4 -İnka Tescil İnternet Hizmetleri OTO SOLO YAN TARAF SAĞ

Birbirilerini çekemeyen Sağlıkçılara bu karar örnek olsun..

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Birbirilerini çekemeyen Sağlıkçılara bu karar örnek olsun..
Ordu’da sağlık çalışanları zaman zaman birbirlerini şikayet ediyor ve arkalarında dedikodular yapıyor. Aslında bu günlerde çok büyük ihtiyaç duyduğumuz ve minnet borçlu olduğumuz sağlık çalışanları birbirlerine daha samimi ve daha sıkı sarılmaları, örnek olmaları gerekirken, maalesef, bazı içi fesat olanlar, birbirlerinin ayağını kaydırmaya çalışarak, hem dedikodu yapıyor, hem de kurum içinde huzursuzluk çıkmasına neden oluyor!..

Bu konuda son günlerde gazetemize de bazı ihbarlar geliyor. Mesela bunlardan birisi Sağlık-Sen Ordu şube başkanı Ahmet Yılmaz’ın eşi Hicran Yımaz, ” Vay efendim bu bayan hemşireydi, neden sağlık il müdürlüğünde masa başı görevine verildi?” diye diğer meslektaşları tarafından kıyametler koparılarak eleştiri ve şikayetlere neden oluyor. Ancak, Hicran Yılmaz, uğradığı haksızlığı hukuk yolunda kazanarak hakkında dedikodu yapanları ve hazmedemeyenlere de güzel bir ders vermiş oldu.

Bir siyasetçi telefon açar, “Benden izinsiz bu hastanede kimsenin görev yeri değişmeyecek” diyen  (SİYASET KABADAYILARI) diye ağırlığını koymaya çalışır. İşte bu gibi uygulamalar sağlıkçıların moralini bozar, hem de kurum içinde kimse görevini layıkı ile yerine getiremez.

İŞTE SİZE MAHKEME KARARI;

Bakanlık kararı, yargı kararı ile bozuldu..

İşte  Ordu 1. İdare mahkemesinin kararı mutlaka örnek alınmalı. Sağlık bakanlığı Ordu Devlet hastanesinde çalışan ve Sağlık bakım hizmetleri müdürü olarak çalışan Hicran Yılmaz adlı bir bayanı hemşirelik görevine verince, Sağlık Sen sendikası Sağlık bakanlığı aleyhine dava açtı ve mahkeme de kararını verdi. Sezarın hakkı da Sezar’a verilmiş oldu.Sağlık-Sen haklı mücadelesinde bir kez daha kazanan taraf oldu. İşte bu mahkeme kararı birbirleriyle uğraşan ve didişen sağlık çalışanlarına da kapak olmuş oldu..

Dava Özetinde; ”663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 42. maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde Ordu Devlet Hastanesinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmakta iken sözleşmesinin feshine dair 25.06.2021 tarih ve 9742 kararın; 4688 sayılı Kanun uyarınca Sendikalara verilen yetki uyarınca davacıyı temsilen dava açıldığı, haklı bir gerekçe gösterilmeden sözleşmenin feshedildiği, keyfi bir uygulama ile müdürlük görevinden alınarak hemşirelik görevine atandığı, herhangi bir disiplin cezası almadığı gibi hakkında başlatılan bir soruşturma da bulunmadığı, görevinde yetersiz ve verimsiz olduğuna ilişkin hukuken geçerli herhangi bir tespit yapılmadığı, işlemin yetki, sebep, şekil ve amaç unsuru yönünden haksız ve hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptali ile mahrum kalınan parasal hakların yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesi istenilmektedir. “ ifadeleri yer aldı.

SÖZLEŞME GEREKÇESİZ OLARAK İPTAL EDİLMİŞTİ..

Ordu Devlet Hastanesinde sözleşmeli statüde sağlık bakım hizmetleri müdürü olarak görev yapan davacının, idare ile imzalanan ve 14.03.2023 tarihine kadar geçerli olan hizmet sözleşmesinin, Sağlık bakanlığı yönetim hizmetleri genel müdürlüğünün 25.06.2021 tarih ve 9742 sayılı işlemi ile anılan sözleşmenin 11. maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca tek taraflı olarak feshedildiği ve davacının asli görevine iade edildiği, bunun üzerine söz konusu fesih işleminin iptali ile bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal hakların tazminine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı belirtildi.

TÜM HAKLARI İADE EDİLECEK..

Dava tarafı olan ve yargı kararı lehine verilen Hicran Yılmaz’ın yoksun kaldığı parasal haklar yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek. Davacının hizmet sözleşmesinin süresinden önce feshedilerek asli görev yerine iadesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan; hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte, Anayasa’nın 125. maddesi gereği idarece tazmini
gerektiğine karar verildi.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin kabulü ile davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının hakediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte hesaplanarak davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 302,80-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 2.550,00 TL vekâlet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, talep edilmemesi halinde artan posta ücreti avansının kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce re’sen davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 24/11/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 1
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
HAK-İŞ HİZMET- İŞ 2. OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI..Önceki Haber

HAK-İŞ HİZMET- İŞ 2. OLAĞAN KONGRESİNİ Y...

Halkın duasını alan vali, bir dua da bizden alın..Sonraki Haber

Halkın duasını alan vali, bir dua da biz...

Facebook Yorum

Yorum Yazın