye hep birlikte bir arada olma vesilesi olduğuna dikkat çeken Başkan Tören, <span style="color:#800080"><strong>“Bu şehrin yarım asır boyunca perdelerini kapatmamış bir tiyatrosu var. Şehir mirasını ve varlığımızı koruyup geleceğe taşımak için kültür ve sanatın gücüne, ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik kardeşlik ve paylaşmanın simgesi Ramazan ayı boyunca bizi daha çok bir araya getirecek aynı duygu aynı heyecan ve aynı coşkuyu birlikte yaşayacağımız kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz devam edecek”</strong></span> şeklinde konuştu.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Dokunulmazlık dosyasında AKP’li Yediyıldız’ın olması şaşırttı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/dokunulmazlik-dosyasinda-akpli-yediyildizin-olmasi-sasirtti-13473cde388ff-053e-41cd-bd2e-66f3793b790e2022-04-19T23:09:00+03:00yön gazetesi Dokunulmazlık dosyasında AKP’li Yediyıldız’ın olması şaşırttı..

Dokunulmazlık dosyasında AKP’li Yediyıldız’ın olması şaşırttı..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda hazırlanan isim listeleri arasında sadece Ordu milletvekili ve aynı zamanda AKP’li olması meclis oylamasında ne gibi etki yapacağı da merakla bekleniyor. Yediyıldız’ın neden dokunulmazlığının kaldırılması konusunda açıklama bekleniyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın ve AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’ın da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan açıklamada yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Sancar'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:</span></p><p><span style="font-size:20px">HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız.</span></p><p><span style="font-size:20px">Gelen fezlekeler arasında Salihe Aydeniz ile Remziye Tosun'un iki dosyası bulunduğu belirtiliyor..</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Fırtına gecesi 17 yerde yangın çıktı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/firtina-gecesi-17-yerde-yangin-cikti-1347249ca5808-f37f-4f0d-bfad-7f0930516e4e2022-04-19T22:58:00+03:00yön gazetesi Fırtına gecesi 17 yerde yangın çıktı..

Fırtına gecesi 17 yerde yangın çıktı..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına Ordu’da da hissedildi. İl genelinde olumsuz hava koşullarıyla beraber gün içinde 17 farklı noktada yangın meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, olaylara müdahale ederek kontrol altına aldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(6).jpeg" style="height:409px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>KONTROL ALTINA ALINDI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’da hafta başında etkili olan rüzgarın etkisiyle il genelinde 1 baca yangını, 1 çatı yangını, 1 işyeri yangını, 1 araç yangını, 1 ahır yangını, 2 samanlık yangını, 2 ikametgâh yangını, 3 elektrik yangını ve 5 orman yangını olmak üzere 17 farklı noktada çeşitli yangın olayları meydana geldi. İhbarlar doğrultusunda yangına müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak facianın önüne geçti.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ALTINORDU’DA 29 MAHALLE YOLU BETON OLDU..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/altinorduda-29-mahalle-yolu-beton-oldu-134717fda8116-5937-42ef-80df-26fb50c65b9a2022-04-19T21:29:00+03:00yön gazetesi ALTINORDU’DA 29 MAHALLE YOLU BETON OLDU..

ALTINORDU’DA 29 MAHALLE YOLU BETON OLDU..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">İlçe merkezinde yüzlerce sokakta sil baştan yenilenen altyapı, sıcak asfalta kavuşturulan konforlu yollar ve baskı beton kaldırımlar ile yaşanan modern değişim ve dönüşüm kırsal mahallelerde ise, güvenli standardı yüksek ve nitelikli bir ulaşım ağı ile kendini hissettirdi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/02(7).jpg" style="height:452px; width:701px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">&nbsp;DELİKKAYA MAHALLE SAKİNLERİNİN BETON YOL SEVİNCİ</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Sahada dört koldan çalışan Altınordu Belediye’sinin kırsal mahalleler için başlattığı beton yol çalışmaları da tüm hızıyla ilerlemeye devam ediyor. Beton yol, tamamlanan Delikkaya ile 29’uncu mahalleye ulaştı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede bitirdiği beton yol çalışmaları sonunda Delikkaya Mahallesinin Palazoğlu ve Kayaaltı sokak sakinleri ve mahalleli bekledikleri ulaşım konforuna kavuştular.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan beton yol çalışmaları, birçok mahallenin zorlu iklim koşullarında tarımsal üretim ile uğraşan vatandaşların işlerini de büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Çoğu sokaklarda on yıllardır araç geçişi olmayan yollardan sırtlarında ya da hayvanlarla yük çekmek durumunda kalan üreticiler, özellikle bu lokasyonlarda yapılan beton yol çalışmaları sayesinde üretim faaliyetlerini daha rahat bir şekilde yerine getirme imkanına kavuşuyorlar.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN TÖREN “MEVCUT OLAN İMKANLARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE VE KALICI ÇÖZÜMLERLE DEĞERLENDİRİYORUZ”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Beton yol programının çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Başkan Aşkın Tören, “bizim kaybedecek 1 saniyemiz bile yok. Devam eden mevcut 50 kilometre beton çalışmamızı hızlı bir şekilde tamamlayıp ikinci etap beton yol ve sathi kaplama asfalt programımız ile ulaşım alanında çok önemli bir mesafe almış olacağız. Amacımız, ilçemizin her yerinde her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Bunun için de mevcut olan imkanlarımızı en iyi şekilde ve kalıcı çözümlerle değerlendiriyoruz” dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu Belediyesinin beton yol çalışmaları, Eskipazar, Yıldızlı, Artıklı, Altınyurt, Bayadı ve Kovancı mahallerinde eş zamanlı bir şekilde devam ediyor.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Bir Haftada 1.797 araca trafik cezası kesildi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/bir-haftada-1797-araca-trafik-cezasi-kesildi-134703ce579ac-673a-4dcf-90cd-37c8baebeb222022-04-19T13:39:00+03:00yön gazetesi Bir Haftada 1.797 araca trafik cezası kesildi..

Bir Haftada 1.797 araca trafik cezası kesildi..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Bu konuda yapılan basın açıklamasında Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde;</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 8 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 46 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 109 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 654 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 57 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">42 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 42 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldığı belirtildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diğer denetimlerle birlikte toplam 8.846 araç kontrol edilmiş, 1.797 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapılmış, 91 araç trafikten men edilmiş, 8 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile trafik kazalarını azaltmaya yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla, yoğun, etkili ve süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilecektir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[KAÇAK TÜTÜN MAMÜLLERİ ELE GEÇEİRİLDİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/kacak-tutun-mamulleri-ele-geceirildi-134696a54bcc7-d4f5-4395-9e74-a22fbbc23efe2022-04-19T13:20:00+03:00yön gazetesi KAÇAK TÜTÜN MAMÜLLERİ ELE GEÇEİRİLDİ..

KAÇAK TÜTÜN MAMÜLLERİ ELE GEÇEİRİLDİ..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">15/04/2022 günü Tütün ve Tütün mamullerine yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde; Altınordu İlçesinde yapılan aramalarda yaklaşık piyasa değeri 60.000Türk lirası olan;</span></p><p><span style="font-size:20px">-172.300 adet boş makaron,</span></p><p><span style="font-size:20px">- 6.800 adet içi tütün doldurulmuş makaron</span></p><p><span style="font-size:20px">-25 kilo gram kıyılmış tütün,</span></p><p><span style="font-size:20px">- 91 paket nargile tütünü</span></p><p><span style="font-size:20px">- 9 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konu ile ilgili olarak 2 şüpheli yakalanmış olup, haklarında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli ve 4733 sayılı kanuna muhalefetten idari işlem yapılmıştır.</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[İŞ YERİNİ VE İNŞAATI SOYANLAR YAKALANDI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/is-yerini-ve-insaati-soyanlar-yakalandi-13468e1d77c47-1c20-486e-8c61-9d01cd919c7d2022-04-19T12:53:00+03:00yön gazetesi İŞ YERİNİ VE İNŞAATI SOYANLAR YAKALANDI..

İŞ YERİNİ VE İNŞAATI SOYANLAR YAKALANDI..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p style="margin-left:3.3pt"><span style="font-size:20px">Ordu İl J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan Altınordu ilçesinde, 14 Nisan2022 tarihinde faili meçhul <strong>(</strong>4) ayrı iş yerinden hırsızlık ve (1) inşaattan hırsızlık olayı meydana gelmişti.</span></p><p style="margin-left:3.3pt"><span style="font-size:20px">Olayların en kısa sürede aydınlatılması maksadıyla, Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş unsurlarından oluşan özel ekip görevlendirilmiş olup, olaylar çok yönlü olarak araştırmaya başlanılmıştı.</span></p><p style="margin-left:3.3pt"><span style="font-size:20px">Yapılan çalışmalar sonucunda, işyerinden ve inşaattan hırsızlık suçlarını işledikleri tespit edilen <strong>A.Ş., F.A. ve E.C.S. isimli şüpheliler</strong>,15 Nisan2022 günü kullandıkları araç ve çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. </span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Bakan gelemeyince iftarı kendi aralarında yaptılar..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/bakan-gelemeyince-iftari-kendi-aralarinda-yaptilar-13467d328feb3-4ae0-4cfa-9277-11bd79a297562022-04-19T04:32:00+03:00yön gazetesi Bakan gelemeyince iftarı kendi aralarında yaptılar..

Bakan gelemeyince iftarı kendi aralarında yaptılar..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Gece sabaha kadar Ordu’da kalması planlanan bakan Dönmez, iftarı ve sahuru Ordu’da yapacak, sabah Ankara’ya dönecekti. Fakat kuvvetli fırtına buna müsaade etmedi. Bakanın Ordu ziyareti nedeniyle Altınordu’da bir restauranta 450 kişilik iftar yemeği siparişi verilmişti. Bakan gelemeyince bu yemek programa katılacak diğer kişiler ve şehit aileleri tarafından paylaşıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/02(6).jpg" style="height:314px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong>BAKAN TELEKONFERANSLA BAĞLANDI</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ankara’ya geri dönen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kendisinin ve ekibinin şahsen katılamadığı iftar yemeğine telekoferansla bağlanarak yetkililerle sohbet etti.</span></p><p><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(55).jpg" style="height:413px; width:700px" /></p><p><span style="font-size:20px">2023 seçimleri öncesi yapılacak seçim hazırlığı olarak&nbsp; yapılacak bu toplantının amaç ve farkları ayrıydı..</span></p><p><span style="font-size:20px">450 kişilik olarak verilen iftar yemeğine Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AKP Milletvekillerinden Dr. Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Cumhur İttifakı ortağı MHP İl başkanı Naci Şanlıtürk ve yönetimi, AKP. İl Başkanı Halit Tomakin, İlçe Belediye Başkanları ile şehit gazi yakınları ile &nbsp;birlikte katılarak bir güzel iftar ziyafeti çektiler.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ayrıca şehit ve gazi ailelerinin de katıldığı iftar yemeğine Şehit Hakim&nbsp;Onur Alan'ın babası Mahmut ve annesi Fatma Alan ile birlikte paylaşıldı..</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Seyfettin başkan kendi elleriyle çocuklara ikram ediyor..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/seyfettin-baskan-kendi-elleriyle-cocuklara-ikram-ediyor-13466602e8ac0-12d1-4104-870d-260ad47abb452022-04-18T21:19:00+03:00yön gazetesi Seyfettin başkan kendi elleriyle çocuklara ikram ediyor..

Seyfettin başkan kendi elleriyle çocuklara ikram ediyor..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı vesilesiyle teravih namazına gelen çocuklara camilerde çikolata, şeker gibi atıştırmalıklar ikram ediyor. Bizzat eski Camilere yeni adet getiliyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">İftar sonrası aileleri ile birlikte teravih namazına gelen çocuklarcamileri dolduruyor. Bu sebeple hem Ramazan ayında farkındalık oluşturmak hem de çocukların yüzünde tebessüm olmak isteyen Büyükşehir Belediyesi camilerin girişlerine yerleştirdiği stantlarda çikolata, şeker gibi atıştırmalıklar ikram ediyor. Teravih sonrası stantlara koşan çocuklar günün ikramını alarak camiden mutlu çıkıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(4).JPG" style="height:330px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ramazan ayında çocukları camilerden mutlu eve gönderdiklerini söyleyen Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, <span style="color:#0000FF"><strong>“Ramazan vesilesi ile aileleri ile birlikte camilere gelen evlatlarımıza çikolata, şeker gibi atıştırmalıklar ikram ediyoruz. Çocuklarımızı ellerinde çikolataları, şekerleri ile evlerine gönderiyoruz. Bu etkinliğimiz Ramazan boyunca camilerimizde devam edecek”</strong> </span>dedi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BAKANIN UÇAĞI ORDU'YA İNEMEDİ PROGRAMLAR ALT ÜST OLDU..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/bakanin-ucagi-orduya-inemedi-programlar-alt-ust-oldu-13465c0e5110e-a8ad-4a4a-9b21-1bb6c0a62f0e2022-04-18T20:14:00+03:00yön gazetesi BAKANIN UÇAĞI ORDU'YA İNEMEDİ PROGRAMLAR ALT ÜST OLDU..

BAKANIN UÇAĞI ORDU'YA İNEMEDİ PROGRAMLAR ALT ÜST OLDU..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Uçak ORGİ hava alanına inemeyince Ankara Esenboğa hava limanına &nbsp;geri döndü. Bakanın Ordu programları iptal edildi.&nbsp; Hazırlanan bütün programlar alt üst oldu. Bakan ve AKP heyeti için bir restauranta verilen 450 kişilik iftar yemeği ise AKP İl başkanı Halit Tomakin, MHP İl başkanı Naci Şanlıtürk, Ordu milletvekilleri, &nbsp;Ordu valisi Tuncay Sonel ile birlikte şehit ve gazi aileleri ile beraber iftar yemeği beraber yenildi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORDU’YA İFTARDA GELİYOR, SAHURDA GİDİYOR..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orduya-iftarda-geliyor-sahurda-gidiyor-13464bc33a4a7-af67-4e2d-987e-fdb3986ff38d2022-04-18T12:51:00+03:00yön gazetesi ORDU’YA İFTARDA GELİYOR, SAHURDA GİDİYOR..

ORDU’YA İFTARDA GELİYOR, SAHURDA GİDİYOR..

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="color:#800080"><span style="font-size:20px"><strong>Bakan Dönmez’in Ordu programı valilikçe aşağıda açıklandı.&nbsp; Bakanın geliş-gidiş saatlerine katılacağı porograma ve yapacağı toplantılara çok iyi dikkat edin. &nbsp;Bakan Ordu’ya neden gece gelip, sabah dönüyor? Acaba Ordu’da halktan gizlenen herkesin duymasını istemeyen bazı kararlar mı alınıyor? Bu ziyaretin sonucunu merakla takip edeceğiz.</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>17:15&nbsp;&nbsp; :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORDU-GİRESUN HAVALİMANINDA KARŞILAMA</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>17:30&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:#FF0000">&nbsp;VALİLİK ZİYARET</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>18:15&nbsp; &nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:#0000FF">AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI ZİYARETİ</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>19:00&nbsp; &nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;İFTAR PROGRAMI&nbsp; (Katılımcılar)</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;a)Milletvekilleri</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; b)Şehit ve Gazi Aileleri</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; c)STK Temsilcileri</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; d)AK PARTİ İl Teşkilatı</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e)MHP İl Teşkilatı&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>YER&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;(Açıklanmadı)</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>20:44&nbsp; &nbsp;:&nbsp;TERAVİH NAMAZI ( (Uygun Gördükleri Takdirde- Yalı Camii)</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>21:30&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZİYARETİ</strong></span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>24:00&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;SAHUR PROGRAMI (Katılımcılar)</strong></span></p><p style="margin-left:70.8pt"><span style="font-size:20px">a)Milletvekilleri</span></p><p style="margin-left:70.8pt"><span style="font-size:20px">b)Belediye Başkanları</span></p><p style="margin-left:70.8pt"><span style="font-size:20px">c)Enerji Şirketi Yetkilileri</span></p><p style="margin-left:70.8pt"><span style="font-size:20px"><strong>01.30&nbsp;&nbsp;&nbsp;:&nbsp;İSTİRAHAT (Öğretmenevi veya DSİ Misafirhanesi)</strong></span></p><p style="margin-left:70.8pt"><span style="font-size:20px"><strong><span style="color:#FF0000">06:00</span>&nbsp;&nbsp;:&nbsp;&nbsp;ORDU-GİRESUN HAVALİMANINDAN ANKARA</strong></span></p><p style="margin-left:70.8pt"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>ESENBOĞA HAVALİMANINA UÇUŞ.</strong></span></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[EĞLENCELİ TATİL BİTTİ, ÖĞRENCİLER DERSE GİTTİ.]]>https://www.yongazetesi.com/haber/eglenceli-tatil-bitti-ogrenciler-derse-gitti-134631e811a8f-3a3c-433d-bd8e-45e1c70d1be22022-04-18T12:21:00+03:00yön gazetesi EĞLENCELİ TATİL BİTTİ, ÖĞRENCİLER DERSE GİTTİ.

EĞLENCELİ TATİL BİTTİ, ÖĞRENCİLER DERSE GİTTİ.

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Durugöl Mahallesinde bulunan Altınordu Belediyesi Trafik Eğitim Parkında beş gün boyunca her gün üç seans film gösteriminin yanında; Geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisi, Orta oyunu, Ateşbaz, Tahta bacak, Çocuk sihirbazı, Fermancı ve Palyaço gibi birçok aktivitenin yer aldığı 'Ramazan Sinema Günleri' çocuklara eğlence, coşku ve heyecan dolu festival tadında bir ara tatil yaşattı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(53).jpg" style="height:442px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:20px">SİNEMA GÜNLERİ ŞEHİTLER HAFTASI'NA ÖZEL "KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN" İLE FINAL YAPTI..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Geleneksel Ramazan gösterilerinin yanında eğlenceli, dinlendirici ve bilgilendirici çeşitli oyunların yer aldığı, Altınordu Belediyesinin ikramları ile renklenen ve herkese "ah bir çocuk olsaydım" dedirten Sinema Günleri etkinliğine iki bine yakın çocuk katıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><span style="color:#0000FF"><strong>"Samsam" filmi ile başlayan, "Aslan Hürkuş : Kayıp Elmas", "Kaptan Pengu 2 ve Arkadaşları" ile devam eden Sinema Günleri son iki gününde üçer seans olarak&nbsp; 'Şehitler Haftası'na özel gösterim "Kesişme: İyi ki Varsın Eren"</strong></span> filmi ile son buldu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Beş gün boyunca her film ile maceradan maceraya atılan çocuklar, neşe dolu kahkahalar ile eğlencenin tadına varırken, gelişimlerinde ve yaşamlarında rol oynayacak birlik, beraberlik gibi önemli değerleri de güçlendirme fırsatı yakaladılar.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(28).jpg" style="height:452px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">ALTINORDU'LU ÇOCUKLAR HEP BİR AĞIZDAN "İYİ Kİ VARSIN EREN" DEDİ</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Etkinliğin son iki üç seans gösterimi gerçekleştirilen "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile de çocuklar gerçek bir kahramanlık destanına tanıklık ettiler.</span></p><p><span style="font-size:20px">Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017' de teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve ona canını siper eden şehit Astsubay Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmi ellerinde Türk bayrakları ve Altınordu Belediyesinin ikramları eşliğinde sinemada izleyen çocuklar hep bir ağızdan "İyi ki Varsın Eren" diye haykırdılar.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:20px">BAŞKAN TÖREN "HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ONLARA SÜRPRİZLERİMİZ DEVAM EDECEK"</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Etkinliği değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, çocuklara hem Ramazan coşkusu yaşatmak hem de ara tatilde onları çok sevdikleri Sinema Günleri ile ödüllendirmek istediklerini belirtti.</span></p><p><span style="font-size:20px">"Her şey çocuklarımız için" diyen Başkan Tören, "beş gün boyunca dolu dolu geçen Etkinliğimizin dördüncü ve beşinci son gününde özel ve bir o kadar da anlamlı bir filmi çocuklarımızla buluşturduk. Şehitlerimiz Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehadetinin çocuklarımızın yüreğinde manevi bir iz bırakmasını amaçladık. Gerçek bir destanı çocuklarımızın yüreklerine nakşederek vatan millet ve bayrak aşkının nasıl bir kahramanlık öyküsüne dönüştüğünü de görmelerini istedik.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu vesile ile Kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum.</span></p><p><span style="font-size:20px">Her şey çocuklarımız için. Onlara mutlu ve müreffeh bir gelecek hazırlamak için canla başla çalışırken hayatlarının her dönemlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Etkinliğimizi ilgileri coşku ve Sevinçleri ile bir Festivale dönüştüren çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum.</span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu'nun altın çocuklarına sürprizlerimiz sürecek" şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ara tatilde çocuklara moral depolayan Sinema Günlerini çok beğendiklerini söyleyen aileler de çocuklar da etkinlik için Başkan Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Fatsa’ya Kadınlar için açık Cezaevi yapılacak..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/fatsaya-kadinlar-icin-acik-cezaevi-yapilacak-13462351cd917-672b-4d6b-bc78-0a2ec0816dd52022-04-18T03:10:00+03:00yön gazetesi Fatsa’ya Kadınlar için açık Cezaevi yapılacak..

Fatsa’ya Kadınlar için açık Cezaevi yapılacak..

İL-İLÇELER

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">1980 yılı sonrası onarılarak bir süre &nbsp;çevik kuvvet binası olarak kullanılan atıl binanın yerine "<strong>&nbsp;Kadın Açık Cezaevi</strong>" yapılacağı öğrenildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ayrıca, araştırmalara göre, Karadeniz Bölgesinde bir ikincisi olmayan bu Ceza evinin sadece Fatsa'ya kazandırılması, ilçeye &nbsp;ciddi anlamda ekonomik katkısının da olacağı bekleniyor. Fabrika ve iş sahası bekleyen Ftsalı’lar ceza evi ile ödülendirilecek.</span></p><p>Kaynak: &nbsp;Fatsa Gazetesi</p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[AKP’DEN SİHİRLİ RAMAZAN YARDIM ÇEKİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/akpden-sihirli-ramazan-yardim-ceki-134611503aff7-f6b7-40c2-99fa-ce3d9d4860ac2022-04-18T03:07:00+03:00yön gazetesi AKP’DEN SİHİRLİ RAMAZAN YARDIM ÇEKİ..

AKP’DEN SİHİRLİ RAMAZAN YARDIM ÇEKİ..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Bir çok ihtiyaç sahibi kişilere&nbsp; A101 Marketler zincirine&nbsp; ait içinde 200 TL’lik limit bulunan&nbsp; yardım çekinin olduğu numaralı ve isimsiz bir çekin dağıtıldığı ve ancak üzerinde isim yazmadığı görülse de bu çekin AKP Ordu il başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi kişilere Ramazan yardımı olarak dağıtıldığını tespit ettik.</span></p><p><span style="font-size:20px">Dağıtılan yardım çekinin AK Parti tarafından, dağıtıldığı halde, bu finansmanın da kim veya kimler tarafından karşılandığı konusunda veren el ile alan elin gizli tutulması misali bu yardımdan memnun olan vatandaşlar da <strong>“Yardımlar AKP’den olursa, oylarımız da AKP’nin” &nbsp;</strong>diyerek çok çok memnun kaldıklarını ifade ediyorlar.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[YETİM VE ÖKSÜZLERE İFTAR YEMEĞİ VERDİ..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/yetim-ve-oksuzlere-iftar-yemegi-verdi-1346073a24b54-ea3e-4941-be8c-58ae404c0eb62022-04-17T21:19:00+03:00yön gazetesi YETİM VE ÖKSÜZLERE İFTAR YEMEĞİ VERDİ..

YETİM VE ÖKSÜZLERE İFTAR YEMEĞİ VERDİ..

GÜNCEL

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Yetimlere sahip çıkılması konusunun dünya gündeminden düşmemesi için her yıl Ramazan ayının 15. gününün Dünya Yetimler Günü olarak anıldığını belirten Vali Sonel, <span style="color:#0000CD"><strong>“Dünya Yetimler Günü, yetim çocuklarımızın dünya gündemindeki farkındalığının artmasını amaçlayan özel bir gündür. Bu akşam iftarların en güzelini ve anlamlısını yaptık. Yetimler ve öksüzler, bizlere cenabı hakkın emanetleridir. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun insanlık adına üzerimize düşen görev, onlara sahip çıkmaktır. Devletimizin şefkat eli daima emanetlerimizin üzerindedir ve öyle kalmaya devam edecektir” </strong></span>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(52).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’da göreve başladığında 2.112 yetim ve öksüz çocuğumuzu tespit ettirdiğini ifade eden Vali Sonel, “<strong>İlimizde tespit ettiğimiz 2.112 yetim ve öksüz evladımıza birer mektup göndererek, babaları ya da anneleri hayatta olsaydı onlardan ne isterdiniz diye sorduk. Onların bize ilettiği tüm istekleri yerine getirerek, gönüllerini hoş eyledik. Devletimizin şefkatini yılın belirli gün ve haftalarında değil, her gün yetim ve öksüz evlatlarımıza göstermeye gayret ediyoruz .19 ilçemizde tüm çalışma arkadaşlarımız, fırsat buldukça yetim ve öksüz evlatlarımızı ziyaret ederek, hem gönüllerini hoş tutuyor, hem de varsa ihtiyaçlarını karşılıyor. Devletimiz her daim onlarla beraberdir.”</strong> diye konuştu.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ENGELSİZLER ORDUSUNDAN FARKLI GALİBİYET..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/engelsizler-ordusundan-farkli-galibiyet-134590fe383c6-93fc-46a7-89c4-92f593513ea22022-04-17T21:04:00+03:00yön gazetesi ENGELSİZLER ORDUSUNDAN FARKLI GALİBİYET..

ENGELSİZLER ORDUSUNDAN FARKLI GALİBİYET..

SPOR

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">&nbsp;Dün karşılaştığı Çanakkale Boğazgücü Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını 78–52 yenerek Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Altınordu Atatürk Spor Salonu’nda&nbsp;&nbsp;&nbsp; karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı sayı atışları ile başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı rakibine iki basket farkla üstünlük kurarak 1. Periyodu 19–08 üstün skorla tamamladı. Engelsizler Ordusu İkinci periyodda takım oyununu sahaya yansıtmasıyla rakibine adeta nefes aldırmadı. Engelsizler Ordusu, oyun içinde pota altı mücadelesi ve isabetli basket atışlarıyla farkı açarak ikinci periyodu 47-18’lik net skorla tamamladı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(51).jpg" style="height:529px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">İÇ VE DIŞ SAHALARDA OYNADIĞI TÜM MAÇLARINI KAZANIYOR</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Engelsizler Ordusu, ikinci yarı 3. periyoda hızlı başladı. Oyun kontrolü ve mücadeleyi maç sonuna kadar sürdüren Engelsizler Ordusu rakibinin oyun kurmasına müsaade etmedi. Pota altı ribaunt mücadelelerinden üstün çıkmayı başardı ve 3. periyodu 65–32 üstün bitirdi. 4. Periyod özellikle sağ ve sol kanatlardan ataklarını sürdüren, ileriye atılan uzun topları sayıya çeviren Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Çanakkale Boğazgücü Engelliler Spor Kulübü takımını 78–52 gibi net skorla yenerek ligdeki başarısını taçlandırdı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 1.Ligin 19. Haftasında deplasmanda, Batman Engelliler Spor Kulübü takımı ile 24 Nisan 2022 tarihinde saat 13.00’de 19 Mayıs Spor Salonunda karşılaşacak.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Eğlenceye susayan çocuklar sokaklara sığmadılar..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/eglenceye-susayan-cocuklar-sokaklara-sigmadilar-13458d8f61f17-3e63-4331-9509-36bb62af56362022-04-17T20:48:00+03:00yön gazetesi Eğlenceye susayan çocuklar sokaklara sığmadılar..

Eğlenceye susayan çocuklar sokaklara sığmadılar..

KÜLTÜR SANAT

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Aybastı İlçe merkezinde konuşlandırılan etkinlik TIR’ı çocuklara ve yetişkinlere iftar öncesi keyifli bir gün yaşattı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ramazan ayının 15. gününde etkinliklerin adresi Aybastı ilçesi oldu. Saat 14.30-18.30 saatleri arasında Hacivat-Karagöz, Deneylerle Bilim, Çocuk Tiyatrosu, Aşuk Maşuk, Yetişkin Oyunu, Tasavvuf Müziği, Sohbet-Kuran tilaveti ve dua ile hem çocuklar hem de yetişkinler unutulmaz bir Ramazan coşkusu yaşadı.Hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik düzenlenen etkinlikleri vatandaşlar ilgiyle izledi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(50).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">GEÇTAN’DAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’’in başlattığı “ Vakit Tamam, Hep Birlikte Ramazan” sloganı ile 19 İlçede sunulan Ramazan Etkinlikleri Programı kapsamında bugün ilçemizde muhteşem anlara şahitlik ettik. Çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız ile doyasıya eğlendik, güldük, tiyatro gösterilerini izledik ve ruhumuzu tertemiz eden Tasavvuf Müziklerini dinledik.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/3(27).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Birlik ve beraberlik içerisinde dolu dolu geçen bu program için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum” dedi.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Seraların doğal işçisi Bombus Arısı, Ordu’da üretiliyor..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/seralarin-dogal-iscisi-bombus-arisi-orduda-uretiliyor-134579e4020e0-d146-4c26-a4ba-faa8f7562aff2022-04-17T12:23:00+03:00yön gazetesi Seraların doğal işçisi Bombus Arısı, Ordu’da üretiliyor..

Seraların doğal işçisi Bombus Arısı, Ordu’da üretiliyor..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Başta domates, patlıcan ve biber olmak üzere seralarda yetişen sebzelerin hormon kullanılmadan döllenmesini gerçekleştiren Bombus arıları, doğanın dengesini bozmadan üretici için çalışıyor.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek, Bombus arısının üretiminin yapıldığı Bombus Arısı Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında incelemede bulundu. Vali Sonel, laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar ve Bombus arısı üretimi hakkında Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu’ndan bilgi aldı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(49).jpg" style="height:525px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Seralarda kalıntısız etkili çözümler için bu arıların kullanıldığını belirten Cınbırtoğlu, "Bombus arılarını, doğal polinasyon (tozlaşma) için seralarda kullanıyoruz." dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bombus arısının Türkiye’de kullanımının yaygınlaştığına dikkat çeken Cınbırtoğlu, <span style="color:#0000FF"><strong>"Bu konuda çiftçimiz bilinçlenmiş durumda. Kullanımı bizde de yaygınlaştı. Üreticiler artık bu arıları tanıyorlar, biliyorlar. İşçilik maliyetini düşürüyor. Ürün kalitesinde, tadında ve tonajında farkı görebiliyorsunuz. Bu arıların kullanımını açık alanda da yaygınlaştırmak istiyoruz."</strong></span> diye konuştu.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu’nu makamında ziyaret ederek, müdürlük görevinin hayırlı olması ve başarı dileğinde de bulundu.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Keçi, Manda, Kaz derken şimdi de İnekler geldi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/keci-manda-kaz-derken-simdi-de-inekler-geldi-1345639a2f7d4-9c67-46d5-bbf5-40cc52400dd52022-04-17T12:09:00+03:00yön gazetesi Keçi, Manda, Kaz derken şimdi de İnekler geldi..

Keçi, Manda, Kaz derken şimdi de İnekler geldi..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kırsal alandaki kalkınma hamlesi her geçen gün büyüyor. <span style="color:#0000CD"><strong>“Kendi kendine yeten bir Ordu”</strong> </span>sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında,&nbsp;Korganilçesindeki 50 üreticiye, Ordu'nun yetiştirme şartlarına uygun, süt verimliliği yüksek 300 adet Jersey ırkı inek dağıtıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Göreve geldiği günden bu yana kırsal kesimde hayvancılığa ve et-süt üretimine destek olmak, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni bir uygulamaya daha imza attı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(48).jpg" style="height:490px; width:703px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">2019 yılından bu yana, onlarca üreticiye, kaz, koyun, keçi, manda, arı sütü üretimi, seracılık, sözleşmeli tarım modeli, atıl arazilerin tarıma kazandırılması gibi bir çok alanda destekler veren Başkan Güler, Ordu’nun en fazla peynir üretilen, fabrikaların bulunduğu Korgan ilçesindeki çiftçilere sığır dağıtımı gerçekleştirdi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">50 ÇİFTÇİYE 300 ADET SIĞIR DAĞITILDI</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Korgan Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde yürütülen “Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Korgan ilçesindeki 50 çiftçiye 300 adet sığır dağıtıldı.</span></p><p><strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px">HEDEF: KENDİ KENDİNE YETEN BİR ŞEHİR&nbsp;&nbsp;</span></span></strong><span style="font-size:20px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Dağıtım töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Kendi kendine yeten bir şehir” amacı ile çıktıkları yolda, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için aralıksız bir şekilde çalıştıklarını söyledi.</span></p><p><strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px">BAŞKAN GÜLER: “BU SIĞIRLAR FABRİKA GİBİ”</span></span></strong></p><p><span style="font-size:20px">Dağıtılan sığırların kentin iklimine en uygun hayvanlar olduğunun altını çizen Başkan Güler açıklamasında, “Bu inekler süt verimi bakımından fabrika gibi. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Korgan Süt Üreticileri Birliği ile ortak gerçekleştirdiğimiz “Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Korgan ilçemizde 50 yetiştiricimize Ordu'nun yetiştirme şartlarına uygun, süt verimliliği yüksek 300 adet Jersey ırkı ineğin dağıtımına düzenlediğimiz tören ile başladık. Bugün Korgan ilçemizde dağıtımını yaptığımız bu verimli ırkın üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, her birine bol kazançlar temenni ediyorum” dedi.</span></p><p><strong><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px">KİRAZ, “TARİHİ GÜNLERDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ”</span></span></strong></p><p><span style="font-size:20px">Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, “Bugün Korgan’da tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Sayın başkanımızın göreve gelmesiyle başlatılan tarım ve hayvancılık projelerinin değerini pandemiyle birlikte daha da anladık. Ben ilçemize verdiği desteklerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">YILMAZ: “AZ YEMLE DAHA KALİTELİ SÜT ELDE EDİLECEK”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise “Ordu gerçekten önemli günlerden birini yaşıyor. Daha önceki yıllarda ilimizde bir şekilde çalışılan ancak üzerinde yeterince durulmadığı için vazgeçilen ancak daha sonra değeri anlaşılan jersey ırkının bugün büyükşehir bünyesinde alınan 300 hayvanın dağıtım töreni için buradayız. Bu projenin meyvelerini önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Az yem ile kaliteli süt veren hayvanlar. Sayın başkanımıza verdiği destekler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmaların ardından kurayla belirlenen çiftçilere sığırları dağıtıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in kırsal alandaki kalkınma hamlesi her geçen gün büyüyor. <strong>“Kendi kendine yeten bir Ordu”</strong> sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında,&nbsp;Korganilçesindeki 50 üreticiye, Ordu'nun yetiştirme şartlarına uygun, süt verimliliği yüksek 300 adet Jersey ırkı inek dağıtıldı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Göreve geldiği günden bu yana kırsal kesimde hayvancılığa ve et-süt üretimine destek olmak, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni bir uygulamaya daha imza attı.</span></p><p><span style="font-size:20px">2019 yılından bu yana, onlarca üreticiye, kaz, koyun, keçi, manda, arı sütü üretimi, seracılık, sözleşmeli tarım modeli, atıl arazilerin tarıma kazandırılması gibi bir çok alanda destekler veren Başkan Güler, Ordu’nun en fazla peynir üretilen, fabrikaların bulunduğu Korgan ilçesindeki çiftçilere sığır dağıtımı gerçekleştirdi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">50 ÇİFTÇİYE 300 ADET SIĞIR DAĞITILDI</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Korgan Süt Üreticileri Birliği iş birliğinde yürütülen “Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Korgan ilçesindeki 50 çiftçiye 300 adet sığır dağıtıldı.</span></p><p><strong><span style="font-size:24px"><span style="color:#FF0000">HEDEF: KENDİ KENDİNE YETEN BİR ŞEHİR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></strong></p><p><span style="font-size:20px">Dağıtım töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Kendi kendine yeten bir şehir” amacı ile çıktıkları yolda, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için aralıksız bir şekilde çalıştıklarını söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/1%20(7).jpg" style="height:466px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">BAŞKAN GÜLER: “BU SIĞIRLAR FABRİKA GİBİ”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Dağıtılan sığırların kentin iklimine en uygun hayvanlar olduğunun altını çizen Başkan Güler açıklamasında, “Bu inekler süt verimi bakımından fabrika gibi. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Korgan Süt Üreticileri Birliği ile ortak gerçekleştirdiğimiz “Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Korgan ilçemizde 50 yetiştiricimize Ordu'nun yetiştirme şartlarına uygun, süt verimliliği yüksek 300 adet Jersey ırkı ineğin dağıtımına düzenlediğimiz tören ile başladık. Bugün Korgan ilçemizde dağıtımını yaptığımız bu verimli ırkın üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, her birine bol kazançlar temenni ediyorum” dedi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">KİRAZ, “TARİHİ GÜNLERDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, “Bugün Korgan’da tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Sayın başkanımızın göreve gelmesiyle başlatılan tarım ve hayvancılık projelerinin değerini pandemiyle birlikte daha da anladık. Ben ilçemize verdiği desteklerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">YILMAZ: “AZ YEMLE DAHA KALİTELİ SÜT ELDE EDİLECEK”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise “Ordu gerçekten önemli günlerden birini yaşıyor. Daha önceki yıllarda ilimizde bir şekilde çalışılan ancak üzerinde yeterince durulmadığı için vazgeçilen ancak daha sonra değeri anlaşılan jersey ırkının bugün büyükşehir bünyesinde alınan 300 hayvanın dağıtım töreni için buradayız. Bu projenin meyvelerini önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Az yem ile kaliteli süt veren hayvanlar. Sayın başkanımıza verdiği destekler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmaların ardından kurayla belirlenen çiftçilere sığırları dağıtıldı.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[BALMER’den, 3 Avrupa ülkesine Bal ihracatı yapılıyor..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/balmerden-3-avrupa-ulkesine-bal-ihracati-yapiliyor-134554027f774-0161-4ce7-a2f1-a5f124296a612022-04-16T13:16:00+03:00yön gazetesi BALMER’den, 3 Avrupa ülkesine Bal ihracatı yapılıyor..

BALMER’den, 3 Avrupa ülkesine Bal ihracatı yapılıyor..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Bölgemizdeki arıcılar tarafından üretilen ve Balmer tesislerinde paketlenen kara kovan ve süzme ballar, ihracatçı firma olan Tüma Gıda Ltd. Şti. İngiltere, Almanya ve Hollanda’ya pazarlanıyor.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Balmer Şirketi ile ihracatı gerçekleştiren Tüma Gıda Ltd. Şti. arasında yapılan sözleşme gereği İngiltere’ye ihraç edilen 23 ton karakovan ve süzme bal, Balmer tesislerinden tır’a yüklendi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan sözleşmeye göre yaklaşık 1.200 ton karakovan ve süzme balın İngiltere, Almanya ve Hollanda’ya ihracatının gerçekleşeceği bal ihracatının ilk ihracat tır’ının yüklenmesinde Vali Tuncay Sonel de hazır bulundu.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/1(1).jpg" style="height:394px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Beraberinde, Bölgemiz arıcılığına önemli destekte bulunan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ile birlikte Balmer tesisine gelen Vali Tuncay Sonel, yapılan ihracat hakkında Ordu Arıcılar Birliği ve Balmer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ile ihracatçı firma Tüma Gıda Ltd. Şti. yetkilisi Ömer Faruk Güven’den bilgi aldı.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu’nun, yıllık 18 bin ton bal üretimi ile Türkiye'de arıcılıkta birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hibe programı ile Avrupa Birliği projesi kapsamında açılan Balmer’in, 10 Milyon Euro harcanarak Ordu’ya kazandırıldığını hatırlatarak, işletmenin iki yıl önce kullanılmaz, atıl bir durumda olduğuna dikkat çekti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Tarım ve Orman Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, DOKAP, Arıcılar Birliği Başkanlığımızla birlikte Balmer tesisinin çalışır ve üretir bir hale getirildiğini ve bugün yurt dışına ihracatının yapıldığını büyük bir memnuniyetle izlediğini ifade eden Vali Sonel, ”Şu an ne mutlu ki, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitümüzden, Balmer’den İngiltere, Almanya ve Hollanda’ya bal ihracatını gerçekleştiriyoruz. Balların yüklü olduğu tırlarımız yola çıkmaya hazır. Balmer tesisimizin yeniden üretime kazandırılmasında, ihracat yapılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. DOKAP Başkanımız Kıymetli Hakan Gültekin Başkanımıza da vermiş olduğu desteklerden dolayı Teşekkür ediyoruz. İhracat yapılan ülkelerin sayısı daha da artacaktır. Ordu’daki çiftçilerimiz adına mutlu olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum” şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nün faydalanıcısı olduğu “Arım, Balım, Peteğim” Projesi kapsamında kurulan ortak kullanım tesisini işletmek amacı ile proje ortakları tarafından projenin hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile Aralık/2017’de kurulan Balmer, dünya arı ürünleri ihracatında Türkiye'yi ilk sıralara taşımayı hedefliyor.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[ORBEL BÜYÜDÜ, GELİŞTİ, BELGEYİ ALDI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/orbel-buyudu-gelisti-belgeyi-aldi-13454d9db8aab-6595-47fa-b2ae-44e16b864ca92022-04-16T12:33:00+03:00yön gazetesi ORBEL BÜYÜDÜ, GELİŞTİ, BELGEYİ ALDI..

ORBEL BÜYÜDÜ, GELİŞTİ, BELGEYİ ALDI..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. Karadeniz’de 6 yönetim sistemini entegre kullanan ilk ve tek, Türkiye de ise sıralı iller arasında bulunan belediye şirketi oldu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu kapsamda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi kapsamında belgelerine sahip olan Belediye Şirketi ORBEL A.Ş. Karadeniz’de 6 yönetim sistemini entegre şekilde kullanan ilk ve tek, Türkiye de ise sıralı iller arasında bulunan belediye şirketi olmayı başardı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(47).jpg" style="height:346px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>TÜM ALANLARDA EĞİTİMLER VERİLDİ </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Temmuz 2021 yılında başlanan çalışmalarla ORBEL A.Ş.nin tüm personeline Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimler verilerek bütün işletmelerde iyileştirmeler yapıldı. Bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimler sonucun da ise herhangi bir uygunsuzluk görülmediği için tetkik ve belgelendirme süreci tamamlanmış oldu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLENDİ </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">ORBEL A.Ş.nin bu başarısının belgelendirilmesi amacıyla bir sertifika töreni düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda gerçekleştirilen programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesimeclis üyeleri ve ORBEL A.Ş. yöneticileri katıldı.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>BAŞKAN GÜLER: “ORBEL İLE İFTİHAR EDİYORUM” </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Sertifika töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ORBEL’in kısa zamanda çok önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Alınan belgelerin çok önemli olduğunu ve gelecekte önemli işlerin yapılacağını belirten Başkan Güler, şöyle konuştu:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Kalite belgesi almak çok başka bir şey. Bu çalışma ayrıca geleceğimize ışık tutuyor. Bu belgeler kolay alınmıyor. Bu belgeler içerisinde bulunan 31000 Kuramsal Risk Yönetim Belgesi var ki o çok önemli. Burada da başarılı olunduğuna göre çok başarılı çalışmalar sizleri bekliyor. Çünkü riskleri iyi bir şekilde hesap eden şirketler çok çabuk sağlam adımlarla yükselirler. <strong><span style="color:#FF0000">Bir otopark şirketinden başarılı bir şirkete dönüşmek kolay bir iş değil.</span> </strong>Geldiğimizde ORBEL’in durumunu biliyoruz. Ama şimdi madenci de olabiliyoruz, enerjide de olabiliyoruz. Biz başka illerde de ihalelere girebiliriz, iş yapabiliriz. Hatta ve hatta yurt dışında bile iş yapabiliriz. Böyle bir ekibimiz var. Ben ORBEL ile iftihar ediyorum. Bu çalışmalar tabi ki durup dururken olmuyor. Kaydınız, yazılarınız, ekibiniz olacak, sorulan sorulara cevaplarınız olacak. Bilgi ve birikimin yanı sıra o kültürünüz olacak. Bu bakımdan çok iyi bir başlangıç. Bizim bundan sonraki geleceğimizde de hem Ordu’muz için hem de ülkemiz için güzel işaret fişekleri bu çalışmalar. Biz bu sayede hem etrafı aydınlatacağız hem de çok güzel işler yapacağız. Yapılan bu çalışmalar diğer şirketlerimize de örnek olacak”</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>ORBEL GENEL MÜDÜRÜ GÜNAYDIN: <span style="color:#FF0000">“TUTTUĞU IŞIK İLE YOLUMUZU AYDINLATAN BAŞKANIMIZ DR. MEHMET HİLMİ GÜLER’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Sertifika töreninde ayrıca ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın’da bir konuşma gerçekleştirerek şirketin başarı sırlarını katılımcılarla paylaştı. Günaydın, bu başarının ardında felsefesi ve fikirleri ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in olduğunu dile getirerek, <span style="color:#FF0000"><strong>“Tuttuğu ışık ile yolumuzu aydınlatan Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum”</strong> </span>diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Yapılan konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, ORBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atik, ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Muhammet Günaydın, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Yılmaz ve Metin Akyürek hazırlanan İSO belgeleri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Özel Medi Tech Hastanesi hem parayı iade etti, hemde ceza yedi..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ozel-medi-tech-hastanesi-hem-parayi-iade-etti-hemde-ceza-yedi-13453e270f5eb-f503-4944-b46f-9f2f813047932022-04-15T23:04:00+03:00yön gazetesi Özel Medi Tech Hastanesi hem parayı iade etti, hemde ceza yedi..

Özel Medi Tech Hastanesi hem parayı iade etti, hemde ceza yedi..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Fatsa ilçesinde yaşayan Asım Ekiz adli bir vatandaş annesini Özel Medi Tech Hastanesine götürdü. Hastane hasta sahibi Asım Ekiz’den muayene ücreti olarak&nbsp; toplam&nbsp; 1300 TL. muayene ücreti aldı. Hastaneler bu gibi tedavilerde hem devletten alıyorlar, hem de vatandaşı soyuyorlar.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">ÜCRETE İTİRAZ ETTİ..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Hasta sahibi Asım Ekiz, yılmadı, üşenmedi ve&nbsp; ödediği ücretin fazla olduğu gerekçesiyle önce Fatsa tüketici hakem heyetine başvurarak&nbsp; itiraz etti.&nbsp; Hakem heyeti ise ödenen paranın 517 TL’sinin fazla alındığına karar&nbsp; vererek vatandaşın parasını Hastane tarafından hesabına iade etmesine karar verdi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/0751dff6-ca4a-42fe-b6a6-c36ecb1225db.jpg" style="height:542px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">HASTANEYE CEZA VERİLDİ..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Duyarlı vatandaş Asım Ekiz, bununla da yetinmedi ve konuyu Sosyal güvenlik kurumu Trabzon il müdürlüğüne bildirdi. SSK. Trabzon il müdürlüğü 09.02.2022 tarihinde yaptığı yazılı açıklamasında Hastane hakkında cezai işlem uygulandığını belirtti ama cezanın içeriği konusunda detaylı bir açıklama yapmadı. Hakkını söke söke alan vatandaş sosyal medyada yaptığı paylaşım ile yerel gazeteleri de görevini yapmaya davet etti.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/056acdb6-ef75-4c2b-8695-2499c3a3f8fc.jpg" style="height:583px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">VATANDAŞLARI DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Gün geçmiyor ki; bir çok özel Hastanelerden sürekli şikayet gelmesin. Vatandaşlar hem hizmet, hem de ücret konusunda sürekli dert yanıp şikayetçi olmaktalar. Ancak, bu kurumların vatandaşlara acımayarak utanma, arlanma ve acıma duyguları tamamen kaybolmuş.</span></p><p><span style="font-size:20px">Bu nedenle özel Hastanelerde muayene olan vatandaşlarımız bu konularda şikayetçi olsalar da yasal yollardan haklarını arayamıyorlar veya bilmiyorlar, uğraşmak istemiyorlar. Hastaneler de vatandaşların bu bilgisizliğinden fırsat bularak yararlanıyorlar. Bu konuda madur olan vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve mutlaka haklarını aramalarını öneriyoruz. Bu gibi fırsatçı, haksız yere kazanç elde etmeye çalışan ve vatandaşın sağlığını fırsat bilerek fazla ücret tahsil eden özel hastaneler hakkında mutlaka gereken yasal işlemlerin yapılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><strong><span style="font-size:24px">İŞTE O MADDEYE GÖRE İADE YAPILDI..</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Vatandaştan haksız yere fazla ücret talep eden sözleşmenin maddesini aşağıda aynen yayınlıyoruz.</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>MADDE 12 ‒</strong><span style="color:#0000FF">&nbsp;Aynı Tebliğin “Yatarak tedavilerde tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi” başlıklı 3.2.1 numaralı maddesinin altında yer alan “3.2.1.B- Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında” maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</span></span></p><p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:20px">“(2) SUT ve eki listelerde tanımlanmayan branş/branşlara ait tıbbi malzemelerin veya SUT ve eki listelerde kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemelerin bedelleri, küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı ile “İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı”nda yapılan sorgulamada alım tarihi itibariyle o malzemeye ait son bir yıl içerisinde en az 3 farklı üçüncü basamak hastaneye ait fiyat bilgisi olmaması durumunda bedelleri Kurumca karşılanmaz. Bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan kamu hastaneleri birliği genel sekreterliklerinin ihale/doğrudan temin sonuç bilgileri de üçüncü basamak hastane bilgisi olarak değerlendirilir. 3 fiyat bilgisinin olduğu tespit edilen tıbbi malzemelerin bedelleri, Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince alım tarihinden geriye doğru son bir yıl içerisindeki, “İhale Kayıt Numarası” (IKN/Alım No ) farklı olmak kaydıyla, en düşük 5 fiyatın ortalaması alınarak (5 fiyatın bulunamamasıhalinde var olan en az 3 fiyatın ortalaması alınır), KDV dâhil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenir.”</span></span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Çiftçilere güneş paneli ile yıkama ünitesi dağıtıldı..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/ciftcilere-gunes-paneli-ile-yikama-unitesi-dagitildi-134528351f632-b82e-41c2-ae9f-7735ae0773192022-04-15T22:55:00+03:00yön gazetesi Çiftçilere güneş paneli ile yıkama ünitesi dağıtıldı..

Çiftçilere güneş paneli ile yıkama ünitesi dağıtıldı..

EKONOMİ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen 5 tarım projesinden birisi olan <strong>"Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi"</strong> ile çiftçilere güneş paneli, mobil koyun yıkama ünitesi ile koyunların ayaklarını yıkama havuzu dağıtıldı.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px">Koyunculuk Ekipmanları Dağıtım Töreninde bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Ordu’nun 19 İlçesine tarım alanında çok ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/1.jpg" style="height:438px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">“Ordu’da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla bir uyum içinde çalışılıyor ve güzel işler ortaya çıkarılıyor” diyen Vali Sonel, ”<strong>Ordu’muzda yapılan her projede DOKAP bizlere büyük destek veriyor. Bu bir ekip çalışmasıdır. Bugün burada dağıtılacak olan ekipmanların çiftçilerimize hayırlı olmasını, ülkemiz koyunculuğunun geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum”</strong> şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Vali Tuncay Sonel, <span style="color:#0000FF">”</span><strong><span style="color:#0000FF">Birkaç yıl öncesine kadar küçükbaş hayvan sayımız 110 bin civarında iken, bugün 190 bini geçmiş durumda. Bu memnuniyet verici bir gelişme. Devletimiz sizin yanınızda. Hem Tarım ve Orman Bakanlığımız, hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yapılan projelere destek veriyor. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, DOKAP’ın destekleri ve değerli üreticilerimizin çabalarıyla birlikte farklı projelere imza atılacaktır</span>” </strong>dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Koyunculuğun olmazsa olmazlarından bir tanesinin mera olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, ”Ordu olarak meraların tespiti, tahdidi, tahsisi konusunda işlemler bitirilmiş durumda. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, meralar boş durmasın, koyunculuk daha da gelişsin diye meraları iyileştirme çalışmaları noktasında 38 proje yaptı. Bu projeler, meraların %75’ine denk düşüyor. Bu projenin, elleri nasır tutan siz çiftçilerimize, şehrimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen başta İl Tarım ve Orman Teşkilatımıza ve DOKAP Kıymetli Hakan Gültekin Başkanımıza, Tarım İl Müdürümüz Kemal Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum” diyerek, konuşmasını tamamladı.</span></p><p><span style="font-size:20px">DOKAP idaresi olarak 11 ilimizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, kalkındırılmasıyla ilgili projelere destek verdiklerini belirten DOKAP Başkanı Hakan Gültekin “Bu doğrultuda da Ordu’da önemli bir ekipmanın dağıtım töreninde bir aradayız. 11 ili değerlendirdiğimde en nitelikli işlerin yapımında Ordu en başlarda geliyor. Bunu buradan söylemekten de mutluluk duyuyorum. Bu sizin desteğinizle oluyor Sayın Valim, değerli müdürümüzün çalışmalarıyla bir ekip halinde, birlikte yürümenin güzelliğini Ordu ilimizde görüyoruz. Bu doğrultuda da biz DOKAP idaresi olarak Ordu’ya bu projeleri desteklerken kaynak aktarırken biz de çok mutlu oluyoruz. Neden? Çünkü, para, kaynak yerini buluyor. Üreticilerimizin de, çiftçilerimizin de burada olması bunun en güzel göstergelerinden bir tanesi” diye konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise yaptığı konuşmada, <strong>“Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ilimiz için son derece önemli bir konu olup, özellikle fındık bahçelerimizde bahçe altı otlarının değerlendirilmesi noktasında son derece önem arz etmektedir. Biz de bunun farkında olarak ilimizde küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik projeler uyguluyoruz. Bakanlığımız küçükbaş hayvan yetiştiricilerine anaç koyun başına 30 TL, keçi başına 35 TL destek vermektedir. Şu an icmallerini hazırladık ve Bakanlığa gönderdik, 2022 yılı için 2.6 Milyon TL civarında koyuncularımıza Bakanlığımız tarafından destek verilecektir. Bütün bu çalışmalar, ilimizde koyunculuğun geliştirilmesi için yapılıyor” </strong>şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konuşmaların ardından, "Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 50 koyun yetiştiricisine güneş paneli, ayak yıkama havuzu ile koyun yıkama ünitesinin dağıtımı Vali Tuncay Sonel, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.</span></p><p>&nbsp;</p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[İşçi haklarını yiyenler, işçi hakkını savundu..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/isci-haklarini-yiyenler-isci-hakkini-savundu-13451b0041f80-58b9-484f-8049-123020ca4a372022-04-15T15:58:00+03:00yön gazetesi İşçi haklarını yiyenler, işçi hakkını savundu..

İşçi haklarını yiyenler, işçi hakkını savundu..

MANSET

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Bazı siyasetçilerin ve eski sendikacıların önemli sorunlarda meydanlardan kaçan ve&nbsp; arada maşa olarak kullanılan basın açıklamasında aynen aşağıdaki görüşlere yer verildi :</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin işçi maaş farklarını yatırmadığı iddiasıyla bir süredir gündemi meşgul eden ve Belediye Meydanında basın açıklaması düzenleyeceklerini açıklayan kesim hüsrana uğradı.</span></p><p><span style="font-size:20px">İşçi ve işçi yakınlarının katılacağı söylenen basın açıklamasına sol, sosyalist, HDP sempatizanları, eski tip sendika başkanları ve genel oyları yüzde 1’i zor bulan partilerin temsilcileri olmak üzere yaklaşık 20 kişi katılabildi.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/2(46).jpg" style="height:318px; width:700px" /></span></p><p><span style="font-size:20px">Basın açıklamasında eline mikrofonu alan İP, CHP, SP, DEVA gibi parti temsilcilerinin kısa cümleler kullandıktan hemen sonra alanı terk ettiği gözlendi. Basın açıklamasının 10. dakikasından itibaren alan boşalmaya başladı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Açıklamaya katılanlar arasında ilginç bir isim dikkati çekti. Belediye-İş Sendikası Başkanı olduğu dönemde hakkında birçok iddialar bulunan Selim Yöndem alanda işçi hakkından bahsetti. 2011-2014 yılları arasında işçi maaşından kesilen sendika aidatlarını 4 yıl boyunca Belediye-İş Sendikasına toplam 1 milyon lira tutan işçi aidatını Belediyenin başka alanlarda kullanmasına göz yuman Selim Yöndem alanda bulunan bir başka isimdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi işçilerinin Hak-İş’e geçmesinin ardından mahkemeye giden Belediye-İş, zamanında ödenmeyen 1 milyon lirayı 5 milyon lira olarak tahsil etti. 4 milyon lirayı Orduluların cebinden ödeten Selim Yöndem, uzatılan mikrofona ‘işçi hakkı edebiyatı’ yaptı.</span></p><p><span style="font-size:20px">Alanda bulunan küçük sağ parti temsilcilerinin de ideolojik mantıkla hareket eden sosyalist isimlere omuz çıkması da farklı şekillerde yorumlandı.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Başkan Güler, “Bunlar basının dedikodusu ve ispata muhtaçtır”]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-guler-bunlar-basinin-dedikodusu-ve-ispata-muhtactir-13450613fc771-97dd-4eb5-9653-153ed2a387a12022-04-15T15:15:00+03:00yön gazetesi Başkan Güler, “Bunlar basının dedikodusu ve ispata muhtaçtır”

Başkan Güler, “Bunlar basının dedikodusu ve ispata muhtaçtır”

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Mecliste gündem dışı söz alan CHP Meclis üyesi Sami Torun, Belediyenin Gayrimenkul satışlarına değinerek, 2020 yılında gayrimenkul satışlarında 13 milyon 605, 2021 yılında bu rakam, 66 milyon 800 bin TL’ye yükselmiştir. Ayrıca mal ve hizmet alımlarındaki artışları ile taşıt kiralama miktarlarını gündeme getirdi. Torun, Ordu’da yapılacak olan yeni maden arama sahalarını da gündeme getirdi. Başkan Güler’den maden arama işlerini durdurmasını istedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Torun konuşmasında, Kendi işçisinin parasını ödemeyen ORBEL bir tavuk çiftliğine 1,5 milyon lira para ödemiş. <span style="color:#FF0000"><strong>“Bu parayla çalışan işçilerin maaş farkları ödenirdi”</strong> </span>demesi üzerine başkan Hilmi Güler, Torun’un sözünü keserek, <span style="color:#FF0000">“<strong>Onların hepsi parasını alıyor. O basında söylendiği gibi değil, bunlar basının yaptığı dedikodu herkes parasını alıyor”</strong> </span>dedi. Soruyu cevaplayan yetkili ise ORBEL’in 1,5 milyon liraya aldığı tavuk çiftliğinin değerinin bugün 10 milyon lira olduğunu ifade etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Torun’un Ünye limanı &nbsp;ihale konusunda sorduğu soruları da cevaplayan başkan Hilmi Güler, daha önce yapılanları konuşuyorsun, <span style="color:#FF0000"><strong>“Bak Sami bey şu anlattığın şeyler, boş ve ispata muhtaçtır.”</strong> </span>&nbsp;siyanürle altın madeni arama konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Güler, <strong>“Biz bu konular üzerinde incelemeler yapıyoruz. 18 yerden izin aşınmış Çed raporları alınmış, alınırken nerdeydiniz, mademki bu kadar yakından takip ediyorsunuz, bu izinler çıkarken, ihaleler yapılırken neredeydiniz?</strong>” dedi.. Konuşmalarda araya girenler de olunca ortam biraz gerildi ve başkan Güler, Sami Torun'a,<span style="color:#FF0000"><strong> " Sözlerini keserim"</strong></span> dedi.</span></p><p><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:24px"><strong>“MİLLETİN KULAĞINI AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Ertuğrul Yüksel, Belediyenin kurduğu şirketlerin denetim dışında kaldığını ve şirket meclis denetimlerinin dışına çıktığını ifade ederek, başkan Güler ile karşılıklı sorular sorularak meclis bu şirketlerin kar mı, zarar mı ettiğini bilmiyor, sadece Sayıştay raporlarından öğrenebiliyoruz. Yüksel sorduğu bu sorularla “<span style="color:#0000FF"><strong>Biz milletin kulağını açmaya çalışıyoruz”</strong></span> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Hilmi Güler ise bu iddiaların yanlış olduğunu cevaplayarak <span style="color:#800080"><strong>“O daire başkanlarının yeri ayrı, şirketlerin yeri ayrı, bunlar yasa dışı bir şirket değil, bunların hepsinin denetimi var. Hepsinin yönetim kurulu var. İstediğiniz zaman hesabı açın bakın”</strong> </span>cevabını verdi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Başkan Güler, “Ordu’da 67 ihracat firması varken 19’a düştü”]]>https://www.yongazetesi.com/haber/baskan-guler-orduda-67-ihracat-firmasi-varken-19a-dustu-13449f11731c4-22f4-4921-b3b7-7f3b26335fc62022-04-15T01:06:00+03:00yön gazetesi Başkan Güler, “Ordu’da 67 ihracat firması varken 19’a düştü”

Başkan Güler, “Ordu’da 67 ihracat firması varken 19’a düştü”

ORDU

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Meclis oturumunda gündem maddelerine geçmeden önce bir konuşma yapan başkan Hilmi Güler, yaptıkları çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan yaptığı konuşmasında&nbsp; özetle şu görüşlere yer verdi :</span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>“11 İLÇEMİZE SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ GELECEK”</strong></span></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>“LİMAN ÇALIŞMALARIMIZ İHRACATA AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”</strong></span></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>“FINDIĞIN ÜRETİMİNDEN, FİYATINDAN ZİYADE İHRACATI NOKTASINA DA KONUŞALIM”</strong></span></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>“DÜNYA BİZİM ÜÇ YIL ÖNCE GELDİĞİMİZ NOKTAYI DAHA YENİ TARTIŞIYOR”</strong></span></span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:20px"><strong>“BÜYÜKŞEHİR OLARAK ÇİMENTO KONUSUNDA DA FAALİYETE BAŞLATTIK” </strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya geçmeden önce bir konuşma gerçekleştiren Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verirken gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclisi encümen ve komisyon üyesi seçimleri yaptı.</span></p><p><span style="font-size:20px"><img alt="" src="https://www.yongazetesi.com/public/images/detay/resimler/12.JPG" style="height:286px; width:700px" /></span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“FINDIĞIN ÜRETİMİNDEN, FİYATINDAN ZİYADE İHRACATI NOKTASINA DA KONUŞALIM”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Fındık üretiminin yanı sıra ihracat anlamında değerlendirmelerde bulunan Başkan Güler, ihracatçılığın arka planlara atıldığını ifade etti.</span></p><p><span style="font-size:20px">Fiyatından, miktarından ziyade ihracatı konusunda da ön plana çıkmak gerektiğini söyleyen Başkan Güler, <strong>“Ordu’nun daha önceden 67 ihracat firması varken, şu an da 19 firması var. Yani oldukça düşmüş. Dünyanın en çok fındığını üreten biziz, ama biz bunları konuşmuyoruz. Bunları sizle birlikte çalışmaya davet ediyorum”</strong> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Güler şöyle konuştu:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Dört tane şirket kurduk. Bu şirketlerimizden bir tanesi ORTAR. Yani Ordu Tarım Şirketimiz. Bu şirketimiz de sadece sebze, meyve, hayvancılık için değil başta fındık olmak üzere kuruldu. Fındık ile ilgili çok özel projeler yürütüyoruz. Bunların içinde bahçelerin birleştirilmesi, bakımı, veriminin artırılması, ilaçlanması var.&nbsp; Biraz daha fındığın üzerinde sadece fiyatın oluşması, miktarın tartışılması değil, ihracat konusuna dikkatinizi çekmek isterim. Politika dediğimiz şey gündelik işlerimiz olmamalı. Fındık olmalı, sosyal meselelerimiz olmalı, kültür olmalı. Burada siyasetin seviyesini hem yukarı çıkartmak hem de ekonomiye, sosyal konulara bilhassa ihracat konusuna çekmek istiyorum. Ordu’nun daha önceden 67 ihracat firması varken, şu an da 19 firması var. Yani oldukça düşmüş. Dünyanın en çok fındığını üreten biziz, ama biz bunları konuşmuyoruz.”</span></p><p><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:24px">Meclisteki asıl gündemlerin konuşulmadığını söyleyen Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti:</span></strong></span></p><p><span style="font-size:20px">“Meclisimizde imar konularının yanı sıra bu tür konulara da değinelim. Gündemimizin yüzde 85’i imar olurken biz esas gündemi ıskalıyoruz. Bu noktada elimizden gelen her şeyi birlikte yapalım. Fındığın sadece üreticisi olarak değil aynı zamanda fiyatını, ihracatını, katma değerini kontrol eden kişiler olalım. Asıl siyaset budur. Mikro politika yerine, makro politikalara ağırlık verelim.&nbsp; Fındığı bu sebeple katma değeri yüksek ürünlere çevirelim. Bu noktada ORTAR bu çalışmaları yapıyor. Kabuğundan tutun uç ürününe kadar gidiyoruz.”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px">“LİMAN ÇALIŞMALARIMIZ İHRACATA AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”</span></span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Güler denizcilik ve liman çalışmaları hakkında bilgi vererek Ünye Limanındaki çalışmaların ihracat açısından büyük önem arz edeceğini belirtti. 30 yıldan bu yana 180 metre uzunluğunda kullanılan rıhtımın yapılan çalışmalarla 230 metreye çıkarıldığını da ifade eden Başkan Güler, eskiden rıhtıma bir gemi yanaşabilirken şimdi iki geminin yanaşabileceğini söyledi.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">“Liman çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Denizlerimize ağırlık vermiştik, balıkçı barınaklarımız dahil olmak üzere. Ünye Limanındaki rıhtım 30 yıldır 180 metre boyundaydı. Biz bunu 230 metreye çıkardık. Böylece iki gemi birden yanaşıyor. Eskiden bir gemi yanaşabiliyordu, diğeri beklemek zorunda kalıyordu. Fatsa limanı için önemli çalışmalarımız var. Ayrıca Melet’in mendireği de dahil olmak üzere, balıkçı barınaklarımıza yaptıklarımız var. Bunlar aynı zamanda ihracat içinde çok önemli unsurlar.”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“DÜNYA BİZİM ÜÇ YIL ÖNCE GELDİĞİMİZ NOKTAYI DAHA YENİ TARTIŞIYOR”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">3 yıl öncesinde gıda konusunun önemine değinerek bu zamana kadar nitelikli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Güler, “Şu an da bütün dünya bizim üç yıl önce geldiğimiz noktayı daha yeni tartışıyor” dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Başkan Güler şöyle konuştu:</span></p><p><span style="font-size:20px">“Başından beri gıda konusuna dikkat çekmiştim. Yaptığımız çalışmalarla tarıma, hayvancılığa ağırlık vermiştik. İlk defa bir belediyede tarım dairesi kurduk. Şu an da bütün dünya bizim üç yıl önce geldiğimiz noktayı daha yeni tartışıyor. Bu baharı ekip, biçmek konusunda iyi kullanmalıyız. Üretimi tekrar canlandırmamız lazım. Biz buna 2,3 yıl önce başlamıştık. Soya dahil olmak üzere siyez, mercimek, nohut dikimi yaptık. Şu an da 700 mağazamızda Ordu yumurtası satılıyor. 35 milyon yumurta ve yurtdışına da ihraç ediyoruz. Ordu yumurtası fındığa alternatif bir ürün olarak hayatımıza katıldı.”</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“BÜYÜKŞEHİR OLARAK ÇİMENTO KONUSUNDA DA FAALİYET BAŞLATTIK”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">Çimento üretimi ve kullanımı konusunda açıklamalarda bulunan Güler, <strong>“Yakınımızda bir çimento fabrikası var ama Ordu en pahalı çimentoyu kullanıyor. Ama bu bizim gündemimiz de &nbsp;hiç konuşulmuyor”</strong> dedi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya da el attıklarını ifade eden Güler, “Yollarda, inşaatlarda çimento kullanıyoruz. Bu noktada yeni bir faaliyet başlattık. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya da sahip çıkıyoruz.&nbsp; Yakınımızda bir çimento fabrikası var ama Ordu en pahalı çimentoyu kullanıyor. Ama bu bizim gündemimiz de hiç konuşulmuyor. Biz bunları konuşmadıktan sonra neyin politikasını yapacağız” şeklinde konuştu.</span></p><p><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:24px"><strong>“11 İLÇEMİZE SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ GELECEK”</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">11 ilçeye sıkıştırılmış doğal gaz geleceğini söyleyen Başkan Güler, eski bir enerji bakanı olarak çalışmalar yaptığını ifade etti. Pazartesi günü Enerji Bakanının Ordu’ya geleceğini de aktaran Güler, belirlenen tarihlerin öne alınması konusunda tekliflerde bulunacağını söyledi.</span></p><p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:24px"><strong>Güler şöyle konuştu:</strong></span></span></p><p><span style="font-size:20px">“AKSA ile görüşme yaptık. Aslında direkt görev bizim değil ama bir faydamız olsun diye ve ilçelerimizden de teklif geldiği için, eski bir enerji bakanı olduğum için doğal gazı Ordu’ya getiren biri olduğum için bunlara girdik. 11 ilçemize sıkıştırılmış doğal gaz gelecek. Pazartesi günü Enerji Bakanımız Ordu’ya geliyor. Bu tarihleri biraz daha öne çekmeye çalışacağız. Ama doğalgazı getirmek için sizin de göreviniz var. Yaklaşık bir dönümlük bir alanı temin edeceksiniz. Buraya tesis kurulacak. Ondan sonra kazılar başlayacak. Bu gazın fiyatı normal gaz ile aynı. Siz hesabınızı yapın bizlerde sizlere yardımcı olalım.”</span></p><p><span style="font-size:20px">Encümen ve komisyon üyesi seçimin yapıldığı Ordu Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclisinde seçilen isimler şu şekilde:</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>ENCÜMEN ÜYELERİ</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">AŞKIN BAŞ</span></p><p><span style="font-size:20px">CELAL TEZCAN</span></p><p><span style="font-size:20px">ABDULLAH COCİ</span></p><p><span style="font-size:20px">ADEM ATİK</span></p><p><span style="font-size:20px">NECMİ DEMİR</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:20px"><strong>İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">AŞKIN BAŞ</span></p><p><span style="font-size:20px">ABDULLAH COCİ</span></p><p><span style="font-size:20px">MUHAMMET SÜNNÜ</span></p><p><span style="font-size:20px">H.ATAKAN KILIÇ</span></p><p><span style="font-size:20px">EMRE BAFRA</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">İSA KARAYİĞİT</span></p><p><span style="font-size:20px">OLGUN OCAK</span></p><p><span style="font-size:20px">KEREM EM</span></p><p><span style="font-size:20px">RESUL ATAŞ</span></p><p><span style="font-size:20px">AHMET ŞAHİN</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">HÜSEYİN İNANIR</span></p><p><span style="font-size:20px">M.OKYAY SARIHAN</span></p><p><span style="font-size:20px">FATİH ABACI</span></p><p><span style="font-size:20px">MACİT COŞKUN</span></p><p><span style="font-size:20px">YAŞAR TAMİSOĞLU</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">HÜSEYİN KOCAKOÇ</span></p><p><span style="font-size:20px">NAMIK PAÇ</span></p><p><span style="font-size:20px">HÜSEYİN CEM EYÜPOĞLU</span></p><p><span style="font-size:20px">NEVZAT EGE</span></p><p><span style="font-size:20px">KEMAL KAHRAMAN</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>ULAŞIM KOMİSYONU</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">RUHİ ÖZBAY</span></p><p><span style="font-size:20px">AYHAN&nbsp; USTA</span></p><p><span style="font-size:20px">ALPER BEKTAŞ</span></p><p><span style="font-size:20px">MUSA SARIDİKEN</span></p><p><span style="font-size:20px">NURETTİN AYDOĞDU</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>HUKUK KOMİSYONU</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">YELİZ ÜRER ARAZ</span></p><p><span style="font-size:20px">SELAHATTİN ÇEKİCİ</span></p><p><span style="font-size:20px">HÜRBAY DURAN</span></p><p><span style="font-size:20px">MURAT ÇAVUŞ</span></p><p><span style="font-size:20px">MUHAMMER ÖZER</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">SERPİL KOÇAN</span></p><p><span style="font-size:20px">YELİZ ÜRER ARAZ</span></p><p><span style="font-size:20px">CENGİZ KOÇYİĞİT</span></p><p><span style="font-size:20px">TURGUT SİVRİKAYA</span></p><p><span style="font-size:20px">NİHAT ÇATIK</span></p><p><span style="font-size:20px"><strong>44 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ</strong></span></p><p><span style="font-size:20px">Nisan Ayı Olağan Toplantısında ihtisas komisyonundan gelen raporlar ve dairelerden gelen tekliflerle toplam 44 gündem maddesi görüşüldü. Bu maddelerden 24’ü karara bağlanırken 20 madde ise ilgili komisyona havale edildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayının ikinci birleşiminin tarihini 21 Nisan Perşembe saat 14.00 olarak belirledi.</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[KADIN SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/kadin-saticilarina-safak-operasyonu-13448ba528d97-1272-4960-ae69-783efc3398812022-04-14T23:52:00+03:00yön gazetesi KADIN SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU..

KADIN SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<p><span style="font-size:20px">Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini konusu ile ilgili olarak haklarında adli ve idari işlem yapılmak üzere 8 şüpheli ve 10 mağdur kadının yakalanması amacıyla 12.04.2022 günü sabah saatlerinde 17 ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.</span></p><p><span style="font-size:20px">&nbsp; Operasyon kapsamında isimleri basından gizlenen 8 şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmış, olayla ilgili olarak 10 mağdur kadın ise ifadeleri ve sağlık işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır.</span></p><p><span style="font-size:20px">Konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[SAHTE POLİSİ GERÇEK POLİS YAKALADI..]]>https://www.yongazetesi.com/haber/sahte-polisi-gercek-polis-yakaladi-134479e88aeb4-0aae-416c-8198-e4d93df55ac72022-04-14T23:40:00+03:00yön gazetesi SAHTE POLİSİ GERÇEK POLİS YAKALADI..

SAHTE POLİSİ GERÇEK POLİS YAKALADI..

ASAYİŞ

yön gazetesi
<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><p style="margin-left:7.1pt"><span style="font-size:20px">Ordu valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu İlçesinde farklı zaman aralıklarında girmiş olduğu umuma açık işyerlerinde elinde polis telsizi ve belinde bulunan sahte polis rozetini göstererek kendisini Emniyet Müdürü, Polis HSK görevlisi olarak tanıtıp fayda sağlamaya çalışan S.G. isimli şahıs, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucunda yakalandı.</span></p><p style="margin-left:7.1pt"><span style="font-size:20px">Konu ile ilgili şahıs hakkında “Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi ve Dolandırıcılık” suçlarından adli tahkikata başlanılmıştır.</span></p></td></tr></tbody></table><div>&nbsp;</div>
© 2022 Copyright Yön Gazetesi
]]>
<![CDATA[Covid 19 süreci sona erdi. Yeni dönem çalışmalar nasıl olacak?]]>https://www.yongazetesi.com/haber/covid-19-sureci-sona-erdi-yeni-donem-calismalar-nasil-olacak-13446cd66092d-cea2-4768-805d-8da5f11376842022-04-14T12:46:00+03:00yön gazetesi Covid 19 süreci sona erdi. Yeni dönem çalışmalar nasıl olacak?

Covid 19 süreci sona erdi. Yeni dönem çalışmalar nasıl olacak?

SİYASET

yön gazetesi